Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) +6,56% +7,62% +8,85% +10,92% +42,43%      
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) +6,68% +7,79% +9,08% +10,79% +42,08%      
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) +7,23% +9,34% +10,66% +15,22% +49,37% +38,12% +21,38% +57,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) +6,95% +9,28% +10,88% +15,17% +49,85% +38,04% +21,50% +58,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) +7,03% +8,42% +10,13% +14,29% +48,72% +35,95% +21,67% +56,58%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) +7,15% +9,22% +10,46% +14,70% +44,04% +32,66% +16,16% +49,57%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) +7,32% +9,53% +8,01% +12,87% +39,88% +28,42% +13,44% +46,79%
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) +4,71% +5,49% +3,74% +10,63% +27,43%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) +4,44% +4,89% +4,68% +10,54% +25,03%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) +3,91% +3,70% +3,53% +9,11% +22,39%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +4,77% +8,66% +7,17% +3,95%        
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) +2,22% +2,83% -0,87% +1,57% +9,52%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) +4,81% +5,67% +2,97% +10,13% +21,59%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) +4,65% +4,89% +5,30% +12,94%        
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) +2,24% +2,86% -0,94% +1,52% +9,58%      
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,39% +2,71% +7,39% +7,41% +13,04% +8,29% +13,12% +18,44%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) -0,01% +2,39% +8,00% +9,63% +18,88% +12,22% +9,38% +18,70%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) -0,95% -1,95% +0,27% +3,39% +11,49% +2,44% -6,68% +25,97%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) +2,06% +3,66% +4,79% +6,77% +10,48% +23,12% +13,71% +20,32%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) +2,19% +3,47% +4,50% +7,88% +9,74% +21,32% +9,39% +18,39%
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) +4,19% +5,97% +12,49% +15,70% +13,43% +8,91% +11,47% +40,09%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) +0,26% +1,24% +4,63% +1,08% -5,72% -1,97% +7,25% +14,98%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) +0,65% +1,47% +6,34% +5,22% +6,95% +6,93% +6,58% +23,33%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) -1,56% -0,57% +2,75% -6,31% -12,26% -11,90% -6,89% -7,03%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) -1,03% -0,39% +4,36% -1,58% -0,39% -3,81% -7,47% -0,21%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) +0,54% +1,36% +6,19% +4,93% +6,39% +6,08% +5,53% +21,51%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,60% -0,67% +2,74% -6,59% -12,64% -12,49% -7,86% -8,36%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) -0,74% +0,75% +3,38% -4,40% -13,37% -10,97% -5,16% -2,51%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) -1,27% -0,55% +4,11% -1,97% -1,02% -4,64% -8,38% -1,91%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria