Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +1,35% +3,79% +0,27% +0,76% +3,37% +0,28% -1,95% +9,02%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -2,91% +1,63% -1,36% -3,94% +3,33% -6,26% -15,35% -12,13%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +0,66% +5,82% +2,75% +6,27% +11,88% +2,20% -0,69% +36,73%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów -0,43% -0,30% +0,80% +2,74% +2,18% -1,57% -1,70% +8,58%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income -0,04% +0,90% +0,06% +1,55% +4,62% +3,49% +2,69% +11,57%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
Data aktualizacji: 2019-10-14, Źródło danych: Notoria