Forum Forum podatkoweInne

Rozliczenie przychodu

Rozliczenie przychodu

kasia4811 / 2010-03-20 17:48
Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace w jednostce oświatowej, ponadto pobieram rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do maja 2009r prowadziłam również działalność gospodarczą z której rozliczałam się na podstawie księgi przychodów i rozchodów z tejże działalności opłacałam do ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Na koniec roku 2009 z Urzędem Skarbowym rozliczyłam się na podstawie PIT 36.

Mój przychód wyniósł:

Z tyt. Umowy o pracę 21. 284,45

Z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej – 4.459,43

Razem 25 743,88

Wynagrodzenie z tyt renty – 5.011,56

Składkę na ubezpieczenie społecznie miałam potrącana w zakładzie pracy. ZUS przysłał mi decyzję o przekroczeniu przychodu za 2009 rok gdyż uznał że wyliczony przez ZUS przychód wynosi 29.236,60 i muszę do ZUS zwrócić kwotę 3.236,80 jako nadpłatę.

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy jest to zgodne z prawem skoro do renty mogę dorobić kwotę 25.999,80. Z moich przychodów wynika że kwoty tej nie przekroczyłam i nie rozumiem skąd ZUS wziął kwotę mojego przychodu 29.236,60
Wyświetlaj:
ZulkaM / 2010-03-21 23:49 / Bywalec forum
Nie bardzo znam się na przepisach emerytalno-rentowych ZUS, ale znalazłam cos takiego:
"Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nie ma znaczenia rodzaj prowadzonej księgowości czy wybrane zasady opodatkowania. Nie ma też znaczenia faktycznie uzyskany dochód czy faktycznie zrealizowana w danym roku strata. Jeżeli emeryt faktycznie ma zawieszoną dzialalność gospodarczą, lepiej, aby ją w ogóle wyrejestrował."
Więc w takim przypadku nie jest ważny faktyczny dochód z działalności, ale podstawa składek na ubezpieczenie jakiej podlegają prowadzący działalność.

Najnowsze wpisy