Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Ustanowienie pełnomocnictwa

Ustanowienie pełnomocnictwa

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-01-28 09:33
Witam.
Założyłem własną działalność gospodarczą i mieszkam na wsi. Dużo spraw biznesowych załatwiam w Krakowie, gdzie mieszka mój brat. Czy mogę mu dać pełnomocnictwo na całą firmę tak, żebym nie musiał jeździć tam non-stop...???

Brat pracuje na stałą umowę o pracę... czy będzie musiał płacić jakieś
dodatkowe składki ZUS ??? i czy takie pełnomocnictwo musi być podpisane w obecności prawnika / notariusza??? czy wystarczy ze sam mu wystawie taki papier z dowodem osobistym peselem nip-em itd....????

Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
dziękuje i pozdrawiam
gkita / 2010-01-28 09:37 / Grzegorz Kita, Radca Prawny
Witam,
Każdy może wskazać inną osobę, która będzie działać jako pełnomocnik. Kwestie pełnomocnictwa w zakresie spraw administracyjnych regulują przepisy KPA - kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie spraw przed urzędami; a w sprawach cywilnych ( umowy itp.) kodeks cywilny - jakkolwiek uregulowania te są w zasadzie bardzo podobne. Może Pan ustanowić brata pełnomocnikiem. Powyższe można uczynić na piśmie wskazując dane personalne brata oraz jego dowód osobisty ( przykładowo) lub inny dokument tożsamości. Zdarzyć się może, że urzędnik będzie takie pełnomocnictwo kwestionować.

Można także udać się do notariusza i tam udzielić pełnomocnictwa. Brat z powyższego tytułu nie będzie ponosić dodatkowych kosztów.

Zasadniczo pełnomocnictwo z chwilą złożenia przed organem podlega opłacie skarbowej ( 17 zł. ) z uwagi jednak na pokrewieństwo pełnomocnictwo udzielane bretu zwolnione jest od tej opłaty ( podobnie dzieje się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Najnowsze wpisy