Forum Forum inwestycyjneSpółki

W poniedziałek ponoć wyniki, i żeby się nikt nie spóźnił....i dla przypomnienia.

W poniedziałek ponoć wyniki, i żeby się nikt nie spóźnił....i dla przypomnienia.

skomentuj
Analityk1111 / 83.16.247.* / 2009-08-27 19:12
Firma szuka
> okazji do przejęć, rozważa wejście m.in. w budownictwo
> przemysłowe.

Po złym I kw., który był spowodowany m.in.
> niekorzystnymi relacjami kursowymi, przedstawiciele
> Drozapolu-Profilu zapowiadają zyski. Producent i
> dystrybutor wyrobów ze stali pracuje też nad nową
> strategią, która ma być gotowa w tym roku. Zamierza
> rozwijać zupełnie nowy segment działalności, być może
> związany z budownictwem przemysłowym. Planuje również
> kolejne przejęcia.

W I kw. spółka miała ponad 11 mln zł
> straty netto. Wynikała ona głównie z tytułu ujemnych różnic
> kursowych oraz wyceny dolarowego kredytu. W II kw. firma
> wyszła na plus.

Według Grzegorza Dołkowskiego, wiceprezesa
> spółki, wyceny kredytów dewizowych, jak i zobowiązań
> handlowych pozytywnie wpływają na wyniki firmy. Już to
> widać po wstępnych wynikach za II kw., w którym Drozapol
> wypracował zysk netto, jako jedna z nielicznych firm z
> branży.

W ubiegłym roku spółka przeszacowała w dół wartość
> zapasów. Z tego tytułu odpis sięgnął w 2008 roku 28 mln zł
> i obciążył wyniki z tego okresu (w ubiegłym roku strata
> netto wyniosła 35 mln zł). Zdaniem przedstawicieli zarządu
> spółki, dzięki temu zabiegowi firma nie jest już narażona
> na straty ze sprzedaży. Nie grożą jej też kolejne
> aktualizacje zapasów w dół, bo ceny rosną.

Dzięki
> przeszacowaniu wartości zapasów spółka mogła sprzedawać
> towar nie tylko dotychczasowym, ale i nowym klientom,
> zarabiając na tym. Marże zaczynają rosnąć, Drozapol
> zmniejsza zapasy, spłaca kredyty i tnie koszty. Zdaniem
> Wojciecha Rybki, prezesa firmy, w branży widać zmiany. Są
> firmy, które miały zasoby finansowe, nie przejadły zysków z
> lat poprzednich, i posiadają zdrowy portfel klientów,
> ubezpieczenia, wdrożone inwestycje i one sobie jakoś radzą.
> W tej grupie na pewno jesteśmy my. Spółka pracuje również
> nad nową trzyletnią strategią działania. Obserwuje
> kilkanaście alternatywnych obszarów działania pokrewnych z
> jej aktywnością. Decyzje w sprawie nowej strategii zostaną
> podjęte pod koniec tego roku – mówi
> wiceprezes Dołkowski. Jego zdaniem, firma szuka okazji do
> przejęć, rozważa wejście m.in. w budownictwo przemysłowe.
> Giełdowa firma kilka miesięcy temu zakończyła przejęcie
> spółki Glob-Profil.
Wyświetlaj:
Analityk1111 / 89.72.95.* / 2009-09-01 00:02
Strata za Q1 - 19,8 mln zł, Q2 zysk 9 mln zł.

Na koniec I półrocza DROZAPOL-PROFIL zanotował stratę netto w wysokości 10,8 mln zł. Była ona
głównie efektem zbiegu niekorzystnych zdarzeń mających miejsce w I kwartale, kiedy to strata netto
wyniosła prawie 19,8 mln zł (zmiana w stosunku do danych opublikowanych w związku ze zmianą
sposobu prezentacji nadwyżki wartości godziwej aktywów przejętej Spółki Glob- Profil S.A., szczegółowa
nota zaprezentowana została w sprawozdaniu finansowym, punkt VI.). Drugi kwartał był już znacznie
lepszy i pozwolił wypracować zysk netto w wysokości prawie 9 mln zł. Obok wspomnianych wcześniej
czynników, to jest spadku popytu i spadków cen stali, decydujący wpływ na wyniki Spółki w I półroczu
miały różnice kursowe. O ile w I kwartale 2009 roku ujemny wpływ różnic kursowych na wynik finansowy
wyniósł 19,02 mln zł, to już w II kwartale, w wyniku aprecjacji złotego w stosunku do USD i EURO,
zanotowaliśmy dodatni wpływ różnic kursowych o wartości łącznej 7,9 mln zł. Złożyły się na to różnice
kursowe zrealizowane: 3,7 mln zł i niezrealizowane, wynikające z wyceny zobowiązań dewizowych na
dzień 30.06.2009 roku, wynoszące 4,2 mln zł. Do wyceny został przyjęty kurs dolara amerykańskiego na
koniec okresu w wysokości 3,1733 zł/USD.
lukas76krak / 79.162.57.* / 2009-08-31 19:30
Współczuję. Popatrz na zobowiązania. Wzrost o 30 procent.
_qwert / 2009-09-01 10:06 / Tysiącznik na forum
...nie karm trolla :)
On w naganianiu na Drozapol jest lepszy od magików z zarządu Skotana. Zresztą sam popatrz co on od lat wypisuje, a zrozumiesz, że jemu już nic nie pomoże.
Analityk1111 / 89.72.95.* / 2009-09-01 13:15
No cóż, muszę przyznać,że pomimo plusowego wyniku w II kwartale sytuacja nie jest najlepsza. 9 mln zysku z II kwartału nie rekompensuje straty 19 mln z I kw., że nie wspomnę o utracie wartości firmy o połowę. Rybka znów zrobił nas w balona. Myślę,że zatrzymamy się w okolicach 1,50 złotego, jak dobrze pójdzie. Utrata wartości firmy jest znacząca, pomimo spadku wartości dolara z 3,17 do ok.2,80 obecnie dobrze wróżącego na przyszłość obraz obecny jest oględnie mówiąc nie najlepszy.
Analityk1111 / 89.72.95.* / 2009-09-02 08:38
Ale jednak mamy całkiem niezły wynik za II KW - 9mln zysku.
Faktycznie I półrocze sumarycznie nie jest najlepsze - ale ciężko było się spodziewać dodatniego wyniku po stracie 19mln w I KW.
lukas76krak / 83.4.159.* / 2009-09-02 17:06
Cała branża ledwo zipie. Popatrz na COGNOR. Ten jak nie padnie w następnym kwartale to będzie cud. Stopień zadłużenia dawno przekroczył wysokość kapitałów własnych i powstaje pytanie, czy i jak długo będą chętni do kredytowania działalności tej spółki. Podobnie może być wkrótce z Drozapolem.
lukas76krak / 83.4.159.* / 2009-09-02 17:08
Ja sądzę, że trzeba kupować spółki z obrotem wierzytelnościami, handel długami itd. Jest parę na rynku.
Analityk1111 / 89.72.95.* / 2009-08-30 23:08
Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, że dnia 28.08.2009r. Rada Nadzorcza wybrała pana Tomasza Ziamek na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Ziamek powołany został w skład Rady Nadzorczej przez głównego akcjonariusza Wojciecha Rybkę na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 04.06.2009r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2009.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy