Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-09-15 00:23
Witam,
Słyszałem, że istnieje już możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową, proszę o więcej szczegółów na ten temat.
Wojciech
kpoplawska / 2011-09-15 00:24 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy (ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców) wprowadzające zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców. Art. 26 w. w. ustawy wprowadza zmianę dzięki której powstała możliwość przekształcenia formy prowadzonej jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową.

Działalność będzie mogła być kontynuowana w nowej formie prawnej. Spółka kapitałowa zostaje nowym właścicielem majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz stroną we wszystkich zawieranych umowach, pozostaje także podmiotem zezwoleń koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem (przepis nie dotyczy ulg podatkowych). Osoba fizyczna przez okres 3 lat od przekształcenia odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powstała spółka przekształcona będzie odpowiadała także za zobowiązania osoby fizycznej powstałe przed dniem przekształcenia, a więc również za zaległości podatkowe.

Do przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę, zgodnie z ustawą, wymaga się:
-sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
-złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
-powołania członków organów spółki przekształconej,
-zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej,
-dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy