Forum Forum dla firmZakładanie firmy

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

skomentuj
bazyylll / 2011-08-11 10:36
zastanawiam sie czy nie przekształcić mojej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną. Czy moglibyście mi powiedzieć jak należałoby się za to zabrać?
szklarek / 2011-08-11 10:44
PRIMO- znaleźć kandydata na wspólnika, bo nie ma możliwości istnienia jednoosobowej spółki jawnej.

Tu nieco więcej:

http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/spolka;jawna,168,0,210344.html

Umowa musi zawierać:
firmę i siedzibę spółki,
określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartość,
przedmiot działalności spółki,
czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Wpis natomiast:
firmę, siedzibę i adres spółki,
przedmiot działalności spółki,
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji,
złożone wobec sądu lub notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
skomentuj

Najnowsze wpisy