Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,72% +1,72% +1,72% -0,63% +7,71%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +1,38% +4,57% +8,11% +3,18% +1,37% -19,97% -24,29% -21,60%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -1,07% +0,07% -1,00% +0,57% +1,47% +0,33% -0,16% +5,77%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,73% +1,74% +6,75% -0,31% -5,21% -30,07% -34,19%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji -0,39% +1,48% +2,55% +1,28% -5,71% -15,88% -21,71%  
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -1,01% -1,01% -1,01% -1,19% -1,63% -3,26% -3,69% -1,47%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji -1,52% -1,70% -2,11% -3,84% -9,15% -26,18% -25,74% -18,96%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +0,69% -0,45% -0,94% +0,53% -0,62% +2,32% +2,67% +0,70%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -10,12% -15,63% -15,44% -6,44% -31,01% -33,23%    
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji   -6,34% -6,34% +4,97% -6,56% -13,21% -23,28% -44,22%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych +0,16% -0,97% -0,16% +6,43% +6,33% +6,33% +7,61% -6,86%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny +0,84% +0,31% +1,31% +1,35% +4,03% +1,54% +0,08% +6,83%
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,16% -0,11% +0,18% +3,66% +4,10% +4,56% +5,94%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset -0,54% -2,21% -0,32% +5,82% -1,41% +0,51% -9,56% -23,17%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia   -0,83% -0,42% +5,99% -5,35% -4,02% -1,04%  
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -2,10% -3,38% -1,76% +12,03% +17,51% +17,66% +22,38% +11,12%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,15% -1,37% -0,73% +2,68% -0,54% +0,20% +2,38% +0,64%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -1,51% -6,13% +3,19% +16,35% +3,46% +3,64% +0,42% -15,34%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl -5,32% -8,60% -6,14% +12,90% -15,58% -13,02% -12,27% -6,72%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,89% +4,46% +4,46% -1,60% -16,88% -23,02% -33,95% -30,79%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -7,89% -6,59% -5,34% -6,24% -6,16% -5,37% -5,94%  
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -18,47% -15,36% -13,43% -14,99% -17,12% -17,66% -18,60% -20,03%
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -2,16% -1,99% -0,83% -1,98% -2,36% -1,72% -2,11%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -3,18% -1,19% +1,72% -2,87% -6,23% -7,53% -8,09% -9,63%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,99% +0,54% +1,63% +4,55% +5,14% +6,13% +7,14% +4,55%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu +0,10% -0,87% +0,59% +2,39% +0,49% +1,28% +4,89%  
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas +1,32% +1,01% +1,48% +6,62% +8,12% +10,22% +11,63% +8,57%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,58% +2,58% +2,58% -1,12% +2,62% +2,07% +1,14% -1,09%
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,25% +2,37% +2,37% -0,90% -4,73%      
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,21% +2,21% +2,21% -4,36% -4,72% -11,82% -3,62% -8,43%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,63% +1,63% +1,63% -1,86% -0,60% -1,44% -2,80% +0,35%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,23% -1,23% -1,23% -0,42% -14,23% -14,23% -14,80% -16,20%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,98% +1,98% +1,98% +3,32% -14,59% -14,59% -18,11% -14,90%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,17% -1,48% +3,88% +30,64% +20,10% +19,47% +27,02% +8,03%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,04% +0,57% -0,71% +7,52% +3,70% +8,95% +4,74% -3,24%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,86% +0,13% -0,59% +0,56% -1,50% -0,01% +0,85%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji -0,13% -0,13% -0,11% +0,03% -53,11% -61,23% -63,55% -66,78%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -9,30% -18,56% -21,21% +1,92% +2,13% -0,69% +1,23% -6,99%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge +4,12% +4,44% +4,44%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short +2,24% -0,85% -1,64% +1,00% -5,48% -26,67% -26,46%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -8,44% -9,45% -7,50% -10,22% -18,12% -20,59% -24,46% -23,84%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ -9,78% +1,55% +1,55% +3,65% -8,33% -6,27% -27,43%  
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +5,61% +6,38% +6,77% +6,94% +18,17% +6,95% +7,77% +10,51%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +0,79% +1,31% +3,30% +8,88% +10,98% +5,53% +6,67% -1,77%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -4,88% -13,74% -16,88% -2,26% +27,53% +24,86% +29,84% +4,63%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) -0,67% -0,81% -3,02% +0,23% +7,46% +1,69%    
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +3,17% -7,62% -10,33% -6,97% +17,10% +34,92% +57,97% +22,59%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji +0,43% +0,31% -1,41% -4,73% -3,56% -8,48%    
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,79% -0,02% +1,32% +0,90% +2,54% +1,93% -0,14% +3,40%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2020-10-29, Źródło danych: Notoria