Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny +1,67% -2,11% -2,02% -7,51% +2,34% +5,49% +8,17% +7,02%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -1,09% -1,09% +0,60% +0,22%        
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 +0,14% +0,14% +0,72% +3,21%        
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 -1,57% -1,57% -0,28% -0,42%        
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy +0,74% -1,20% -0,31% +0,15% +5,45% +8,03% +8,80% +12,89%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu +0,96% -0,08% -0,16% -1,48% -0,77% -1,82% +0,78% +3,08%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny +0,29% +0,26% +0,37% +1,25% +6,16% +7,78% +12,17% +11,10%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,60% -1,45% -0,90% -1,80% +1,16% +4,36% +9,76% +9,87%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 -1,82% -1,82% -0,17% +0,96%        
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy   -0,21% -0,71% -1,44% -1,56% +1,82% -0,29%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +0,82% -1,58% -4,87% -0,89% +10,21% +13,49%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,96% -1,96% -1,02%   +3,09%      
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +1,49% -2,01% -2,58%          
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) +0,56% +0,73% +1,35% +0,86% +2,59% +6,81% +7,87% +12,19%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return +0,98% -0,44% +1,50% +5,22% +14,94% +14,62% +11,26% +14,91%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +0,34% -1,57% -2,06% +2,15% +15,25% +18,43% +29,96% +13,91%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,33% +0,33% +6,30% +12,45%        
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -3,39% -3,39% -4,77%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -1,15% -1,15% -3,21%          
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -3,78% -3,78% -5,36% -3,75% +12,72% +16,53% +19,58%  
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu +0,28% -0,19% +0,47% +1,71% +3,48%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania +0,08% -0,41% +0,25% +3,35% +7,13% +9,97% +9,57% +7,23%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,74% +0,43% +0,69% +0,42% +0,40%      
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -87,78% -87,78% -88,11% -88,32% -88,45% -88,34% -87,87% -87,58%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +1,10% +1,10% +1,57% +2,14% +3,35% +6,23% +6,43%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,57% -3,57% -3,21% -2,79% -2,44% +53,65% +1,39% +13,06%
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -1,66% -1,73% -0,26% +3,61% +7,42% +6,37% +17,59%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,26% -1,66% +0,36% +2,71% +3,72% +6,88%    
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny +2,52% -0,39% -0,49% -1,86% +6,40% +10,55% +12,66% +13,47%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +2,31% +1,04% -0,14% -2,47% -0,69% +2,12% +5,06% +15,05%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania -0,36% -3,41% -4,26% -5,36% -2,46% -1,84% +1,66% +9,87%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości -0,40% -2,62% -1,64% -0,93% +2,49% +8,69% +11,77% +9,14%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny +0,92% -0,78% -1,56% -1,46% +6,17% +6,98% +9,98% +12,74%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej +1,29% -0,62% +0,53% +0,15% +8,79% +12,51% +16,06% +17,82%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja +0,01% -3,27% -2,17% -3,08% +5,06% +7,55% +11,65% +14,81%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny +1,89% +1,83% +1,61% +2,28% +9,82% +11,85% +16,40%  
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,85% -5,85% -4,12% -1,94% +9,46% +23,32% +13,16% +22,43%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,15% +1,15% +2,65% +2,07% +3,72%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -1,74% -0,20% +1,82% +1,60% +4,32% +4,35% +1,39% +17,90%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,13% -5,08% -6,06% +9,62% +17,43% +31,69% +31,65% +36,02%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +1,48% +5,90% +7,17% +9,63% +14,60% +0,07% -14,47% -10,80%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture -0,38% +5,14% +5,82% +13,28% +22,35% -3,17% +1,54% -9,15%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,85% -5,85% -10,92% -12,41% +15,18% +10,49% +24,02% +7,81%
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,15% -3,41% -1,04% -0,27% +1,27% +4,90% +13,70%  
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,58% +0,98% +1,31% +2,40% +5,26% +5,84% +7,69%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny +0,35% +0,68% +1,41% +1,37% +3,77% +6,19% +5,57%  
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria