Forum Forum dla firmDotacje

Spółki zależne i dotacje unijne

Spółki zależne i dotacje unijne

skomentuj
k_s_b / 2010-04-13 12:29
Przykładowo: Istnieje jedna firma-matka (spółka dominująca), która posiada wiele firm-córek (spółki zależne). Pytanie: Czy każda z tych firm-córek może osobno ubiegać się o dotacje unijne (każda na inny projekt) w tym samym czasie?
Wyświetlaj:
k_s_b / 2010-04-28 12:14
Czy projekty, które otrzymają dofinansowanie z Unii Europejskiej muszą być:

1. realizowane w Polsce
2. być wykonane przez polskie firmy

...czy nie?
clementinum / 2010-04-21 20:51
Tak, można otrzymać dotacje dla wielu firm powiązanych. Co więcej w wielu działaniach jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka projektów.

Trzeba tylko pamiętać o uwzględnieniu powiązań przy kwalifikacji do segmentu: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo.
Pozdrawiam

http://www.clementinum.pl/
k_s_b / 2010-04-21 20:54
Mam rozumieć, że jedno przedsiębiorstwo może się ubiegać o kilka dotacji (w różnych działaniach) w tym samym czasie?
clementinum / 2010-04-21 20:57
Tak,
A nawet czasem w jednym działaniu :)

http://www.clementinum.pl/
skomentuj

Najnowsze wpisy