Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -2,45% -5,93% -4,17% +8,52% -5,79% -12,53% -8,31% -23,79%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +0,10% -1,84% +0,23% +25,56% +5,11% -5,63% -0,50% -17,75%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek -1,11% -2,62% +1,46% +29,80% +12,26% +0,38% +6,95% -10,56%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -4,84% -4,07% -9,84% -12,10% -2,19% -23,25% -30,19% -23,79%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny +0,59% +11,99% +15,05% -8,91%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna -5,12% -8,04% -7,29% -2,00% -20,66%      
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek -0,01% +12,60% +10,19% -19,69% -23,04% -23,04% -23,04% -23,04%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -2,58% +0,61% -9,01% -12,32% -8,33% -18,33% -25,27% -14,45%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych +4,14% +4,87% +8,96% +28,30% +17,13% +13,08% +18,67% +14,39%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +3,33% +1,84% +13,80% +51,29% +44,08% +30,14% +29,97% +19,43%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +2,77% -1,08% +7,56% +34,70% +14,03% +4,96% +10,62% -0,63%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii -1,48% -1,23% +4,12% +14,47% -5,39% -6,36% -8,38% -9,78%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining -3,33% -1,80% +1,90% +20,00% +2,69% -9,25% +1,35% -1,99%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +2,72% +7,39% +13,91% +33,59% +0,96% -5,59% +6,53% -7,30%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +1,88% +2,85% +6,98% +24,75% +7,89% +1,12% +9,09% -12,51%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced +11,16% +10,88% +17,52% +57,95% +66,89% +54,74% +80,18% +77,63%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth +3,39% +3,22% +6,70% +18,26% +8,41% +7,85% +8,99% +7,68%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +3,15% +3,03% +4,22% +11,20% +2,81% +5,13% +8,22% +9,22%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select +1,82% +4,23% +4,01% +21,63% +16,96% +18,49% +28,75% +20,34%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +0,99% +1,45% +4,70% +21,41% +2,08% -2,02% +6,80% +5,89%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych +0,04% +0,26% +0,80% +3,55% -2,15% -1,17% -1,08% +0,59%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,44% -0,44% +3,14% -3,89% -4,76% -23,15% -29,32%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -1,45% -0,03% +2,87% +1,41% -2,54% -13,64% -22,32% -20,64%
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short +13,27% +13,27% +13,27% +13,27% +10,84% +2,86% -27,97% -29,72%
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short +12,63% +12,63% +12,63% +19,20% +13,32% +13,82% +15,97% +13,62%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +3,50% +11,09% +18,46% -17,92% -24,39% -22,33% -16,30% -25,92%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +2,78% +9,43% +13,56% -13,70% -5,58% +11,53% -3,26% -2,81%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +1,63% +7,36% +16,37% -5,68% +3,17% +19,88% +9,11% +19,63%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +1,99% +1,13% +3,06% +16,23% +3,21% +1,80% +7,71% -4,23%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +0,75% +0,42% +2,33% +12,83% +2,71% +3,25% +7,73% +1,58%
Amundi Stars Global Ecology ESG +5,69% +7,62% +7,69%          
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age -2,49% -2,70% -4,41% +5,71%        
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +1,33% +1,89% +2,12% +13,77% +2,26% -3,13% -0,55% -13,25%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +0,85% +1,19% +2,12% +12,98% -6,03% -6,65% -2,09% -6,48%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +1,06% -3,83% -1,92% +34,96% +31,14% +27,40% +33,91% +4,89%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +1,00% -3,40% -0,11% +24,25% +22,86% +23,71% +28,40% +14,75%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +3,92% +4,09% +4,28% +3,37% -9,14% -10,11% -14,46% -5,50%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +1,20% -2,54% +0,08% +14,66% -0,03% -5,30% +1,07% -12,87%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek -2,65% -6,04% -3,62% +5,84% -13,38%      
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny -0,73% -5,08% -2,26% +9,43% -9,69% -14,49% -8,19% -18,20%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych -0,27% -4,54% -2,59% +13,69% -3,03% -11,18% -4,22% -19,52%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji -1,68% -6,11% -3,66% +7,21% -10,94% -14,31% -8,16% -19,10%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +3,57% +0,56% +4,19% +19,59% +6,86% -3,42% +1,28% -8,12%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,59% +1,90% +3,11% +18,13% +8,83% +3,42% +14,90% -6,18%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich -0,18% -4,74% -2,27% +10,62% -5,84% -7,57% -0,62% -10,95%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +5,39% +4,39% +9,62% +27,24% +28,01% +28,91% +32,47%  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +1,34% +3,22% +4,04% +20,79% +2,64% +1,35% +10,31%  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji +3,97% +3,45% +6,00% +21,17% +12,27% +13,05% +19,54%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A -3,07% -6,71% -4,90% +6,01% -12,22% -18,00% -13,37% -24,78%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C -0,31% +11,51% +15,90% -9,76% -10,07%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +1,44% +0,13% +1,80% +14,90% -2,61% -2,99% +2,67% -2,39%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -1,80% -2,43% +2,39% +30,59% +36,75% +35,80% +46,98% +19,79%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji -1,85% -5,21% -2,59% +10,24% -6,93% -12,73% -7,49% -19,15%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -2,56% -5,58% -4,84% +8,94% -15,62% -24,74% -20,02% -32,24%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji +1,35% -0,89% -0,02% +15,66% +5,98% -3,48% -0,50% -17,59%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +4,70% +5,68% +4,58% +21,41% +27,12% +27,72% +41,14% +42,47%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands +0,01% +3,81% +16,82% -8,86% -5,27% +5,72% +3,00% -23,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu +3,66% +10,47% +31,67% +10,47% +19,10% +36,93% +18,67% -13,95%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +2,56% -1,52% -5,59% +4,16% -10,74% -12,82% -7,66% -21,99%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +0,84% -3,77% -2,45% +11,03% -7,01% -12,13% -5,38% -12,25%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +1,62% -3,09% -0,44% +14,85% -5,05% -15,68% -14,34% -26,55%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,53% -4,17% -3,00% +18,25% +7,74% +11,99% +8,89% -15,73%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji +2,61% -0,35% +0,61% +11,94% -3,36% -8,76% -8,81% -16,96%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek +1,49% +1,61% +2,52% +31,78% +31,78% +33,68% +34,39% +17,99%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich -0,46% -1,00% +1,78% +7,41% -8,94%      
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych -0,32% +0,57% +0,59% +10,78% +4,63%      
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych -2,05% -1,81% -4,04% +4,08% -10,10% -10,01% -6,13% -7,38%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold -6,09% -3,17% +2,02% +38,49% -2,14% -22,95% -26,98% -26,82%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +6,64% +3,29% +14,18% +40,38% +5,87%      
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych +5,92% +6,91% +10,20% +44,72% +21,32% +21,01% +13,30% +33,59%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek -2,04% -5,60% -3,08% +6,99% +2,58% -6,55% -0,78% -11,82%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny -3,73% -8,48% -6,73% +1,36% -16,05% -23,78% -20,27% -28,68%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy +7,92% +6,83% +11,29% +27,77% +33,55% +28,41% +38,54% +25,79%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek +0,50% -1,45% +0,87% +20,56% +17,94% +11,46% +17,83% +1,17%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu +3,23% +1,23% +3,02% +17,60% +4,72% -0,66% +3,96% -9,51%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa +3,25% -1,15% +0,17% +11,61% -6,95% -8,66% -4,60% -15,62%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja +5,77% +4,20% -10,51% +0,74% -3,22% -2,30% -6,36% -39,59%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje +0,09% -3,21% -2,38% +7,89% -10,66% -16,40% -11,97% -24,03%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich +4,25% +4,56% +9,49% +22,32% +22,79% +27,26% +33,20% +37,61%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich +1,05% +3,80% +1,80% +13,84% +9,93% +15,71% +12,59% +16,63%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie -3,45% -7,80% -6,00% +3,17% -17,90% -23,09% -18,09%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +1,56% +0,59% +4,44% +17,43% +8,88% +11,16% +16,38%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących +1,16% +1,79% +4,32%          
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +1,17% -1,38% +9,82% +31,32% +28,12% +29,38% +27,19% +22,67%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +3,41% +1,20% +5,76% +22,43% +23,48% +22,87% +29,13% +30,75%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +0,57% -1,07% +4,94% +19,31% +18,10% +18,43% +16,99% +14,99%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek -3,21% -4,82% +0,51% +14,23% +8,77% +8,58% +15,04% +3,66%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +2,60% -1,13% +7,06% +27,47% +29,19% +32,31% +35,35% +34,55%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,56% +2,61% +2,65% +13,25% -1,49% -4,88% +4,58% -6,57%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +3,62% +8,20% +4,55% +17,08% -11,69% -4,88% +2,83% +1,62%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC +2,79% +5,05% +4,70% +15,29% +2,00% +0,56% +13,91% +8,05%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +5,67% +9,93% +7,58% +17,76% +14,84% +9,49% +26,37% +16,65%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy -0,35% +1,27% +1,57% +17,93% +2,47% +1,51% +5,92% -6,47%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii +5,28% +3,06% +11,09% +32,01% +50,47% +56,07% +64,16% +83,76%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja -2,82% -5,73% -2,27% +5,49% -4,37% +2,44% +11,48% +10,05%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -0,23% +1,96% +2,97% +0,16% -20,30% -12,06% -4,47% -3,88%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja +5,59% +2,85% -15,32% -8,66% -19,53% -17,77% -19,04% -49,53%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,23% -2,97% -0,32% +10,90% -3,31% -15,31% -11,66% -27,36%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,27% -4,13% -1,52% +8,37% -8,46% -10,62% -4,95% -15,64%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +0,47% -0,90% +0,16% +5,65% +2,33% +2,57% +7,33% +6,28%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +9,11% +7,06% +9,36% +26,36% +32,04% +28,49% +32,36% +26,51%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,37% -0,67% -0,08% +4,77% -3,73% -4,20% -2,82% -7,15%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity +3,72% +8,89% +7,30% -5,03% +15,38% +20,65% +11,24% +18,77%
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Akcji Polskich -3,25% -7,69% -5,53% +6,53% -11,08%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +5,20% +4,44% +6,73% +24,15% +24,86% +25,81% +35,39%  
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji -1,02% -7,62% -7,62% +7,70% -9,05% -14,22% -6,28% -22,94%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek +1,72% -1,89% -1,31% +15,28% +19,77% +7,10% +14,17% -16,67%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej -3,37% -4,07% -4,62% +10,37% -30,89% -30,38% -28,10%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +0,38% +0,77% +1,06% +10,38% -1,68% +0,86% +7,89%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +2,49% +1,12% +4,13% +14,67% +1,64% +0,29% +2,18% +3,98%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +0,15% +1,28% +5,17% +25,05% +15,78% +8,92% +22,42% +1,44%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek -2,96% -6,02% -2,16% +16,67% +24,77% +16,95% +29,35% +7,57%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa -0,82% -5,74% -9,52% +1,33% -21,24% -22,94% -17,17% -34,83%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +0,35% -4,19% -4,19% +13,07% +6,73% -5,93% +2,33% -14,90%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych +0,61% +0,24% +1,11% +9,47% -2,38% -1,68% +1,86% +1,48%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących +1,90% +3,05% +4,83% +19,87% -0,22% -2,77% +8,45% -5,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,14% -5,54% -3,01% +8,70% -8,65% -15,08% -10,47% -24,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +1,37% -2,08% +0,46% +18,90% +13,99% +8,34% +12,81% -7,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +4,20% +3,69% +7,69% +20,46% +8,84% +10,36% +14,66% +8,16%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania -4,64% -9,17% -7,69% +0,86% -22,03% -27,86% -24,17% -33,60%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,50% -1,51% +1,00% +12,84% -3,30% -9,39% -5,05% -18,78%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania +4,55% +1,65% +4,99% +20,20% +7,81% +1,56% +4,42% -18,69%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +3,82% +1,29% +6,38% +22,25% +18,21% +7,41% +14,03% -4,25%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) -2,22% -2,29% -3,08% +10,31% -9,78% -8,32% -2,06% -6,63%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +7,11% +6,14% +7,23% +19,65% +17,25% +19,81% +27,55% +11,97%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +1,59% +0,68% -0,73% +4,64% -7,77% -6,48% -1,13% +0,91%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -0,74% +2,00% +4,55% +10,93% -9,55% -9,21% -12,22% -13,55%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) -2,52% -5,47% -5,38% -2,71% -6,82% -6,58% -5,16% -8,45%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +1,82% +1,52% +5,37% +21,68% +12,40% +5,70% +18,82% +6,95%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) +2,79% +3,33% +5,25% +17,23% +6,88% +1,20% +12,20% +5,33%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +2,82% +1,22% +3,18% +8,92% -3,35% -1,75% -0,47% +3,32%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich +3,05% +3,99% +5,02% +15,61% -3,77% -4,52% -8,34% -19,71%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich +3,63% -1,30% +2,42% +19,23% -1,57% -5,14% -3,87% -21,42%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +5,84% +4,93% +10,20% +28,41% +4,81% +0,05% +1,95% -17,62%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier +1,11% +0,30% +2,62% +12,22% -15,20% -16,26% -6,02% -20,62%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek -4,31% -6,67% -3,93% +10,39% -0,94% -8,12% -1,67% -19,16%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -6,40% -12,09% -9,79% +5,65% -42,95% -49,09% -45,72% -54,44%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -1,84% -4,69% -10,29% -18,76% -33,91% -44,60% -50,95% -58,62%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -9,69% -10,81% -11,52% -7,62% -14,46% -20,62% -24,75% -22,29%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +5,74% +4,62% +9,02% +20,27% +2,28% -4,29% -1,47% -17,37%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl -4,85% -10,58% -6,84% +13,16% -24,27% -36,20% -30,50% -44,88%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji -3,70% -8,63% -6,54% +4,38% -34,93% -37,83% -35,59% -42,91%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -1,52% +0,19% +0,58% -0,86% +2,47% +1,17% +1,17%  
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +1,36% -0,71% +2,10% +20,04% +15,58% +8,21% +15,70% -1,23%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -1,39% -4,78% -4,62% +7,52% -13,84% -19,14% -14,55% -26,57%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +0,37% -2,23% +0,37% +19,40% +13,98% +7,42% +14,89% -8,68%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +1,52% -1,47% +0,43% +14,81% +7,45% -1,78% +5,63% -14,42%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy +3,88% +2,93% +6,23% +21,89% +11,83%      
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +3,59% +3,85% +7,45% +23,98% +3,68% +2,65% +7,82% +0,24%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +2,83% +6,12% +10,06% +25,78% +20,02% +12,48% +23,30% +4,64%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących +1,96% +2,67% +6,88% +22,90% +5,34% +0,41% +10,11% -7,24%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny +2,44% +1,91% +5,10% +17,87% +7,12% +7,51% +13,21% +11,60%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +8,70% +9,15% +6,80% +15,59% +19,96% +20,62% +25,91% +32,03%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +1,62% +3,54% +0,51% +10,86% +0,16% +0,55% +5,12% -2,93%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +0,14% -0,53% -0,67% +13,95% -7,63% -5,43% +1,88% -4,01%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -2,65% -7,79% -10,03% -3,32% -19,16% -15,83% -13,63% -26,85%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus -2,69% -7,80% -6,04% +5,23% -18,31% -23,80% -20,74% -28,31%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,61% +2,27% +5,70% +24,28% +2,91% -2,39% +10,39% -7,22%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +3,04% +1,60% +6,56% +19,08% +9,58% +13,19% +19,17% +25,74%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +0,79% +2,10% +4,53% +17,06% +1,57% +2,85% +1,39% +0,18%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego -3,47% -8,21% -6,15% +3,55% -19,44% -25,46% -18,42% -28,13%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +1,02% +6,94% +9,60% +26,29% +12,53% +3,38% +14,56% +10,47%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny +1,72% +1,79% +3,09% +16,63%        
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +0,68% +1,26% +3,62% +22,06% -1,93% -3,04% +7,22% -9,23%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny +0,24% -2,43% -2,38% +6,57% +2,25% +4,75% +3,26% +9,22%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek -3,15% -6,10% -4,21% +7,18% -3,62% -11,05% -7,74% -17,11%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego -1,49% -2,44% -3,83% +13,92% -7,43% -2,80% +8,28% -0,70%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny -5,82% -6,34% -0,29% +23,44% +15,55% +19,37% +26,45% +24,77%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +4,53% +0,66% +3,35% +20,28% +18,10% +16,10% +21,21% +37,25%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy   -2,75% -1,40% +8,44% -9,30% -11,02% -7,93%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +2,82% +7,63% -19,09% -12,46% -6,88% -4,22% -6,43% -5,61%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +0,54% -0,46% +3,28% -46,65% -55,17% -56,34% -51,61% -51,71%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -0,61% -6,04% -2,92% -36,21% -49,93% -52,60% -52,07% -61,52%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych                
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -0,32% -5,33% -1,75% +8,06% -15,02% -20,92% -22,11% -38,42%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -0,46% -2,35% +2,60% +18,46% +7,94% -1,91% -4,03% -27,57%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych -0,14% -1,20% -0,26% +4,29% +6,73% +8,30% +8,28% -0,62%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii +2,11% +1,53% +0,40% +1,70% -7,38% -11,16% -17,63%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny -0,99% -1,34%   +5,89% +5,44% +13,34% +4,11% -14,69%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny -1,21% -3,20% +0,53% +25,87% +14,54% +9,48% +13,03% -17,29%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth +1,88% +4,98% +3,60% +18,59% +23,15% +26,18% +29,70% +14,47%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev -9,67% -19,54% -16,52% +0,70% -50,68% -57,76% -51,85% -63,60%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short +4,29% +10,00% +7,15% -4,16% +17,24% +24,21% +13,73% +21,87%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +0,57% -1,99% +0,94% +6,82% -12,89% -21,64% -17,57% -29,12%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych +2,99% +1,28% +5,76% +19,16% +11,43% +5,64% +9,33% +6,31%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,20% -7,07% -3,24% +41,31% +15,28% +6,30% +15,28% -1,33%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +0,90% +0,50% +5,90% +20,59% -1,64% -5,56% +2,28% -1,26%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) +0,55% +1,69% -2,12% -3,02% -6,07% -24,11% -22,68% -3,17%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek -0,04% -3,30% +0,52% +18,45% +12,39% +3,04% +9,53%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich +0,54% -4,14% -2,77% +8,68% -13,61% -21,16% -16,34% -26,92%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych +4,95% +2,09% +6,04% +26,46% +27,43% +34,19% +37,97% -13,30%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +2,46% -1,70% -6,28% +2,64% -11,75% -14,20% -8,75% -23,54%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +4,99% +3,06% +8,47% +23,86% +22,14% +23,26% +24,76%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich -1,82% -0,77% -2,87% +13,80% -9,90% -8,52% -2,89% -10,69%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich -0,50% -5,18% -3,29% +11,04% -8,83% -16,02% -10,24% -18,25%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących +1,24% +1,28% +4,14% +18,20% +3,32% -1,48% +7,33%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +3,03% -0,98% -10,34% -2,38% -21,80% -23,94% -20,02% -34,05%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -2,85% -2,22% -4,77% +2,54% -15,40% -15,09% -9,28% -15,28%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +7,16% +4,24% +9,75% +34,50% +51,83% +53,91% +62,24%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna +0,45% -2,78% -1,81% +9,03% -6,49% -12,49% -8,71%  
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +1,90% +7,58% -17,39% -17,22% -22,45% -23,96% -33,71% -35,00%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 w likwidacji +0,54% +13,35%            
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% -0,59% +2,06% +17,80% +10,92% +6,30% +9,25% +0,68%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities +5,57% +9,33% +7,83% +15,54% +10,44% +7,13% +22,89% +15,48%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +1,56% +4,39% +14,27% -12,72% -6,79% +5,84% -6,34% -2,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +2,32% -2,13% -0,33% +15,13% +2,31% -16,64% -13,47% -23,68%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +7,42% +6,91% +9,14% +31,60% +39,73% +24,01% +29,80% +33,65%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +4,92% +1,34% +4,29% +35,89% +61,05% +59,30% +69,84% +60,74%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +1,81% +0,91% +3,30% +13,49% +3,85% +5,08% +8,96% +12,54%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +0,87% +2,90% +7,37% +3,16% -3,77% -2,39% -1,69% +14,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +16,27% +15,80% +24,34% +79,57% +114,84% +110,12% +126,28% +147,35%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands +15,88% +12,59% +23,90% +53,20% +41,57% +41,28% +50,44% +58,10%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value +2,19% +2,48% +6,84%          
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +1,74% +1,04% +2,92% +11,20% +2,69% +2,74% +6,22% +2,76%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +2,69% +1,34% +4,37% +17,96% +4,90% +3,30% +8,28% -0,69%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -0,49% -7,64% -3,62% +27,90% +4,43% -3,98% +0,65% -13,61%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +2,70% +4,23% +19,54% -5,10% -6,03% -12,85% -17,91% -24,31%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
Data aktualizacji: 2020-10-20, Źródło danych: Notoria