Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,31% -2,31% +1,09% +12,33%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -0,59% -4,25% -4,25% -4,66% -12,44% -28,44% -27,97%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -1,04% +2,55% +2,55% +22,25% -0,24% -0,29% +0,85%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -5,05% -5,05% -7,06% -7,31% -32,51% -36,14% -35,23%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 -2,73% -2,73% -1,19% -9,03% -17,85% -23,55% -22,23%  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji) -0,24% -0,44% -0,94% -3,73% -7,96% -24,40% -24,95% -17,87%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,20% +0,51% -0,53% -1,03% -2,32% -2,98% -2,50% +3,03%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji) -0,05% -0,39% -0,50% -2,00% -10,53% -35,87% -37,80% -34,76%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +0,37% +0,86% +1,79% +2,62% +2,12% +0,76% +1,93% +2,83%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,82% +4,56% -5,34% -6,47%        
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny -0,32% +0,47% -0,45% +1,14% +3,20% +1,53% +0,35% +4,91%
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,04% +3,40% +3,40% +3,52% +4,34% +4,38%    
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset -0,04% +0,48% +0,58% +1,64% -10,20% -22,48% -22,75% -18,17%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,20% +1,00% -0,69% +1,41% +3,59% +1,20%    
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,44% -0,14% +0,42% +2,71% -4,07% -6,57%  
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,29% -0,43% +0,44% +0,63% +1,75% +2,21% +1,03% +5,21%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -0,35% +1,39% +0,12% -0,38% -6,06% -17,03% -18,08% -5,51%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +2,27% +3,25% +1,84% +2,92% +2,76% +8,81% +8,38% +30,31%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,33% -2,79% -2,79% -7,39% -20,55% -17,39% -16,74%  
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -0,81% -2,30% -2,30% -1,61% +2,50% +1,18% -4,92%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -0,24% -1,01% -1,01% -1,20% +1,18% +1,23% +0,22%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -2,35% -4,79% -4,79% -6,82% -7,42% -9,44% -11,77%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -0,86% -5,37% -5,37% -5,97% -1,38% -3,57% -12,32% +4,54%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu -0,09% +0,66%   +1,23% +1,61% +0,19% -0,19% +4,70%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu -0,29% +0,39%   +1,29% +3,44% +2,51%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas +0,42% +0,17% +0,75% +1,86% +0,58%   +0,17% +7,19%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,84% -0,84% -0,84% -0,84% -2,64% -3,91% -3,25%  
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -4,60% -4,60% -4,60% -4,60% +2,50% +909,90% -5,32% -5,48%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -0,87% +987,00% +2,04% +3,33%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +0,82% +2,25% -13,16% -13,16% -13,74% -16,51% +28,88%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,31% +1,31% +2,44% -16,25% -16,25% -19,70% -21,09% -17,18%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,44% -1,07% +0,50% -0,52% +5,77% -11,69% -10,05% -4,21%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,73% -0,62% +1,25% +7,02% +3,13% -6,95% -6,21% -8,12%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,13% +0,13% -2,14% -2,04% -0,56% +0,30%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany -3,01% +10,29% -9,99% -14,75% -19,21% -25,33% -26,34% -20,42%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -3,32% -6,23% -5,32% -2,59% -1,96% -9,85% -9,53% -5,68%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge                
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short +4,05% +4,05% -1,05% -2,63% -24,46% -24,47%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -0,80% -6,01% -6,61% -11,66% -12,93% -16,74% -18,62% -11,95%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities -1,59% -1,46% -1,46% +2,25% -20,83% -20,80%    
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -1,74% -8,60% -8,55% -5,68% -7,14% -6,17% -2,91% -3,67%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,21% -3,21% -4,87% -3,49% -4,98% -10,96% -13,28% +3,78%
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywny -1,93% -0,47% -3,58% -7,29% -18,55% -39,99% -40,90% -40,80%
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Globalnych Możliwości -0,64% +1,70% -0,20% -0,53% -0,25% -13,48% -13,77% -8,18%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -1,38% -1,83% -2,01% -2,01% -9,77% -19,80% -15,82% -16,21%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) -5,78% -5,80% -3,88% -4,31%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -1,11% -6,58% +5,12% +16,94% +29,97% -4,74% +1,68% +7,07%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,18% -3,48% -3,48% -3,37% -3,86% -8,18%    
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,73% -0,05% +2,20% +1,28% +0,68% -1,37% -1,46% +4,36%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2019-10-18, Źródło danych: Notoria