Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,48% +14,98% +14,98% +8,39%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -7,73% -7,73% -7,73% -21,12% -25,20% -23,16% -23,33%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,06% +0,06% -1,13% -1,13% -1,60% -0,04% +4,24%  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -1,32% -1,32% -9,43% -27,19% -31,10% -30,12% -30,20%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 +1,21% +1,21% -1,41% -9,70% -15,97% -14,52% -11,29%  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -6,57% -8,13% -13,99% -14,83% -13,73% -11,03% -6,58% -4,57%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,36% -0,54% -0,44% -1,33% -2,01% -1,48% +1,03% +5,23%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -10,35% -9,95% -19,00% -21,17% -21,12% -21,60% -17,38% -10,84%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +1,86% +2,24% +3,31% -0,48% -1,65% -0,51% -0,65% +0,84%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,79% +1,65% -0,63%          
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,40% +1,02% +2,06% +2,16% -0,40%      
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +0,91% +2,89% +4,30% +2,12% -4,57% -6,49%    
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,51% +1,02% +1,73% +1,44% +1,47% +0,42% +1,44% +6,55%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -1,00% -0,42% -1,49% -5,09% -17,08% -17,98% -10,83% -6,84%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl -2,69% -2,49% -1,67% -0,58% +5,50% +5,09% +13,05% +28,59%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,65% -1,52% -1,52% -14,20% -10,80% -10,10%    
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa +1,52% +1,52% +2,59% +0,85% +0,23% -4,74%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral +0,22% +0,22% -0,45% +0,66% +0,25% -0,67%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -0,19% -0,19% -0,26% -1,39% -1,99% -2,44% -3,63%  
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +0,16% +0,16% +2,16% -0,64% -1,79% -8,28% -3,50% +22,96%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,57% +0,86% +1,34% +0,38% -1,12% -1,31% +0,95%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu +1,20% +1,81% +2,85% +2,43% +1,30%      
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,34% +0,68% +0,85% +0,25% -2,47% -1,66% +3,22% +7,14%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,92% -0,92% -0,92% -1,82% -3,10% -2,43% -1,60%  
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +9,29% +9,29% +9,29% +7,44% +958,60% -0,76% -1,87% +3,04%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,38% -1,38% -1,38% -0,02% +996,30% +2,91% +3,49% +7,70%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,42% -13,86% -13,86% -13,86% -13,86% -14,44% -16,83% +31,46%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -17,33% -17,33% -17,33% -17,33% -20,74% -20,95% -14,86%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,66% +2,67% +2,94% +5,89% -11,23% -9,58% -5,88% +0,70%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,43% -0,06% +1,32% -3,33% -12,48% -11,73% -14,85% -11,78%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -1,48% +2,05% -1,13% -12,00% -35,78% -35,99% -37,70% -34,96%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -0,05% +2,65% +4,40% +0,57% -13,12% -13,15% -10,15% -1,19%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,51% +1,51% +1,51% +1,51% +4,36%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany +1,14% +2,65% -2,42% -6,38% -13,58% -14,23% -13,03% -5,23%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny +0,63% +2,76% +5,32% +0,37% -7,51% -6,99% -5,56% -1,44%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long - Short -22,42% -22,42% -22,42% -22,42% -20,18%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,34% +0,15% +1,23% -1,48% -5,33% -8,41% -7,43% +3,08%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities -3,14% -3,14% -22,58% -22,58% -22,64%      
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny +0,20% -0,06% +1,84% -11,41% -23,75% -23,84% -22,06% -17,23%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -0,32% +0,09% +1,31% -1,13% -0,84% +3,26% +6,57% +11,22%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +1,43% +0,80% +2,04% -1,94% -8,08% -9,59% +3,80% +26,65%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -0,11% +0,18% +2,64% +1,01% -17,81% -16,92% -11,84% -23,84%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR)                
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +0,96% +1,66% +7,14% +11,26% -18,11% -11,70% -4,39% -20,69%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,78% +1,53% +1,53% -0,59% -2,61% -2,71% +0,41% +13,57%
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,49% +2,43% +2,43% -0,51% -4,98%      
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +0,90% +1,85% +3,50% +2,08%   -0,62% +0,65% +4,78%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,56% +0,54% +0,54% +0,79% +0,84%      
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2019-04-23, Źródło danych: Notoria