Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 29,65 29,35 +1,02% +23,34% 125,07 123,34 +1,40% +17,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-19 13,56 13,42 +1,04% +23,50% 65,36 64,12 +1,92% +6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 14,05 13,91 +1,01% +25,33% 53,04 52,16 +1,69% +19,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 33,14 32,81 +1,01% +22,33% 125,10 123,03 +1,68% +17,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 27,16 26,88 +1,04% +22,73% 114,56 112,96 +1,42% +16,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 30,35 30,05 +1,00% +21,69% 114,57 112,68 +1,68% +16,39% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 70,34 69,67 +0,96% +20,26% 296,70 292,79 +1,34% +14,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-19 61,62 60,97 +1,07% +33,46% 297,00 291,33 +1,95% +15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 78,61 77,88 +0,94% +19,23% 296,75 292,03 +1,62% +14,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 65,57 64,95 +0,95% +19,65% 276,58 272,95 +1,33% +13,56% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 73,29 72,60 +0,95% +18,65% 276,66 272,23 +1,63% +13,48% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 116,00 115,50 +0,43% +13,26% 489,30 485,39 +0,81% +7,49% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-19 101,63 101,08 +0,54% +25,70% 489,85 482,99 +1,42% +8,35% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 129,65 129,10 +0,43% +12,31% 489,42 484,09 +1,10% +7,42% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 105,94 105,48 +0,44% +12,69% 446,87 443,28 +0,81% +6,95% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-06-19 92,81 92,31 +0,54% +25,06% 447,33 441,08 +1,42% +7,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 25,48 25,27 +0,83% +18,24% 107,48 106,20 +1,21% +12,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 11,30 11,20 +0,89% +20,21% 42,66 42,00 +1,57% +14,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 28,40 28,30 +0,35% +16,87% 107,21 106,12 +1,03% +11,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 21,00 20,83 +0,82% +17,38% 88,58 87,54 +1,19% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-19 11,45 11,36 +0,79% +19,40% 43,22 42,60 +1,47% +14,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-19 23,30 23,22 +0,34% +15,98% 87,96 87,07 +1,02% +10,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)