Forum Forum podatkoweOdliczenia

ulga rodzinna po rozwodzie

ulga rodzinna po rozwodzie

monska / 2009-02-17 18:40
Wychowuję samotnie synka, mój były mąż według postanowienia sądu, zabiera dziecko na kilka dni w miesiącu i 2 tyg wakacji.W zeszłym roku synek sporo chorował i ja częsciej się nim opiekowałam, niż to było ustalone w sądzie z ojcem dziecka. W jaki sposób mam zsumować dni, tygodnie opieki nad dzieckiem, by skorzystać z ulgi? Czy liczy się tylko postanowienie sądu, czy stan faktyczny na zeszły rok? Czy liczbę tych dni mam uzgodnić z byłym mężem, czy samodzielnie ustalić (np.na podstawie zwolnień lekarskich) i w ten sposób wypełnić PIT?
Wyświetlaj:
belladonna / 2009-02-17 20:14 / Tysiącznik profesjonalny
Rodzice po rozwodzie nie dzielą ulgi na dni, a 1/12 razy miesiące kiedy dziecko u nich zamieszkiwało (było wychowywane). Najlepiej więc ustalić z byłym mężem kto ile odlicza, bo w sumie nie możecie odliczyć więcej, jak 1/12 x 12 :-))
A jeśli nie mieszkacie razem, to możecie się rozliczać jako osoby samotnie wychowujące, bo w roku podatkowym i jedno i drugie samotnie wychowywało (w ustawie jest mowa "w roku podatkowym", a nie "całym roku podatkowym" )
ojciec1234 / 95.41.251.* / 2009-03-07 18:49
Coś mi się tu nie zgadza! Bo nawet jeżeli rodzice po rozwodzie mieszkaja osobno, to według ustawy tylko jedno z nich może być osobą samotnie wychowującą dziecko!! Coś mi się wydaje, że to byłby gruby przekręt!!
belladonna / 2009-03-07 18:53 / Tysiącznik profesjonalny
Rozliczanie jako samotnie wychowująca, a odliczanie ulgi w podatku, to dwie rożne sprawy :-))
A swoją drogą osoba może być 1 dzień w roku samotnie wychowująca i tak rozliczać się może, bo ustawa mówi "w roku podatkowym", czyli 1 dzień jest w roku podatkowym też, a nie mówi o CAŁYM roku podatkowym :-))
ojciec1234 / 95.41.251.* / 2009-03-07 19:02
Faktycznie ulga prorodzinna to jedno, a samotne wychowywanie to dwie różne rzeczy. Ale ja znalazłem następujący zapis i wydaje mi się, że jest on jednoznaczny: Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Szczególnie zapis: JEDNEGO
Jestem właśnie w takiej sytuacji i dlatego jestem ciekaw jak to interpretować?!
belladonna / 2009-03-07 19:54 / Tysiącznik profesjonalny
Ok, teraz załapałam co masz na myśli.... za dużo tych odpowiedzi i mi się robi groch z kapustą.
Ustawa mówi o osobie samotnie wychowującej jeśli w roku podatkowym (czyli w jakiejś części wychowywała)... a to co podajesz to opis kogo się uważa za osobę samotnie wychowującą. Czyli jeśli rozwódka miała dziecko 1 miesiąc u siebie, to była w roku podatkowym samotnie wychowująca, natomiast jeśli rozwodnik miał to dziecko 11 miesięcy u siebie to też był w roku podatkowym samotnie wychowujący.
Osobiście uważam, że te przepisy są zbyt liberalne... ale takie są :-))
ojciec1234 / 95.41.251.* / 2009-03-07 21:03
Tylko, że US może nie być liberalny ;-) To pewnego rodzaju sprzeczność, bo oboje rodzice dziecka (po rozwodzie) nie mogą za bardzo być osobami samotnie wychowującymi dziecko.
Wiem, że się trochę czepiam, ale US będzie się czepiał sformułowania: "jeden z rodziców", co oznacza matka lub ojciec, a nie matka i/lub ojciec! Jeżeli oboje rozwiedzeni rodzice zaznaczą opcję dla samotnie wychowujących dzieci, to urząd skarbowy będzie chciał dowodów i wtedy zaczną się schody!
Co o tym myślisz??
belladonna / 2009-03-08 08:03 / Tysiącznik profesjonalny
interpretacja indywidualna

Sygnatura
IPPB1/415-1126/08-2/JB

Data
2008.12.08


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Dochody małżonków

Słowa kluczowe
osoba samotnie wychowująca dzieci
podatek dochodowy od osób fizycznych
preferencyjne opodatkowanie dochodów
rozliczanie (rozliczenia)
rozliczenie roczne
zeznanie podatkowe

Istota interpretacji
Przy ocenie prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania należy mieć więc na względzie przede wszystkim okoliczności faktyczne, bowiem prawo do wspólnego opodatkowania przysługuje osobie wychowującej dziecko. Decydujące znaczenie ma więc fakt z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje.
Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz przedstawione przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż Wnioskodawczyni przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia tj. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci


Wniosek ORD-IN 400 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2008 r. (data wpływu 01.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia podatku dochodowego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia podatku dochodowego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą rozwiedzioną, matką dwojga dzieci. Wnioskodawczyni i ojciec dzieci mają pod stałą opieką po jednym dziecku. Starszy syn mieszka z ojcem z Ł., natomiast młodszy syn mieszka z Wnioskodawczynią w D.. Strona nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z byłym mężem. Małżonkowie nie są pozbawieni praw rodzicielskich w stosunku do żadnego dziecka. Strona cyt wyrok sądowy: ”wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi (…) powierza obojgu rodzicom ustalając, że miejscem zamieszkania synów stron B J. będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego ojca B J., a miejscem zamieszkania syna stron M J. będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego matki M J.”.

Wnioskodawczyni informuje, iż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem ponosi samodzielnie (koszty związane z wyżywieniem, mieszkaniem i wszystkimi potrzebami). Wyrok Sądu: „kosztami wychowania i utrzymania małoletnich dzieci B i M obciąża obojga rodziców, ustalając, że ojciec B J. będzie w całości ponosił koszty utrzymania syna B J., a matka M J. będzie w całości ponosiła koszty utrzymania syna M J.”.

W stosunku do młodszego syna M J. strona wyłącznie samodzielnie prowadzi całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie go pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz samotnie przygotowuje go do życia w społeczeństwie. Wnioskodawczyni samodzielnie ponosi wszelkie konsekwencje wychowawcze syna M bez żadnego wsparcia ze strony ojca. Oprócz wspólnego zamieszkania z synem M, pokryciem wszystkich kosztów utrzymania Wnioskodawczyni samodzielnie ponosi również wszystkie konsekwencje wychowawcze, bowiem jak wskazuje nigdy od ojca dziecka nie otrzymała żadnego wsparcia ani finansowego, ani dydaktycznego czy wychowawczego.

Starszy syn B J. jest pod stałą, ciągłą opieką ojca, który ponosi wszystkie koszty utrzymania i wychowania syna oraz samotnie ponosi wszelkie konsekwencje wychowawcze dziecka.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczania się przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci...
2. Czy obojgu rodzicom przysługuje to prawo...

Zdaniem Wnioskodawczyni to jej powinno przysługiwać prawo preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci, gdyż spełnia wszelkie przesłanki przewidziane w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychow
belladonna / 2009-03-08 08:04 / Tysiącznik profesjonalny
wychowujących w roku podatkowym:

1. dzieci małoletnie,
2. dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Stosownie do art. 6 ust. 5 ww. ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 8 powołanej ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa między innymi w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

W myśl art. 6 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasada określona w art. 6 ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą rozwiedzioną, matką dwojga dzieci. Strona wskazuje, iż zgodnie z wyrokiem sądu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi powierzony został obojgu rodzicom ustalając, że miejscem zamieszkania syna - B J. - będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego ojca, a miejscem zamieszkania syna - M J. - będzie każdorazowe miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni. Strona dodatkowo podkreśla, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z byłym mężem.

Wnioskodawczyni zaznacza również, iż w stosunku do młodszego syna M J. wyłącznie ona samodzielnie prowadzi całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie go pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz samotnie przygotowuje go do życia w społeczeństwie. Wnioskodawczyni samodzielnie ponosi wszelkie konsekwencje wychowawcze syna M bez żadnego wsparcia ze strony ojca. Oprócz wspólnego zamieszkania z synem M, pokryciem wszystkich kosztów utrzymania Wnioskodawczyni samodzielnie ponosi również wszystkie konsekwencje wychowawcze.

Analizując powyższe należy w tym miejscu podkreślić, że ten z rodziców dziecka będący osobą rozwiedzioną traktowany jest jako osoba samotnie wychowująca dziecko, który jest jego prawnym opiekunem.

Zasady sprawowania prawnej opieki na dzieckiem przez rodziców (wykonywania władzy rodzicielskiej) określa sąd w wyroku orzekającym rozwód małżonków. Wynika to z art. 58 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. ). Wskazany przepis stanowi, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, przy czym może powierzyć jej wykonywanie obojgu bądź jednemu z rodziców.

Niezbędną przesłanką w przedmiotowej sprawie jest, aby osoba faktycznie wychowywała dziecko. Przez wychowywanie należy, zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, rozumieć zapewnianie stałej opieki prowadzącej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Przesądza to o tym, że dziecko powinno pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą samotną.

Przy ocenie prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania należy mieć więc na względzie przede wszystkim okoliczności faktyczne, bowiem prawo do wspólnego opodatkowania przysługuje osobie wychowującej dziecko. Decydujące znaczenie ma więc fakt z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje.

Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz przedstawione przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż Wnioskodawczyni przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia tj. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja pod
belladonna / 2009-03-08 08:06 / Tysiącznik profesjonalny
Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem mając na uwadze pytanie drugie zawarte we wniosku wyjaśnić należy, że nie można uznać Wnioskodawczyni za zainteresowaną w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania przez byłego męża.

W świetle powyższego przedmiotowa interpretacja zawiera rozstrzygnięcie jedynie w zakresie sposobu opodatkowania Wnioskodawczyni, jako osoby samotnie wychowującej dziecko.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Reszta później:-))
divitex / 2009-03-08 12:10
Wszystko się zgadza, ale w powyższym przypadku rodzice po rozwodzie mają dwoje dzieci i do tego jedno dziecko jest na stałe z matką, a drugie dziecko jest na stałe z ojcem. Muszę się zgodzić, że w takiej sytuacji ojciec i matka są osobami samotnie wychowującymi.
Natomiast jeżeli rodzice po rozwodzie posiadają jedno dziecko i to dziecko przebywa z ojcem tylko 2 miesiące w roku, to jestem zdania, że tylko matka może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
belladonna / 2009-03-08 13:16 / Tysiącznik profesjonalny
Ok, ale np rodzice się rozwiedli, sąd nie ograniczył nikomu praw i dziecko ma być wychowywane u jednego i drugiego. Np w roku szkolnym mieszka u matki, a na wakacjach u ojca. Matka rozwódka wychowuje w roku podatkowym dziecko 10 miesięcy, a ojciec rozwodnik wychowuje dziecko w roku podatkowym 2 miesiące. Każde z rodziców rozwodników wychowuje dziecko w roku podatkowym samotnie, wiec? Jaka niby ma być podstawa zakwestionowania tego? Tym bardziej, ze US ma się powoływać na artykuły z ustaw przy swoich decyzjach, czy interpretacjach. No i dla mnie osobiście brak argumentu na zakwestionowania tego. U małżonków wspólne rozliczanie to CAŁY rok podatkowy małżeństwo itd.... ale tutaj przy samotnym wychowywaniu jest "w roku podatkowym"... a w roku podatkowym to może być 1 dzień... :-))
divitex / 2009-03-08 13:38
Pełna zgoda! To bardzo dobry przykład :-)
No to jeszcze jedna sprawa, co zrobić w sytuacji gdy są ograniczył ojcu prawa rodzicielskie?? Chyba w takim przypadku, ojciec nie może zaznaczyć tej opcji, mimo że przez 2 miesiące w roku opiekował się dzieckiem.
belladonna / 2009-03-08 15:56 / Tysiącznik profesjonalny
Jeśli przepisy prawa podatkowego czegoś nie regulują to trzeba sięgnąć do przepisów ogólnych. Dlatego tak ważny jest kontakt telefoniczny z osobą, bo wtedy zapytasz o wszystko, a osoba nie znająca tematu nie potrafi podać wszystkich istotnych rzeczy. Zawsze w spornych sytuacjach zachęcam do dzwonienia na Krajową Informację Podatkową lub wystąpienie o interpretację przepisów :-))
divitex / 2009-03-08 17:56
Dzięki! Fajnie było "rozwalać" ten problem na forum ;-) Pozdrawiam
divitex / 2009-03-08 11:54
O w mor...!!! Muszę to przeczytać i postaram sie załapać o co chodzi, ale już z góry dziękuję! :-))
belladonna / 2009-03-08 13:22 / Tysiącznik profesjonalny
Divitex dzięki za podjęcie dyskusji, bo już się monotonnie robiło, jak nikt nie chce zakwestionować czegoś w moich wypowiedziach. A w końcu przecież nikt nie jest alfą i omegą. Pozdrawiam :-))
divitex / 2009-03-08 13:41
Dobrze wiemy, że tylko dyskusja może być owocna, a ja lubię przyjmować rolę "adwokata diabła", bo to zawsze prowadzi do odmiennego spojrzenia na dany temat :-)
Z resztą cała dyskusja rozważa różne opcje, co jest chyba najważniejsze, bo życie najczęściej jest dużo bardziej skomplikowane niż przepisy, które próbują je regulować ;-)
divitex / 2009-03-07 21:29
US nie zrozumie i nie przyjmie takiej argumentacji, ze rodzice po rozwodzie, sa osobami samotnie wychowujacymi ich dziecko. Jezeli obydwoje rodzice zaznacza taka opcje, to US bedzie chcial wyjasniej.

Najnowsze wpisy