Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -0,04% +0,32% -0,02% +2,09% +2,31%      
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -0,79% -0,89% -1,12% -0,27% +2,94%      
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -0,08% +0,42% +0,12% +1,83% +1,40%      
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -4,83% -4,72% -4,58% -3,97% -3,09% +2,31% +4,42% +6,23%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -1,90% -2,80% -2,54% -3,35% -4,64% -3,84% -5,57% -3,28%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,14% -0,40% -0,28% -0,18% +1,10% +5,71% +7,55% +10,87%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -3,24% -3,29% -4,55% -4,12% -5,93% -2,96% -0,04% +5,14%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 -0,40% -0,10% -0,54% +1,35% +2,32%      
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy -1,99% -1,43% -0,60% +0,16% -1,03% -1,17% +2,22%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia -1,01% -1,20% -1,70%          
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -1,40% -0,60% -1,63% -1,19%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,21% +1,24% +0,72% -0,79% +0,19% +1,59% +5,97% +4,74%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -0,84% -0,92% -4,74% -1,93% +2,97% +13,35% +13,07% +4,50%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl -1,94% -0,73% -0,17% +0,62% +2,91% +14,48% +20,48% +19,74%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,49% +0,99% +0,99% +1,44% +14,07%      
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa +1,51% -1,06% -2,37% -4,61%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +2,08% -0,13% +0,03% +1,06%        
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +2,42% -1,92% -5,38% -6,88% -6,85% +11,03% +12,79% +10,88%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu -0,65% +0,09% -0,19% -0,09% +2,10% +3,88%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu -0,79% +0,50%            
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania -0,49% -0,58% -0,90% +0,17% +4,13% +8,14% +9,81% +3,33%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,30% -1,30% -1,30% -0,62% +0,22%      
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,35% -3,35% -3,35% -7,63% -8,67% -7,78% -4,10% -1,80%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,24% +996,50% +1,41% +2,52% +3,40% +3,99% +5,89% +8,03%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,88% -3,43% -3,43% +0,03% +2,74% +3,75% +6,92%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -2,61% -4,56% -6,33% -7,55% -9,84% -2,81% +1,04% -0,27%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -2,75% -4,01% -5,03% -3,90% -6,67% -5,42% -2,06% -3,22%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -3,71% -3,87% -3,61% -2,62% -6,87% -3,90% -3,44% +2,88%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -3,98% -4,45% -4,23% -3,31% -3,22% +0,03% +6,02% +4,13%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,55% +0,86% +2,43%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -1,01% -1,85% -2,79% -1,43% -2,77% +4,67% +4,94% +7,40%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -3,39% -5,27% -7,21% -7,25% -6,02% +2,09% +5,71% +8,08%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich +0,04% -0,09% +1,72%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych +0,03% -0,02% +1,96%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -1,63% -2,34% -3,62% -0,90% -3,43% +3,68% +4,69% +7,62%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny -3,82% -6,39% -9,56% -9,48% -6,39% +0,37% +2,37%  
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +4,26% +6,03% +3,86% +9,38% +11,21% +14,88% +15,27% +16,90%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,26% +1,34% +1,59% +1,50% +13,89% +21,12% +36,85% +25,30%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -5,62% -5,92% -6,29% -8,65% -0,33% +4,23% -6,26% -18,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -7,00% -11,44% -9,70% -8,44% +6,04% +14,63% -8,00% -8,84%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,14% +2,77% +3,13% +6,29% +6,00% +7,64% +11,50%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,05% +0,32%            
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny -0,36% +0,63% +0,69% -0,39% +0,56% +2,69% +5,71%  
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,46% -0,27% -0,02% +1,42%        
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2018-06-22, Źródło danych: Notoria