Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -14,12% -13,96% -18,54% -18,56% -17,14% -16,52%    
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -0,94% -0,45% -0,30% -1,42% +0,06% +4,43%    
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -20,02% -20,10% -24,41% -24,32% -24,04% -23,32%    
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -6,57% -8,13% -13,99% -14,83% -13,73% -11,03% -6,58% -4,57%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,02% -0,57% -0,60% -0,69% -0,14% +2,40% +5,42% +9,74%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -10,35% -9,95% -19,00% -21,17% -21,12% -21,60% -17,38% -10,84%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 -4,73% -7,80% -9,61% -13,82% -14,16% -10,40%    
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy +0,28% -0,22% -0,61% -1,18% -0,03% -0,17% +0,81%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia -1,02% -1,52% -1,62% -2,51%        
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -1,87% -7,38% -6,19% -6,56% -8,44%      
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -1,14% -1,40% -1,34% +0,03% -1,01%   +2,71% +5,13%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -7,40% -7,38% -10,69% -12,64% -13,58% -6,05% -0,33% -5,50%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +5,41% +2,16% +2,49% +6,12% +5,70% +13,71% +27,08% +33,83%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,12% +5,07% +2,95% +3,97% +8,17%      
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -1,57% -1,22% -2,54% -2,17% -6,84%      
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -1,80% -2,84% -2,75% -2,20% -2,79%      
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -3,14% -1,88% -3,83% -4,26% -10,74% -5,93% +8,50% +14,78%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu -0,28% -0,85% -1,03% -1,50% -1,68% +0,57% +3,03%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu -1,20% -1,50% -1,60% -1,10%        
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania -1,42% -1,25% -1,99% -2,71% -1,91% +2,96% +4,88% +5,72%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,02% -0,02% -0,91% -0,91% -1,88% -1,79% -1,81%  
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,53% -3,53% -1,69% -1,69% -7,60% -11,02% -9,48% -2,62%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,44% +1,44% +1,44% +1,68% +4,41% +5,00% +5,73% +9,09%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -7,41% -10,66% -9,80% -16,51% -14,95% -11,12% -9,44%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -0,93% -7,25% -7,45% -12,71% -15,66% -16,24% -10,43% -9,59%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -1,87% -6,65% -6,22% -9,47% -8,69% -11,92% -10,69% -8,40%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -6,67% -16,13% -17,09% -27,02% -27,26% -29,21% -27,23% -23,64%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -1,00% -5,47% -5,79% -13,61% -13,64% -10,65% -8,01% -3,26%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,55% +0,86% +2,43%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -2,31% -3,94% -4,68% -7,85% -7,34% -5,91% -3,49% -0,55%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -0,46% -1,92% -0,94% -7,70% -8,39% -7,11% -1,16% +4,11%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich +0,04% -0,09% +1,72%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych +0,03% -0,02% +1,96%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -0,77% -0,56% +0,04% -4,42% -6,87% -5,32% +0,19% +7,06%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny -4,03% -6,44% -7,26% -13,93% -14,04% -12,02% -9,11% -4,66%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -3,50% -2,38% -4,86% +0,30% +4,44% +7,79% +3,71% +9,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +2,98% -3,33% -9,82% -6,27% -7,81% +5,85% +8,86% +24,41%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -9,24% -12,57% -13,32% -18,63% -17,75% -12,73% -13,79% -24,48%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -7,07% -9,32% -14,30% -26,40% -20,63% -14,07% -16,93% -19,58%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,14% +2,77% +3,13% +6,29% +6,00% +7,64% +11,50%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,05% +0,32%            
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny -1,47% -1,94% -1,82% -1,51% -2,54% -1,37% +1,96% +2,25%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,46% -0,27% -0,02% +1,42%        
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2018-10-19, Źródło danych: Notoria