Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Zanim kupisz walutę i zaczniesz spłacać kredyt...

Zanim kupisz walutę i zaczniesz spłacać kredyt...

skomentuj
KupFranki.pl / 83.23.237.* / 2009-03-13 16:37
Dotyczy przedruku przez Money.pl artykułu opublikowanego na łamach
Dziennika Internautów w dniu 11.03.2009,którego autorem jest Pani
Agnieszka Wesołowska

Nie jest prawdą że:

„W serwisie pod nickiem Franek Kolasa od początku pokazywał swoją
twarz, ale prawdziwe nazwisko pojawiło się dopiero po artykułach w
DI. Oficjalnie podawany kontakt z Rafałem Łyczkiem to mail kupfranki
(at)gmail.com.”
Nazwisko Pana Rafała Łyczka było podawane do oficjalnej wiadomości
oraz publikowane znacznie wcześniej niż podaje Pani Wesołowska
przypisując ten fakt bezzasadnie zasługom publikacji w DI. Pierwszy
artykuł w DI na temat KupFranki pojawił się w dniu 25.02 a nazwisko
Pana Rafała Łyczka w kontekście inicjatywy KupFranki.pl było już
opublikowane na łamach The Wall Street Journal w całej Europie oraz
w Australian Business na Antypodach a także co najistotniejsze w
dniu 23.02 o godzinie 19:34 w Głównym Wydaniu Wiadomości w TVP1
Pełne dane kontaktowe do administratora kontentu Rafała Łyczka można
znaleźć w Warunkach użytkowania zamieszczonym pod linkiem na stronie
głównej, ponadto jest tam podany także dokładny adres administratora
danych osobowych firmy mixxt GmbH.

Należy traktować jako wolne dywagacje w temacie poniższe:
"4. Jakie są metody działania kupfranki.pl?

Reprezentant społeczności i inicjator jej powstania na razie
podejmuje inicjatywy, które można skrótowo określić jako lobbing.
Szum medialny i rozmowy z politykami skutecznie nagłaśniają temat.
Jak jednogłośnie twierdzą po gruntownym zapoznaniu się z tematem
nasi eksperci z zakresu prawa, bankowości, a także IT - na razie nie
zostały podjęte żadne konkretne działania."

Obecnie inicjatywa KupFranki.pl opracowuje statut fundacji oraz
podejmuje działania przygotowawcze, operacyjne i prawne w celu
ścisłego określenia celów działalności tak aby z końcem kwietnia móc
działać w formie fundacji, następnie planowane są działania
zmierzające do uzyskania statutu Organizacji Pożytku Publicznego
oraz po wejściu w życie stosownej ustawy - Ustawy o pozwach
zbiorowych planowane jest reprezentowanie interesów poszczególnych
grup konsumenckich w postępowaniach przeciwko niedozwolonym
praktykom stosowanym przez banki działające w Polsce.
Również, niezależnie od tego ustalone są konkretne terminy działań z
instytucjami krajowymi i zagranicznym w celu uruchomienia platformy
transakcyjnej umożliwiającej w sposób bezpieczny, bezpośredni i na
warunkach rynkowych zakup osobom zadłużonym w CHF i EUR walut w
systemie on-line.
Reasumują, autorka artykułu opiera tekst jedynie na swoich
insynuacjach, nie zadając sobie elementarnego trudu kontaktu w tych
kwestiach z KupFranki.pl czy z Panem Rafałem Łyczkiem w celu
zdobycia rzetelnej informacji w temacie.

Pomijając ten fakt, nie zadała sobie również fatygi aby zajrzeć na
stronę KupFranki i zapoznać się z warunkami użytkowania czy ogólnie
dostępnym wpisem na forum mówiącym w części o planach KupFranki.pl.

Na koniec należy zauważyć, że przytoczone w artykule wypowiedzi
ekspertów, maja się nijak do pełnionych prze te osoby funkcji
eksperckich i stanowią jedynie garść luźnych, osobistych poglądów
niespójnych merytorycznie z założeniami autorki artykułu. Są to
osobiste poglądy osób wypowiadających się na temat KupFranki.pl do
czego jako ludzie oczywiście mają pełne prawo, natomiast rzeczą
iście diabelską jest manipulacja, choć bardzo niezdarna ale jednak
manipulacja informacją której dopuściła się autorka tekstu Dziennika
Internautów - Pani Agnieszka Wesołowska.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na wymiar tendencyjny tekstu Pani
redaktor w aspekcie powielania artykułu przez inne media krajowe w
ramach ich współpracy prasowej z Dziennikiem Internautów.
skomentuj

Najnowsze wpisy