Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2017-12-14 150,33 149,62 +0,47% +9,99% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2017-12-13 1366,98 1349,41 +1,30% +9,53% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2017-12-14 82,95 82,69 +0,31% -0,06% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2017-12-14 109,31 108,97 +0,31% +6,77% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2017-12-14 150,95 149,75 +0,80% +9,73% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2017-12-14 126,54 126,59 -0,04% +12,69% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 137,70 137,05 +0,47% +5,72% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2017-12-14 99,97 99,17 +0,81% +9,46% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2017-12-14 97,46 97,21 +0,26% -7,24% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2017-12-14 110,70 110,98 -0,25% +14,36% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2017-12-14 109,83 108,28 +1,43% +8,27% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2017-12-14 117,35 116,92 +0,37% +23,22% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 112,44 112,09 +0,31% +21,26% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced PLN 2017-12-14 106,67 106,48 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2017-12-14 120,11 120,56 -0,37% +6,79% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2017-12-14 113,58 114,03 -0,39% +9,18% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced PLN 2017-10-17 107,18 107,20 -0,02% +3,53% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 2017-12-14 119,92 119,92 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return PLN 2017-12-14 100,94 100,93 +0,01% +0,46% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 185,10 183,69 +0,77% +17,20% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2017-12-14 87,34 88,16 -0,93% -16,45% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2017-11-30 141,33 141,74 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych PLN 2017-11-30 112,76 114,39 -1,42% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 123,33 123,59 -0,21% +5,18% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2017-12-14 108,49 107,97 +0,48% +14,84% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2017-12-14 106,79 106,84 -0,05% +4,61% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-14 117,76 116,86 +0,77% +18,15% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-12-14 37,56 37,34 +0,59% +16,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-12-14 44,59 44,13 +1,04% +16,27% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich PLN 2017-12-14 40,04 39,64 +1,01% +10,21% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 55,01 54,81 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2017-12-14 63,03 63,06 -0,05% +2,45% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2017-12-14 1276,62 1281,16 -0,35% +9,25% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2017-12-14 1501,94 1491,53 +0,70% +17,84% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-12-14 1270,52 1259,83 +0,85% +20,29% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-12-14 1053,88 1056,28 -0,23% +4,47% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2017-12-14 88,67 88,72 -0,06% -2,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji PLN 2017-12-14 120,15 120,32 -0,14% +2,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2017-12-14 161,85 161,08 +0,48% -2,78% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2017-12-14 153,08 152,83 +0,16% +2,52% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2017-12-14 168,89 168,85 +0,02% +1,70% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2017-12-14 500,13 497,52 +0,52% +11,33% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2017-12-14 2646,53 2632,48 +0,53% +20,53% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2017-12-14 149,14 148,39 +0,51% +15,74% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 122,01 121,08 +0,77% +16,27% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 134,91 135,11 -0,15% +14,08% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-12-14 104,97 104,88 +0,09% +7,67% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2017-12-14 131,13 130,01 +0,86% +18,93% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2017-12-14 99,90 99,90 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek PLN 2017-12-14 99,90 99,90 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji PLN 2017-12-14 99,85 99,85 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2017-12-14 126,00 125,43 +0,45% +16,50% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2017-12-14 122,76 123,09 -0,27% +12,24% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2017-12-14 158,24 157,59 +0,41% +17,08% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 108,41 107,82 +0,55% +10,63% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-12-14 955,18 952,50 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2017-12-14 185,84 186,63 -0,42% +29,18% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2017-12-14 131,67 131,73 -0,05% -3,23% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2017-12-14 93,77 93,03 +0,80% +4,86% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 119,14 119,15 -0,01% -7,66% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2017-12-14 167,62 167,32 +0,18% -6,74% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2017-12-14 99,71 98,65 +1,07% +21,30% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2017-12-14 139,34 138,22 +0,81% +28,20% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2017-12-14 15,08 15,06 +0,13% +11,13% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-11 16,22 16,30 -0,49% +13,51% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-29 1338,88 1357,58 -1,38% +0,55% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 405,54 401,67 +0,96% +18,28% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select PLN 2017-12-14 114,75 114,28 +0,41% +7,79% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych PLN 2017-12-14 103,92 104,00 -0,08% +9,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-12-14 103,38 103,54 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów PLN 2017-12-14 109,22 109,92 -0,64% +0,01% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2017-12-15 120,99 119,76 +1,03% +24,02% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2017-12-15 112,09 112,77 -0,60% +15,95% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2017-12-15 124,68 125,21 -0,42% +17,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2017-12-14 299,36 300,39 -0,34% +22,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-12-14 436,02 435,05 +0,22% +24,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 53,90 53,90 0,00% +13,47% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2017-12-14 288,38 288,20 +0,06% +15,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2017-12-14 124,81 125,00 -0,15% +20,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 87,66 87,81 -0,17% +8,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2017-12-14 155,69 156,12 -0,28% +4,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2017-12-14 81,12 81,72 -0,73% +14,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2017-12-14 237,35 236,58 +0,33% +12,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2017-12-14 235,39 234,85 +0,23% +19,40% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2017-12-14 113,38 113,77 -0,34% +29,95% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2017-12-14 136,76 136,27 +0,36% -12,88% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2017-12-14 77,16 77,39 -0,30% -2,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2017-12-14 164,65 163,45 +0,73% +9,31% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-12-14 187,97 189,05 -0,57% +12,14% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 142,89 142,04 +0,60% +8,65% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2017-12-14 137,72 137,38 +0,25% +19,21% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2017-12-14 138,93 139,39 -0,33% +27,07% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 153,64 153,48 +0,10% +1,59% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2017-12-14 79,83 80,73 -1,11% -24,15% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Akcyjny PLN 2017-12-14 98,57 98,08 +0,50% +12,95% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2017-12-14 138,17 138,52 -0,25% +0,79% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 91,55 91,46 +0,10% +5,00% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2017-12-14 104,53 104,59 -0,06% +7,36% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2017-12-14 86,09 85,40 +0,81% +15,79% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 17,11 17,04 +0,41% +14,22% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2017-12-14 9,28 9,38 -1,07% -1,49% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2017-12-14 13,33 13,40 -0,52% +8,55% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2017-12-14 13,39 13,44 -0,37% +24,67% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-12-14 9,18 9,11 +0,77% +8,77% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-12-14 6,58 6,59 -0,15% +11,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-12-14 8,24 8,28 -0,48% +8,56% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 9,50 9,53 -0,31% +18,16% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2017-12-14 8,79 8,77 +0,23% +3,29% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-13 220,00 220,00 0,00% +10,84% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-12-13 100,90 100,54 +0,36% +3,12% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2017-12-13 162,60 162,46 +0,09% +13,32% - - - - kup on-line
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-08 1284,84 1283,46 +0,11% +15,62% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 346,85 344,74 +0,61% +18,42% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2017-12-14 178,24 176,36 +1,07% +14,74% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2017-12-14 221,43 222,17 -0,33% +9,67% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2017-12-14 435,32 432,82 +0,58% +20,60% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2017-12-14 65,27 65,89 -0,94% +12,63% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-12-14 163,49 163,81 -0,20% +3,79% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-12-14 169,11 169,91 -0,47% +9,75% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-12-14 226,96 228,29 -0,58% +3,01% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2017-12-14 214,55 214,48 +0,03% +19,19% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2017-12-14 133,96 133,55 +0,31% +23,73% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2017-12-14 116,23 115,92 +0,27% +9,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2017-12-14 205,17 206,58 -0,68% +9,14% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 90,98 89,44 +1,72% +9,46% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-15 146,34 145,12 +0,84% +20,54% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-15 111,05 111,25 -0,18% +12,31% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2017-12-15 54,80 54,50 +0,55% +15,59% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-15 96,97 97,30 -0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-15 214,23 215,05 -0,38% +39,06% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2017-12-15 105,77 105,87 -0,09% +4,37% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-12-13 117,31 117,39 -0,07% +11,13% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-13 158,13 157,51 +0,39% +6,43% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2017-12-15 8,56 8,64 -0,93% +41,49% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2017-12-14 9,98 9,95 +0,30% +24,13% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2017-12-14 10,10 10,10 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2017-12-14 11,35 11,31 +0,35% +21,13% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-12-14 23,88 23,81 +0,29% +16,54% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-12-14 20,66 20,67 -0,05% +6,55% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2017-12-14 10,84 10,89 -0,46% +8,40% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2017-12-14 12,40 12,45 -0,40% +11,41% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2017-12-14 10,89 10,89 0,00% +26,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 7,79 7,79 0,00% +20,40% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-14 1146,63 1145,02 +0,14% +11,68% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2017-12-14 10,76 10,78 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2017-12-14 112,10 113,32 -1,08% -3,70% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2017-12-14 50,78 50,94 -0,31% +3,04% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2017-12-14 118,75 119,33 -0,49% +8,83% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-12-14 116,88 116,18 +0,60% +7,47% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2017-12-14 97,50 97,03 +0,48% +17,77% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 101,33 101,62 -0,29% +19,79% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2017-12-14 109,86 110,47 -0,55% +7,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2017-12-14 106,79 107,17 -0,35% +19,12% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2017-12-14 97,99 98,59 -0,61% +11,98% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2017-12-14 203,68 204,35 -0,33% +17,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2017-12-14 99,52 99,87 -0,35% +10,69% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 265,74 266,04 -0,11% +11,16% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2017-12-14 99,54 100,15 -0,61% +10,61% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 2017-12-14 113,75 114,39 -0,56% +12,62% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2017-12-14 122,92 123,90 -0,79% +5,72% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2017-12-14 248,69 249,24 -0,22% +24,77% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2017-12-14 105,53 106,27 -0,70% +8,69% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 53,40 53,30 +0,19% -0,32% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2017-12-14 49,77 49,46 +0,63% +7,40% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2017-12-14 78,99 80,30 -1,63% +0,45% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia PLN 2017-12-14 39,90 39,77 +0,33% -18,32% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-12-14 203,95 204,21 -0,13% +4,75% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 112,60 112,14 +0,41% +12,94% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-12-14 123,30 123,33 -0,02% -0,84% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2017-12-14 190,58 189,81 +0,41% +9,48% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth PLN 2017-12-14 107,54 108,29 -0,69% 0,00% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2017-12-14 87,21 85,32 +2,22% +54,38% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2017-12-14 87,73 87,47 +0,30% +4,75% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2017-12-14 65,32 66,02 -1,06% -24,63% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2017-12-14 107,58 106,38 +1,13% +19,88% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2017-12-14 308,39 306,90 +0,49% +9,92% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2017-12-14 55,67 55,84 -0,30% +6,34% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny PLN 2017-12-14 200,79 201,27 -0,24% +4,70% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 60,93 61,09 -0,26% +5,74% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy PLN 2017-12-14 125,22 124,63 +0,47% +6,47% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji PLN 2017-12-14 116,58 115,97 +0,53% +14,32% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-12-14 169,13 168,35 +0,46% +15,44% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec - Highbridge US STEEP PLN 2017-12-14 127,70 128,06 -0,28% +9,39% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 2017-12-14 137,43 137,89 -0,33% +17,83% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend PLN 2017-12-14 120,89 121,06 -0,14% +13,01% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare. PLN 2017-12-14 116,53 116,44 +0,08% +18,99% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2017-12-14 348,04 345,69 +0,68% +25,22% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 193,44 194,03 -0,30% +33,44% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-14 95,34 94,93 +0,43% +18,38% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych PLN 2017-12-14 118,40 118,83 -0,36% +16,48% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących PLN 2017-12-14 8,42 8,44 -0,24% +5,51% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2017-12-14 101,60 102,12 -0,51% +38,16% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2017-12-14 170,37 170,69 -0,19% +33,24% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2017-12-14 106,65 106,61 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2017-12-14 108,51 108,56 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2017-12-14 117,15 116,60 +0,47% +14,10% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2017-12-14 97,39 96,61 +0,81% +3,24% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2017-12-14 812,43 805,74 +0,83% +5,24% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2017-12-15 108,02 108,41 -0,36% +9,25% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2017-12-15 131,08 131,45 -0,28% +6,21% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa PLN 2017-12-15 132,26 132,55 -0,22% +16,49% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja PLN 2017-12-15 66,59 66,42 +0,26% +7,52% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2017-12-15 114,84 115,09 -0,22% +15,32% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje PLN 2017-12-15 234,90 235,31 -0,17% +18,41% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma PLN 2017-12-15 107,04 106,91 +0,12% +3,57% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny PLN 2017-12-15 111,71 111,97 -0,23% +3,01% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2017-12-15 116,26 116,16 +0,09% +9,78% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)