Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,73% -5,73% -5,73%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -7,65% -7,65% -7,65% -21,05% -25,32% -23,09% -22,66%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -17,41% -16,89% -18,40% -18,40% -18,44% -17,50%    
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -8,22% -7,75% -7,75% -30,27% -28,99% -29,95%    
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 -2,59% -3,24% -2,90% -16,52% -15,39% -14,67%    
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -6,57% -8,13% -13,99% -14,83% -13,73% -11,03% -6,58% -4,57%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,10% -0,54% -0,88% -1,37% -1,33% -0,77% +2,72% +7,30%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -10,35% -9,95% -19,00% -21,17% -21,12% -21,60% -17,38% -10,84%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy +1,05% +1,96% -2,27% -2,88% -4,91% -3,42% -3,48% -2,85%
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +1,34% +2,18% +2,29% -0,51% -1,40%      
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +1,56% +2,41% +0,86% -7,89% -8,89% -10,77%    
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,99% +1,15% +0,39% -1,21% +0,57% +0,78% +0,50% +8,53%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -1,08% +0,12% -2,43% -11,73% -18,17% -13,95% -8,29% -3,10%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +1,05% +3,49% +2,44% +4,10% +9,30% +9,98% +18,65% +46,28%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,58% -4,71% -7,42% -10,52% -11,16% -2,72%    
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa +3,27% +2,39% +4,36% +2,58% -0,84% -3,10%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +1,48% +1,17% +0,80% +1,92% +1,63% +0,57%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant +0,38% +0,17% +0,31% -0,83% -2,03% -1,89%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +4,33% +2,01% +6,41% +3,49% -2,17% -4,46% +2,83% +28,07%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,48% +0,48% +0,19% -1,32% -2,78% -0,66% +0,19%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu +1,02% +1,33% +0,81% -0,90%        
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,17% +1,12% -0,25% -1,67% -3,76% -0,42% +2,70% +8,87%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,92% -0,92% -0,92% -1,82% -3,10% -2,43% -1,60%  
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +9,29% +9,29% +9,29% +7,44% +958,60% -0,76% -1,87% +3,04%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,38% -1,38% -1,38% -0,02% +996,30% +2,91% +3,49% +7,70%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +1,66% +0,87% -6,96% -12,58% -9,61% -7,58% +1,10%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +1,34% -0,23% -1,85% -9,06% -12,30% -14,18% -14,17% -8,63%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -2,73% -6,28% -9,86% -27,16% -37,17% -38,64% -38,51% -34,94%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości +2,15% -0,01% -1,33% -8,07% -15,36% -14,51% -13,29% -1,30%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,51% +1,51% +1,51% +1,51% +4,36%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny +2,50% +2,44% +0,50% -6,16% -10,81% -10,63% -5,97% -0,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty WIG20 Lewarowany -4,94% -3,94% -6,30% -10,54% -19,21% -16,15% -13,15% -3,33%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long - Short -22,42% -22,42% -22,42% -22,42% -20,18%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +1,20% +0,77% -0,69% -2,96% -7,62% -7,77% -4,71% +6,24%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities -4,93% -24,00% -24,00% -24,00% -23,82%      
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny +1,89% +0,74% -7,62% -17,06% -27,37% -24,11% -20,09% -13,87%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +1,23% +3,40% +1,11% -3,57% -1,57% +6,37% +8,84% +9,43%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +1,23% +1,58% +3,67% -5,96% -8,55% -7,05% +4,64% +25,94%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +2,65% +3,03% +3,70% -12,17% -15,53% -12,51% -12,42% -33,46%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +5,19% +9,22% +12,76% -2,96% -16,25% -5,66% -4,24% -27,25%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,41% +0,88% -0,44% -5,12% -2,46% -0,56% -0,62% +13,08%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,97% +1,53% +0,21% -5,10%        
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +1,80% +2,55% +0,54% -2,37% -2,09% -1,67% -1,25% +4,63%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,37% +0,71% +0,55% +0,83% +1,38%      
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2019-02-19, Źródło danych: Notoria