Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Ostatni dzień zapisów na akcje PointGroup

Ostatni dzień zapisów na akcje PointGroup

rob484 / 2008-04-28 15:05
Do dzisiaj, 28 kwietnia można składać zapisy na akcje Platformy Mediowej Point Group SA.
Holding wydawniczo-medialny przeznaczył dla inwestorów 22,9 mln akcji serii E, po cenie emisyjnej 2,5 zł za walor. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawniają cztery posiadane prawa poboru.
Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na zdynamizowanie rozwoju w obszarach mediów, komunikacji, nowych technologii oraz działalności marketingowej.

++++++++++++
- Główne kierunki rozwoju PMPG na najbliższe lata to przede wszystkim digitalizacja posiadanych treści, pochodzących głównie z magazynów Machina i Film, budowa sieci dystrybucji w nowych mediach, rozszerzenie posiadanych marek na nowe kanały komunikacji oraz rozbudowa portfela mediów - zarówno poprzez akwizycje, jak i wzrost organiczny. Strategia ta umożliwia nam zarówno dywersyfikację przychodów spółki, jak i maksymalizowanie efektu synergii pomiędzy działalnością poszczególnych spółek z grupy PMPG - podkreśla Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG SA.
++++++++++++

++++++++++++
- Dominujący udział wśród projektów, które chcemy sfinansować poprzez emisję akcji, będą miały nowe media, należące - w naszej ocenie - do najbardziej perspektywicznych obszarów rynku. Wartość inwestycji planowanych w segmencie Internetu i technologii mobilnych to ponad 23 mln zł - mówi Michał M. Lisiecki.
++++++++++++

Ponad 14 mln zł spółka przeznaczy na uruchomienie i rozwój multimedialnej platformy telewizyjnej Machina TV. Środki pozyskane z emisji umożliwią ponadto rozbudowę portfela tradycyjnych mediów, wzmocnienie zasobów wykonawczych w obszarze marketingu oraz budowę ogólnopolskiej sieci nośników reklamowych premium out-door i in-door.

++++++++++++
- Jestem przekonany, że realizacja celów emisyjnych wzmocni jeszcze przewagę konkurencyjną PMPG, jaką jest połączenie działalności medialno-wydawniczej z szeroką ofertą w obszarze marketingu i reklamy, nowych technologii oraz telekomunikacji, przynosząc dalszy wzrost zyskowności firmy - podkreśla prezes Lisiecki.
++++++++++++

W ciągu ostatnich dwóch lat spółka pięciokrotnie zwiększyła zysk netto - do kwoty ponad 5 mln zł. Na koniec 2007 roku przychody netto PMPG wyniosły 45,3 mln zł, co w stosunku do 2006 roku stanowi blisko 50-proc. wzrost. Natomiast w porównaniu do 2005 roku zysk netto wzrósł ponad pięciokrotnie i osiągnął poziom 5,1 mln zł, a rentowność netto sięgnęła 11,3 proc.


Na lata 2008 - 2009 spółka prognozuje znaczny wzrost wyniku finansowego brutto. W 2008 roku ma on wynieść blisko 8,9 mln zł, zaś w 2009 roku 30,2 mln zł. W 2008 roku spółka ma osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 76,9 mln zł, natomiast w roku kolejnym mają one wynieść już 116,4 mln zł.


*****

Platforma Mediowa Point Group to holding notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonujący w obszarze tradycyjnych i nowoczesnych mediów, w sektorze TMT. Aktywność medialną PMPG wspiera działalność marketingowa, wykorzystująca nowoczesne narzędzia komunikacji, prowadzona przez spółki zależne.


Marki i brandy należące do PMPG SA to m.in. magazyny: Film, Machina, ?Dlaczego, Warsaw Point, Dlatego!; Machina Modne Miasta (tm), Machina Design (tm), Machina Sportlife (tm), Spoorootym, Kinoteka Domowa by Film (tm), Mężczyźni Hollywood (tm), Kobiety Hollywood (tm), nagrody: Machinery, Machina Design, Złote Kaczki, Studenckie Produkty Roku, Puenty Warszawskie (tm), portale: Sport24(kropka)pl, Korba(kropka)pl, 100klatka(kropka)pl Systemy: Portis Biling (tm), Portis CMS (tm), Platforma Mobilo (tm) z systemami: m.Brodcast (tm), m.Contest (tm), m.Data (tm), m.Entertainment (tm), m.Info (tm), m.Loyality (tm), m.Payment (tm), m.Rank (tm); AdMobileMusic (tm), oraz MachinaTV (tm) i PointPress (tm).


Platformę Mediową Point Group tworzą: Media Point Group (media prasowe i internetowe); BTL Point Group (agencja marketingowa), Mobile Point Group (adMobile - agencja marketingu mobilnego), Online Point Group (agencja usług interaktywnych), Distribution Point Group (departament usług dystrybucyjnych i logistycznych), Studio Point Group (studio usług graficznych i fotograficznych), TV Point Group (media telewizyjne). PMPG SA posiada również pakiety większościowe w: Drukarni Gemtext, agencji investor relations NewsPR oraz spółce Sport24(kropka)pl zarządzającej portalem sport24(kropka)pl.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy