Forum Forum dla firmKsięgowość

spółka cywilna - kilka pytań na starcie

spółka cywilna - kilka pytań na starcie

skomentuj
Franciszek500 / 62.121.144.* / 2010-12-02 15:42
Witam serdecznie!

Zakładam z drugą osobą spółkę cywilną, w związku z tym mam kilka pytań:

1. Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać przy minimalnych kosztach i niepewnych przychodach? Logiczny wydaje się ryczałt, ale gdzie mogę znaleźć wykluczenia. Chodzi o działalność pośrednictwa w reklamie.

2. Czy istnieje możliwość samodzielnego poradzenia sobie z księgowością przy ryczałcie bez angażowania osób trzecich tj. księgowych. Jakie są najlepsze sposoby ku temu, jest gdzieś to opisane? Czy może e-księgowość jest jakimś pomysłem?

3. Jakie są standardowe obowiązki księgowe przy braku dochodów w miesiącu i przy minimalnych przychodach, a brakach kosztów.

4. Jakie są minimalne koszty (w zł) związane z ZUSem i innymi tego typu organizacjami dla każdej z osób, czy istnieje jakaś możliwość zniżki z uwagi na to, iż obaj wspólnicy zatrudnienie są na pełnowymiarowe umowy na pełen etat

5. Czy istnieje obowiązek posiadania lokalu dla prowadzenia powyższej działalności, biorąc pod uwagę fakt, że działalność jest wirtualna. Jeżeli tak, to jakie się z tym wiążą koszty, jeżeli lokal zostanie użyczony przez członka rodziny jednego ze wspólników?

Z góry dziękuje za odpowiedź!
szklarek / 2010-12-02 18:31
Ojejum, kilka, ale rozległych :-)

ad.1. Najlepiej poczytać....Ustawę.z dnia 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.

tekst, niestety nieujednolicony:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;20;listopada,dziennik,ustaw,1998,144,930.html

jednolity np. w ISAPie
ad.2. Tak, przy ryczałcie poradzą sobie wspólnicy sami, prosta ewidencja przychodów.
ad.3. Jeśli mówimy o ryczałcie to bez względu na to, czy przychody są- opłacanie podatku i składek ZUS.
ad.4. Jeśli te pełnowymiarowe etaty dają wynagrodzenie przynajmniej minimalne, to składki społeczne od DG każdego wspólnika są dobrowolne. Obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Obecnie wynosi ona 233,32 zł. Jest ustalana raz na cały rok-9,00% podstawy wymiaru, którą jest kwota zadeklarowana, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszana przez GUS.
Jeśli jednak już teraz myślicie o emeryturze, to wysokość składek ( dla Was dobrowolnych ) :

http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/ubezpieczenia/

ad.5. Jest obowiązek tytułu prawnego do lokalu zgłaszanego we wniosku EDG przez każdego wspólnika jako siedziba jego DG. Może to być jego mieszkanie. Są też na rynku oferty wirtualnych biur- tj. legalnego użyczenia tylko adresu do rejestracji DG.
skomentuj

Najnowsze wpisy