Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / docelowej alokacji (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,15% +0,17% +0,48% +1,51% +3,54% +1,90% +1,94% +6,75%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,11% +0,57% +0,02% +1,13% +4,12% +1,31% +0,58% +8,38%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -0,31% +0,83% -0,38% +0,58% +4,06% +0,54% -0,74% +8,21%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -0,44% +0,98% -0,72% +0,07% +3,68% -0,33% -2,06% +7,89%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -0,59% +1,15% -1,05% -0,42% +3,35% -1,14% -3,33% +7,59%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -0,68% +1,28% -1,27% -0,74% +3,25% -1,54% -4,02% +7,87%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 -0,99% +0,94% -1,56%          
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 -0,88% +1,27% -1,54%          
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,25% -0,25% +0,75% +1,01% +1,69% +2,47% +4,79% +7,12%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +1,29% +1,53% -0,94% +0,08% +5,70% +3,03% +2,44% +12,70%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +1,75% +2,53% -2,25% -1,77% +4,91% +0,66% -1,93% +12,99%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +2,47% +3,83% -2,99% -2,85% +3,91% -1,12% -4,73% +19,42%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +2,79% +4,08% -2,72% -2,50% +3,52% -1,34% -5,63% +17,46%
Data aktualizacji: 2019-10-16, Źródło danych: Notoria