Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 -0,12% +0,17% +0,41% -0,11% +2,05% +3,92% +4,71% +7,84%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,02% +0,33% +1,22% +1,00% +6,07% +7,59% +10,10% +13,05%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,10% +0,54% +2,00% +1,98% +9,28% +10,40% +14,04% +16,25%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,12% +0,56% +2,25% +2,35% +10,68% +11,29% +15,64% +16,90%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,14% +0,57% +2,46% +2,66% +12,03% +12,06% +16,99% +17,34%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,15% +0,58% +2,63% +2,89% +13,30% +12,90% +18,52% +18,33%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 +0,16% +0,55% +2,64% +2,88% +13,40% +11,83% +17,09%  
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 +0,18% +0,61% +2,86% +3,24% +14,40% +12,77% +18,95%  
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,16% +0,24% +0,48% -0,96% -0,16% +3,67% +2,89% +5,16%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,37% +0,68% +1,13% +0,60% +3,16% +5,51% +7,98% +11,76%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,82% +1,65% +2,89% +4,16% +10,81% +9,73% +13,98% +14,86%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +1,26% +2,48% +4,23% +7,15% +16,64% +13,44% +19,66% +16,64%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +1,77% +3,53% +6,15% +11,01% +24,54% +15,98% +22,19% +18,64%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria