Forum Forum podatkowePIT

podatek za sprzedane mieszkanie

podatek za sprzedane mieszkanie

skomentuj
kalinaradom / 2009-12-03 20:38
W bieżącym roku korzystając z prawa wykupiłam od spółdzielni mieszkanie które było zadłużone.musiałam zaciągnąć kilka pożyczek.Czy w związku z tym mogę zaciągnięte pożyczki odliczyć od dochodu (obecnie jestem zmuszona mieszkanie sprzedać)Gdzie ewentualnie mam to zgłosić..Dodam że w mieszkaniu tym mieszkałam 15 lat.
Wyświetlaj:
halina56 / 2009-12-19 12:32
Witam. W.
Kupiłam mieszkanie w roku 2003 jako własnościowe ,które było w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- własnościowe. Jestem zameldowana od roku 2003
Na wskutek podjęcia decyzji na Walnym zebrany postanowiliśmy się przekształcić w Wspólnotę Mieszkaniową. W dniu19.12 .2009 nastąpił wykup tegoż mieszkania ze Spółdzielni co było podpisane u notariusza. Nadal jestem prawnym właścicielem mieszkania. Jednak mam problem ,bo planuje ,to mieszkanie sprzedać wiosną w roku 2010
Przyczyną sprzedaży mieszkanie jest zakup nowej nieruchomości. Czy zw2iąku z tym będę musiał zapłacić podatek 19% do US.
belladonna / 2009-12-19 17:02 / Tysiącznik profesjonalny
Właścicielem jesteś od 2003 roku (w 2009 doszedł grunt).
Są różne poglądy.... że np właścicielką samego mieszkania jesteś od 2003 roku, ale grunt do niego przypisany nabyłaś w 2009.
Czyli na pewno co do samego mieszkania przychodu nie będzie (a tym samym podatku), bo minęło pełnych 5 lat liczonych od końca 2003 roku (roku nabycia). Jedynie jeśli już może w grę wchodzić ten przypisany grunt, bo tak się dzieje jeśli mieszkanie staje się odrębną własnością. Musisz dopytać swojego US-a jak on to widzi :-)
belladonna / 2009-12-19 17:06 / Tysiącznik profesjonalny
Zrozumiałam to tak, ze w 2003 nabyłaś własnościowe spółdzielcze, a w 2009 zostało przekształcone w odrębną własność.... i też do takiego zagadnienia napisałam odpowiedź. Co by nie doszło do nieporozumienia....:-)
halina56 / 2009-12-19 18:56
Grunt jest ,ale na zasadzie własności wieczystej. Nie ma podziału ... W poniedziałek będę mieć akt notarialny ,to napiszę szczegółowo.
belladonna / 2009-12-04 08:13 / Tysiącznik profesjonalny
Co by nie wprowadzić Cię w błąd, to muszę dopytać. Dobrze rozumiem, ze mieszkanie było lokatorskie spółdzielcze (tak to się jakoś zwie), a teraz w tym roku stało się własnościowe spółdzielcze? Bo obecnie też własnościowe spółdzielcze przekształcają w odrębną własność, a to może zupełnie zmienić wszystko :-))
kalinaradom / 2009-12-04 15:43
Mieszkanie było lokatorskie spółdzielcze ,ale korzystając z możliwości wykupienia wg.przepisów obowiązujących do końca tego roku na podstawie umowy ze spółdzielnią zostało przeniesienie własności lokalu na mnie(księga wieczysta)
belladonna / 2009-12-04 21:12 / Tysiącznik profesjonalny
Czyli zastosowanie mają najnowsze przepisy (PIT-39, podatek 19% od dochodu, płatny do 30 kwietnia następnego roku kiedy nastąpiła sprzedaż). Zwolnienia z których można skorzystać to:
"25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2) wydatki poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30,

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)".

A okres na te wydatki, to 2 lata liczone od końca roku kiedy nastąpiła sprzedaż :-))
skomentuj

Najnowsze wpisy