Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 125,99 126,16 -0,13% -4,34% 531,44 530,19 +0,24% -9,21% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 121,95 122,12 -0,14% -4,82% 514,40 513,21 +0,23% -9,67% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 118,58 118,63 -0,04% -7,58% 500,18 498,54 +0,33% -12,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-19 122,10 122,15 -0,04% -6,86% 588,51 583,67 +0,83% -19,72% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 115,49 115,54 -0,04% -8,04% 487,15 485,56 +0,33% -12,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 105,06 105,11 -0,05% +3,61% 440,49 440,17 +0,07% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 102,72 102,76 -0,04% +1,82% 430,67 430,33 +0,08% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 106,04 105,95 +0,08% -1,19% 447,29 445,25 +0,46% -6,23% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 107,93 107,84 +0,08% +0,46% 407,43 404,37 +0,76% -3,92% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 106,11 106,03 +0,08% -0,08% 400,56 397,58 +0,75% -4,44% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 100,56 100,60 -0,04% -2,04% 424,17 422,77 +0,33% -7,03% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 103,14 103,18 -0,04% -0,43% 389,34 386,89 +0,63% -4,77% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 101,91 101,96 -0,05% -0,94% 384,70 382,32 +0,62% -5,26% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 96,17 95,93 +0,25% -1,57% 405,65 403,15 +0,62% -6,58% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 99,54 99,28 +0,26% +0,03% 375,75 372,27 +0,94% -4,33% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)