Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,72% +1,72% +1,72% -0,63% +7,71%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +1,38% +4,57% +8,11% +3,18% +1,37% -19,97% -24,29% -21,60%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,10% +1,25% +0,17% +1,76% +24,40% +1,51% +1,46%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,73% +1,74% +6,75% -0,31% -5,21% -30,07% -34,19%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 +0,93% +2,83% +3,91% +2,62% -4,46% -14,77% -20,67%  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji -1,52% -1,70% -2,11% -3,84% -9,15% -26,18% -25,74% -18,96%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,16% +0,13% -0,08% -0,45% -1,57% -3,16% -2,87% +1,14%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji -0,16% -0,40% -0,55% -2,34% -10,04% -36,29% -37,32% -34,52%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +1,42% +2,34% +3,54% +4,78% +8,50% +6,13% +3,94% +5,23%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,31% -2,04% -4,43% -1,08% -8,53%      
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny +0,84% +0,31% +1,31% +1,35% +4,03% +1,54% +0,08% +6,83%
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,16% -0,11% +0,18% +3,66% +4,10% +4,56% +5,94%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset +1,01% +1,72% +2,51% +3,50% +4,49% -13,09% -23,64% -16,79%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,68% +1,57% +2,68% +3,19% +5,39% +4,96% +4,02%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +1,71% +4,75% +6,86% +7,67% +11,79% +2,95% +1,82%  
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,87% +1,57% +2,85% +3,09% +5,10% +3,92% +5,37% +5,49%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return +0,90% +3,23% +6,86% +9,07% +7,39% -6,26% -13,16% -2,52%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +0,21% -0,26% +0,36% +3,89% +1,19% +5,40% +10,85% +18,46%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% +0,23%   -1,36% -6,63% -16,45% -17,05%  
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -0,86% +0,53% +1,88% +0,91% -0,71% +1,85% -1,54%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +0,53% +0,71% +1,89% +0,71% -0,92% +0,99% +0,70%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant +0,91% +2,99% +6,02% +1,23% -2,82% -3,62% -4,79% -2,82%
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -5,11% -1,49% +0,76% -1,06% -7,40% -4,17% -9,41% -4,78%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +1,19% +2,12% +3,35% +4,13% +5,71% +4,62% +2,78% +5,71%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu +0,57% +1,63% +2,82% +3,42% +6,34% +5,49%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas +0,42% +0,17% +0,75% +1,86% +0,58%   +0,17% +7,19%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,79% +3,79% +3,79% +4,11% +3,24% +2,27% +1,36% +0,49%
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,06% -2,60% -3,28%          
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,37% -0,37% -0,37% -3,35% -7,79% -2,78% -0,93% -10,68%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,29% +1,29% +1,29% +1,29% +0,43% -1,02% +0,65% +3,95%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,23% -1,23% -1,23% -0,42% -14,23% -14,23% -14,80% -16,20%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,98% +1,98% +1,98% +3,32% -14,59% -14,59% -18,11% -14,90%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,46% +2,25% +2,60% +2,24% +4,97% -2,34% -8,23% -2,99%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,24% +1,70% +2,82% +3,50% +11,04% +0,34% -3,07% -4,83%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,05% +1,04% +0,32% +1,48% -0,60% +0,91% +2,20%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany -8,98% -7,43% -13,61% -7,81% -23,58% -30,49% -37,16% -33,13%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny +1,66% +7,99% +8,42% +5,86% +12,72% +5,17% +0,20% +5,23%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge +4,12% +4,44% +4,44%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short +2,24% -0,85% -1,64% +1,00% -5,48% -26,67% -26,46%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -0,06% +2,10% +1,23% -1,59% -9,80% -12,58% -16,77% -14,15%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities -2,07% -2,32% -2,32% -3,75% -3,27% -22,67% -21,34%  
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +2,10% +3,52% +4,46% -6,88% -2,58% -6,74% -4,38% +4,55%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +2,37% +4,31% +5,87% +2,73% +1,55% -4,43% -6,40% +6,17%
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywny -0,68% +1,76% +2,45% +2,89% -1,86% -28,63% -38,53% -40,50%
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Globalnych Możliwości +0,30% +1,52% +4,46% +8,64% +8,65% +0,90% -7,12% -4,88%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +7,91% +8,12% +8,12% +6,63% +6,27% -7,00% -13,56% -7,93%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) +2,99% +4,28% +7,76% +5,81%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +7,24% +17,10% +19,87% +11,91% +37,94% +37,98% +12,68% +34,17%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,31% -1,41% -4,73% -3,56% -8,48%    
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,34% +1,28% +1,70% +1,22% +3,70% -1,61% +1,15% +3,06%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2020-02-24, Źródło danych: Notoria