Forum Forum podatkowePIT

Podatek od przedawnionej umowy o dzieło

Podatek od przedawnionej umowy o dzieło

max112 / 2010-01-23 15:43
Pytanie dotyczy umowy o dzieło, która uległa przedawnieniu.

Na skutek braku płacenia należności (raty określone w umowie) oraz braku zainteresowania ze strony zleceniodawcy minęło ponad 2 lata od terminu realizacji dzieła. Tak więc część wynagrodzenia została wpłacona, a pozostała część nie.

Co z kwotą jaka została wpłacona, czy podlega ona opodatkowaniu. Jeśli tak to na jakich zasadach?
belladonna / 2010-01-23 16:50 / Tysiącznik profesjonalny
Skoro przychód został uzyskany i nie jest zwolniony z opodatkowania (bo przychody z umów o dzieło podlegają opodatkowaniu), to myślę, że trzeba to wykazać w zeznaniu rocznym.
Jeśli zlecający jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności to nie ciąży na nim obowiązek wpłaty zaliczek, a tym samym wystawienia Ci informacji PIT-11. Wtedy osoba wykonująca dzieło wykazuje przychody w swoim zeznaniu rocznym (inne źródła) i dolicza do innych przychodów, a podatek płatny będzie do końca kwietnia (jeśli wyjdzie do zapłaty.... bo w końcu ktoś może mieć pokrycie w całym podatku przy zastosowaniu ulg i wówczas ma zwrot) :)
Ale potwierdź to sobie w swoim US, po prostu tam zadzwoń :)

Najnowsze wpisy