Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) +6,56% +7,62% +8,85% +10,92% +42,43%      
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) +6,68% +7,79% +9,08% +10,79% +42,08%      
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) +7,23% +9,34% +10,66% +15,22% +49,37% +38,12% +21,38% +57,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) +6,95% +9,28% +10,88% +15,17% +49,85% +38,04% +21,50% +58,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) +7,03% +8,42% +10,13% +14,29% +48,72% +35,95% +21,67% +56,58%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) +7,15% +9,22% +10,46% +14,70% +44,04% +32,66% +16,16% +49,57%
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) +7,32% +9,53% +8,01% +12,87% +39,88% +28,42% +13,44% +46,79%
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) +4,71% +5,49% +3,74% +10,63% +27,43%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) +4,44% +4,89% +4,68% +10,54% +25,03%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) +3,91% +3,70% +3,53% +9,11% +22,39%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +4,77% +8,66% +7,17% +3,95%        
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) +2,22% +2,83% -0,87% +1,57% +9,52%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) +4,81% +5,67% +2,97% +10,13% +21,59%      
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) +4,65% +4,89% +5,30% +12,94%        
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) +2,24% +2,86% -0,94% +1,52% +9,58%      
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,79% +4,54% +4,57% +11,66% +22,91% +19,79% +30,68% +40,14%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) +2,07% +5,44% +5,61% +12,50% +23,63% +15,58% +30,48% +42,49%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) -0,95% -1,95% +0,27% +3,39% +11,49% +2,44% -6,68% +25,97%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) +2,06% +3,66% +4,79% +6,77% +10,48% +23,12% +13,71% +20,32%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) +2,19% +3,47% +4,50% +7,88% +9,74% +21,32% +9,39% +18,39%
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) +1,00% +13,86% +14,30% +23,27% +23,13% +31,37% +29,81% +37,61%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) +1,06% +0,43% -1,03% +9,56% +37,61% +18,17% +24,45% +10,69%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) +1,76% +2,05% +2,32% +12,89% +40,02% +11,70% +22,77% +15,18%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) +0,98% -1,31% -2,74% +5,74% +28,03% +6,28% +8,03% -10,50%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) +1,80% +0,26% +0,67% +9,18% +30,66% +0,57% +6,68% -6,74%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) +1,69% +1,95% +2,20% +12,64% +39,41% +10,82% +21,49% +13,42%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,03% -1,41% -2,79% +5,51% +27,56% +5,52% +6,99% -11,77%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) +1,18% -2,23% -3,70% +4,00% +22,43% -2,13% +2,51% -14,68%
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) +1,89% +0,37% +0,45% +8,72% +30,10% -0,29% +5,56% -8,09%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria