Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 104,70 104,71 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny PLN 2017-05-19 152,57 152,55 +0,01% +2,22% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 109,05 109,00 +0,05% +2,15% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2017-05-19 105,80 105,80 0,00% +1,47% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-19 29,67 29,67 0,00% +1,37% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy PLN 2017-05-19 1057,66 1057,79 -0,01% +1,33% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus PLN 2017-05-19 177,23 177,28 -0,03% +0,81% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny PLN 2017-05-19 1441,77 1442,01 -0,02% +1,67% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny PLN 2017-05-19 121,53 121,53 0,00% +1,58% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 102,10 102,11 -0,01% +1,84% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 133,18 133,21 -0,02% +2,86% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2017-05-19 1135,49 1135,56 -0,01% +3,59% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny PLN 2017-05-19 129,60 129,61 -0,01% +0,71% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny PLN 2017-05-19 267,25 267,31 -0,02% +1,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata PLN 2017-05-19 244,06 244,05 0,00% +2,87% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy PLN 2017-05-19 131,49 131,51 -0,02% +1,33% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-19 112,49 112,51 -0,02% +2,45% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2017-05-19 247,38 247,37 0,00% +3,77% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 185,68 185,70 -0,01% +3,10% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 164,99 165,03 -0,02% +3,97% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz MetLife Pieniężny PLN 2017-05-19 16,54 16,55 -0,06% +1,97% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Lokacyjny PLN 2017-05-19 14,63 14,63 0,00% +2,09% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy PLN 2017-05-19 180,81 180,81 0,00% +2,38% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus PLN 2017-05-19 125,48 125,50 -0,02% +2,68% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-19 262,87 262,90 -0,01% +1,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) PLN 2017-05-19 114,79 114,81 -0,02% +0,99% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 139,51 139,52 -0,01% +2,33% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-19 138,53 138,61 -0,06% -0,60% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2017-05-19 12,65 12,66 -0,08% +0,08% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy PLN 2017-05-19 9,95 9,96 -0,10% -1,68% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 189,42 189,47 -0,03% +1,47% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy PLN 2017-05-19 12,18 12,18 0,00% +1,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy PLN 2017-05-19 2132,93 2134,18 -0,06% +2,20% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego PLN 2017-05-19 1452,81 1452,87 0,00% +1,43% - - - - kup on-line
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-19 11,52 11,52 0,00% +2,22% - - - - kup on-line
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-19 101,48 101,49 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy PLN 2017-05-19 75,99 75,99 0,00% +1,77% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2017-05-19 106,32 106,28 +0,04% +1,50% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-19 105,70 105,71 -0,01% +1,58% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy PLN 2017-05-19 35,11 35,12 -0,03% +1,15% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny PLN 2017-05-19 103,87 103,87 0,00% +2,11% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa PLN 2017-05-19 340,13 340,10 +0,01% +1,86% - - - - kup on-line
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego PLN 2017-05-19 152,13 152,12 +0,01% +1,50% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-19 122,76 122,76 0,00% +1,41% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny PLN 2017-05-19 110,14 110,15 -0,01% +2,45% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy PLN 2017-05-19 1568,22 1568,32 -0,01% +2,75% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny PLN 2017-05-19 211,60 211,75 -0,07% +3,27% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy PLN 2017-05-19 1095,10 1095,74 -0,06% +2,64% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny PLN 2017-05-19 104,65 104,72 -0,07% +3,94% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)