Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny -0,02% -1,32% -4,27% -3,21% +5,79% +9,65% +5,67% +5,96%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +1,70% +0,97% +0,63% +1,48%        
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,57% +1,10% +1,65% +4,88%        
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +1,31% +0,70% +0,23% +1,21%        
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy +0,58% +1,30% +1,02% +3,52% +9,35% +9,35% +10,24% +14,72%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -0,55% -0,83% -0,77% -1,54% -0,60% -1,25% +0,13% +3,61%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,10% +0,48% +0,22% +2,64% +5,64% +6,82% +9,91% +12,19%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -0,67% -0,01% -0,71% -0,06% +4,51% +7,21% +11,45% +11,15%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 +1,68% +2,97% +2,72% +5,51%        
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy -0,81% -0,67% -1,40% -0,21% +1,18% +1,36%    
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,39% -4,97% -4,68% -5,67% -1,50% +12,81% +16,52%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,95% +1,17% +1,57% +2,44%        
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,53% -1,39% -2,21%          
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,96% +1,08% +0,79% +0,59% +3,88% +6,03% +6,04% +15,50%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return +2,18% +3,46% +3,10% +8,83% +15,46% +13,30% +9,31% +13,26%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +1,19% +2,05% +3,53% +7,25% +19,91% +25,46% +26,97% +17,31%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,94% +8,63% +9,67%          
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -1,43% +0,04% -0,18%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -2,09% -0,09% +0,31%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -1,64% +1,20% +0,93% +3,48% +19,36% +28,41% +26,27%  
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,56% +1,32% +1,71% +2,29% +4,89%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,67% +1,94% +2,55% +5,05% +7,38% +8,94% +7,86% +7,96%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,74% +0,43% +0,69% +0,42% +0,40%      
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,76% -2,76% -4,43% -6,35% -4,73% -5,10% +2,48% +4,47%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,67% +0,67% +1,07% +1,54% +1,60% +3,98% +6,84% +6,05%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,57% -3,57% -3,21% -2,79% -2,44% +53,65% +1,39% +13,06%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -1,66% -1,73% -0,26% +3,61% +7,42% +6,37% +17,59%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,21% +1,64% +1,99% +4,09% +6,06% +9,77%    
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -0,68% -0,64% -1,21% -0,19% +6,81% +7,10% +7,75% +15,54%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -1,66% -2,79% -3,32% -3,73% -2,18% -0,12% +0,29% +15,02%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -1,49% -1,28% -2,50% -1,97% +0,28% +2,16% +5,66% +14,14%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości +0,72% +1,37% +1,02% +3,35% +6,73% +13,82% +12,31% +12,21%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -0,96% -1,07% -1,47% +1,78% +4,55% +6,25% +7,71% +14,32%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +0,18% +0,83% +0,37% +2,02% +8,33% +11,42% +14,44% +19,40%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,60% +1,00% +0,69% +1,34% +7,12% +12,85% +15,21% +18,82%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny -0,38% -0,19% -0,39% +2,62% +6,13% +8,97% +11,28%  
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,84% +4,28% +4,51% +8,00% +18,91% +32,68% +28,37% +34,41%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,48% +1,55% +1,76% +1,92%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +1,98% +3,70% +4,28% +3,35% -0,23% +7,86% +5,82% +26,67%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,63% +3,76% +10,49% +16,10% +20,50% +40,45% +36,02% +50,87%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +1,81% +4,77% +4,86% +4,67% +3,08% -10,67% -9,26% -9,28%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +2,42% +8,76% +14,70% +9,31% +4,20% -7,93% +1,63% -9,68%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,39% -6,26% -4,74% +2,18% +11,94% +36,58% +27,82% +6,53%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,45% +3,34% +3,46% +3,20% +6,40% +16,73% +20,61%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,33% +0,70% +1,05% +3,14% +4,99% +5,33% +6,89%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +0,93% +1,51% +1,03% +0,88% +4,67% +5,96% +4,78%  
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2017-10-17, Źródło danych: Notoria