Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Forma opodatkowania dla nowej działalności

Forma opodatkowania dla nowej działalności

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-11-13 11:37
Chciałbym zarejestrować działalność, mam problem z wyborem formy opodatkowania. Proszę o informację jakie są możliwe formy oraz pomoc w wyborze tej najbardziej optymalnej dla przedsiębiorcy.
Marek
kpoplawska / 2009-11-13 11:38 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Wybór optymalnej dla Pana formy zależy od wielu czynników, typu prowadzonej działalności oraz szacowanych przychodów i kosztów, które należy szczegółowo przeanalizować przed podjęciem decyzji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do wyboru formy opodatkowania. Z pewnymi wyjątkami, do dyspozycji są cztery formy:

•zasady ogólne - skala podatkowa/ podatek liniowy
•ryczałt ewidencjonowany
•karta podatkowa.

Rozliczanie na zasadach ogólnych jest dostępne dla każdego podatnika i – ogólnie mówiąc jest to płacenie podatku od dochodu (przychody minus koszty) wg stawek progresywnych 18% i 32%. Zaletą tego rozwiązania jest np. możliwość korzystania z dodatkowych ulg i preferencji (np. wspólne rozliczanie z dzieckiem bądź małżonkiem). Podatek liniowy oznacza, że bez względu na wysokość dochodu zawsze płaci się stawkę podatku tj. 19%. Minusem rozwiązania jest niemożność skorzystania z jakichkolwiek dodatkowych ulg i preferencji. W zastosowaniu podatku liniowego istnieje pewne ograniczenie – nie może go stosować ten przedsiębiorca, który swoje usługi w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym świadczył byłemu pracodawcy (szczegóły – art. 9a ustęp 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Podatku liniowego nie można zastosować również w przypadku dochodów uzyskiwanych na podstawie kontraktu menedżerskiego ( są to tzw. przychody z działalności wykonywanej , a podatek liniowy można zastosować tylko do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej).

Rozliczać się ryczałtowo może niemal każdy podatnik, z wyjątkami określonymi w art.6 i art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałt ewidencjonowany polega na odprowadzaniu podatku od przychodów, a więc nie uwzględnia się tu kosztów uzyskania przychodów. Należy więc sprawdzić czy Pana działalność może być opodatkowana wg zasad ryczałtu ewidencjonowanego. Stawki podatku płaconego od przychodów ewidencjonowanych, wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% przychodów z określonej działalności

Karta podatkowa jest dostępna tylko dla wąskiej grupy podatników, określonej w ustawie (art. 23 i załączniki 1, 2, 3, 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Na takich warunkach mogą się rozliczać np. korepetytorzy udzielający lekcji na godziny czy osoby sprzedające domowe posiłki lub handlujące produktami spożywczymi. Jednak szczegóły tej działalności są określone w ustawie – warto wcześniej dokładnie sprawdzić, pod jakimi warunkami takie rozliczanie jest możliwe. Wysokość podatku za rok podatkowy jest ustalana z góry i nie zależy
od faktycznie osiąganego przychodu. Podatnicy nie muszą prowadzić ksiąg oraz składać
zeznania podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego są zobligowani do złożenia w
urzędzie skarbowym - w terminie do 31 stycznia następnego roku - rocznej deklaracji o
wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej
w poszczególnych miesiącach (PIT-16A). Przejście na kartę podatkową jest możliwe tylko po otrzymaniu odpowiedniej decyzji z urzędu skarbowego

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy