Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +0,18% -5,15% -5,19% -5,41% -2,59% -2,04%    
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,50% +0,65% -0,14% -0,05% +1,10%      
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -0,10% -5,49% -5,56% -5,89% -4,03%      
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -2,06% -7,97% -10,36% -10,51% -8,52% -6,24% -1,26% -1,15%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu +0,75% -3,49% -4,29% -5,11% -6,43% -6,68% -7,78% -6,02%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -0,01% +0,43% +0,33% +0,04% +0,91% +4,13% +6,97% +10,21%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -1,78% -11,58% -12,46% -14,09% -14,19% -13,96% -10,24% -5,30%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 -1,96% -6,43% -6,80% -6,93% -5,33%      
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy -0,04% +0,41% -1,70% -1,88% -0,33% -0,67% +0,82%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia -0,10% -0,20% -0,90% -1,00%        
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +1,08% +0,21% +0,28% -0,78% -3,12%      
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,31% +0,16% +0,89% +1,38% +1,62% +1,65% +3,63% +4,79%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -2,91% -3,94% -4,89% -6,70% -2,79% +4,58% +10,57% +1,39%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +0,38% +3,64% +2,55% +4,99% +5,65% +13,97% +23,63% +28,70%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,89% +0,81% +1,31% -0,72% +8,71%      
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa +0,35% -0,99% +0,45% -3,33% -5,54%      
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -1,06% -0,97% -0,28% -0,29% -1,32%      
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +1,30% -0,71% +0,78% -5,47% -7,69% -0,64% +15,32% +13,75%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu -0,28% -1,12% -1,39% -1,48% +0,47% +1,53%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu   -0,89% -0,89%          
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania -0,66% -1,64% -1,56% -2,12% +1,18% +4,26% +6,49% +5,55%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,89% -0,89% -0,89% -0,89% -1,50% -0,67%    
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,90% +1,90% +1,90% +1,90% -5,88% -6,93% -6,03% +1,25%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,44% +1,44% +1,44% +1,68% +4,41% +5,00% +5,73% +9,09%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,66% +2,66% -0,67% +0,03% -3,44% -3,10% +0,78% +9,35%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,47% -1,47% -4,12% -4,43% -4,37% -0,66% +2,99% +9,94%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,96% -3,23% -5,05% -6,04% -2,85% -0,67% +2,22%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -0,38% -2,51% -3,66% -8,92% -10,14% -8,38% -3,09% -3,72%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +0,18% +0,09% -1,47% -3,45% -5,23% -5,08% -4,37% -3,91%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -2,29% -13,21% -14,33% -14,35% -15,94% -16,56% -14,46% -9,52%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -1,54% -6,53% -8,55% -8,80% -7,95% -6,67% -3,15% +1,28%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,55% +0,86% +2,43%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -0,98% -2,18% -3,34% -5,12% -5,08% -0,14% +1,86% +2,97%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +0,55% -2,62% -5,08% -10,02% -6,81% -3,57% +0,42% +5,14%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich +0,04% -0,09% +1,72%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych +0,03% -0,02% +1,96%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,63% -1,83% -2,94% -5,56% -5,38% -2,23% +1,73% +7,17%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny -1,40% -3,81% -6,07% -12,67% -8,85% -4,03% -1,74% +3,13%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -1,58% -3,24% +2,25% +2,31% +10,48% +12,61% +9,96% +9,30%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -5,95% -4,69% -4,88% -2,35% -1,43% +10,71% +23,32% +21,89%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny -1,89% -2,32% -7,10% -6,21% -0,50% -1,13% -9,87% -25,57%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -5,20% -10,15% -15,48% -16,43% -3,19% -2,09% -21,41% -18,30%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,14% +2,77% +3,13% +6,29% +6,00% +7,64% +11,50%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,05% +0,32%            
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +0,02% -0,53% -0,56% +0,61% +1,03% +1,14% +3,57%  
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,46% -0,27% -0,02% +1,42%        
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2018-08-17, Źródło danych: Notoria