Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 15,66 15,67 -0,06% +0,84% 66,06 65,85 +0,31% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 12,18 12,18 0,00% +2,53% 45,98 45,67 +0,67% -1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 14,86 14,87 -0,07% 0,00% 62,68 62,49 +0,30% -5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-19 11,18 11,18 0,00% +1,82% 42,20 41,92 +0,67% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 166,32 166,73 -0,25% +5,96% 701,55 700,68 +0,12% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 141,06 141,29 -0,16% +3,38% 595,00 593,77 +0,21% -1,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 156,57 156,82 -0,16% +5,36% 591,04 588,03 +0,51% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 150,21 150,58 -0,25% +3,56% 633,60 632,81 +0,12% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 134,30 134,52 -0,16% +2,86% 566,49 565,32 +0,21% -2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 148,99 149,23 -0,16% +4,83% 562,42 559,57 +0,51% +0,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)