Forum Forum prawneZmiany w prawie

Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusu

Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusu

Ewa312 / 77.255.0.* / 2020-05-13 22:18
W oświadczeniu o swoim stanie majątkowym, prokurator Andrzej W. wpisał m.in., że:
-w roku objętym oświadczeniem został wybrany w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, której jest członkiem,
-jest wspólnikiem spółki jawnej, w której jego udział kapitałowy odpowiada 1/10 wartości rzeczywiście wniesionego do spółki wkładu,
-uzyskuje stały dochód z wynajmu mieszkania stanowiącego współwłasność jego i jego żony,
-uzyskuje stały dochód stanowiący czynsz z dzierżawy gospodarstwa odziedziczonego po swoich rodzicach,
-prowadzi dochodową działalność w zakresie hodowli ryb.
W oświadczeniu tym prokurator zataił jednocześnie, iż pełni także funkcję członka komisji rady nadzorczej spółki z o.o.
Dokonaj oceny prawnej oświadczenia złożonego przez prokuratora.

Najnowsze wpisy