Forum Forum prawneZmiany w prawie

Umowa o dzieło na wukonanie usługi

Umowa o dzieło na wukonanie usługi

skomentuj
aaaaniolek / 83.6.221.* / 2012-03-22 13:45
Mam pytanie, co się dzieje z umową o dzieło za wykonaną usługę, jeżeli usługa to została już wykonana a klient chce odstąpić od umowy. Ma na to 10 dni ale czy za wykonaną usługę należy nam się zapłata? Mówi o tym art "5. W przypadku gdy towar został wydany konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, a konsument skorzystał z tego prawa, sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez konsumenta ceny, chyba że konsument niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez sprzedawcę towaru określa umowa między sprzedawcą a konsumentem. W przypadku umowy o świadczenie usług konsument powinien zwrócić usługodawcy wynagrodzenie za świadczoną usługę." Tak więc powinien nam zapłacić ?
szklarek / 2012-03-22 16:32
A co do regulacji prawnych dzieła mają te cytaty dotyczące kredytu, albo zakupu towaru ?

Podstawą jest tu Kodeks Cywilny, który przewiduje odstąpienie :
- w razie wad wykonanego dzieła
- w razie opóźnienia jego wykonania
- w razie wadliwego wykonywania dzieła
- PRZED ukończeniem dzieła.

To ostatnie uprawnienie wynika z art. 644 k.c., według którego dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w takim wypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Jasno z powyższego wynika, że po wykonaniu dzieła nie może od umowy odstąpić, dzieła może nie odebrać jak ma taką wolę, ale zapłacić za nie musi całość.
skomentuj

Najnowsze wpisy