Forum Forum prawneCywilne

umowa lojalnościowa z pracodawcą

umowa lojalnościowa z pracodawcą

małgorzataw / 2008-04-08 16:14
umowa lojalnościowa z pracodawcą [0]
witam
mam pytanie
Czy poniżej cytowany zapis umowy o pracę jest zgodny z prawem pracy i prawem
cywilnym?
Cyt...
" Pracodawca zobowiązuje się wypłacić pracownikowi po ustaniu stosunku pracy - nie
dotyczy to, rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym , porzucenia pracy oraz nie
przedłużenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, kwotę 300,00 miesięcznie przez
kolejne dwanaście miesięcy w przypadku gdyby pracownik nie mógł znależć zatrudnienia w innej
branży niż branża, która zgodnie z postanowieniami $ 2 pkt. 1 niniejszej umowy została
uznana za konkurencyjną wobec pracodawcy. Udowodnienia niemożnośći znalezienia zatrudnienia
spoczywa na pracowniku.""
Tzn. czy pracownik ma obowiązek coś udowadniać pracodawcy?????
Czy to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tyt. powstrzymywania się
pracownika od podjęcia pracy u konkurencji ?

pytanie drugie ....
Jeśli pracodawca ma ten obowiązek wypłaty odszkodowania pracownikowi - to jaki ma na to
czas?
Z mojęj interpretacji prawa wynika , iż nie wypłacenie pracownikowi tego odszkodowanisa ,
skutkuje zaniechaniem ważności umowy o zakazie konkurencji - z mocy prawa..
Wyświetlaj:
małgorzataw / 2008-04-09 14:47
to jest umowa z pogranicza prawa pracy i cywilnego

Najnowsze wpisy