Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +0,68% +2,11% +2,76% +2,72% +2,50%      
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,80% +0,86% +0,98% +1,59% +5,94%      
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -0,17% +1,71% +2,03% +1,43% +1,32%      
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -1,11% -1,28% +0,35% -0,38% +4,25% +8,95% +8,95% +9,78%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -0,36% -1,15% -0,53% -1,77% -2,62% -2,16% -1,17% -0,98%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,08% +0,21% +0,20% +0,59% +3,47% +6,18% +7,59% +9,77%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -1,29% -1,60% -0,51% -2,40% -1,59% +2,37% +6,88% +7,40%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 +1,24% +1,90% +0,68% +1,73% +5,56%      
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy -1,03% -1,39% +0,77% +0,36% +0,02% +2,28% +2,59%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +4,00% +5,23% +9,60% +3,56% +0,08% +10,18% +22,86%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,30%              
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,70% -1,63% +0,44% -2,53%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,38% -2,57% -1,83% -0,08% +0,57% +1,86% +5,31% +1,23%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -0,12% -2,38% +1,21% +4,40% +12,40% +16,32% +17,31% +7,51%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +0,45% +0,91% +1,02% -1,17% +6,59% +16,36% +26,01% +17,28%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,93% +0,45% +2,33% +6,78%        
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -1,32% -0,21% -1,52% -4,97%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +0,16% +2,36% +2,41% -0,92%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -3,52% -1,32% -3,30% -6,61% -1,75% +16,67% +25,20% +17,24%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu -0,74% -1,83%   +0,75% +2,78% +4,79%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania -0,90% -2,18% +0,41% +1,08% +5,57% +7,44% +9,87% +5,20%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,30% -1,30% -1,30% -0,62% +0,22%      
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,35% -3,35% -3,35% -7,63% -8,67% -7,78% -4,10% -1,80%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,24% +996,50% +1,41% +2,52% +3,40% +3,99% +5,89% +8,03%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,98% +3,58% +3,89% +3,96% +6,02% +9,37% +16,28%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -1,38% -3,41% -1,73% -3,23% -2,64% +3,39% +6,17% +6,03%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +1,49% +3,99% +1,39% +0,49% -0,70% +0,70% +3,51% +5,60%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,35% -0,72% +0,54% -2,84% -3,50% -1,27% +1,19% +8,82%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -0,41% -0,61% +0,72% -0,81% +2,63% +5,77% +13,29% +6,00%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,55% +1,92%            
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -0,39% -0,35% +1,51% +0,29% +3,55% +5,84% +8,65% +10,85%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -1,59% -2,91% -0,35% +0,21% +2,80% +9,54% +13,33% +15,93%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich +1,81% +2,58%            
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych +1,98% +2,91%            
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -1,32% -1,82% +0,42% -2,65% -0,69% +5,97% +11,40% +12,85%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny -1,46% -2,64% -0,41% +2,65% +6,35% +9,62% +13,61%  
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,03% +1,76% -0,93% -2,43% +3,47% +15,15% +25,73% +19,91%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,25% +1,22% +1,83% +3,90% +4,36%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +0,86% -0,35% +5,01% +6,12% +8,04% +5,50% +13,88% +10,82%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +0,76% -2,90% -0,26% -2,21% +13,95% +16,08% +37,04% +25,46%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +0,79% -8,72% -2,46% +4,78% +6,45% +3,82% -11,04% -21,68%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -0,39% -11,38% +0,66% +9,81% +18,75% +0,13% -8,83% -12,10%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,09% -1,64% -5,57% -12,38% -5,36% +7,51% +28,82% +19,99%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,77% +1,87% +0,78% +2,87% +2,74% +6,46% +16,99%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,87% +0,91% +1,88% +3,02% +5,52% +7,41% +8,59% +10,52%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny -0,48% -2,25% -1,15% +0,08% +0,92% +3,16% +5,36%  
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,05% +1,01%            
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2018-03-23, Źródło danych: Notoria