Forum Forum podatkoweInterpretacje

Sprzedaż mieszkamia nabytego w spadku

Sprzedaż mieszkamia nabytego w spadku

renia038 / 2010-01-23 22:26
Proszę o wyjaśnienie kwestii zapłaty podatku od zbycia mieszkania .
Tata zmarł w sierpniu 2009 . Razem z siostrą dostałyśmy w spadku mieszkanie własnościowe po 1/2 części. Chcemy to mieszkanie jak najszybciej sprzedać. Jak wygląda sprawa zapłaty podatku od zbycia tego mieszkania. Jak można tego podatku uniknąć lub zminimalizować koszty. W moim przypadku pieniądze ze sprzedaży chce przeznaczyć na zakup nowego większego mieszkania, /sprzedam również swoje małe mieszkanie w którym obecnie mieszkam/. Proszę o pomoc
Wyświetlaj:
belladonna / 2010-01-24 09:49 / Tysiącznik profesjonalny
Spadek nabywa się w momencie śmierci spadkodawcy, wiec jest to rok 2009, a tym samym najnowsze przepisy odnośnie sprzedaży. Jak sprzedacie w 2010, to do kwietnia 2011 trzeba będzie złożyć PIT-39 (to jest tez termin płatności podatku). Każda z Was będzie mieć 1/2 przychodu, a tym samym 1/2 dochodu do opodatkowania (dochód będzie wysoki, bo nie ma kosztów zakupu nieruchomości).
Zwolnienia są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 21 ust. 25 pisze na co należy wydatkować dochód w okresie 2 lat liczonych od końca roku kiedy nastąpiło zbycie :)
ewelina_z / 2010-01-24 11:45
Tylko że wydatkować w ciągu 2 lat trzeba przychód ze sprzedaży a nie dochód. W art. 21 ust.1 pkt 131 pisze że wolne od podatku są: " dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe....."

I jest tam wyraźne zdanie: jeśli przychód uzyskany ze sprzedaży został wydatkowany...

Zresztą wystarczy sobie policzyć że w przypadku wydatkowania dochodu a nie przychodu wychodzi podatek do zapłaty.

Najnowsze wpisy