Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +2,21% +4,47% +5,37% +4,17% -0,16% -1,40% +3,79% +11,38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +0,40% +2,89% +4,15% +6,20% -2,95% -11,24% -14,81% -7,41%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +1,72% +2,80% +7,79% +3,93% -5,62% -5,68% +12,66% +31,98%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +0,81% +1,22% +2,71% -0,13% -4,20% -4,03% +3,31% +5,76%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income +0,96% +2,16% +3,73% +2,77% +1,15% +0,66% +5,27%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria