Siedziba firmy.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-04-03 16:29
Wspólnie z kolegą chciałem założyć firmę. Czy możemy ją prowadzić w domu, który jest własnością ojca mojego kolegi? Tata wyraził zgodę. Czy musimy mieć jakieś papiery? Co musimy zrobić jeśli kiedyś znajdziemy inną siedzibę?
jbem / 2009-04-03 16:31 / Jacek Bem, doradca klienta
Szanowny Panie,

Każda firma musi mieć siedzibę firmy. Najprawdopodobniej najwłaściwszą formą prowadzenia przez Panów działalności będzie spółka cywilna. W spółce cywilnej wspólnicy działają na podstawie umowy spółki, w której określają miejsce prowadzenia działalności. Takie dane podaje się również we wniosku, który od 31 marca składamy jedynie w urzędzie Gminy. Musimy jednak dysponować dokumentem, który potwierdzi nasze prawo do korzystania ze wskazanej lokalizacji. Takim dokumentem jest: akt notarialny (wszelkie formy własności), umowa najmu, podnajmu lokalu, a także umowa użyczenia. Z Pana pytania wnoszę, iż ojciec kolegi nie żąda zapłaty za udostępnienie części lub całości domu. W takim wypadku powinniście Panowie podpisać umowę nieodpłatnego użyczenia domu lub jego części. Jeżeli użyczający byłby osobą obcą, umowa musiałaby być odpłatna. Każda firma może mieć dowolną ilość siedzib. Właściwym rozwiązaniem we skazanej przez Pana sytuacji jest złożenie w gminie wniosku, w który podają Panowie kolejne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy