Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,72% +1,72% +1,72% -0,63% +7,71%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 +0,09% +0,30% +0,20% +0,39% +1,30% +1,76% +2,75% +5,31%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych +1,38% +4,57% +8,11% +3,18% +1,37% -19,97% -24,29% -21,60%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 -1,07% +0,07% -1,00% +0,57% +1,47% +0,33% -0,16% +5,77%
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 +0,73% +1,74% +6,75% -0,31% -5,21% -30,07% -34,19%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji -0,39% +1,48% +2,55% +1,28% -5,71% -15,88% -21,71%  
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -1,01% -1,01% -1,01% -1,19% -1,63% -3,26% -3,69% -1,47%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global -0,96% -0,95% -0,98%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji -1,52% -1,70% -2,11% -3,84% -9,15% -26,18% -25,74% -18,96%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu -2,43% -1,85% -5,58% -7,04% -8,19% -9,49% -8,61% -6,65%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii +0,60% +1,47% +1,23% +2,22% +5,67% +4,22% +7,68% +4,42%
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +6,72% +5,41% +10,06% +18,38% +31,19% -6,95% -1,56%  
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji         +4,39% -7,44% -10,99% -44,61%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych +0,51% +0,55% -1,19% +0,49% +7,99% +7,23% +10,33% -4,75%
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ -0,79% -0,02% +1,32% +0,90% +2,54% +1,93% -0,14% +3,40%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny +0,84% +0,31% +1,31% +1,35% +4,03% +1,54% +0,08% +6,83%
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,16% -0,11% +0,18% +3,66% +4,10% +4,56% +5,94%  
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90% +4,22% +8,39% +10,57% +4,36% +6,15% +20,87%  
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +0,24% -0,22% -0,78% +0,68%      
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset +2,70% +3,33% +3,62% +7,30% +15,71% +8,01% +8,48% -13,21%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia +0,70% +1,31% -0,20% +3,50% +9,96% -0,20% +1,41% +0,70%
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,33% -1,86% -5,17% -8,08%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return +0,07% +2,78% +3,56% +11,57% +26,16% +34,93% +36,75% +31,87%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) -0,55% +0,19% -0,29% +2,11% +5,72% +2,47% +4,56% +4,69%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -4,20% -1,33% -5,04% +13,46% +32,96% +21,23% +24,75% +2,05%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl +0,75% +2,28% +3,32% +14,38% +34,58% +3,80% +7,56% +11,97%
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,16% -0,16% +1,57% +10,65% +25,87% -12,22% -19,21% -27,84%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa -7,89% -6,59% -5,34% -6,24% -6,16% -5,37% -5,94%  
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -3,18% -1,19% +1,72% -2,87% -6,23% -7,53% -8,09% -9,63%
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra -18,47% -15,36% -13,43% -14,99% -17,12% -17,66% -18,60% -20,03%
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral -2,16% -1,99% -0,83% -1,98% -2,36% -1,72% -2,11%  
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz +0,10% -0,66% -1,69% +0,77% +4,17% +2,04% +3,87% +3,97%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu   +0,52% -1,27% +3,64% +8,26% +8,56% +10,62% +8,76%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas   +1,37% +1,81% +5,65% +12,96% +16,24% +19,20% +15,66%
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,56% -0,56% -0,56% -1,30% -1,40% +1,29% +0,75% -1,08%
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,58% -1,58% -1,50% -0,25% -3,35% -6,78%    
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,30% -0,30% -0,30% -1,02% -3,23% -5,69% -12,71% -6,22%
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,01% +1,01% +1,01% +3,11% +5,85% +2,49% +1,62% +1,61%
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,23% -1,23% -1,23% -0,42% -14,23% -14,23% -14,80% -16,20%
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,98% +1,98% +1,98% +3,32% -14,59% -14,59% -18,11% -14,90%
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +7,79% +7,79% +10,33% +28,47% +40,39% +48,50% +49,25% +33,24%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny +1,35% +6,42% +7,27% +15,75% +22,05% +18,13% +21,92% +12,45%
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,86% +0,13% -0,59% +0,56% -1,50% -0,01% +0,85%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji -0,53% -2,39% -2,40% -2,53% -51,44% -55,81% -63,79% -68,58%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny -6,00% -0,31% -7,40% -1,26% -1,07% +4,80% +2,94% -3,71%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge +4,12% +4,44% +4,44%          
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short +2,24% -0,85% -1,64% +1,00% -5,48% -26,67% -26,46%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja -8,44% -9,45% -7,50% -10,22% -18,12% -20,59% -24,46% -23,84%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ -1,87% -1,87% +3,14% +8,04% +46,59% -0,96% +1,27% -21,56%
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,97% +1,94% +1,94% -2,31% +5,51% +14,11% +29,62% +22,27%
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% +0,37% +0,37% +2,51% +4,49% +6,36%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral -4,61% -3,71% -8,88% -4,06% -2,49% +8,68% -2,11% -2,31%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities -1,39% +0,19% -1,22% -0,11% +8,83% +11,52% +6,85% -3,37%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny +5,89% +12,31% +6,15% +5,11% +4,79% +39,79% +36,98% +13,87%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) -0,15% +0,07% +4,96% +6,01% -0,34% +1,57% +1,85%  
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture +6,86% +10,78% +5,59% +17,35% +1,36% +27,91% +49,51% +25,97%
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,58% -8,49% -8,49% -10,70% -8,75% +3,75% +21,97% +15,70%
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji +0,43% +0,31% -1,41% -4,73% -3,56% -8,48%    
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,51% -0,26% +0,08% +1,40% +3,83% +6,73% +7,32% +9,92%
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Data aktualizacji: 2021-05-12, Źródło danych: Notoria