Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Global Markets +0,91% +1,84% -0,47% +6,88% +20,38%      
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna -0,15% +1,66% +6,23% +4,71% +19,12% +10,48%    
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars International Value -0,02% -0,50% -1,29% +3,98% +11,55%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +2,05% -0,72% +1,22% +8,02% +24,85% +15,22% +24,26% +21,22%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +2,22% +2,82% +4,01% +5,60% +17,23% +19,64% +32,28% +28,47%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji       +5,45% -4,09% +0,23% -2,37% -3,42%
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji +0,81% +2,40% +4,93%          
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income +0,50% +2,35% +7,86% -8,37% -6,21% +0,83% -3,36% -1,85%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity +3,35% +3,37% +9,29% -8,30% +27,65% +46,88% +89,25% +75,26%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria