Forum Forum prawneGospodarcze

Parę podstawowych pytań dot. spółek cywilnych

Parę podstawowych pytań dot. spółek cywilnych

skomentuj
karolzielinski / 217.98.91.* / 2010-07-09 12:39
Witam,

mam kilka pytań/wątpliwości odnośnie spółek cywilnych, na które to nie jestem w stanie nigdzie znaleźć jednoznacznych odpowiedzi.
Byłbym wdzięczny za pomoc w rozwianiu wątpliwości.

Posiadam własną działalność gospodarczą (jednoosobową), która to jest moim jedynym źródłem dochodu. I teraz...

1. czy posiadając własną działalność gospodarczą mogę wstąpić/założyć spółkę cywilną (de facto być wspólnikiem w tejże spółce, gdyż byłoby tych wspólników więcej)?

2. czy wstępując do takiej spółki wstępuję do niej jako już istniejąca działalność, czy też ja jako osoba fizyczna?

3. czy mogę osiągać dochody zarówno ze spółki cywilnej jak i z działalności gospodarczej?

4. jeśli dobrze kojarzę, to spółka cywilna będąca płatnikiem VAT sama za siebie płaci podatek VAT, jednakże jeśli chodzi o podatek dochodowy to płacą go wszyscy wspólnicy w proporcjach takich w jakich mają udziały w tejże spółce?

5. jak wygląda sytuacja ZUSu? czy posiadając działalność gospodarczą i będąc w spółce cywilnej odprowadzam dwie składki ZUS? Czy też z tytułu działalności odprowadzam pełne składki, a ze spółki samo zdrowotne? czy też jeszcze inaczej?

6. czy jedna osoba/jedna działalność gospodarcza może być wspólnikiem w kilku spółkach cywilnych?

jeszcze raz dziękuję za ewentualne odpowiedzi
szklarek / 2010-07-09 19:45
Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy. Sama spółka jest jedynie umową i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Konsekwencją braku osobowości prawnej jest to, że spółka cywilna nie ma własnego mienia. Wszelkie prawa i zobowiązania zaciągane są na rachunek wspólników i i wchodzą do ich wspólnego majątku. Wspólnicy dysponują majątkiem, który stanowi ich współwłasność łączną.
Spółka cywilna nie ma przymiotu przedsiębiorcy. Podstawy prawne działania spółek cywilnych zawarte są w Art. 860-875 kodeksu cywilnego.
Zatem:
ad.1.możesz, co więcej bez DG nie byłoby to możliwe
ad.2. jako osoba fizyczna prowadząca DG
ad.3. zarówno, choć bardziej trafne jest określenie, że dochód ze spółki jest jednym z dochodów twojej DG
ad.4. każdy wspólnik płaci podatek dochodowy od całej swojej DG, czyli również z dochodów innych. Natomiast podziału zysków w spółce cywilnej dokonujemy według zasad określonych w umowie spółki. Zwykle jest to podział proporcjonalny do wielkości wniesionych wkładów. Jeżeli umowa spółki nie ustala dokładnych zasad dotyczących podziału zysku i finansowania strat to każdy ze wspólników niezależnie od wielkości wniesionego wkładu ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach jakie spółka wypracuje. W umowie spółki jawnej możemy zawrzeć postanowienia, które będą zwalniały wspólnika z udziału w stratach. Nie wolno nam natomiast umieścić zapisów, które by wykluczały jakiegoś wspólnika z udziału w zyskach. Każdemu ze wspólników przysługuje prawo do wypłaty swojej części zysku. Wypłata zysku zgodnie z ustalonym w umowie udziałem może nastąpić z końcem roku obrotowego.
ad.5. ZUS jeden, i ten sam od DG, tak jakbyś nie przystąpił do spółki
ad.6. tak
Link do kodeksu:
http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeks-cywilny
i do artykułu:
http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/spolka;cywilna,166,0,210342.html
skomentuj

Najnowsze wpisy