Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zmiana formy opodatkowania dochodów z tytułu działalności gospodarczej

Zmiana formy opodatkowania dochodów z tytułu działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2013-01-07 12:58
Proszę o informację do kiedy mogę zmieniać formę opodatkowania dochodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej i jakiej zmiany mogę dokonać. Andrzej
kpoplawska / 2013-01-07 12:59 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Zmiany formy opodatkowania dochodów osiąganych w 2013 roku z tytułu działalności gospodarczej można dokonać w styczniu. Zmianę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20 stycznia 2013 roku.

W 2013 roku dochody z działalności gospodarczej mogą opodatkowane być wg zasad ogólnych:
- podatkiem liniowym 19% - wybierając tę formę opodatkowania podatnik nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz nie może korzystać z ulg podatkowych. Zasadniczo opłacanie podatku w tej formie jest korzystne dla podatników, którzy osiągają stosunkowo wysoki dochód.
- podatkiem wg skali podatkowej (dwie stawki 18% i 32%) przy czym najniższy próg podatkowy wynosi 85 528 zł - jest opłacalne dla tych, którzy osiągają dochody do 96 000 zł rocznie, czyli ok. 8 000 zł miesięcznie. Należy zwrócić uwagę jednak na fakt, że osiągane dochody z działalności są łącznie opodatkowane z dochodami z pozostałych źródeł (tj. np. przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), które podlegają opodatkowaniu wg skali. Podatnik w 2013 roku ma możliwość korzystania z odliczeń i ulg podatkowych. Wybierając tę formę opodatkowania można rozliczyć się za rok podatkowy razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci oraz skorzystać z ulg i odliczeń.


W przypadku obu powyżej opisanych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej istnieje możliwość zmiany sposobu opłacania podatku dochodowego:
- podatek dochodowy opłacany może być miesięcznie bądź kwartalnie


Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i planują, że w 2013 roku będą osiągać wyższe dochody niż w roku 2011 mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy w br. Podatek taki płacony byłby w stałej, miesięcznej kwocie (nie ma możliwości opłacania podatku kwartalnie), obliczonej od 1/12 dochodu osiągniętego przez podatnika w roku 2011 (pod warunkiem, że w zeznaniu rocznym za 2011 roku lub 2010 roku został wykazany dochód do opodatkowania). Następnie w rozliczeniu rocznym za 2013 rok należy wyliczyć należny podatek od rzeczywistego dochodu osiągniętego w 2013 roku i dopłacić powstałą różnicę w zapłaconym podatku.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy