Forum Spółki giełdowe POLCOLORIT

POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY POLCOLORIT S.A

POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY POLCOLORIT S.A

POLCOLORIT / 46.205.76.* / 2015-07-22 10:50
Witam serdecznie przypominam nasz cel 10% ...aktualnie mamy deklaracje poparcie około 5 %...na tym etapie myślimy o finalizacji porozumienia /podpisanie umowy porozumienia... i wykonanie obowiązków wynikających z Rozdziału 4 Ustawy „Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”.pozwoli nam się ujawnić....jednak pamiętajcie naszym celem jest 10 % dlatego czekamy na was pomóżcie sobie i innym nie przyglądajcie się z boku ...zapraszamy wszystkich...
JAK ZADEKLAROWAĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA CZY POPARCIA W TWORZENIU POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH POLCOLORIT S.A
W tym celu osoby które mają konto na Facebooku proszone są o przystąpienie do grupy POLCOLORIT SA Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych, posty,wpisy widzą tylko osoby które są członkami grupy na Facebooku najlepiej wkleić poniższy link w pasku przeglądarki znajdziemy grupę i potem należy kliknąć dołącz do grupy
https://www.facebook.com/groups/928773687165895
Druga metoda dla osób które nie maja konta na facebooku lub z różnych powodów na tym etapie nie chcą go ujawniać to wysłanie @ na mój adres poczty mariusz-1310@wp.pl z ilością akcji

zamiast pisać @ możecie też po prostu zadzwonić 572 484 659 z podaniem ilości akcji, lub wysłać smsa na numer 572 484 659 podając ilość akcji jeśli maja Państwo dodatkowe pytania to chętnie odpowiemy prosimy o kontakt @ na adres mariusz-1310@wp.pl lub dzwonić tel komórkowy 572 484 659
gwarantuję iż szanuję prywatność innych osób ,nie przekaże waszych numerów innej osobie dzwonić będziemy dopiero wtedy jak zorganizujemy wystarczającą ilość chętnych
mamy prawników,poparcie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych brakuje nam tylko was
Nasze porozumienie jest odpowiedzią na ruch głównego akcjonariusza Pani Barbary Urbaniak-Marconi która
wezwała do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Spółki W CENIE 75 GROSZY oraz ewentualnego przymusowego wykupu akcji ,w wezwaniu wspomina również iż wycofa spółkę z GPW
Pani Barbara chce zapewnić pozostałym akcjonariuszom Spółki jednolitych oraz atrakcyjnych warunków umożliwiających łatwe zbycie wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki po 75 gr jest to cytat z wezwania
Jak ta atrakcyjna cena ma się do wartości godziwej,przypomnijmy iż wartość księgowa to 5,43 grosze/raport za 1 kwartał/Proponowana cena w wezwaniu jest około 8 razy niższa niż wartość księgowa
było tak roku 2004 Polcolorit zaoferował giełdowym graczom 22 mln papierów Pani Barbary Marconi, prezesa i największego akcjonariusza spółki i wyemitował dodatkowo 11,28 mln nowych walorów.Pani Basia jako prywatna osoba otrzymała prawie 100mil ze sprzedaży ,cena była 43 zł uwzględniając split,Dlaczego wtedy jak Pani Barbara nam sprzedawała akcje cena była 3 razy więcej niż wartość księgowa a dziś jak chce kupić te same akcje to proponuje nam około 8 razy mniej niż wartość księgowa. i twierdzi iż to atrakcyjna cena.
Takie działanie bezsprzecznie godzi w interes Kowalskiego, który trzymał akcje w portfelu licząc na stopniową poprawę wyników spółki oraz przyszłe zyski
Nie-zgadzamy się również z zamiarem zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.nawet jeśli uchwała o zniesieniu dematerializacji zostanie przegłosowana, my akcjonariusze mniejszościowi podejmiemy próbę jej uchylenia lub unieważnienia, pod warunkiem że zagłosujemy przeciwko tej uchwale, a po jej powzięciu zażądamy zaprotokołowania sprzeciwu
chcemy wprowadzenia biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
cenie z wezwania 75 grosze mówimy nie oczekujemy wartości godziwej a o przymusowym wykupie po 75 groszy to już w ogóle nie chcemy słyszeć chcemy pozostawienia spółki na GPW wtedy każdy będzie sam decydował kiedy i po ile sprzeda
chcemy wzmocnienia roli drobnych inwestorów w akcjonariacie i poprawy polityki informacyjnej spółki


Wszystkich akcjonariuszy Spółki zachęcamy do przystąpienia do Porozumienia.Realizacja celów zależna jest bowiem od aktywnej postawy inwestorów BRAK KOSZTÓW , NIE POBIERAMY ŻADNYCH WPISOWYCH CZY INNYCH OPŁAT wszystko jest bezpłatne...akcje nie są blokowane w dowolnym momencie można je sprzedać ,w dowolnym momencie można zrezygnować z uczestnictwa w porozumieniu,mamy poparcie STOWARZYSZENIA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH,pomoc prawną od nich oraz naszych prawników
Wyświetlaj:
POLCOLORIT / 46.205.76.* / 2015-07-22 10:51
Proszę wziąć pod uwagę wyroki /oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
Departament Prawa Spółek Kancelaria RKKW wstrzymuje delisting /czyli wycofanie z gpw na podstawie dematerializacji akcji/ Hutmen S.A. W dniu 22.1.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XX GC 1189/14, zabezpieczył powództwo mniejszościowego akcjonariusza spółki Hutmen S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki oraz wycofania ich z obrotu regulowanego w ten sposób, iż wstrzymał wykonalność wskazanej uchwały. Postanowienie Sądu Okręgowego zostało wydane w wyniku uwzględnienia argumentów wnioskodawcy, który wykazywał, iż cena określona w wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmen S.A. nie odpowiadała ich wartości godziwej, w szczególności ze względu na fakt, iż była ona niższa niż 50% ich wartości księgowej, a także zupełnie nie uwzględniała wartości dużej nieruchomości położonej we Wrocławiu, wchodzącej w skład majątku spółki. "Sąd potwierdził nasze stanowisko, iż określenie ceny w wezwaniu na poziomie niewiele odbiegającym od ceny minimalnej wskazanej w Ustawie o Ofercie jest â od strony formalnej â wprawdzie zgodne z prawem, jednakże można uznać je za naruszające dobre obyczaje i zmierzające do pokrzywdzenia akcjonariusza, w szczególności jeśli cena nie uwzględnia tak istotnych parametrów ekonomicznych spółki jak jej wartość księgowa, czy zupełnie pomija wartość jej kluczowych aktywów." - wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner stojący na czele Departamentu Prawa Spółek w Kancelarii RKKW, reprezentującej akcjonariusza w postępowaniu zabezpieczającym. "Judykatura po raz kolejny podkreśliła, iż akcjonariusz lub akcjonariusze większościowi ogłaszając wezwanie na sprzedaż akcji, poprzedzające wycofanie spółki z obrotu regulowanego, powinni uwzględnić interesy akcjonariuszy mniejszościowych i mieć - przygotowane wcześniej - solidne argumenty uzasadniające cenę wskazaną w wezwaniu (np. wycenę akcji spółki sporządzoną przez renomowaną firmę). Spełnienie wymogów formalnych odnośnie do tej ceny może okazać się bowiem niewystarczające, czego szczególnie dowodzą znane powszechnie przypadki na naszej giełdzie." - podkreśla dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW, który kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnych oraz Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego.
a teraz Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na to rozstrzygnięcie

Sąd Apelacyjny w Warszawie 7 maja 2015 r. wydał orzeczenie zawierające odważną interpretację przepisów dotyczących zasad liczenia ceny minimalnej w wezwaniu. Problem dotyczy sytuacji, w których cena wezwania jest zgodna z formalnymi regulacjami ustawy o ofercie, ale jest niższa od wartości godziwej akcji. Dyskusje trwały już długo, a Teraz mamy ciekawe orzeczenie i to zapadłe na wysokim poziomie sądu apelacyjnego.
Powód â akcjonariusz mniejszościowy Hutmen S.A. zaskarżył uchwałę o dematerializacji akcji Hutmen i złożył wniosek o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie jej wykonania. Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia, a teraz Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na to rozstrzygnięcie.

Sąd uznał, że akcjonariusze mniejszościowi mają prawo otrzymać za swoje akcje godziwą cenę, która w niektórych przypadkach może być wyższa niż cena rynkowa określana na bazie notowań giełdowych. Można zakładać, ze sąd zastosował bardzo liberalną wykładnię przepisów, która dopuszcza uznanie, że giełda nie w każdym przypadku prowadzi do ustalenia ceny rynkowej akcji. Życie jest bogate, ale moim zdaniem najlepiej widać to w przypadku niskiej płynności akcji.
można chwalić to rozstrzygniecie (i stojące za nim rozumowanie), za próbę ochrony interesów zagrożonych sztywnym rozumieniem prawa, w takich sytuacjach, gdy takie prowadziłoby to do oczywiście niesprawiedliwych rozstrzygnięć. zdaniem wielu radców prawnych taka właśnie jest rola sądów.
Pani Barbara chce zapewnić pozostałym akcjonariuszom Spółki jednolitych oraz atrakcyjnych warunków umożliwiających łatwe zbycie wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki po 75 gr jest to cytat z wezwania
Jak ta atrakcyjna cena ma się do wartości godziwej,przypomnijmy iż wartość księgowa to 5,43 grosze/raport za 1 kwartał/Proponowana cena w wezwaniu jest około 8 razy niższa niż wartość księgowa
A było tak koniec roku 2004 Polcolorit zaoferował giełdowym graczom 22 mln papierów Pani Barbary Marconi, prezesa i największego akcjonariusza spółki i wyemitował dodatkowo 11,28 mln nowych walorów.Pani Basia jako prywatna osoba otrzymała prawie 100mil ze sprzedaży ,cena była 43 zł uwzględniając split,Dlaczego wtedy jak Pani Barbara nam sprzedawała akcje cena była 3 razy więcej niż wartość księgowa a dziś jak chce kupić te same akcje to proponuje nam około 8 razy mniej niż wartość księgowa. i twierdzi iż to atrakcyjna cena.
Takie działanie bezsprzecznie godzi w interes Kowalskiego, który trzymał akcje w portfelu licząc na stopniową poprawę w
Italiano979 / 45.152.45.* / 2023-03-20 20:47
A 5 lat później na stronie rkkw jest komunikat iż ważne są jedynie notowania giełdowe akcji a nie wartość godziwa.

Zależy kiedy kogo kto reprezentuje, jedno drugie wyklucza brawisimo
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy