Forum Forum dla firmKsięgowość

termin wpłaty składek ZUS

termin wpłaty składek ZUS

radpur / 83.15.234.* / 2007-03-19 23:50
Przeglądałem kalendarium i zobaczyłem, że termin wpłaty składek ZUS upływa 12.03 , Czy jeśli 10 wypada w dzień wolny np. sobotę to termin przesuwa się na najbliższy dzień pracujący. Miałem taką sytuację w listopadzie, że ZUS zakwestionował wpłatę 11 tj. w niedzielę. Czy jest na to przepis prawny? Niech ktoś pomoże.
Wyświetlaj:
Martynika / 31.183.80.* / 2014-02-10 18:08
jeśli termin jest do 10-tego a dzień wpłaty przypada na dzień wolny od pracy to należy wpłacić wcześniej!!! Ponieważ jeśli nasza wpłata nie zostanie zaksięgowana do 10 na koncie ZUS-u to ZUS zrywa umowę ubezpieczeniową i jeśli będziemy później na zwolnieniu to mogą stwarzać problemy z wypłatą naszego chorobowego. Wtedy trzeba napisać błagalną prośbę o przywrócenie terminu itp.
wiwan / 2014-02-10 19:42
Już w tym wątku padła odpowiedź i nic przez te lata w tym zakresie się nie zmieniło. Sobota, niedziela, święto lub ustawowo wolny dzień od pracy przypadający 10 dnia miesiąca przesuwa termin płatności na najbliższy dzień roboczy.

Data księgowania w ZUS jest taka sama, jak obciążenia rachunku płatnika. Przy przekazie pocztowym -owszem data wpływu do ZUS.

Co do przerwania ubezpieczenia- dotyczy to oczywiście tylko ub. chorobowego, bo jest dobrowolne.
venezzia / 46.134.0.* / 2011-07-11 11:23
Jeżeli ostatni dzień terminu opłacania składek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Tak wynika z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Na mocy art. 31 ustawy o sus ma on zastosowanie także do składek ZUS.
Tomi_pl / 83.238.147.* / 2008-03-20 07:24
Pod adresem http://www.zus.pl/default.asp?p=3&id=142 możesz pobrać poradnik, a w nim na stronie 73 znajduje sie pkt 3. "Zasady opłacania składek" i przeczytać w nim mozna m.in.: "Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r.nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który - na mocy art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - ma zastosowanie do należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład, za termin dokonania zapłaty uważa się:
przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia należności z tytułu składek na rachunek bankowy ZUS, w banku lub placówce pocztowej,
w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.
Jeżeli więc płatnik opłaca składki w formie bezgotówkowej, wpłata z tytułu należnych składek może zostać uznana za terminową, jeśli najpóźniej w obowiązującym danego płatnika terminie płatności nastąpiło obciążenie jego rachunku bankowego."
Wiem, cesarzowa ZUS robi inaczej, ale tak napisali we wlasnym poradniku.
umięcka / 213.25.86.* / 2008-07-14 21:15
to prawda ale inne umowy zawiera bank pocztowy i dzień wcześniej trzeba wpłacić na jego konto a on dokonuje przelewu dopiero następnego dnia i ta data jest wiążąca dla ZUS a nie kiedy wpłacasz na konto banku pocztowego a jeśli jest to niedziela to bank pocztowy przekazał na konto ZUS prawdopodobnie 13 i to jest po terminie. najlepiej poprosić o wydruk tej wpłaty w ZUS i sprawdzić kiedy naprawdę była przekazana.
ozi / 212.244.138.* / 2009-03-15 21:25
i ja właśnie mam taki problem! wpłaciłam składki 10(sobota)i dotarły 13 na konto ZUS,teraz siedzę w domu ze złamaną ręką bez zasiłku chorobowego (bez środków do życia) Nie lubię państwa, w którym mieszkam, POLSKI !
ta / 83.15.107.* / 2007-03-24 12:31
o tak lepiej zapłać wcześniej, oni mogą się spóźniać
erer / 83.31.203.* / 2007-03-23 20:55
Jeżeli płacisz w niedzielę wieczorem bank może nie zaksięgować twojej wpłaty na czas, wtedy ZUS nie dostaje twojej składki w terminie. Lepiej płacić wcześniej.

Najnowsze wpisy