Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus +3,77% -0,06% -2,88% -10,70% -14,93% -14,18% +0,50%  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +4,28% -0,53% -1,76% -8,40% -10,21% -10,63% +6,41% +2,83%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek +0,16% -4,32% -4,26% -7,93% -9,96% -10,91% -4,21% -6,41%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny +1,63% -5,82% -8,72% -16,66% -22,10% -23,81% -13,10% -17,96%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek +3,41% -1,23% -4,27% -11,22% -14,39% -15,57% -2,82% -12,75%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +4,07% +0,84% -2,42% -3,96% -5,67% -3,31% +9,32% -3,42%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych -1,36% -3,64% -1,65% -0,11% +5,93% +10,32% +14,04% +13,78%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,30% -1,77% -3,86% -1,86% -4,74% -3,33% +10,56% +6,11%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +4,07% +0,82% -2,42% -3,99% -5,76% -3,70% +10,33% +0,29%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii -0,56% -5,15% -5,53% -3,57% +0,73% -8,98% -3,87% -0,77%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select -0,47% -2,77% +0,87% +5,11% +5,82% +10,99%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining -6,82% -14,24% -12,48% -8,38% +1,99% +1,06% +5,67%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +0,91% +0,92% +0,63% -3,34% +2,92% +11,55%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących -6,03% -11,25% -13,91% -18,13% -10,30% +1,02% -2,25% +2,33%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced -3,18% -5,75% +0,63% +2,35%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +1,68% -0,52% +1,75% +5,80% +9,08% +6,87%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +0,27% -3,16% -0,80% +5,87% +13,66%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych +0,19% +0,46% -0,43% +4,96% +2,94% +9,12%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return -0,02% +0,25% +0,02% -0,03% -0,63% -0,72%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -4,02% -12,28% -14,80% -16,99% -16,95% -13,17% +2,80% +0,67%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short -3,87% -2,52% -0,32% +2,61% +0,75% -5,68% -19,09% -10,71%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,17% -5,76% -6,23% -8,04% -5,16%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -3,00% -9,18% -9,39% -10,50% -10,17%      
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny -1,77% -4,58% -5,26% -4,23% -9,83% -10,15% +3,62% +4,46%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany -1,18% -2,22% -2,45% -2,06% -1,47% +0,40% -0,28%  
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +2,79% -0,86% -3,94% -8,32% -8,25% -4,08% +13,37% +2,31%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -1,34% -5,88% -8,74% -13,03% -14,51% -5,97%    
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich -10,93% -16,53% -23,04% -37,29% -42,02% -35,54% -35,90% -33,49%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek -0,72% -5,04% -8,85% -10,51%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Amerykańskich -0,07% -0,30% +1,68% -0,17%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich -1,44% -2,93% -2,77% +1,55% -0,80% +4,97% +13,79%  
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich +2,49% -1,99% -4,90% -7,37% -3,90% -2,52% +14,73% +8,13%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących -2,15% -5,02% -6,27% -8,28%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -3,91% -7,20% -11,33% -17,55% -18,68% -7,27% +4,11% +8,03%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Arka Prestiż Technologii i Innowacji -1,47% -0,31% +2,52%          
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -0,21% -1,11% -1,87% +1,50% -1,19% -0,28%    
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Akcyjna +0,37% -3,52% -6,18% -8,65%        
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji -1,41% -5,50% -6,72% -4,00% -8,40% -9,45% +0,13% -7,12%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji -0,84% -1,84% -1,79% +0,70% +0,64% +0,46% +4,78% +6,49%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +0,87% -5,17% -8,25% -10,95% -18,40% -19,26% -8,71% -10,12%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +1,58% -0,62% -2,98% -2,10% -4,65% -5,01% +6,41% +9,90%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +1,13% -2,24% -5,07% -3,81% -6,29% -6,65% +1,63% +0,31%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +3,79% +0,27% -2,53% -6,79% -9,01% -5,82% +9,94% +5,51%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny +4,21% +1,40% -1,15% -6,03% -6,63% -0,20% +20,45% +14,00%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych +2,67% -1,71% -5,08% -10,48% -11,41% -6,26% +8,58% +7,22%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji +3,95% +0,49% -3,14% -6,39% -6,59% -2,96% +16,29% +0,44%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,79% -0,76% -5,09% -4,37% -2,97% +0,20% +20,00% +15,12%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1,57% -4,70% -8,20% -9,69% -9,62% -10,06% +2,01% -7,61%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +3,00% -0,99% -4,72% -5,93% -2,89% +1,35% +21,59% +6,58%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +2,53% +3,20% +6,15% +7,07%        
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek -0,54% -2,49% -3,32% +3,31%        
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji -0,25% -1,14% -0,21% -0,12%        
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania +3,20% +0,79% -2,83% -7,49% -8,02% -4,38% +13,83%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu -0,80% -2,09% -2,33% -2,49% +2,63% +7,73% +14,61%  
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji +3,26% +0,90% -2,73% -7,44% -7,79% -3,75% +14,58% +3,44%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +4,71% +2,27% -1,25% -8,51% -12,18% -10,73% +4,65% -5,99%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +2,00% -0,44% -4,49% -11,98%        
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +0,34% -3,11% +0,29% +5,83% +17,72% +33,61% +59,53% +63,11%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich +1,16% -4,32% -7,88% -10,38% -17,52% -22,58% -11,63% -12,23%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,81% +1,71% -6,36% -14,02% -20,30% -24,22% -17,43% -17,03%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych +1,24% -1,15% -6,94% -16,53% -22,57% -26,69% -21,69% -19,11%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -1,64% -6,13% -9,39% -14,77% -13,31% -3,62% +10,02% +3,31%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +1,43% -2,18% -4,80% -7,41% -1,56% +6,52% +28,03% +21,74%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +1,06% -1,79% -2,53% -5,88% -6,32% -3,26% +10,05% +7,23%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,68% -1,19% -0,66% -8,34% -10,81% -5,68% +9,13% +0,67%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,34% +0,59% +0,59% -9,87% -18,63% -12,06% -10,64% -10,13%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji +3,21% +1,72% -1,07% -5,18% -5,07% +2,25% +13,31% +3,03%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select -3,69% -3,33% -6,34% -8,89% -11,81% -3,50% +6,20% +7,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych -0,03% -0,29% -0,99% +3,11% +1,75%      
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów -6,88% -5,76% -11,11% -1,63% +8,20% +0,69%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych +5,32% +6,11% +18,57% +30,30% +29,44% +27,71%    
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek +1,81% -0,11% -2,34% -3,62% -6,62% -6,37% +7,06% +0,42%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +3,75% +1,48% -1,62% -4,80% -4,86% -2,75% +14,49% +2,89%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny +0,06% -1,13% -1,96% +2,19% +0,95% -2,01% +5,96% +2,65%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek -0,46% -4,00% -7,15% -8,45% -10,00% -10,23% +8,05% +4,70%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +3,96% +0,15% -2,59% -7,20% -6,46% -3,08% +10,65% -9,40%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +6,31% +1,67% -0,16% -6,63% -6,12% +0,74% +20,27%  
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU -1,69% -3,89% -3,61% +2,08% +2,07% +10,70% +21,20%  
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +1,45% +1,81% +3,92% +3,19% +13,37% +18,83% +27,64%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie +4,81% +2,61%            
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +0,03% +0,19%            
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +0,51% -0,10% +6,35% +8,38% +14,78% +23,74% +43,99% +46,96%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +0,17% -0,92% +2,07% +6,20% +15,34% +24,43% +45,58% +28,62%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek -0,28% +0,70% +8,96% +9,42% +12,01% +15,88% +24,63% +23,74%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek +0,85% +1,48% +5,20% +0,58% +1,76% +3,23% +17,61% +19,26%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych -0,06% -0,13% +6,30% +8,09% +16,39% +27,61% +40,42% +44,54%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -2,26% -5,21% -7,86% -8,77% -3,26% -4,32% -0,39% -2,58%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +2,59% +6,02% -8,06% -5,81% -0,36% -9,48% -4,10% +16,79%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC -1,45% -4,75% -6,65% -4,91% +4,81% +3,32% +15,49% +19,90%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -1,38% -5,06% -3,26% +3,08% +4,01% +9,03% +17,29% +10,33%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy -1,31% -6,35% -5,14% -1,17% +3,80% +10,36% +19,26% +9,15%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii -0,60% +0,77% +10,67% +17,01% +33,84% +47,83% +65,67% +80,60%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja -6,71% -1,93% -2,71% -2,84% +3,42% -16,16% +6,78% +24,17%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +2,41% +1,22% +4,80% +12,82% +4,47% -1,24% -2,19% +8,66%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja -16,62% -22,58% -28,93% -42,50% -47,02% -39,07% -42,20% -43,79%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,78% -1,67% -6,89% -10,91% -12,22% -11,43%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +4,49% +1,82% -1,65% -5,28% -9,30% -7,08% +8,13% +1,81%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +1,62% +1,13% +0,11% -0,58% +0,32% +3,64% +29,68% +32,33%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów -3,36% -5,42% -3,61% -2,47% +5,22% +20,85% +36,85%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,07% -0,48% -0,75% -4,37% -7,41% -7,76% -0,02% -1,80%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -5,93% -4,03% -0,70% +3,31% +0,24% -10,01% -27,52% -21,02%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji -1,80% -2,90% -0,19% +0,97%        
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji +4,51% +1,73% -1,92% -9,15% -13,91% -10,95% +6,18% -5,15%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek +2,75% -1,44% -4,53% -11,52% -24,17% -25,41% -5,08% -6,16%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej -1,13% +3,18% -7,29% -13,60%        
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich -0,86% -2,26% -1,43% +2,88%        
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +0,96% +1,26% +2,55% +0,52% +7,47% +8,67% +14,31% +17,35%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich -5,75% -11,14% -11,73% -12,64% -6,20% +4,73% +4,00% +9,42%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +5,16% -0,48% -2,45% -7,62% -13,46% -14,87% +1,58% +4,76%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa -2,16% -7,28% -12,53% -20,57% -20,83% -20,48% -7,28% -9,93%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +3,92% +0,69% -2,67% -10,03% -15,38% -13,24% +3,74% -6,27%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych +1,09% +0,24% +1,45% +1,82% +5,94% +7,44% +13,86% +21,10%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących -4,16% -6,21% -10,15% -12,84% -4,47% +1,74% +4,41% +12,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,05% -0,74% -2,91% -7,95% -10,00% -7,43% +4,80% -4,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +2,04% -1,42% -3,42% -8,79% -11,27% -13,13% -3,42% -0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji -0,80% -2,45% -1,58% +1,34% +3,95% +8,05% +14,49% +8,34%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 +5,19% +2,43% -1,29% -8,08% -7,69% -2,29% +18,61% +9,90%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +4,54% +1,93% -1,72% -9,22% -9,99% -5,82% +13,69% +4,95%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich -4,74% -9,69% -15,13% -24,28% -27,63% -19,51% -10,45% -16,21%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +1,49% -1,91% -5,43% -10,62% -12,00% -10,73% +5,06% +6,54%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) -3,01% +2,37% -10,72% -20,51% -15,02% -11,11% -7,48% +5,11%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) -0,72% -1,09% -0,26% -0,06% +0,32% +0,21% +3,18% -1,82%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +0,34% -0,58% -1,74% +2,77% +1,93% +6,86% +17,07% -0,68%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +2,98% +2,12% +1,95% +6,32% +6,62% +1,78% +16,91% +12,15%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -2,61% -6,08% -8,01% -4,07% +5,78% +8,78% +30,59% -1,75%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) -1,00% -6,02% -6,84% -7,50% -2,32% +9,58% +11,80% +15,02%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) +0,82% -3,06% -5,51% -3,90% -1,65% -1,25% +9,69% +14,92%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +2,48% +2,57% +3,12% +3,42% +12,29% +11,54% +21,96% +29,67%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,23% +1,81% +0,53% -7,34% -8,57% -1,71%    
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,90% -1,56% -6,00% -11,19% -9,83% -5,19% +11,57% +1,47%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,41% -4,12% -8,33% -10,61% -12,04% -8,62% +6,79% +4,42%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier -4,14% -5,82% -10,93% -11,45% -6,83% -3,63% +2,65% +2,31%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek +1,89% -3,85% -5,74% -14,30% -16,08%      
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +4,06% -0,53% -3,64% -11,71% -10,60% +1,88% +27,24% -1,61%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -1,20% -3,27% -4,72% -7,77% -10,08% -8,54% -6,59% -11,03%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,84% -1,76% -4,95% -7,38% -8,11% -3,27% +8,42% +0,51%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +0,62% -4,46% -7,67% -8,57% -11,13% -9,81% +3,76% +4,32%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +4,97% +0,26% -3,31% -10,38% -12,84% +6,89% +23,58% -5,82%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +3,99% +1,45% -1,08% -6,56% -5,98% +0,88% +18,75% +0,44%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -0,48% -0,48% +0,19% +1,36%        
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +2,54% -1,08% -5,26% -10,88% -9,92% -3,91% +12,12% -2,51%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +2,33% -0,55% -4,48% -9,62% -9,58% -5,58% +9,86% -2,45%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -0,28% -4,57% -8,84% -14,24% -16,29% -14,94% -2,02% -6,71%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +0,21% -2,92% -7,67% -12,05% -13,86% -13,01% +2,67% -2,83%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych -0,72% -2,83% -2,98% +0,16% +3,17% +5,19% +13,49% +1,56%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -6,15% -12,23% -12,78% -14,83% -4,41% +7,96% +11,16% +7,49%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących -6,59% -9,51% -12,03% -16,27% -9,03% +1,02% +9,79% +2,96%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny -0,56% -1,56% -1,11% -1,65% +5,11%      
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +3,50% +2,81% +5,21% +13,43% +12,40% +2,99% +18,87% +16,69%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -1,48% -2,86% -4,16% +2,82% +0,12% +2,41% +9,42% -1,27%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny -1,17% -2,45% -3,08% +1,68% +0,51% +4,56% +11,59% +15,92%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -2,55% -2,56% -5,18% -13,31% -10,54% -8,56% +5,48% +6,29%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +2,92% +0,34% -1,59% -6,01% -5,26% +0,80% +16,60% +12,31%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -4,64% -7,33% -10,59% -14,69% -8,23% +1,00% +1,05% +3,78%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +1,58% +2,50% +4,16% +4,17% +10,58% +10,58% +16,05% +17,91%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku -3,31% -5,68% -8,11% -11,03% -4,28% +5,47% +6,22% +9,55%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -2,07% -3,92% -4,80% -2,23% +3,28% +4,78% +16,31% -9,40%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny -2,49% -5,88% -4,02% +2,63% +9,81% +18,39% +31,31% +36,69%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny -2,53% -6,39% -5,51% -3,61% -5,08% -1,80% +7,00% +7,61%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +1,63% -0,33% +0,02% -3,35% -3,62% -0,63% +14,13% +15,66%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego -1,96% -3,35% -4,40% +0,54% -1,78% +3,86% +11,79% +0,97%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny +1,11% +1,22% +5,13% +7,37% +7,86% +14,29%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny -6,81% -9,92% -9,59% -3,78% -2,82% -13,60% -5,31% +53,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +0,51% +0,70% +5,34% +8,78% +19,05% +29,96% +47,24% +64,04%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy +1,39% -0,21% -1,86% -3,27%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak +1,12% -3,19% -5,49% -12,31% -17,82% -15,94% -0,96% -10,04%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -1,22% -4,70% -5,12% -15,83% -19,88% -24,04% -11,23% -11,54%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych +0,62% -0,89% -3,83% -8,37% -7,41% -4,81% +3,84% +0,48%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia -0,68% -2,56% -0,44% -4,71% -14,67% -13,00% -16,79% -31,78%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia +1,34% +0,29% +0,31% +0,99% -12,83% -17,49%    
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +0,49% -0,25% -0,26% +6,06% +3,96% +3,50% +13,01% +12,02%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących -0,16% -0,67% -5,12% -4,49% +5,16% +8,67% +15,50% +11,77%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych +0,19% -3,03% -3,69% -13,29% -19,38% -20,33% -2,66% +13,92%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +1,08% -3,86% -8,68% -16,62% -19,33% -17,76% -5,83% -8,58%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Europa -1,48% -4,51% -7,68% -11,66% -15,82% +0,15% -2,05% +4,48%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth -0,13% +1,81% +3,78% +2,80%        
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +11,86% +5,80% -1,59% -13,18% -13,79% +1,19% +40,56% -4,04%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja -7,16% -3,07% -7,63% -9,31% +3,84% -5,53% +20,48% +39,99%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -6,36% -4,45% -1,54% +2,91% +0,43% -9,91% -26,94% -20,17%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +4,39% +1,41% -1,70% -8,70% -12,54% -9,53% +0,66% -4,99%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych +0,67% +0,39% -0,22%   +7,71% +6,78% +20,18% +20,54%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,18% -0,96% -4,43% -8,76% -12,09% -10,24% -1,34% -3,34%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,35% -0,69% -3,46% -3,58% +1,15% +1,84% +8,16% +3,28%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy -0,90% -3,18% -2,73% -15,72% -10,90% -11,23% -0,80%  
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji +1,82% -1,04% -5,63% -13,19% -17,31% -11,42% -0,42% -0,55%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +2,08% -0,45% -0,68% -2,01% +0,45% +5,31% +21,85% +12,78%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities -2,45% -4,56% -5,82% -3,98% +0,67% +8,96% +19,94% +27,70%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +0,12% -0,71% -0,39% -1,16% +6,43% +6,00% +11,52% +10,91%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +1,73% +0,21% -2,27% -6,28% -4,44% +2,40% +24,89% +11,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek -1,65% -4,23% +0,58% +1,52% +17,13% +36,44% +50,45% +50,08%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +0,88% -0,80% -3,09% +2,85% +6,40% +14,11% +37,01% +37,36%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +0,39% +0,39% +1,22% +2,24% +10,65% +16,68% +29,65% +18,87%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących -0,61% -3,34% -6,03% -3,80% -1,22% -1,70% +4,92% +6,57%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych -3,50% -4,81% +2,25% +7,25% +25,85% +47,19% +65,49% +56,07%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands -2,91% -5,72% +0,49% +3,51% +17,61% +39,53% +52,31% +47,17%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych -0,58% -1,48% -2,15% -0,83% +1,78%      
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych -1,51% -3,43% -4,42% -3,14% +0,49%      
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +0,33% -3,48% -5,46% -8,26% -8,03% -3,63% +8,98% +4,11%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny +3,38% -0,02% -3,79% -8,48% -12,63% -14,09% -8,99% -17,82%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +1,50% -2,15% -5,09% -7,76% -9,22% -9,05% -7,11% -14,40%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek -1,04% -5,38% -7,00% -5,66% -6,03% -4,34% +7,96% +4,76%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy +2,10% -2,65% -2,91% -0,57% -1,43% +0,94% +14,62% +10,05%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa -2,93% -2,80% -7,45% -10,64% -7,72% -0,70% +12,54% +13,98%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -19,56% -20,57% -29,68% -41,63% -44,57% -38,09% -39,85% -40,49%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu +1,75% -2,48% -4,56% -5,80% -4,40% -1,27% +17,81% +13,87%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje +2,90% -0,32% -2,92% -6,86% -6,22% -0,47% +15,81% +7,76%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma +4,19% +8,09% +11,53% +16,13% +8,56% +4,63% +11,89%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny +2,05% +2,10% +3,19% +8,56% +9,58% +6,71% +11,82%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +2,08% -2,88% -2,62% -2,90% +0,50% -0,12% +5,88% +14,90%
Data aktualizacji: 2018-08-17, Źródło danych: Notoria