Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny -3,37% -4,42% -5,61% -1,05% +6,39% +17,92% +3,95% +8,38%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -0,72% -1,05% -0,25%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,52% +1,07% +2,48%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -0,61% -1,07% -0,14%          
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy -0,05% +0,33% +0,39% +2,89% +7,95% +7,95% +8,64% +14,67%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu +0,18% -0,62% -0,62% -0,11% -0,79% +1,54% +0,71% +6,11%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -0,02% +0,75% +1,15% +3,51% +6,15% +8,13% +9,47% +13,07%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -0,26% -0,47% +0,19% +0,74% +5,32% +9,94% +11,52% +11,59%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 +1,27% +1,03% +1,13%          
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy -0,74% -0,67% -1,09% -0,06% +1,07% +0,59%    
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny -0,49% +0,32% +1,91% +5,01% +7,77% +11,27% +9,85% +16,00%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej -0,11% -0,15% +0,30% +3,49% +8,42% +15,42% +13,80% +18,68%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,04% -0,04% +0,03% +3,49% +7,73% +15,43% +13,49% +19,60%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A -0,13% +0,59% +1,88% +5,11% +8,12% +13,78% +13,88%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,65% -4,34% -3,31% -1,93% +6,39% +18,63% +21,76%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,21% +0,62% +1,04% +2,29%        
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,56%              
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,44% -1,12% -0,53% -0,28% +1,58% +6,78% +2,45% +12,22%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return -0,85% +1,41% +1,49% +6,58% +12,77% +12,61% +3,56% +3,64%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +0,75% +1,98% +3,42% +6,56% +17,08% +28,67% +21,96% +15,01%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,54% +3,52% +5,79%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Alfa +1,49% +1,27%            
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Neutral +2,04% +2,44%            
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra +2,89% +2,61% +1,70% +7,63% +24,92% +34,06% +23,22%  
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,19% +0,57% +0,96% +0,86%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,42% +1,89% +2,42% +3,14% +5,16% +9,33% +4,51% +2,07%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,31% -0,05% -0,05% -0,29%        
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,72% -1,72% -3,69% -4,07% -2,03% +1,32% +5,39% +7,43%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,39% +0,46% +0,86% +0,97% +1,43% +3,28% +6,12% +5,71%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,38% +0,81% +1,49% +2,99% +4,91% +4,70% +17,25%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,07% +1,05% +1,43% +5,31% +8,69% +7,51% +9,06% +17,23%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,34% +1,33% +2,34% +2,25% +5,22% +11,85%    
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny -0,41% -1,08% -0,09% +2,06% +7,83% +11,89% +7,58% +17,94%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny -0,51% -1,07% -0,95% +0,03% +1,13% +5,70% +1,71% +19,54%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,56% -0,80% -0,16% -0,09% +2,56% +6,08% +8,45% +18,85%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -0,30% +0,46% +0,68% +1,53% +5,32% +15,14% +9,94% +8,60%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,40% +2,63% +2,27% +8,01% +17,87% +29,69% +17,71% +37,81%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,08% +0,28% -0,56% +0,44%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral +0,66% -1,90% +0,09% +2,32% -0,90% +2,87% -1,08% +24,90%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities +3,24% +11,20% +15,18% +12,57% +24,05% +35,48% +22,97% +41,06%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +1,53% +0,72% +0,47% +1,50% -6,62% -19,11% -23,74% -5,92%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +3,83% +3,27% +3,45% +1,02% -17,90% -19,20% -15,86% -17,95%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,92% +0,68% -1,68% +15,15% +22,70% +47,01% +35,10% +12,60%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,20% -0,04% +0,09% -0,05% +3,49% +13,72%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,36% +0,63% +1,48% +2,67% +4,26% +5,40% +6,14%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny -0,45% -0,62% -0,68% +0,36% +2,96% +6,26%    
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2017-08-21, Źródło danych: Notoria