Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,51% +0,70% +1,27% +1,92% +0,41% +0,58% +2,37% +7,07%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,67% +1,07% +1,92% +2,76% +0,19% -0,29% +2,62% +9,62%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,72% +1,26% +2,26% +3,18% -0,03% -0,99% +2,40% +10,12%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,72% +1,32% +2,37% +3,26% -0,40% -1,77% +2,03% +10,38%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,71% +1,40% +2,48% +3,36% -0,72% -2,53% +1,67% +10,66%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,72% +1,49% +2,64% +3,54% -0,81% -2,87% +1,72% +11,53%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 -0,50% -0,42% -0,25% +0,59% +1,19% +3,57% +5,40% +6,44%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +1,04% +2,02% +2,69% +5,61% +2,60% +2,77% +7,22% +12,68%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +1,47% +2,98% +3,75% +6,96% +1,97% +0,48% +6,42% +14,44%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +1,71% +3,47% +4,18% +6,86% +0,96% -1,30% +7,87% +21,11%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +1,71% +3,33% +3,88% +6,23% +0,59% -2,36% +6,39% +18,70%
Data aktualizacji: 2019-04-24, Źródło danych: Notoria