SKOTAN

skomentuj
Wyświetlaj:
umck / 87.99.33.* / 2007-03-15 01:04
Czy jest możliwa taka sytuacja: Boryszew sprzedał prawie 3mln swoich akcji w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym... Zatem ktoś je musiał kupić (ciekawe czy to ktoś powiązany z Lotosem :)) zatem była to transakcja ustawiona, bo przy takiej podaży na pewno popyt by nie wyrobił i cena by też skapitulowała. Ale cena nie skapitulowała i pakiet 3mln akcji poszedł pewnie za cene utrzymywaną od kilku dni tj. ok 18pln/szt - jakies 54mln zł. A pytanie brzmi czy teraz, jak windowanie ceny nie bedzie potrzebne, bo boryszew sprzedał je po satysfakcjonującej cenie, to czy to wszystko chrobotnie w dół?? Czy żeby sprzedać te akcje trzebabyło "ustawić" kurs na jakąś kwote żeby ceny akcji w transakcjach pakietowych nie odbiegały od ceny na GPW o ileś %??
zxc / 83.15.11.* / 2006-07-20 22:26
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 74 / 2006
Data sporządzenia: 2006-07-20
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN
Temat
złożenie prospektu emisyjnego przez "Skotan" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:

Zarząd Skotan S.A. informuje, że w dniu 20.07.2006r. złożył prospekt emisyjny do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertę 51 840 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy.
zxc / 83.15.11.* / 2006-07-20 22:25
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 73 / 2006
Data sporządzenia: 2006-07-20
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN
Temat
korekta prognozy wyników "Skotan" S.A. na lata 2006, 2007, 2008
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
"Skotan" S.A. informuje, że dokonuje korekty prognozy zysków zakładanych na lata 2006 r., 2007 r. i 2008 r., przedstawionych w marcu w raporcie bieżącym nr 23/2006.
W bieżącym roku zysk netto Skotan S.A. po korekcie wyniesie 27,4 mln zł, zaś przed korektą planowany zysk miał wynieść 34,9 mln.
W 2007 r. zysk netto "Skotan" S.A. po korekcie wyniesie 32,5 mln zł, zaś przed korektą planowany zysk miał wynieść 74,8 mln zł.
W 2008 r. zysk netto "Skotan" S.A. po korekcie wyniesie 187,6 mln zł, zaś przed korektą planowany zysk miał wynieść 211,9 mln zł.

podstawy i istotne założenia nowej prognozy:
Zarząd Skotan S.A., kierujący Spółką od 30 czerwca 2006 r. przyjął bardziej konserwatywne założenia dotyczące prognoz finansowych w stosunku do prezentowanych w marcu br.
Według prognozy przedstawionej w marcu br. Spółka miała rozpocząć działalność handlową w drugim kwartale 2006 r. Zarząd Skotan S.A. szacuje obecnie termin uruchomienia obrotu paliwami w drugiej połowie sierpnia br. Przesunięcie wynika głównie ze względu na przedłużający się proces uzyskiwania przez Skotan S.A. pozwoleń administracyjnych związanych z uruchomieniem składów podatkowych. Podpisane umowy zakładają niższe niż poprzednio wolumeny obrotu paliwami.
Spółka przewiduje, że instalacje do produkcji estrów wyższych kwasów tłuszczowych zostaną uruchomione i osiągną pełne zdolności produkcyjne w pierwszej połowie 2008 r., a nie jak poprzednio w drugiej połowie 2007 r. Przesunięcie uruchomienia linii produkcyjnych znacząco wpływa przede wszystkim na wynik 2007 r. z poprzedniej prognozy.
Na korektę prognozy finansowej wpływa również fakt zwiększenia mocy produkcyjnych instalacji do produkcji estrów z 250 tys. ton na 300 tys. ton rocznie, co pociąga za sobą wyższe koszty przygotowania inwestycji.

sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz okresy , w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.
Monitorowanie wykonywania prognozy wyników następować będzie w okresach kwartalnych wraz z raportami okresowymi emitenta.
skomentuj

Najnowsze wpisy