Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 15,31 15,31 0,00% +2,68% 64,58 64,34 +0,37% -2,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 13,90 13,89 +0,07% +2,06% 58,63 58,37 +0,44% -3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-19 14,72 14,64 +0,55% +14,55% 57,07 56,66 +0,73% +8,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 21,70 21,59 +0,51% +14,94% 91,53 90,73 +0,88% +9,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 91,50 90,99 +0,56% +17,49% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 30,69 30,52 +0,56% +16,47% 115,85 114,44 +1,23% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 24,97 24,72 +1,01% +17,01% 105,33 103,89 +1,39% +11,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 19,62 19,52 +0,51% +14,14% 82,76 82,03 +0,89% +8,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-19 27,86 27,72 +0,51% +15,65% 105,17 103,94 +1,18% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 142,69 141,49 +0,85% +15,32% 601,88 594,61 +1,22% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 135,55 134,40 +0,86% +17,31% 511,69 503,96 +1,53% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 131,55 130,45 +0,84% +12,22% 554,89 548,22 +1,22% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 134,22 133,10 +0,84% +14,74% 566,15 559,35 +1,22% +8,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 222,78 221,23 +0,70% +23,82% 939,71 929,72 +1,07% +17,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 249,11 247,36 +0,71% +26,03% 940,37 927,53 +1,38% +20,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 763,40 758,07 +0,70% +25,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 240,01 238,33 +0,70% +25,40% 906,01 893,67 +1,38% +19,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)