Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -0,62% +2,18% -5,01% -6,76% -2,27% -10,59% -18,66% -5,63%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych -2,97% +2,12% -3,87% -9,25% -4,32% -11,53% -20,91% -1,41%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek -3,15% -1,86% -6,75% -9,53% -3,60% -16,28% -19,38% -13,35%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -4,84% -4,07% -9,84% -12,10% -2,19% -23,25% -30,19% -23,79%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -2,58% +0,61% -9,01% -12,32% -8,33% -18,33% -25,27% -14,45%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych -1,43% +1,28% -3,19% -3,83% +0,93% -5,19% -2,84% +10,06%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,72% -1,70% -6,92% -9,43% -9,55% -16,73% -16,87% -11,53%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +0,36% +2,03% -5,19% -7,45% -2,45% -8,62% -12,35% +2,75%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii +2,97% -1,01% +3,34% -0,52% -2,20% -2,70% -3,83% -2,88%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining -2,82% +5,81% -4,71% -10,47% -0,01% -8,42% -3,83% +11,16%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +1,55% +4,79% -3,04% -6,68% +5,30% -11,91% -8,36%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +0,27% +3,35% -3,89% -6,41% +0,97% -21,51% -19,46% -6,90%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced -5,02% -3,08% -8,63% -9,27% +5,65% -3,03% +4,55%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth -1,60% -0,12% -1,98% -0,70% +0,35% -0,40% -0,85%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia -1,22% +2,75% +0,37% +1,79% +4,78% +5,03% +5,78% +14,94%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select +0,54% +3,58% +0,35% +1,07% +9,83% +4,91% +2,88% +14,74%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich -0,61% +4,10% +1,46% -4,09% +4,54% -1,83% +3,66%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych +0,13% +0,49% +0,45% +1,04% +1,12% +4,06% +2,83% +13,95%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,45% -4,92% -4,92% -6,58% -10,51% -28,17% -28,66%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -1,15% +0,89% +0,89% -3,21% -14,84% -23,78% -23,50%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short -0,10% -2,77% +5,49% +4,29% -3,23% -0,70% +2,68% -22,43%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 -0,98% +2,73% -5,31% -7,31% -0,68% -5,91% -12,51% +21,78%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +0,59% +6,73% +2,50% +3,02% +11,31% +4,66% +4,36% +25,47%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 -0,75% +2,77% -0,70% +1,96% +5,90% +7,99% +12,53% +33,87%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny -0,24% +1,66% -0,75% -1,19% +4,55% -3,59% -6,87% +0,26%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany -0,11% +0,68% +0,01% +0,63% +5,00% -0,04% -0,93% +1,85%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +0,34% +5,73% +0,35% -4,43% -1,88% -14,30% -14,67% -12,34%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +0,57% +3,58% +1,03% -0,17% +4,71% +0,35% -0,21% +2,55%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +0,04% +1,47% -2,21% -2,45% +2,54% -12,88% -19,27% -18,96%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii -0,28% +1,69% -0,23% +0,92% +4,74% -4,84% -6,31% -3,01%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +3,92% +4,09% +4,28% +3,37% -9,14% -10,11% -14,46% -5,50%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji -0,97% +2,03% -4,85% -4,64% +1,77% -5,67% -12,15% +3,29%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny -1,10% +1,94% -4,85% -4,54% +2,50% -2,85% -8,63% +19,27%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych -0,29% +2,98% -3,38% -8,06% -0,86% -10,73% -16,31% +2,51%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji +0,11% +2,25% -3,84% -3,51% +3,42% -4,37% -8,79% +13,28%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,19% -3,13% -7,89% -9,55% -5,15% -13,58% -14,03% +0,08%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -0,70% +2,95% -2,92% -5,05% +5,49% -7,82% -13,83% -1,97%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +0,64% +2,64% -2,67% -1,65% +5,75% -3,65% -5,13% +18,94%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich -2,10% -0,89% -4,35% +0,09% +2,85% +7,70%    
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +0,28% +4,72% -0,32% -1,26% +7,47% +1,92%    
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji -0,68% +1,94% -1,17% +0,39% +6,15% +2,74%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A -0,43% +1,04% -5,73% -6,06% -0,76% -8,37% -13,76% +7,87%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C -0,14% +1,63% -4,89%          
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +0,38% +3,87% +0,15% +0,07% +5,91% +0,36% +0,43% +15,69%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,54% +0,40% -1,94% -0,49% +7,70% -9,36% -11,75% -5,94%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji -0,48% +0,90% -5,61% -5,72% -0,06% -7,57% -12,64% +9,55%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,08% +2,99% -7,47% -9,99% -4,35% -9,67% -18,94% -2,25%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji -0,26% +0,83% -6,82% -8,60% -5,78% -14,85% -21,84%  
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +0,19% +3,61% +3,26% +1,59% +12,27% +10,21% +12,89% +52,71%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands -0,83% +0,27% -1,63% -0,51% +7,86% -7,67% -16,98% -16,44%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu -2,10% +0,39% -3,64% -4,83% +2,31% -16,45% -25,15% -25,35%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -2,05% +0,28% -3,08% -2,25% +3,53% -11,63% -12,53% +5,81%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +0,74% +1,89% -5,03% -5,14% +2,15% -6,58% -5,04% +22,71%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny -2,86% -1,90% -8,06% -11,35% -9,94% -18,53% -22,42% -9,04%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,41% -0,74% -0,74% +7,44% -3,71% -10,08% -25,09% -20,78%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji -3,68% -0,19% -5,51% -5,59% -5,22% -10,19% -14,76% +3,86%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek -1,65% +1,32% -0,23% +1,44% +1,70% -5,20% -10,54% +3,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich                
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych                
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych +0,81% +4,68% +0,95% +0,10% +4,61% +4,01% +2,71%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów -7,60% -0,47% -11,28% -21,27% -25,77% -31,86% -25,73% -21,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich -1,19%              
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -2,53% +7,60% +1,67% -0,26% -7,75% +16,30% +9,87% +27,06%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek -3,03% -1,45% -5,56% -8,90% -3,30% -11,27% -14,62% -7,25%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny -0,53% -3,84% -8,04% -9,93% -8,17% -6,80% -16,10% +2,18%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy -1,49% +1,08% -2,58% -3,24% +3,85% -2,62% -5,21% +6,97%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek -0,83% -0,24% -4,27% -5,81% -0,34% -14,57% -14,51% -8,04%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu -2,14% -0,16% -4,86% -4,50% -0,57% -10,15% -13,01% +5,67%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa -2,65% -0,05% -2,24% -1,85% +2,47% -5,73% -9,33% +8,38%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja -5,26% +0,21% -5,49% -0,58% -3,47% -32,42% -38,53% -35,83%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje -2,01% +0,18% -5,79% -5,85% -1,52% -9,78% -14,45% +6,19%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Biopharma -0,18% +0,52% +0,34% +5,16% +2,61% +17,53% +6,00% +16,68%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Selektywny Globalny -0,32% +2,34% +0,96% +3,18% +8,55% +12,05% +11,57% +18,92%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Daleki Wschód +0,36% +3,03% -1,47% -2,04% +10,00% +0,12% -1,19% +6,71%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie -2,25% +2,90% -5,19% -6,33% -0,04% +0,21%    
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych -0,08% +3,63% +0,13% +2,10% +6,74%      
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +0,34% +1,16% -2,80% +0,92% -0,78% -4,39% -3,78% +23,73%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych -0,68% +0,36% -3,45% -0,34% +4,74% +1,41% +6,10% +37,58%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek -1,17% -0,59% -2,94% +0,02% -1,19% -0,50% -2,32% +10,42%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek -1,16% -1,24% -3,50% -0,84% +5,06% +1,05% -4,70% +9,84%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +0,68% +1,56% -1,78% +2,69% +5,05% +1,95% +4,91% +30,85%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1,02% +1,94% -3,31% -3,55% +6,04% -4,74% -5,16% +0,63%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska -2,73% -5,96% -7,85% +7,11% +15,79% +17,34% +14,26% +13,13%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC -0,88% +2,53% -2,54% -1,54% +11,54% +4,36% +6,09% +18,51%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -1,49% +1,43% -1,30% -5,05% +9,59% +1,78% -0,40% +8,24%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy +1,57% +6,23% +2,06% -0,52% +3,80% -7,07% -8,46% +11,48%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii -0,69% -1,08% -2,70% +4,27% +9,68% +13,56% +23,00% +59,66%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja -4,22% +1,28% -1,87% +6,54% +15,94% +25,07% +15,63% +19,88%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +1,60% +3,71% +6,01% +10,67% +20,21% +26,97% +20,94% +15,90%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja -7,95% -4,09% -8,11% -0,13% -1,67% -30,61% -38,90% -37,46%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty -4,74% -3,49% -9,59% -12,17% -8,39% -20,82% -24,84% -10,99%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,47% -2,98% -1,18% -2,15% +1,30% -0,45% -10,70% +9,29%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus -0,52% +0,86% -1,03% +0,41% +5,08% +3,19% +4,19% +27,76%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów -0,77% -0,11% -2,78% -1,86% +1,10% -5,50% -3,22% +27,84%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy -1,17% +0,37% -0,15% -0,55% +0,89% -2,59% -3,49% -0,68%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -0,14% -3,92% +4,60% +3,81% -4,28% -2,00% +1,66% -31,96%
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Akcji Polskich                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji -0,38% +3,43% -0,38% +0,76% +7,55% +2,03%    
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji -1,97% +4,12% -3,87% -5,69% +3,40% -6,87% -16,18% +7,11%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek -3,75% -2,26% -7,60% -10,58% -5,07% -20,16% -31,18% -24,43%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej +0,63% +2,91% -6,56% +0,74% +3,69% -5,54%    
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +0,19% +4,28% +0,85% +2,59% +8,84% +5,00%    
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich -1,69% +1,13% -2,90% -1,33% +0,45% +0,45% +2,29% +14,75%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +2,84% -3,41% -1,28% -4,21% -2,60% -17,50% -11,99% +0,96%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek -0,78% -1,55% -3,66% -6,27% +3,25% -11,69% -15,13% -11,48%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa -3,86% +0,92% -3,98% -2,15% +4,61% -10,02% -17,61% -0,77%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich -4,12% -0,56% -8,55% -11,86% -3,95% -12,01% -21,09% -2,73%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych -0,94% +2,56% -0,71% +0,72% +3,96% +3,70% +3,70% +15,21%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących +3,99% -3,59% -0,54%   +5,31% -8,33% -3,28% +10,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -2,97% +1,23% -5,78% -7,04% -1,98% -11,08% -18,78% -1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -2,59% -0,13% -4,29% -4,96% -1,39% -14,42% -19,31% -15,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji -0,34% +3,44% -0,21% +1,40% +4,48% +0,29% -0,96% +15,05%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania -2,72% +1,96% -6,54% -7,47% -2,57% -8,89% -15,60% +11,39%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -3,11% +0,76% -5,90% -6,30% -1,67% -8,90% -16,73% +7,51%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania -2,52% +0,72% -5,18% -5,80% -4,11% -16,29% -24,52% -8,98%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek -3,80% -3,25% -7,57% -9,13% -3,82% -15,36% -19,35% -9,16%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) -0,65% -0,49% +0,56% +0,26% +1,68% -0,79% -2,22% +3,36%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +2,09% +7,64% +2,49% +1,62% +8,35% +4,59% +3,13% +21,06%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) -1,18% +0,04% -1,84% +2,18% +9,10% -6,13% -4,81% +4,92%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) -0,83% +5,84% +1,66% +1,39% +7,39% +12,16% +8,99% +20,57%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +1,99% +11,69% +7,02% +0,38% -3,40% -6,88% -4,06% +20,91%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +0,87% +4,59% -1,12% -5,96% +5,71% -6,61% -5,45% +12,79%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) -0,52% +4,47% -2,80% -5,32% +5,63% +0,03% -2,66% +9,85%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) -1,02% +3,34% -0,57% +1,66% +3,41% +4,66% +7,10% +23,47%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,30% +4,21% -2,12% -3,05% -1,75% -15,70% -19,45% +0,96%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,37% +1,86% -1,66% -4,20% -2,39% -19,33% -21,13% -9,65%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier +0,41% +2,67% -2,55% -1,51% +10,54% -9,01% -6,84% +5,03%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek -0,46% -1,39% -4,26% -7,20% -0,69% -13,16% -18,35%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,42% +2,72% -7,12% -10,12% -4,17% -14,98% -19,56% +22,57%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -5,43% -8,22% -11,23% -16,67% -26,22% -33,90% -37,75% -33,68%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,10% +3,38% -3,53% -5,69% -2,50% -12,20% -17,06% +0,21%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,68% +1,16% -2,95% -6,08% -3,32% -17,16% -18,90% -11,03%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +0,15% +5,44% -10,58% -14,19% -8,34% -18,94% -25,87% +12,27%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji -0,68% +3,90% -3,09% -4,46% -1,01% -6,39% -13,06% +23,28%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -0,39% +0,20% -0,69% -1,27% -1,46% -1,65%    
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja -1,52% -0,51% -5,18% -6,28% +0,21% -10,68% -14,46% +8,02%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -0,67% +1,37% -5,04% -5,47% -0,10% -9,79% -14,08% +7,07%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -1,43% -1,19% -5,32% -5,59% +0,98% -17,08% -20,01% -13,94%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -2,23% -3,53% -8,38% -8,38% -1,46% -16,59% -20,45% -11,35%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy -0,88% -1,17% -1,17%          
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych   +4,17% +0,76% -0,83% +4,17% -3,77% -3,54% +11,02%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +0,32% +3,07% -1,88% -6,29% +2,74% -16,16% -13,30% +5,98%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących +0,43% +3,12% -3,08% -4,68% +4,52% -13,16% -12,39% +6,94%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny -0,18% +2,62% -0,18% +0,55% +5,88% +2,23% +3,98%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -3,59% -1,63% -0,06% -0,02% +4,36% +13,31% +8,65% +15,08%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -0,72% +3,81% +2,87% +0,89% +5,48% -0,30% -3,07% +6,65%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +0,86% +5,95% +1,54% +2,38% +10,41% +6,39% +3,60% +18,81%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -3,46% +2,34% -1,56% +4,12% +6,31% -3,42% -9,80% +7,04%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus -2,25% +3,43% -4,79% -6,71% -2,71% -8,47% -12,61% +12,59%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +0,41% +5,71% -2,37% -5,15% +7,75% -10,76% -10,35% +3,99%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego -0,69% +3,19% +0,33% +3,29% +8,72% +10,98% +14,50% +25,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +1,84% +9,79% +6,43% +1,26% -0,52% -2,29% -1,35% +13,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego -2,62% +2,98% -6,01% -7,47% +1,68% -12,99% -11,16% +1,33%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny -1,22% +5,48% -5,08% -8,13% +1,10% -8,87% -2,32% +16,85%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny -0,72% +6,68% +1,22% -1,13% +7,49% -3,49% -7,79% +5,38%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek -2,90% -0,17% -4,35% -7,71% -4,41% -10,36% -14,45% +2,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +1,56% +7,74% +2,98% +5,00% +16,92% +10,22% +6,82% +25,42%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny -0,40% +3,03% -0,05% +2,45% +0,95% +4,72% +6,86% +20,54%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +1,02% +4,32% -2,61% +3,31% +9,02% +6,36% +8,13% +16,57%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny -0,97% +4,49% -0,77% -1,69% +2,27% +4,88% +15,80% +45,22%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy -0,53% +3,66% -1,68% -1,89% +1,63% -3,91%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +3,82% +2,08% +3,93% +6,29% +6,67% +13,66% +11,63% +20,09%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +5,26% -1,13% +1,25% -1,13% +6,60% +4,56% +8,25% +23,04%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych +4,00% -3,65% -1,66% -5,73% -6,40% -16,61% -25,49% -13,64%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -2,29% +3,16% -4,58% -6,95% -8,21% -20,98% -27,69% -14,64%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -3,45% -1,61% -6,59% -9,13% -11,51% -28,02% -33,36% -30,95%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych -0,77% +1,96% +0,94% +1,47% +1,67% -5,19% -7,21% +3,01%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii +2,11% +1,53% +0,40% +1,70% -7,38% -11,16% -17,63%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny -0,15% +1,86% +2,73% +7,50% -2,02% -6,44% -19,40% -16,92%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny -3,76% -1,69% -4,88% -4,41% -1,68% -22,82% -28,36% -16,81%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth -1,86% +1,15% +1,96% +2,46% +4,85% +0,46% -7,27%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev -3,60% +9,01% -11,43% -14,35% -1,34% -12,33% -28,17% +46,45%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short +1,88% -4,54% +5,11% +5,95% -3,43% -1,62% +5,29% -31,90%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji -1,06% +0,57% -6,65% -9,62% -4,93% -11,83% -18,00% -7,22%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych -0,32% +0,02% -2,16% -4,50% -1,16% -6,95% -4,68% +6,77%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -3,63% -6,84% -7,47% -7,96% -0,19% -10,33% -14,52% -8,52%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +0,28% +1,54% -0,81% -4,18% +3,77% +0,57% -0,73% +6,62%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy -2,45% -2,63% -0,32% +1,24% -4,53% -25,60% -23,90% -18,83%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) +0,55% +1,69% -2,12% -3,02% -6,07% -24,11% -22,68% -3,17%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek -1,23% -2,77% -7,33% -8,24% -2,46% -14,64%    
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich -1,06% +1,27% -6,34% -8,18% -2,56% -10,00% -14,88% +7,68%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -1,43% +1,39% -2,53% -2,63% +3,56% -10,86% -13,28% +3,01%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich -6,65% -1,98% -5,94% +3,11% +6,02% -22,78% -33,44% -29,07%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich -1,04% +0,86% -1,45% +0,85% +2,08% +1,06%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich +0,78% +5,49% +0,94% +1,30% +7,54% +1,81% -0,36% +15,24%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich -1,37% -0,53% -6,38% -7,66% -1,30% -9,78% -9,80% +8,65%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących -0,22% +2,64% -2,30% -4,71% +3,81% -8,57%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -3,10% +1,09% -2,28% -2,95% +2,05% -11,15% -16,10% +1,65%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -0,18% +5,32% +1,31% +0,18% +7,04% +3,04% +0,43% +6,50%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +0,23% -0,05% -0,85% +1,90% +7,41% +8,73%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna -0,97% +0,17% -4,84% -6,11% -2,06% -11,20%    
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 -2,59% -3,31% -8,31% -11,67% -9,07% -20,30% -24,16% -7,17%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -1,99% -2,19% -4,80% -4,64% -1,99% -7,82% -9,06% +8,96%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities -2,24% +2,29% -1,31% -2,92% +11,36% +6,66% +3,84% +23,28%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +0,17% +2,19% -1,17% +0,48% +2,23% -0,19% +1,21% +14,63%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja -2,78% -4,20% -15,01% -17,86% -14,74% -21,18% -24,68% -0,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek -6,75% -17,85% -17,87% -10,32% -6,13% -8,86% -3,83% +29,44%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +0,80% +3,35% -0,09% -0,88% +5,67% -1,10% +0,05% +19,80%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +0,14% +3,09% +0,43% +1,80% +5,56% +5,91% +8,56% +31,40%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +0,87% +2,90% +7,37% +3,16% -3,77% -2,39% -1,69% +14,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych -8,24% -20,33% -17,84% -1,28% +6,31% +5,32% +15,64% +56,94%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands -0,16% -5,46% -6,03% +0,47% +6,99% +3,99% +12,08% +50,68%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +0,08% +1,41% -0,99% +0,07% +2,88% -0,03% -0,25% +1,67%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych -0,50% +1,57% -2,90% -1,54% +2,20% -3,88% -5,95% +0,42%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny +1,08% -5,78% -5,15% -8,31% -5,74% -11,02% -19,58% -13,69%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji -2,09% -3,43% -9,14% -11,01% -9,09% -18,54% -24,01% -19,13%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria