Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 16,93 16,80 +0,77% +23,67% 71,41 70,60 +1,15% +17,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 54,77 54,37 +0,74% +22,69% 231,03 228,49 +1,11% +16,44% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 21,36 21,27 +0,42% +23,33% 90,10 89,39 +0,80% +17,04% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 31,59 31,46 +0,41% +22,44% 133,25 132,21 +0,79% +16,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 39,39 39,15 +0,61% +16,95% 166,15 164,53 +0,99% +11,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 43,94 43,88 +0,14% +15,63% 165,87 164,54 +0,81% +10,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 36,32 36,10 +0,61% +16,11% 153,20 151,71 +0,98% +10,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-06-19 76,63 75,78 +1,12% +30,70% 323,23 318,46 +1,50% +24,04% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 599,21 595,02 +0,70% +22,21% 2527,53 2500,57 +1,08% +15,98% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-19 2586,02 2570,74 +0,59% +17,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-19 95,46 95,01 +0,47% +29,21% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 306,79 304,24 +0,84% +26,34% 1294,07 1278,57 +1,21% +19,91% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 266,87 264,39 +0,94% +23,46% 1125,68 1111,10 +1,31% +17,17% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 214,39 212,40 +0,94% +20,35% 904,32 892,61 +1,31% +14,22% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 240,63 238,40 +0,94% +22,53% 1015,00 1001,88 +1,31% +16,29% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 120,39 119,79 +0,50% +17,08% 507,82 503,42 +0,87% +11,11% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 118,06 117,46 +0,51% +19,07% 445,67 440,44 +1,19% +13,88% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 118,46 117,87 +0,50% +16,43% 499,68 495,35 +0,87% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 117,14 116,55 +0,51% +18,48% 442,19 437,03 +1,18% +13,32% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 44,97 44,58 +0,87% +29,11% 189,69 187,35 +1,25% +22,54% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 40,63 40,28 +0,87% +26,34% 171,38 169,28 +1,24% +19,90% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 42,02 41,66 +0,86% +28,46% 177,25 175,08 +1,24% +21,92% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 46,93 46,48 +0,97% +27,74% 177,16 174,29 +1,65% +22,17% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)