SYNTHOS / DWORY

skomentuj
Life / 2007-12-13 10:18
ZNALEZIONO NA INNYM PORTALU:
Historia inwestycji.. w skrócie


Czwartek, 3 listopada 2005
DWORY (DWR): Kiedy ropa z węgla?
W Oświęcimiu można zbudować nowoczesną fabrykę przetwarzającą węgiel na olej napędowy i benzynę. Tego typu instalacja działała tam do połowy lat 60. ubiegłego wieku w dawnych zakładach chemicznych, których następczynią jest dziś firma chemiczna Dwory, informuje "Dziennik Zachodni".

Prof. Włodzimierz Kotowski z Politechniki Opolskiej w latach 50. pracował przy tej instalacji. Jego zdaniem produkcja paliw płynnych z węgla byłaby opłacalna przy obecnych cenach ropy naftowej.

Aurelia Kuran- Puszkarska, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, jest przekonana, że produkcja paliw z węgla ma sens. Wesprzemy tę inicjatywę. Włączymy się do działań lobbingowych i będziemy przekonywać członków rządu, aby paliwa z węgla nie były obłożone tak wielkimi podatkami jak dziś. Teraz około 50 proc. ceny benzyny stanowią podatki - powiedziała prezes PIPP.

Dlaczego Oświęcim byłby dobrym miejscem do rozpoczęcia takiej produkcji? Ponieważ istnieje już tam jedna trzecia potrzebnej infrastruktury. Zakład mógłby zaopatrywać nie tylko Polskę, ale i inne kraje UE - twierdzi prof. Kotowski. Według jego wyliczeń, gdyby instalacja produkowała ok. 8-10 tys. ton paliw płynnych na dobę, przedsięwzięcie byłoby ekonomicznie opłacalne.

Potrzeba do tego 30 tys. ton węgla, a łącznie z węglem potrzebnym do celów energetycznych i grzewczych - ok. 40-50 tys. ton węgla na dobę. Najbardziej nadawałby się do tego węgiel z kopalń dawnej Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. Tona wraz z transportem do zakładu przeróbki kosztowałaby niespełna 38 euro. Litr benzyny wyprodukowanej z węgla kosztowałby niespełna 3 złote.

Gdyby paliwo było obłożone niższymi podatkami, jego cena stałaby się konkurencyjna. Nawet gdyby doliczyć do tego obecne podatki, cena litra benzyny byłaby porównywalna z ceną obowiązującą na stacjach.

Paliwo węglowe najnowszej generacji produkuje obecnie południowoafrykański koncern Sasol, który zdaniem prof. Kotowskiego mógłby być zainteresowany inwestowaniem w Polsce.

Maksymilian Klank, prezes Kompanii Węglowej, uważa, że produkcja paliwa płynnego z węgla jest szansą dla polskiego górnictwa. Przygotowujemy projekty, którymi zainteresowały się już inne koncerny paliwowe. Wierzę, że możemy produkować z węgla paliwo przyszłości - twierdzi Klank.

NIKT TEGO NIE TRAKTOWAŁ POWAZNIE , OT JAKIS PROJEKT,,,,
A jednak robiono cos dalej w tym kierunku, konkretnie studium opłacalności inwestycji

Węgiel surowcem do produkcji syntetycznych benzyn, metanolu, wodoru...
Autor: Jacek Balcewicz
Data publikacji: 21.12.2005 21:53

Przed węglem wydobywanym w kopalniach Kompanii Węglowej rysują się perspektywy zbytu także w przyszłości - to koncepcja budowy na Śląsku właśnie z inicjatywy Kompanii Węglowej instalacji do produkcji syntetycznej benzyny z węgla. Intuicyjnie czujemy, że relacje cenowe pomiędzy ceną tony węgla a ceną baryłki ropy są już takie, że projekt taki ma uzasadnienie ekonomiczne. W pierwszych miesiącach przyszłego roku będziemy mieć już studium opłacalności i studium wykonalności tego projektu, który przygotowują na nasze zlecenie naukowcy Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. Mamy też poważnych inwestorów zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia, ale ich nazwy - ze zrozumiałych względów - trzymamy na razie w tajemnicy - mówi Madej.

………….
Wszystko wskazuje na to, że najodpowiedniejszym miejscem lokalizacji instalacji byłyby dawne Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu dzisiaj funkcjonujące jako giełdowa spółka Dwory SA, które zaraz po wojnie - przez rok - funkcjonowały jako... Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. Tam też - zdaniem ekspertów - istnieje już znaczna część niezbędnej infrastruktury, którą z powodzeniem można by wykorzystać.
Sensowność tego projektu widzi prof. Antoni Tajduś, rektor AGH i jednocześnie członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej, uważany powszechnie za wizjonera i guru branży węglowej.
……………..

DWORY sceptycznie podchodzily do projektu..

CHEMIK nr6/2006
Paliwa z węgla - pomysł realny, choć perspektywiczny

Produkcja paliw płynnych z węgla kamiennego to przedsięwzięcie wymagające olbrzymich nakładów finansowych, ale jednocześnie stanowiące możliwość częściowego uniezależnienia się gospodarki od wpływu cen ropy naftowej na ceny paliw – powiedział po wizycie wiceministra Prezes Dworów S.A., Dariusz Krawczyk. – Przedsięwzięcie, by mieć szansę powodzenia, musi być realizowane w postaci projektu rządowego. Koszt realizacji inwestycji szacuje się wstępnie na około 2 mld euro, jednak relacja pomiędzy ceną tony węgla a ceną baryłki ropy wskazuje na jego ekonomiczne uzasadnienie. Tym bardziej, że można w tym przypadku liczyć na wsparcie środków unijnych.
Opierając się na przeprowadzonej wstępnej analizie ekonomiczno-logistycznej, Dwory S.A. wspólnie z Kompanią Węglową biorą pod uwagę możliwość uruchomienia produkcji paliw płynnych z węgla na terenie firmy.
………………..
Z uwagi na fakt, iż inwestycja wymaga znacznego zaangażowania finansowego, należy jeszcze przeprowadzić szczegółową analizę opłacalności. Niezbędne jest opracowanie studium wykonalności takiego projektu oraz wyznaczenie ośrodka decyzyjnego i koordynującego takie przedsięwzięcie…………

Kompania Weglowa przystapiła do działan
Podpisano porozumienie A sprawa była omawiana na forum komisji Gospodarki
Biuletyn nr: 1412/V
Komisja: Komisja Gospodarki /nr 97/
Data: 13-12-2006Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posła Maksa Kraczkowskiego (PiS), rozpatrzyła:
– odpowiedź na dezyderat nr 3 Komisji w sprawie produkcji paliw z węgla kamiennego
Poseł Rajmund Moric
„Uważam zatem, że Ministerstwo Gospodarki powinno opracować w terminie do końca I półrocza 2007 r. program wykorzystania węgla, głównie do produkcji gazu syntezowego. Uważam także, iż pan minister Piotr Woźniak powinien wyznaczyć pełnomocnika, który będzie odpowiedzialny za pilotowanie spraw zwianych z wdrażaniem technologii czystego węgla”

Sceptyzm w DWORAC nie mijal a KOMPANIA robila swoje
INICJATYWY: Zgazowanie 6 milionów ton
25-03-2007 14:41
Agata Kościelnik, rzecznik prasowy Firmy Chemicznej „Dwory” SA nadzwyczaj powściągliwie wypowiada się, póki co, o gotowości uczestnictwa oświęcimskiej spółki w projekcie produkcji paliw płynnych z węgla. Potwierdza jedynie zainteresowanie jej menedżerów tą koncepcją.

– „Dwory” analizują kwestię opłacalności takiego przedsięwzięcia i decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po analizie biznesplanu. Do tego czasu „Dwory” nie będą przystępowały do umów i porozumień, które mogłyby skutkować przyjęciem zobowiązań nietrafnych z biznesowego punktu widzenia – zakomunikowała nam Agata Kościelnik. Pytania o to, jak długo – od formalnego zakończenia przygotowań – trwałaby budowa koniecznej instalacji i jak kosztowna byłaby to inwestycja, pozostały bez odpowiedzi. Wyraźnym entuzjastą uruchomienia
produkcji płynnych węglowodorów na bazie węgla jest prezydent Oświęcimia, Janusz Marszałek. Najchętniej widziałby ją w swoim mieście.

PIERWSZE POROZUMIENIE PO otrzymaniu studium opłacalności inwestycji bez DWOROW…

OŚWIĘCIM. Chcą fabryki paliw
07.12.2007 08:06W marcu tego roku /1997 mój dopisek/ w Kompanii Węglowej w Katowicach podpisano list intencyjny o produkcji paliwa w oparciu o zasoby węgla kamiennego z obszarów nadwiślańskich. Pod listem obok przedstawicieli górnictwa podpisali się także samorządowy

ALE CZAS PLYNIE A ZAINTERESOWANIE ENERGETYKA DWOROW NIE SLABNIEŚwiat na drodze do paliw syntetycznych z węgla.

10.10.2007
MY Pismo stowarzyszenia SAMORZADNY OSWIECIM

Średnia cena baryłki ropy naftowej w III kwartale 2007 r. wyniosła 75 USD, a w końcu września 2007 r. płacono już 80 USD za baryłkę.
Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego nieustannie rosną i dochodzi na tym tle do szantażu energetycznego w stosunkach międzynarodowych. Nic dziwnego, że na świecie zapanowała moda na budowę narodowych przemysłów paliw syntetycznych opartych na węglu. Koncern Sasol produkujący ok. 7,5 milionów ton paliw z węgla, który jest właścicielem najcenniejszych patentów z tej branży, nie może nadążyć z koordynacją rozmów handlowych na wysokim szczeblu. Firma ta, dzięki długoletniemu doświadczeniu stała się najważniejszym światowym dostawcą technologii wytwarzania paliw syntetycznych z węgla.
……………..
Od ponad dwóch lat trwają w Oświęcimiu zabiegi mające na celu wybudowanie w mieście zakładu wytwarzającego syntetyczne paliwa płynne na bazie gazu syntezowego, otrzymywanego z węgla kamiennego. Kompania węglowa proponuje zgazowanie 6 milionów ton węgla rocznie i przysyłanie oczyszczonego gazu syntezowego rurociągiem do Firmy Chemicznej Dwory S.A. jako surowca do produkcji paliw. W marcu tego roku podpisano list intencyjny i prowadzone są intensywne działania dla umożliwienia realizacji tego przedsięwzięcia Firma Chemiczna Dwory S.A., która nie podpisała listu intencyjnego obecnie jest zainteresowana przekazaniem potrzebnego terenu jak i samą budową. Trwają starania o pozyskanie zarówno akceptacji rządu dla planowanego przedsięwzięcia jak i środków finansowych

AZ WRESZCIE UDAJE SIĘ ZWERBOWAC DWORY
Inwestorzy przypuszczają szturm na Oświęcim
03.12.2007
……………..Inwestorzy poszukiwali działki o powierzchni 7-8 hektarów. Chcą bowiem wybudować trzy hale produkcyjne, każda o wielkości dwóch hektarów. W przedsiębiorstwie, które obecnie działa już w okolicy Brzeska, ma znaleźć pracę około 200 ludzi.
Miasto nie miało tyle ziemi, ale ułatwiło inwestorowi rozmowy z dawną Firmą Chemiczną Dwory. Ten odkupił od Synthos ziemię. Zawarł też porozumienie co do korzystania z infrastruktury i dróg dojazdowych. - W przyszłym roku hale powinny stanąć - informuje Mirosław Wasztyl, wiceprezydent Oświęcimia.
Inwestor ma też wejść we wspólne przedsięwzięcie z władzami miasta, na którym skorzystaliby mieszkańcy. Na razie nie wiadomo jednak, co miałoby to być.
Z kolei firma Synthos w ostatnich dniach zainteresowała się przedsięwzięciem, o którego realizację oświęcimscy samorządowcy zabiegają od dwóch lat. Chodzi o budowę nad Sołą fabryki paliw syntetycznych, które powstawałyby po zgazowaniu węgla kamiennego. Inwestycja miałaby pochłonąć sześć miliardów złotych…
CIEKAWE ZE „POLITYKA WEGLOWA „ MA TEZ POPARCIE RZADU..
03-12-2007 19:49 Energetyka
Tusk: węgiel gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski
…….Węgiel może być gwarancją polskiego bezpieczeństwa energetycznego - powiedział przebywający na Śląsku premier Donald Tusk. Premier obiecał, że jego rząd nie będzie lekceważył spraw górnictwa i postulatów górników………
I POTWIERDZENIE..
OŚWIĘCIM. Chcą fabryki paliw
07.12.2007 08:06
Drugi rok władze miasta zabiegają o lokalizację w Oświęcimiu fabryki paliw syntetycznych. Temat budzi duże zainteresowanie szczególnie przedstawicieli branży górniczej.

W marcu tego roku w Kompanii Węglowej w Katowicach podpisano list intencyjny o produkcji paliwa w oparciu o zasoby węgla kamiennego z obszarów nadwiślańskich. Pod listem obok przedstawicieli górnictwa podpisali się także samorządowcy.
Sygnatariusze listu podjęli działania, aby projekt budowy zakładu wpisać do rządowej strategii energetycznej. Zakład miałby duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także zwiększenie zatrudnienia w górnictwie. Oświęcim ma bardzo duże szanse, jako najtańsza lokalizacja.

Ta inwestycja mogłaby dać zatrudnienie 1,5 tys. osobom. Zainteresowanie projektem wyraziła ostatnio Firma Chemiczna Dwory, a konkretnie teraz Synthos.
- To duża szansa dla Oświęcimia – mówi Jan Babiarz, emerytowany dyrektor ZCHO.

PYTANIE
Dlaczego wlasnie synthos jest tak waznym partnerem?
CHEMIK NR6/2006
Dwory S.A. biorą udział w pracach nad projektem z kilku względów. Przede wszystkim – Firma posiada niezbędną infrastrukturę pod lokalizację tego typu rafinerii i jest usytuowana w pobliżu pokładów węgli kamiennych najbardziej odpowiednich do tego typu przeróbki, tj. kopalń Piast, Ziemowit, Brzeszcze oraz Janina. Ponadto Dwory S.A. mają doświadczenie w przetwórstwie paliw syntetycznych, które były tu produkowane na początku działalności przedsiębiorstwa.
- Oprócz doświadczenia, Spółka dysponuje bogatą dokumentacją techniczną, którą udostępnimy w fazie realizacji projektu – dodaje D. Krawczyk.

I JESZCZE JEDNO
W sporządzonym studium opłacalności stwierdzono ze koszt inwestycji to ok. 6mld PLN
Studium zaleca aby rafineria powstala w synhosie, ponieważ zmniejszy to koszt inwestycji o ok. 30% z uwagi na infrastrukture która posiadaja DWORY. Oznacza to, ze 30% x 6mld = 1.8 mld – tyle może być warta infrastruktura wniesiona do inwestycji rafinerii paliwa syntetycznego. A jaka jest kapitalizacja SYNTHOSA teraz?
PS. Napisałem w wielkim skrocie, teksty skarcane za duzo mam tych materiałów.
Pozdrawiam i ciekawe co z tego wyjdzie
Wyświetlaj:
Life / 2007-12-19 22:45 / Tysiącznik na forum
Utrzymaliśmy poziom pow 1,39
To bardzo dobry prognostyk na przyszłość.
Dodatkowo powiodła się emisja więc cel / kapitał osiągnięty.
Będzie jeszcze radoch z Syntosa :)
Jarekvfts / 2007-12-20 10:34
A co tak stoi od rana na 1,40 i ani w gore ani w dol?? ze w dol to dobrze ale ze nie w gore??
danielos81 / 2007-12-27 22:18
do zainteresowanych ciekawy link: http://www.synthosgroup.com/main_pl/raporty_biezace_odslona.php?id=205&rok=2007&miesiac=12
har / 87.205.216.* / 2007-12-13 15:39
... a G...O wyjdzie! jak to w Polsce. Akcje polecą nadal w dół i tyle...
pragma / 2007-12-14 13:44
raczej nie polecą, są już tanie, wyniki spółki jednak są dobre a rekomendacje?... rekomendujemy sami.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy