Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-02 1021,37 1015,46 +0,58% +3,65% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2017-05-19 106,30 106,04 +0,25% +4,55% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2017-05-19 72,94 72,60 +0,47% +8,04% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2017-05-19 105,96 105,12 +0,80% +4,39% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2017-05-19 111,33 111,07 +0,23% +6,85% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 131,30 130,74 +0,43% +7,06% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia PLN 2017-05-19 103,46 103,57 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 2017-05-19 107,72 107,93 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania PLN 2017-05-19 124,59 123,90 +0,56% +11,69% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 123,99 123,36 +0,51% +4,14% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych PLN 2017-04-28 134,91 134,64 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 PLN 2017-05-19 107,73 107,07 +0,62% +12,32% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 PLN 2017-05-19 108,97 108,56 +0,38% +7,93% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2017-05-19 40,40 40,42 -0,05% +5,59% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2017-05-19 62,70 62,70 0,00% +1,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 31,91 31,79 +0,38% +8,39% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-05-19 31,50 31,26 +0,77% +15,26% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji PLN 2017-05-19 125,52 124,85 +0,54% +13,92% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2017-05-19 178,30 177,98 +0,18% +4,32% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2017-05-19 114,68 113,91 +0,68% +8,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2017-05-19 279,92 278,62 +0,47% +5,38% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2017-05-19 130,53 129,41 +0,87% +11,94% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji PLN 2017-05-19 112,03 110,86 +1,06% +14,18% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity PLN 2017-05-19 155,31 153,12 +1,43% +31,23% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 119,24 117,98 +1,07% +7,69% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2017-05-19 102,87 102,78 +0,09% +2,45% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 104,22 104,05 +0,16% +4,94% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-05-19 108,49 108,05 +0,41% +9,94% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2017-05-19 114,51 114,49 +0,02% +17,88% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2017-05-19 114,51 114,49 +0,02% +17,88% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 110,51 111,02 -0,46% +9,71% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2017-05-19 110,51 111,02 -0,46% +9,71% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów PLN 2017-05-19 106,99 106,27 +0,68% +5,32% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów PLN 2017-05-19 106,99 106,27 +0,68% +5,32% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 146,87 146,28 +0,40% +8,43% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 119,46 119,21 +0,21% +8,97% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2017-05-19 189,34 188,07 +0,68% +17,84% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 245,66 244,83 +0,34% +8,69% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony PLN 2017-05-19 11,89 11,94 -0,42% +1,02% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-05-19 12,42 12,32 +0,81% +25,96% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny PLN 2017-05-19 102,46 102,10 +0,35% +4,87% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg PLN 2017-05-19 221,51 220,93 +0,26% +2,27% - - - - kup on-line
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 292,14 291,30 +0,29% +4,56% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 375,42 374,38 +0,28% +9,87% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2017-05-19 104,63 104,01 +0,60% +12,54% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2017-05-19 101,72 101,39 +0,33% +6,80% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2017-05-19 32,21 32,09 +0,37% +13,74% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2017-05-19 519,61 515,77 +0,74% +21,97% - - - - kup on-line
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 9794,90 9817,46 -0,23% +5,42% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-05-19 102,05 101,98 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2017-05-19 125,17 125,11 +0,05% +3,67% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2017-05-19 216,38 214,68 +0,79% +12,65% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny PLN 2017-05-19 107,18 108,24 -0,98% +2,84% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-05-19 257,74 256,39 +0,53% +9,67% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PLN 2017-05-19 11,48 11,41 +0,61% +9,65% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji PLN 2017-05-19 8,42 8,32 +1,20% +18,26% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 16,81 16,73 +0,48% +8,80% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 2017-05-19 16,08 16,01 +0,44% +13,64% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2017-05-19 164,04 163,10 +0,58% +12,67% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 148,27 147,62 +0,44% +8,85% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-05 190,98 190,88 +0,05% +5,74% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2017-05-05 107,94 107,88 +0,06% +1,65% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2017-05-19 101,29 101,33 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 271,72 270,59 +0,42% +9,75% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-05-19 330,12 327,67 +0,75% +16,09% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2017-05-19 125,41 125,22 +0,15% +6,33% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2017-05-19 128,75 128,40 +0,27% +9,93% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2017-05-19 128,06 127,64 +0,33% +11,29% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2017-05-19 128,19 127,71 +0,38% +12,57% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2017-05-19 127,59 127,06 +0,42% +13,84% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2017-05-19 127,48 126,91 +0,45% +15,13% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany PLN 2017-05-19 154,94 154,05 +0,58% +10,79% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2017-05-19 153,16 152,62 +0,35% +7,84% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy PLN 2017-05-19 162,87 161,72 +0,71% +13,92% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-05-19 102,90 102,17 +0,71% +23,10% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 208,54 207,25 +0,62% +14,28% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2017-05-19 186,69 184,68 +1,09% +23,19% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-05-19 95,73 95,61 +0,13% +0,82% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 111,47 111,25 +0,20% +4,57% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2017-05-19 12,34 12,18 +1,31% +18,88% - - - - kup on-line
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-16 13,26 13,31 -0,38% +31,81% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl PLN 2017-05-17 5,34 5,34 0,00% -13,87% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-05-19 12,13 12,05 +0,66% +8,40% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 198,66 197,88 +0,39% +7,77% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-05-19 122,96 121,99 +0,80% +15,43% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2017-05-19 10,42 10,38 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2017-05-19 15,47 15,46 +0,06% +12,84% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2017-05-19 16,76 16,65 +0,66% +14,95% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A PLN 2017-05-19 9,87 9,92 -0,50% -1,60% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) USD 2017-05-19 2,62 2,62 0,00% +2,34% 9,94 9,91 +0,31% -0,49% kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2017-05-19 11,93 11,90 +0,25% +10,77% - - - - kup on-line
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-19 959,60 967,11 -0,78% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2017-05-19 18,80 18,77 +0,16% +7,55% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2017-05-19 10,83 10,83 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2017-05-19 53,00 53,04 -0,08% +4,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji PLN 2017-05-19 99,94 99,60 +0,34% +13,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 160,34 159,82 +0,33% +9,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-05-19 142,37 141,47 +0,64% +15,70% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2017-05-19 11,34 11,34 0,00% +1,25% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2017-05-19 11,92 11,89 +0,25% +7,87% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2017-05-19 11,90 11,85 +0,42% +11,95% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2017-05-19 13,07 12,97 +0,77% +19,25% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2017-05-19 13,18 13,08 +0,76% +18,42% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2017-05-19 132,14 130,42 +1,32% +3,72% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2017-05-19 80,48 79,49 +1,25% +18,93% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2017-05-19 1398,21 1383,12 +1,09% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-05-19 17,54 17,47 +0,40% +6,05% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-05-19 2,22 2,21 +0,45% +9,36% - - - - kup on-line
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 11161,20 11164,70 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 184,00 184,34 -0,18% +12,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income PLN 2017-05-19 110,78 110,32 +0,42% +10,78% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) PLN 2017-05-19 97,18 96,38 +0,83% -2,82% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2017-05-19 168,32 167,23 +0,65% +14,65% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN 2017-05-19 313,15 309,94 +1,04% +15,98% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2017-05-19 141,84 141,54 +0,21% +4,61% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red PLN 2017-05-19 551,41 555,40 -0,72% -8,70% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue PLN 2017-05-19 687,74 695,41 -1,10% -12,38% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2017-05-19 772,09 772,78 -0,09% -12,79% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 68,38 68,44 -0,09% -14,06% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 66,03 66,08 -0,08% -14,12% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 83,76 83,83 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2017-05-19 332,38 330,19 +0,66% +13,56% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny PLN 2017-05-19 94,78 94,78 0,00% +2,10% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2017-05-19 109,98 110,05 -0,06% +11,81% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2017-05-19 175,72 175,10 +0,35% +8,33% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)