Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Wycofanie środka trwałego z ewidencji

Wycofanie środka trwałego z ewidencji

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-11-24 16:20
Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej i rozliczamy się na podstawie KPiR. W 2008 r. wprowadziłam do ewidencji środków trwałych swoje auto osobowe. Zostało kupione na umowę kupna-sprzedaży, więc amortyzowana został kwota brutto. Auto nie zostało jeszcze całkowicie zamortyzowane. Planuję zakupienie nowego auta. Jakie są możliwości wykreślenia „starego” auta z ewidencji firmy i jakie są tego skutki podatkowe?
tkaczmarski / 2009-11-24 16:21 / Tomasz Kaczmarski, konsultant ds. Podatkowych
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość przeznaczyć na potrzeby osobiste środek trwały z dotychczasowego majątku firmy. Na takową okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół przekazania i dokonać stosownej adnotacji w ewidencji środków trwałych (z której będzie wynikała data i przyczyna wycofania danego środka trwałego z działalności gospodarczej). Nie ma znaczenia, czy wycofania dokonuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osobiście czy też w formie spółki cywilnej z inną osobą fizyczną. Przekazanie środka trwałego na cele osobiste oznacza jedynie zakończenie amortyzacji.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód podatkowy powstaje, gdy wycofany środek trwały zostaje odpłatnie zbyty przez upływem 6 lat. W tym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca, tak więc przekazanie samochodów osobowych na potrzeby osobiste wspólników nie spowoduje powstania przychodu podatkowego.
Inną kwestią jest podatek VAT i czynności zrównane z dostawą towarów zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W omawianym przypadku nie miała Pani prawa do odliczenia podatku naliczonego dlatego też dla celów VAT transakcja ta również jest neutralna podatkowo.

Tomasz Kaczmarski
Konsultant ds. podatkowych
Blue Tax Group SA

Najnowsze wpisy