Forum Polityka, aktualnościPolityka

Zarzuty dla Leppera za seksaferę

Zarzuty dla Leppera za seksaferę

Money.pl / 2007-10-12 18:09
Komentarze do wiadomości: Zarzuty dla Leppera za seksaferę.
Wyświetlaj:
Elendir / 2007-10-13 12:08 / Łowca czarownic
Podobają mi się postępy prokuratury. Doskonałe wyczucie czasu. Nie za wcześnie - jakiś czas Lepper był potrzebny. Przed wyborami, by pokazać jak bardzo nie będzie koalicji z Samoobroną. Jeśli nie wejdzie do sejmu, to faktycznie nie będzie. Ale jeśli wejdzie, to kto wie? W końcu pozostanie jeszcze immunitet.

Zależy czy Lepper będzie potrzebny Kaczyńskiemu. Bo kwestia jego immunitetu będzie zależeć tylko i wyłącznie od niego. PO, LiD, PSL zagłosują przeciwko Lepperowi. PiS najpierw popatrzy na siły koalicyjne, tudzież czy uda mu się pozyskać resztę Samoobrony.
keyser soze / 84.10.91.* / 2007-10-12 20:55
jędruś...., jędruś...... milicja do ciebie.

Rychtuj mandżur i wybieraj....

Lp Zakład Karny (miejscowość) pojemność (ilość miejsc) typ
zakładu (przeznaczenie)
1 ZK Barczewo 549 zamknięty, dla mężczyzn, odbywających karę po
raz pierwszy z oddziałami:
oddziałem dla recydywistów
oddziałem szpitalnym
oddziałem aresztu śledczego

2 ZK Biała Podlaska 278 zamknięty dla recydywistów z odziałami:

dla tymczasowo aresztowanych
półotwartym dla recydywistów
terapeutycznym dla recydywistów uzależnionych od alkoholu

3 ZK Białystok 303 otwarty i półotwarty dla recydywistów
4 ZK Braniewo 150 zamknięty dla młodocianych i mężczyzn
odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.
Przebywają tam również tymczasowo aresztowani pozostający do
dyspozycji Sądu Rejonowego w Braniewie
5 ZK Brzeg dla recydywistów, z oddziałem aresztu śledczego
6 ZK Bydgoszcz-Fordon 605 zamknięty z oddziałami dla mężczyzn
odbywających karę po raz pierwszy, znajdują się tam oddziały:
dla tymczasowo aresztowanych,
dla młodocianych w zakładzie typu zamkniętego
odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie typu półotwartego

młodocianych odbywających karę w zakładzie typu półotwartego
dla osadzonych niewidomych odbywających karę w systemie
terapeutycznym

7 ZK Chełm 707 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów i
osadzonych
stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz osadzonych chorych
na
cukrzycę insulinozależną. Zakład posiada oddziały:
areszt śledczy dla mężczyzn
zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz
pierwszy
oddział terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

8 ZK Cieszyn 350 zamknięty dla recydywistów
9 ZK Czarne 1210 zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po
raz
pierwszy z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętym dla
recydywistów,
zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z
oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów, z
oddziałami

oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów
oddziałem aresztu śledczego
oddziałem terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

10 ZK Czersk 68 otwarty z oddziałem półotwartym dla wszystkich
kategorii skazanych kobiet:
młodocianych
odbywających karę po raz pierwszy
recydywistek
Mogą w nim przebywać także skazani mężczyźni niezbędni do
obsługi jednostki.

11 ZK Czerwony Bór 560 zamknięty, przeznaczony jest dla:
tymczasowo aresztowanych,
odbywający karę po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego,
półotwartego i otwartego
młodocianych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie
karnym typu półotwartego

12 ZK Dębica 561 półotwarty przeznaczony dla mężczyzn
odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałem półotwartym dla
recydywistów penitencjarnych
13 ZK Garbalin 800 półotwarty, dla mężczyzn recydywistów
penitencjarnych, z oddziałem:
terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu
dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz
pierwszy

14 ZK Gdańsk-Przeróbka półotwarty i otwarty dla młodocianych i
dorosłych odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem:
terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu

15 ZK Gębarzewo 419 zamknięty, przeznaczony dla dorosłych
odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych, z
oddziałem:
półotwartym
aresztem śledczym

16 ZK Głogów 320 półotwarty dla dorosłych recydywistów
17 ZK Głubczyce zamknięty dla odbywających karę po raz pierwszy
z oddziałami:
areszt śledczy
zamknięty dla młodocianych
półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy
półotwarty dla młodocianych

18 ZK Goleniów zamknięty, dla mężczyzn recydywistów, z
oddziałami:
areszt śledczy
pólotwarty dla recydywistów
Ponadto przebywać w zakładzie mogą:

skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych i skazanych
zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem
terapeutycznym, zakwalifikowanych jako wymagający osadzenia w
wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu
karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożona
ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu,
skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z
niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych
umysłowo
skazani skierowani do oddziału terapeutycznego uzależnionych od
alkoholu
tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzyce
insulinozależna

19 ZK Gorzów Wlkp. 543 półotwarty dla mężczyzn, dorosłych
pierwszy raz odbywających karę oraz młodocianych, z oddziałem
aresztu śledczego. Zakładowi podlega Oddział Zewnętrzny w
Słońsku, jako zakład karny z oddziałem półotwartym i otwartym
dla recydywistów penitencjarnych
20 ZK Grądy Woniecko 225 półotwarty i otwarty dla odbywających
karę po raz pierwszy
21 ZK Grodków 91 półotwarty dla recydywistów
22 ZK Grudziądz Nr 1 775 zamknięty z oddziałem półotwartym i
areszt śledczy dla kobiet (młodociane, pierwszy raz karane i
recydywistki) oraz półotwarty dla mężczyzn odbywających karę po
raz pierwszy i młodocianych.
Funkcjonują tu oddziały

oddział ginekologiczno-położniczy
szkoła dla skazanych kobiet - Zespół Szkół dla Dorosłych
oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet, uzależnionych od
alkoholu
oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
Dom dla Matki i Dziecka.

23 ZK Grudziądz Nr 2 zamknięty o pełnym systemie ochrony dla
mężczyzn recydywistów oraz dla tymczasowo aresztowanych
24 ZK Herby zamknięty, półotwarty dla młodocianych oraz
dorosłych odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy
25 ZK Hrubieszów 365 półotwarty, zamknięty, młodociani i
odbywający karę po raz pierwszy z oddziałem aresztu śledczego,
mogą tu również odbywać karę skazani niepełnosprawni

26 ZK Iława 904 zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po
raz pierwszy oraz typu zamkniętego dla młodocianych, z
oddziałami:
areszt śledczy
zamknięty dla odbywających karę po raz pierwszy
zamknięty dla młodocianych
półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy
półotwarty dla młodocianych
terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi, upośledzeni umysłowo
terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu

27 ZK Jasło 194 półotwarty dla dorosłych odbywających karę po
raz pierwszy oraz młodocianych z odziałem terapeutycznym dla
skazanych uzależnionych od alkoholu
28 ZK Jastrzębie Zdrój półotwarty dla recydywistów, z
oddziałami:
dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy
dla recydywistów uzależnionych od alkoholu

29 ZK Kalisz 195 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę po
raz pierwszy, z oddziałami aresztu śledczego oraz zakładu typu
półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
30 ZK Kamińsk 1266 zamknięty z oddziałem półotwartym
31 ZK Kluczbork
32 ZK Kłodzko 646 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów z
oddziałami:
aresztu śledczego,
terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
terapeutycznego dla tymczasowo aresztowanych i skazanych
uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,
półotwartego

33 ZK Koronowo 595 zamknięty dla mężczyzn recydywistów z
oddziałem zakładu karnego typu półotwartego
34 ZK Koszalin półotwarty dla mężczyzn odbywających karę po raz
pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych oraz mężczyzn
chorych
na cukrzyce insulinozależną
35 ZK Koziegłowy półotwarty z oddziałem otwartym dla
recydywistów
36 ZK Kraków – Nowa Huta 217 półotwarty dla odbywających
karę po raz pierwszy, z oddziałami:
aresztu śledczego dla kobiet,
oddziału półotwartego dla skazanych kobiet odbywających karę po
raz pierwszy, recydywistek i młodocianych,
oddziału półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę
po raz pierwszy i młodocianych

37 ZK Krzywaniec 384 oddziały dla kobiet wszystkich rodzajów i
typów, dla kobiet tymczasowo aresztowanych, zakład półotwarty i
otwarty dla mężczyzn odbywający karę pozbawienia wolności po
raz
pierwszy.
38 ZK Kwidzyn 634 półotwarty z oddziałem otwartym dla mężczyzn,
dorosłych recydywistów
39 ZK Lubliniec 225 zamknięty dla kobiet z oddziałami:
areszt śledczy
terapeutyczny dla osadzonych kobiet z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych

40 ZK Łęczyca 334 zamknięty, dla recydywistów z oddziałami:
aresztu śledczego dla mężczyzn oraz oddziałem terapeutycznym
dla
recydywistów uzależnionych od alkoholu - 31.12.2006 JEDNOSTKA
ZLIKWIDOWANA
41 ZK Łowicz 732 zamknięty dla mężczyzn, recydywistów, z
oddziałem:
aresztu śledczego
półotwartego
terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających lub
psychotropowych

42 ZK Łódź Nr 1 półotwarty, dla mężczyzn, recydywistów, z
oddziałami:
aresztu śledczego
zamkniętego
półotwartego
otwartego dla kobiet

43 ZK Łódź Nr 2 325
(+157 szpital) zamknięty, dla skazanych mężczyzn, odbywających
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W ZK znajduje się
szpital i dlatego w jednostce przebywają również kobiety i
mężczyźni, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania oraz skazane kobiety i
mężczyźni.
Przebywać tu mogą osadzeni wymagający umieszczenia w
wyznaczonym
oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu
zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę
społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu

44 ZK Łupków 458 półotwarty, dla mężczyzn, recydywistów
45 ZK Malbork 200 zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po
raz pierwszy z oddziałami:
aresztu śledczego dla mężczyzn
zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych mężczyzn

46 ZK Medyka 245 półotwarty z oddziałem otwartym dla
recydywistów
47 ZK Nowogard 722 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów z
oddziałami:
aresztu śledczego
zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy
terapeutycznego zamkniętego dla osób uzależnionych od środków
odurzających lub psychotropowych dla skazanych młodocianych i
dorosłych odbywających karę po raz pierwszy
Oddział Zewnętrzny w Płotach typu otwartego przeznaczonym dla
odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych oraz
odbywających karę aresztu wojskowego

48 ZK Nowy Sącz 388 zamknięty dla recydywistów z oddziałem dla
tymczasowo aresztowanych. Funkcjonuje tu Zasadnicza Szkoła
Zawodowa obecnie o kierunku monter elektronik o 2 letnim cyklu
nauczania (liczba objętych nauczaniem wynosi ok. 50 skazanych)
49 ZK Nowy Wiśnicz 403 zamknięty dla recydywistów, z
oddziałami:

terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu
półotwartym dla recydywistów

50 ZK Nysa zamknięty, dla odbywających karę po raz pierwszy, z
oddziałami:
zamkniętym dla odbywających karę po raz pierwszy
zamkniętym dla młodocianych
półotwartym dla odbywających karę po raz pierwszy
półotwartym dla młodocianych
Mogą tu przebywać chorzy na cukrzycę insulinozależną

51 ZK Oleśnica 166 zamknięty, dla odbywających pierwszy raz
karę
oraz dla skazanych młodocianych, oraz na oddziale
terapeutycznym
skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i
upośledzeni umysłowo oraz od 01.01.2006 r. skazani za
przestępstwo popełnione w związku z zaburzeniami preferencji
seksualnych
52 ZK Opole otwarty dla mężczyzn, odbywających karę po raz
pierwszy i młodocianych
53 ZK Pińczów 515 zamknięty, dla mężczyzn, z aresztem śledczym
54 ZK Płock zamknięty, dla recydywistów, z oddziałami:
półotwarty
dla tymczasowo aresztowanych
terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
Jest to jednostka o najwyższym stopniu zabezpieczenia - mogą tu
przebywać wszystkie kategorie więźniów

55 ZK Potulice 1446 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę
po
raz pierwszy, kobiet i mężczyzn podlegających leczeniu
szpitalnemu w oddziałach hepatologicznym oraz gruźliczym i
chorób płuc, tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na
cukrzyce insulinozależną
z oddziałami:

areszt śledczy dla mężczyzn
zamknięty dla młodocianych
dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu

56 ZK Przemyśl 206 zamknięty, dla odbywających karę po raz
pierwszy, z oddziałami: aresztu śledczego oraz oddziałem dla
młodocianych, posiada jedną celę przystosowaną do wykonywania
kary wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenia społeczne
albo poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu
57 ZK Racibórz 717 zamknięty, dla recydywistów z oddziałami:
dla tymczasowo aresztowanych
skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych do tzw.
"niebezpiecznych"
dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub
upośledzonych umysłowo

58 ZK Rawicz 836 dla dorosłych, pierwszy raz karanych i
skazanych młodocianych, z oddziałem:
aresztu śledczego dla mężczyzn
oddziałem terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz dla
skazanych sprawców przestępstw, których podłożem było
zaburzenie
preferencji seksualnych
oddziałem terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków
odurzających i psychotropowych

59 ZK Rzeszów Załęże 1000 zamknięty, dla recydywistów z
oddziałami:
dla odbywających karę po raz pierwszy
dla tymczasowo aresztowanych,
terapeutyczne dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
terapeutyczne dla uzależnionych od środków odurzających lub
psychotropowych
dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki.
ośrodek diagnostyczny

60 ZK Siedlce
61 ZK Sieradz 776 zamknięty z odziałem półotwartym dla
młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałem:
aresztu śledczego
terapeutycznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub
upośledzonymi umysłowo

62 ZK Stare Borne 177, OZ Opatówek: 134 półotwarty dla
recydywistów. W skład Zakładu Karnego wchodzi OZ Opatówek
63 ZK Stargard Szczeciński zamknięty przeznaczony dla skazanych
mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami:
aresztu śledczego,
zamkniętego dla młodocianych,
półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
półotwartego dla młodocianych

64 ZK Strzelce Opolskie Nr 1
65 ZK Strzelce Opolskie Nr 2 604 zamknięty dla dorosłych
mężczyzn, recydywistów, z oddziałami:
dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn,
terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

66 ZK Strzelin 600 zamknięty, dla odbywających karę po raz
pierwszy z oddziałami:
zamkniętego dla młodocianych,
półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
półotwartego dla młodocianych

67 ZK Szczecinek 213 dla karanych po raz pierwszy, z aresztem
śledczym oraz oddziałem dla młodocianych mężczyzn
68 ZK Sztum 1041 zamknięty dla mężczyzn recydywistów z
oddziałami:
aresztu śledczego dla tymczasowo aresztowanych,
połotwarty
dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub
bezpieczeństwa zakładu
terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

70 ZK Tarnów 701 zamknięty, o pełnym systemie ochrony, dla
mężczyzn, skazanych dorosłych odbywających karę po raz
pierwszy,
z oddziałami:
dla młodocianych i tymczasowo aresztowanych
dla osadzonych „niebezpiecznych”
Mogą tu przebywać osadzeni chorzy na cukrzycę insulinozależną

69 ZK Tarnów-Mościce 369 półotwarty z oddziałem typu otwartego,
dla mężczyzn, recydywistów
71 ZK Trzebinia 238 półotwarty z oddziałem otwartym dla
odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych
72 ZK Uherce 634 półotwarty dla odbywających karę po raz
pierwszy i skazanych młodocianych
73 ZK Wadowice 309 zamknięty, dla mężczyzn recydywistów,
posiadający oddział dla tymczasowo aresztowanych
74 ZK Warszawa-Białołęka 469 zamknięty dla odbywających karę po
raz pierwszy z oddziałami:
aresztu śledczego,
typu zamkniętego dla młodocianych
typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy

75 ZK Wierzchowo 632 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę
po raz pierwszy oraz dla młodocianych
76 ZK Włocławek 988 zamknięty dla mężczyzn odbywających karę po
raz pierwszy z oddziałami:
aresztu śledczego,
zamknięty dla młodocianych,
półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy,
półotwarty dla młodocianych,
dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale
lub
celi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w warunkach
zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa
aresztu lub zakładu,
terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od środków
odurzających lub substancji psychotropowych

77 ZK Włodawa 505 zamknięty dla recydywistów z oddziałem dla
tymczasowo aresztowanych i dwoma oddziałami dla recydywistów
odbywających karę w zakładzie typu półotwartego
78 ZK Wojkowice 638 półotwarty i otwarty dla mężczyzn
odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z
oddziałami:
półotwarty dla młodocianych
otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy
otwartego dla młodocianych

79 ZK Wołów 1043 zamknięty, dla mężczyzn, recydywistów, z
oddziałami:
zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy
półotwartego dla recydywistów

80 ZK Wrocław Nr 1 1187 zamknięty, dla odbywających karę po raz
pierwszy, z oddziałami:
aresztu śledczego dla mężczyzn
aresztu śledczego dla kobiet
terapeutycznego dla mężczyzn uzależnionych od środków
odurzających lub substancji psychotropowych i od alkoholu
zamkniętego dla młodocianych
półotwartego dla dorosłych mężczyzn

81 ZK Wrocław Nr 2 623 półotwarty i otwarty dla mężczyzn
recydywistów
82 ZK Wronki 1443 zamknięty dla recydywistów, z oddziałami: *
dla osób tymczasowo aresztowanych oraz
półotwarty
terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzeni umysłowo , a także uzależnieniem
od
alkoholu albo innych środków odurzających lub substancji
psychotropowych

83 ZK Zabrze półotwarty, dla mężczyzn recydywistów z oddziałem
typu otwartego dla recydywistów penitencjarnych
84 ZK Zamość 494 zamknięty, dla mężczyzn odbywających karę po
raz pierwszy, w tym młodocianych, fynkcjonuje tu również
oddział:
półotwarty
dla tymczasowo aresztowanych
dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od
alkoholu, z których jeden przeznaczony jest dla skazanych
zakwalifikowanych do zakładu karnego zamkniętego, a drugi dla
skazanych zakładu półotwartego

85 ZK Zaręba Górna 444 półotwarty, dla odbywających karę po raz
pierwszy z oddziałami :
zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy
zamkniętego dla młodocianych
półotwartego dla młodocianych

86 ZK Żytkowice półotwarty dla mężczyzn, recydywistówskomentuj
obserwator / 2007-10-12 19:26 / Tysiącznik na forum
Byl czas że szef postępowal jak prtawdziwy szef to jest jak szef nie miał racji to zawsze ja miał, kto sie nie zgadzal to wylatywał. Modliszka sie przyplatala, szef z piedestalu spadl. Mówia że kobiety to słaba płeć, widać różyczka swoje zrobiła, wzięła co mogla, jak zabrano zabawki to kolcami kłuje i kłuje. Szef zgodnie z ordynacja i pokretna demokracją listy ustawia i pieniadzem steruje, zatem wszyscy rękę pańską całuja, aby się tylko skapło jak mamma z nieba. Wymorca wybiera ale czy wie co wybiera, nie wie co wybiera, bo list kandydatow nie wybiera. Zatem jak szef wybierze to tak zostanie, bo tak wszyscy chcą. Idąc ulicami widzi się te same twarze w przedzień wyborow, zawsze młode , zawsze uśmiechniete, od wieli lat te same. Wiele jest zrywanych, ludzie nie omijaja , przechodza po nich, to jedyna słodka zemsta ze moga podeptać. Zatem szef mimo ze ludzie go nie lubia , w telewizji jest, na bilbordach jest, w publikatorach jest, za duzo go jest, nie zasługuje ale wymusza dostęp. Podatnik placi podatki w tym abonament, zmusza sie go do słuchania szefa, bo szef ma zawsze racje nawet dziennikarze ustępują. Każdy walczy o swoje , pieniądze nie smierdzą, tylko wyborca czuje się oszukany, ale to moje zdanie. Każdy moze odczuwac inaczej, każdy ma , miał innego szefa i wie że jak szef chce to może, prawie wszystko może, działaczki były i będa , kochanie bylo i bedzie, bo ten swiat jest zbudowany zeby różyczke kochać, bo rózyczka ma to coś co szczęście daje, a politycy to wzrokowcy, zatem obojętni nie będą. Szkoda że różyczka po latach sobie przypomniala jak kwietek zatracił swoje wdzięki.
byyk / 80.55.218.* / 2007-10-12 18:37
czcy to jest as wyborczy wyjety z rekawa ?//pytanie t .( czy prostytutke mozna zgwalcic?)chciala to dawala i rozkoszy doznala i nikomu znac nie dawala ,
waran / 2007-10-12 18:09 / Twardy dziadyga
No to d... blada. I co teraz ? Nie dość , że pensja posła poszła bokiem , to jeszcze wikt i opierunek taki jakiś ...
A było stać na barykadach . Du....cyć się zachciało.
Szkoda tylko Millera !
EDiS / 2007-10-12 18:42 / Tysiącznik na forum
Czy Andrzejek też dobierał się do Leszka, coś w tym musi być. Para z nich jak z obrazka.

Najnowsze wpisy