Forum Forum dla firmDotacje

Wsparcie na rozpoczecie działalnosci gospodarczej

Wsparcie na rozpoczecie działalnosci gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-03-19 11:49
Jestem młodą osobą, kończę właśnie studia mam 23 lata. Jak zdobyć środki na rozpoczęcie własnego biznesu? Gdzie można uzyskać takie wsparcie i w jakiej postaci oraz kwocie?
Tomek
kpoplawska / 2009-03-19 11:51 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Dla osób rozpoczynających działalność zagwarantowane są środki w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Celem działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności aktywności zawodowej oraz budowy postaw aktywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie skierowane jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w szczególności m.in: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, kobiety powracające po okresie macierzyństwa, osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o wsparcie nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

W ramach tego programu będą udzielane dotacje m.in. na:
-podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej,
-wsparcie pomostowe w postaci doradztwa oraz szkoleń w tym zakresie,
-wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji.

Pozyskane środki na rozpoczęcie działalności mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:
-zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie), oprogramowania, licencji
-zakup środków obrotowych np.: materiały, towar
-koszty adaptacji, prac remontowo-budowlanych

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać na rozpoczęcie działalności to 40 tys. zł.

Uzyskane wsparcie pomostowe można natomiast przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z bieżącym prowadzeniem firmy np.: składki na ZUS, opłaty za media


Środkami dysponują odpowiednie jednostki, które otrzymały granty z wyżej wymienionego programu operacyjnego. W każdym województwie przyznawaniem środków zajmuje się kilka różnych instytucji wybieranych przez urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie urzędy pracy. Informacji na temat instytucji (beneficjentów działania 6.2), które posiadają granty można zaleźć na stronie www.efs.gov.pl oraz na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy