Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,72% +1,72% +1,72% -0,63% +7,71%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +1,38% +4,57% +8,11% +3,18% +1,37% -19,97% -24,29% -21,60%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -1,07% +0,07% -1,00% +0,57% +1,47% +0,33% -0,16% +5,77%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,73% +1,74% +6,75% -0,31% -5,21% -30,07% -34,19%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji -0,39% +1,48% +2,55% +1,28% -5,71% -15,88% -21,71%  
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -1,01% -1,01% -1,01% -1,19% -1,63% -3,26% -3,69% -1,47%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji -1,52% -1,70% -2,11% -3,84% -9,15% -26,18% -25,74% -18,96%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +0,04% -0,11% -0,39% +0,44% +3,66% -0,20% +4,63% +5,55%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,56% +1,67% +12,04% +17,88% +25,56% +8,03% +6,40%  
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji         -6,34% -10,16% -6,92% -36,04%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych -0,17% +0,14% +0,72% +0,22% +2,45% +3,29% +12,71% +4,58%
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ -0,79% -0,02% +1,32% +0,90% +2,54% +1,93% -0,14% +3,40%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny +0,84% +0,31% +1,31% +1,35% +4,03% +1,54% +0,08% +6,83%
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,16% -0,11% +0,18% +3,66% +4,10% +4,56% +5,94%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset +0,93% +1,35% +2,69% +6,61% +10,94% +8,58% +12,26% -5,84%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,39% +1,18% +2,49% +2,29% +6,86% -1,15% +2,90% +4,15%
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +0,43% +2,71% +3,52% +4,83% +15,08% +29,89% +39,59% +33,38%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,57% +1,42% +2,97% +2,38% +5,33% +2,26% +5,80% +6,87%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -0,27% +0,53% +3,42% -3,83% +17,79% +13,97% +26,52% +9,38%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +1,18% +2,99% +5,89% +9,24% +22,93% +9,36% +13,35% +13,72%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,87% -0,73% -0,73% +0,83% +9,50% -15,23% -15,29% -27,26%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -7,89% -6,59% -5,34% -6,24% -6,16% -5,37% -5,94%  
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -3,18% -1,19% +1,72% -2,87% -6,23% -7,53% -8,09% -9,63%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -18,47% -15,36% -13,43% -14,99% -17,12% -17,66% -18,60% -20,03%
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -2,16% -1,99% -0,83% -1,98% -2,36% -1,72% -2,11%  
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz +0,38% -0,10% +0,96% -1,13% +2,04% -0,76% +3,14% +4,89%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,85% +1,03% +1,81% -0,34% +6,12% +6,40% +11,01% +11,01%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas +0,57%   +0,36% +1,59% +8,42% +16,24% +17,11% +17,11%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,73% -0,73% -1,29% -1,29% +0,51% -3,12% +0,86% -0,93%
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,43% -0,85% -0,85% -2,33% -0,68% -7,28%    
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,68% -0,68% -0,98% -0,98% +0,48% -5,98% -9,13% -8,60%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,12% +0,89% +0,89% +4,67% +1,07% +2,37% +0,04%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,23% -1,23% -1,23% -0,42% -14,23% -14,23% -14,80% -16,20%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,98% +1,98% +1,98% +3,32% -14,59% -14,59% -18,11% -14,90%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,54% +7,98% +7,98% +19,14% +38,70% +54,69% +61,16% +54,49%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +1,23% +1,80% +3,14% +8,86% +18,56% +16,92% +20,97% +16,93%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,86% +0,13% -0,59% +0,56% -1,50% -0,01% +0,85%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji -0,53% -2,39% -2,40% -2,53% -51,44% -55,81% -63,79% -68,58%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) -0,10% -1,93% -5,83% -7,56% -16,85% -4,34% +0,36% -1,94%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge +4,12% +4,44% +4,44%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short +2,24% -0,85% -1,64% +1,00% -5,48% -26,67% -26,46%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -8,44% -9,45% -7,50% -10,22% -18,12% -20,59% -24,46% -23,84%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ -0,69% -0,69% -2,54% +2,43% +8,96% +0,70% -3,08% -22,13%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -0,16% +0,52% -0,45% -10,66% -3,20% +1,68% -4,95% -5,35%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +0,56% +1,00% -0,20% -2,19% +1,25% +5,11% +5,69% -0,18%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -5,07% -9,29% -18,69% -5,15% -20,29% +19,11% +17,87% +3,44%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) +2,15% +3,98% +3,41% +6,40% +1,80% -1,67% +3,55%  
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -1,65% -5,17% -2,08% +0,43% -5,50% +5,68% +13,91% +43,53%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji +0,43% +0,31% -1,41% -4,73% -3,56% -8,48%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria