Forum Forum emerytalneInne

rozdzielnosc majatkowa a prawo do emerytury zmarlego wspolmalzonka

rozdzielnosc majatkowa a prawo do emerytury zmarlego wspolmalzonka

haNU / 77.252.108.* / 2011-02-07 16:03
Witam,
Prosze o informacje, jak wyglada sytuacja, w ktorej umiera jedno z malzonkow, ktorzy mieli rozdzielnosc majatkowa, i jedno z nich chcialoby pobierac emeryture po zmarlym. Zakladamy, ze oboje sa malzenstwem, oboje na emeryturze.
czy prawo do korzystania z emerytury zmarlego jest mozliwe, czy wyklucza to rozdzielnosc majatkowa ?

dzieki z gory.
Wyświetlaj:
wiwan / 2011-02-07 22:08
Przede wszystkim- nie ma w ogóle możliwości pobierania emerytury zmarłego bez względu na ustrój majątkowy pomiędzy nimi.
Jest kwestia pobierania renty rodzinnej przez wdowę/ wdowca z tytułu śmierci małżonka, czyli w ww przypadku świadczenia w wysokości 85% emerytury zmarłego ZAMIAST swojej emerytury.

Ustawa mówi o takim prawie dla małżonka pozostającego we wspólności małżeńskiej ( art. 70 ust. 3, ale tej wspólności nie definiuje. I zajmowały się tym nawet sądy.
"Rozpatrujący sprawę skład rozszerzony Sądu Najwyższego uznał, że przez „wspólność małżeńską” należy rozumieć przede wszystkim wspólnotę faktyczną – podobnie jak to rozumiały składy orzekające Sądu Najwyższego w przedstawionych wyżej wczesnych orzeczeniach z 1997 r. i 2000 r. Termin ten należy rozpatrywać w kontekście celu, jaki ma spełniać renta rodzinna. Celem tym jest przede wszystkim utrzymanie wdowy i innych członków rodziny, z którymi zmarły był związany. Dlatego „wspólność małżeńska” to coś więcej niż wyłącznie wspólność majątkowa.

Należy jednak przyjąć, że zawarcie małżeństwa oznacza domniemanie istnienia wspólności małżeńskiej. W praktyce organ rentowy (ZUS), w razie sporu o przyznanie renty rodzinnej, powinien przedstawić dowody obalające to domniemanie.
Innymi słowy Środkiem dowodowym stwierdzającym istnienie wspólności małżeńskiej jest oświadczenie wdowy/wdowca o zachowaniu jednej z więzi: duchowej, materialnej lub fizycznej.

Dla zachowania wspólności małżeńskiej powinny być zachowane zasadniczo wszystkie trzy wyżej podane elementy. Jednakże ustanie jednego z tych elementów nie przerywa wspólności, jeżeli nastąpiło to z okoliczności niezależnych od małżonków lub ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Uważa się zatem, że istniała wspólność małżeńska, jeżeli została zachowana chociażby jedna z wyżej wymienionych więzi, tj. duchowa, fizyczna lub materialna. Przeprowadzona więc notarialnie rozdzielność majątkowa, przy zachowaniu między małżonkami pozostałych więzi - pozostaje bez wpływu na prawo do renty rodzinnej.
Zatem- rozdzielność prawa do r.r. dla wdowy nie wyklucza.

Ustawa :

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2004,039,353.html

Uchwała SN:

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;siedmiu;sedziow;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,iii,uzp,3,06,7828,orzeczenie.html
ira / 37.26.195.* / 2018-09-13 13:24
pytanie było proste, czy jak umrze mąż to wdowa będzie mogła starać się w ZUS o pobieranie emerytury męża zamiast swojej w przypadku kiedy mają rozdzielność majątkową.
Kazar / 89.72.183.* / 2020-03-25 10:28
Pytanie nie było nie precyzyjne, a odpowiedź aż nadto i wyczerpująco

Najnowsze wpisy