Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -0,46% -10,39% -14,51% -18,94% -16,69% -16,93%    
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -0,87% -0,87% -1,81% -1,17% -1,44% +1,73%    
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,51% -14,78% -19,61% -24,08% -22,39% -22,96%    
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -6,57% -8,13% -13,99% -14,83% -13,73% -11,03% -6,58% -4,57%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -0,32% -0,35% -0,39% -0,57% -0,81% +0,52% +5,53% +10,83%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -10,35% -9,95% -19,00% -21,17% -21,12% -21,60% -17,38% -10,84%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 -0,96% -0,62% -8,68% -14,56% -13,40% -12,57%    
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy -3,31% -3,33% -3,23% -3,95% -3,97% -5,31% -5,25% -4,13%
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia -0,21% -0,82% -2,24% -2,93%        
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -1,82% -3,08% -5,11% -9,74% -10,31%      
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,36% -0,53% -1,86% -1,52% -2,14% -1,22% +0,32% +5,29%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -2,67% -5,09% -11,42% -16,62% -16,74% -12,80% -4,98% -6,77%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl -1,01% -1,27% +3,85% +4,02% +6,03% +8,06% +21,92% +37,49%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -8,04% -8,04% -6,09% -5,33% -3,96% +7,99%    
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa +3,50% +3,50% +0,19% -0,80% -0,63%      
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +2,50% +2,50% +0,74% -0,23% +2,70%      
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant +0,06% +0,06% -0,99% -1,65% -4,18% -4,17%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +7,09% +7,09% +1,45% +0,73% -1,04% -4,75% +11,55% +18,34%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu -0,38% -0,76% -1,32% -2,79% -2,43% -0,48% +1,06%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu -0,10% -0,30% -1,50% -2,77%        
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania -0,25% -0,68% -1,75% -3,52% -2,16% +1,29% +4,72% +6,90%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,02% -0,02% -0,91% -0,91% -1,88% -1,79% -1,81%  
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,53% -3,53% -1,69% -1,69% -7,60% -11,02% -9,48% -2,62%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,44% +1,44% +1,44% +1,68% +4,41% +5,00% +5,73% +9,09%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,44% +2,03% -8,47% -11,43% -11,40% -9,01% -8,11%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -0,62% -3,21% -3,52% -13,17% -18,61% -20,66% -13,91% -9,71%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -2,45% -4,01% -5,86% -9,44% -13,30% -15,42% -14,01% -9,40%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -4,13% -7,63% -14,27% -31,89% -31,59% -35,25% -33,27% -30,45%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -1,74% -2,75% -3,31% -14,04% -13,67% -14,48% -11,52% -3,51%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,55% +0,86% +2,43%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -2,76% -3,06% -6,91% -9,63% -10,92% -12,13% -5,28% -2,61%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -3,23% -4,35% -5,59% -9,65% -13,09% -12,84% -5,16% +0,13%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich +0,04% -0,09% +1,72%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych +0,03% -0,02% +1,96%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -1,45% -2,26% -3,45% -5,10% -5,51% -9,20% -1,57% +4,60%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny -10,66% -13,15% -15,30% -20,72% -26,34% -24,78% -19,17% -15,12%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -1,99% -4,23% -7,37% -8,53% +0,27% +1,74% +4,35% +0,83%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -0,12% -3,84% -2,21% -12,17% -8,96% -0,96% +5,16% +18,87%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +1,18% -3,70% -11,00% -15,87% -22,91% -16,28% -11,99% -33,72%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +3,93% +1,22% -8,09% -19,72% -24,00% -13,84% -7,10% -22,54%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,08% -2,54% -4,45% -7,09% -1,24% -1,51% +0,01% +12,29%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,41% -3,41% -6,54% -8,04%        
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny -2,03% -2,82% -3,85% -4,87% -5,30% -3,98% -1,47% -0,13%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,08% -0,08% +0,01% +0,24% +1,66%      
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2018-12-14, Źródło danych: Notoria