Forum Polityka, aktualnościKraj

Z czego wyrasa ideologia

Z czego wyrasa ideologia

skomentuj
Amadeus / 85.14.115.* / 2019-05-15 21:24
Rozkręcająca się coraz bardziej kampania wyborcza do PE skręca w bardzo niebezpiecznym kierunku. Rządzące elity polityczne złapały się same w pułapkę własnej propagandy sukcesu, co wyzwoliło oczywiście za sprawą opozycji , lawinę żądań placowych i to nie w umiarkowanym i rozsądnym zakresie ale o 100 % albo przynajmniej o 1000 zł na osobę i to od zaraz. Szeroka opozycja antyrządowa, nie mając społeczeństwu nic atrakcyjnego do zaoferowania, prowadzi brudną i negatywną kampanię wyborczą nie bacząc na szkody jakie wyrządza naszemu państwu i społeczeństwu. Ich motto kampanii jest proste, albo będziemy rządzili my albo po Polsce zostaną ruiny i zgliszcza. Musi być tak jak było albo nie będzie nas wcale. Europejscy neoliberałowie doskonale wiedzą ,że ich czas się kończy a trwająca konfrontacja przeciwstawnych ideologii przybliża nas do rewolucji społecznej, oby tylko bez rozstrzygnięć siłowych. Polskie środowiska opozycyjne skrzyknięte w jednym wielkim froncie walki o powrót do przeszłości nie przebierają w środkach, po niepełnosprawnych i nauczycielach ostatnio wzięli się za Kościół Katolicki. Jest to zrozumiałe o tyle, że ideologia rządzącej elity wyrasta ze społecznej nauki KK i to on stanowi dla władzy największe wsparcie, jest opoką na której ta władza buduje swoje poparcie społeczne. Opozycja wie ,że niszcząc tą opokę , kruszy podstawy tej władzy, dlatego robi to co robi. Ostatnio doszło do tego ,że poziom dyskusji społecznej i konfrontacji idei obniżył się do poziomu bielizny, raczej jej dolnej części. Oczywistym jest ,że żadna ideologia z tego poziomu nie wyrasta ale dyskusja tak ukierunkowana może przynieść doraźne korzyści polityczne. Sięgnięto do występujących w KK zjawisk patologicznych, które występują także we wszystkich innych środowiskach. Oczywiście aktualna władza na fali poprawności politycznej, pod wpływem gorączki wyborczej stara się zmienić prawo karne na dużo bardziej restrykcyjne i to w ekspresowym tempie. Jest to wielki błąd i nieporozumienie. Zapytań w tej sprawie jest kilka, po pierwsze wprowadzając do KK karę 30 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, tworzymy precedens, gdyż najwyższą karą w Polsce jest kara 25 lat pozbawienia wolności a taka zmiana radykalnie zmienia doktrynę karną państwa. Po drugi jakie koszty musi ponosić społeczeństwo na przetrzymywanie takich skazanych przez tak długi okres czasu. Po trzecie zatraciła się gdzieś po drodze idea resocjalizacji która jest ważnym elementem polityki penitencjalnej państwa i praktycznie odbiera takiemu skazanemu możliwość powrotu do społeczeństwa. W tych sprawach nie wolno dać się ponieść emocjom ,bo można społeczeństwu wyrządzić wielką krzywdę. Wybory się skończą ,emocje opadną a zepsute prawo i chore wyroki pozostaną. Czy aby na pewno tego chce nasze społeczeństwo?
obrona1 / 54.37.136.* / 2019-07-22 18:06
Zaznaczam, tutaj jest mowa nie o jakichś tekstach, których przywoływanie stoi w sprzeczności z prawem, ale o oficjalnie zatwierdzonych i obowiązujących deklaracjach Unii Europejskiej.

W marcu 2017 została opublikowana Biała księga w sprawie przyszłości Europy:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biala_ksiega_w_sprawie_przyszlosci_europy_pl.pdf
która następnie została zatwierdzona przez głowy państw UE (Polskę reprezentowała Beata Szydło) w Deklaracji Rzymskiej.

Jedynym wskazanym w Białej księdze dokumentem programowym jest "Manifest z Ventotene" napisany w 1941 roku przez włoskiego komunistę Altiero Spinnellego. I jakkolwiek został on napisany w 1941, to w marcu 2017 roku przywódcy UE, mając do wyboru mnóstwo różnych propozycji programów z przeszłości, wybrali akurat ten jeden. Warto wspomnieć, że od 1993 roku imię Altiero Spinelliego nosi główny budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Trudno o bardziej jednoznaczny symbol znaczenia postaci Spinelliego i jego programu dla kierunku rozwoju Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych zdań z tego manifestu:

„Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa”

„Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności.”

„Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego."
// tłumacząc z języka propagandowych haseł na język faktów - wprowadzić w nieposłusznych landach stan wojenny

„Nowe państwo, a z nim nowa, prawdziwa demokracja, powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii.”

„Ze stale rosnącej grupy sympatyków partia powinna wciągać do współpracy tylko tych, którzy europejską rewolucję uczynili głównym celem swojego życia, którzy z dnia na dzień świadomie wypełniają swoje zadanie i dbają o interes ruchu, również w najtrudniejszych warunkach nielegalności (pisane w 1941) i tworzą stabilną sieć wspierającą płynną sferę ruchu sympatyków.”

// z tego wynika, że praworządność w ustach unijnych przywódców oznacza zgodność nie z prawem, konstytucją czy interesem narodowym, ale z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności czyli dążeniem do likwidacji granic dzielących Europę na suwerenne państwa i podporządkowaniem państwa ostatecznej zamianie unii w komunistyczne państwo zjednoczonej Europy.

„Europejska rewolucja musi być socjalistyczna, żeby mogła sprostać naszym potrzebom; musi opowiedzieć się za emancypacją klasy robotniczej (pisane w 1941) i stworzeniem ludzkich warunków życia.”

„Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad.”

I dalej:

„Nasz ruch czerpie pewność co do celów i kierunków działania nie z rozpoznania jakiejś nie istniejącej jeszcze woli ludu, ale ze świadomości reprezentowania najgłębszych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Dzięki niej nasz ruch wyznacza linie kierunkowe nowego porządku, narzucając jeszcze nieuformowanym masom pierwszą społeczną dyscyplinę.”

// Warto też porównać namiastkę postępu prezentowaną przez unię i wszystko co z nią związane z nowoczesnymi naukami proponowanymi przez panów zajmujących obecnie czołowe miejsca w Kościele katolickim, bez rezygnacji z zachowywania treści jej tradycyjnej, wielowiekowej wersji. W księdze apokalipsy wspomina się, że w tym czasie na całym świecie będzie się zmuszać ludzi do aktu oddania się diabłu (w sposób - mimo grożenia śmiercią - pozostający jednak dobrowolnym i tym samym ostatecznie pozbawiając się możliwości zbawienia), by przyjąć znamię bestii umożliwiające człowiekowi zdobycie potrzebnych mu dóbr. Bez względu na interpretacje apokalipsy, systemem społeczno-ekonomicznym umożliwiającym wypełnienie zawartych tam przepowiedni jest komunizm. Najlepiej - na całym świecie.

Spośród wielu źródeł informacji, polecam materiały Krzysztofa Karonia.
skomentuj

Najnowsze wpisy