Forum Forum dla firmKsięgowość

Zlecenie freelance, a podatek

Zlecenie freelance, a podatek

Farinn10 / 83.28.131.* / 2012-03-04 13:30
Chciałbym podpisać z kimś taką umowę, w której osoba zamawiająca wypłaca wynagrodzenie (np. 10zł) i wykonawca niebędący firmą odprowadza sobie od tego podatek (2zł), a sobie zostawia 8zł.

Jaka to umowa? Przy zleceniu i umowie o dzieło podatek odprowadza chyba firma zatrudniająca? Tego bym nie chciał.
szklarek / 2012-03-06 10:00
Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy "ktoś zamawiający" jest podmiotem zagranicznym nie podlegającym obowiązkowi bycia płatnikiem zaliczki w Polsce LUB tylko w wąskim zakresie "działalności wykonywanej osobiście" nieprecyzyjnie zdefiniowanej w art.13 ustawy o PIT- czyli głównie przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej,
naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału
w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak
również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane
na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia
zawodów sportowych;

Czyli dotyczy to np. korepetytora lub fotografika.

Najnowsze wpisy