Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Otwieram dyskusję o zniesieniu CIT

Otwieram dyskusję o zniesieniu CIT

liberal_conservatist / 2008-07-05 10:58
jestem za zniesieniem cit a pit na 12%
LB / 89.187.240.* / 2008-07-05 14:17
Jestem za zniesieniem podatków CIT, PIT, VAT, akcyzowego i innych. a zastąpienie ich odpowiednimi podatkami obrotowymi prostymi w naliczaniu i obsłudze, w takiej wysokości, aby gwarantowały wydatki budżetowe krajowe i wojewódzkie w zaplanowanej wysokości:
- przez Sejm na wydatki państwa,
- przez sejmiki wojewódzkie na wydatki samorządu lokalnego.
Różne podatki są tak rozdęte, że wymagają ich uproszczenia, wówczas zmniejszy się ilość osób zatrudnionych przy ich obsłudze. Osoby te winny pracować przy wytwarzaniu dóbr lub usług - wówczas dochód narodowy będzie wzrostał, a ceny spadną w wyniku zwiększonej konkurencji. Kierunek obrany przez PO jest słuszny i powinien być kontynuowany dla dobra ogółu społeczeństwa.

Najnowsze wpisy