Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -0,99% +1,20% +5,34% -0,78% -12,38% -16,10% -15,08% +30,48%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +0,56% +1,56% +0,20% -6,82% -11,26% -15,50% -13,77% +20,97%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek +2,38% +2,32% +2,20% -9,28% -14,76% -18,09% -17,16% -3,07%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny +0,98% +3,88% +9,26% -6,07% -21,55% -26,38% -28,26% -9,83%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -1,78% -0,48% +4,59% +2,07% -10,70% -13,23% -14,22% +0,92%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych +4,43% +8,38% +1,86% -5,94% -5,75% +1,09% +6,25% +19,24%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,02% +2,54% +2,93% -12,03% -13,58% -16,10% -14,37% +6,83%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny -1,34% +1,14% +5,55% -2,70% -7,54% -8,58% -7,21% +11,26%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii +2,12% +5,43% -0,09% -2,71% -5,99% -1,94% -10,93% +10,99%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select +5,83% +8,72% +2,04% -9,33% -4,39% -2,08% +1,01%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +5,73% +9,23% +6,18% +6,64% -2,92% +6,85% +7,18%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity -2,34% -2,87% -0,38% -10,76% -13,76% -7,98% -0,90%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +2,16% +6,29% +2,15% -3,49% -20,76% -13,25% -2,05% +10,12%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced +9,30% +17,55% +9,88% +0,03% +2,38%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +3,36% +5,70% +0,85% -5,38% +0,49% +4,91% +1,69%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +5,15% +12,38% +2,02% -11,33% -6,12% +1,92%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych +0,76% +0,85% -0,19% -0,52% +4,42% +3,68% +9,03%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return +0,57% +0,90% +0,56% -0,23% -0,26% -0,86% -1,08%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + +0,29% -4,90% -7,09% -19,30% -25,79% -23,47%    
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -2,16% -2,39% -2,39% -20,10% -20,34% -20,12%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short +1,75% -0,63% -6,36% -4,80% -0,75% -3,58% -9,53% -23,27%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +2,32% +5,19% +2,68% -3,23% -7,66% -12,99% -13,46% +13,87%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +2,15% +4,24% +2,03% -2,42% -4,66% -4,16% -2,46% +2,37%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +2,09% +4,78% +1,12% -10,81% -14,74% -18,01% -19,71% -7,94%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +3,39% +6,39% +1,90% -3,91% -3,24% -2,36% -3,35% +7,22%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +3,84% +6,44% +5,57% -9,88% -19,93% -26,56% -27,09% -11,63%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +2,50% +7,92% +5,05% -10,75% -12,73% -14,72% -14,91% +3,20%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +1,52% +4,09% +2,75% -11,29% -14,85% -16,83% -16,82% -1,82%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji -0,60% +2,15% +6,35% -2,17% -9,84% -11,48% -8,22% +15,59%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny -0,61% +2,08% +6,62% +2,29% -5,15% -5,17% +1,65% +30,18%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych -1,11% +0,86% +5,35% -1,20% -12,54% -13,01% -7,66% +16,20%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji -1,42% +1,56% +7,12% -1,03% -8,23% -7,79% -3,93% +16,90%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +0,18% +2,24% +5,38% -6,42% -10,46% -8,97% -5,44% +23,04%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,46% +5,46% +3,63% +0,21% -10,26% -10,69% -10,44% +3,69%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich -1,05% +1,95% +7,66% -3,29% -9,66% -6,01% -1,67% +20,63%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +5,33% +11,02% +3,36% -3,97% +2,05%      
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +3,65% +9,14% +2,08% -5,19% -2,25%      
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji +4,67% +9,02% +2,83% -2,87% -2,94%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania -0,77% +1,65% +6,44% +0,12% -8,25% -8,25% -4,23%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +2,91% +6,84% +1,55% -3,10% -5,68% +0,21% +4,36%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +3,86% +7,17% +8,60% -6,91% -15,11% -15,38% -14,45% -4,30%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji -0,65% +1,37% +6,50% +0,43% -7,91% -7,75% -3,26% +19,91%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,63% -0,16% +4,96% +2,01% -8,04% -11,14% -10,50% +9,16%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji -0,35% +1,53% +5,97% -1,50% -13,97%      
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +7,42% +16,29% +7,81% -4,96% -0,32% +12,12% +25,04% +69,13%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich +1,58% +3,39% +3,45% -0,17% -11,35% -17,81% -23,27% -1,89%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands +0,85% +4,79% +4,95% -0,71% -15,16% -21,31% -25,26% -4,61%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu +1,69% +6,65% +6,23% -7,93% -23,80% -29,24% -32,86% -16,36%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +3,67% +7,95% +6,70% +2,26% -13,08% -10,85% -1,82% +18,68%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny -0,30% +2,48% +6,06% -1,18% -9,38% -3,06% +5,09% +36,66%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +0,85% +3,39% +1,78% -7,41% -13,28% -13,40% -11,41% +10,44%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,99% +4,21% -2,55% -13,30% -21,85% -29,68% -23,75% -5,34%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji -2,54% +0,77% +2,15% -5,57% -11,26% -10,51% -4,76% +9,79%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek +2,41% +1,80% -1,55% -3,76% -12,66% -15,85% -8,25% +9,49%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych +4,27% +5,76% +2,68% -1,59% +2,70% +0,96%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów +4,59% +9,08% -0,68% -12,58% -11,31% -2,94% -8,76%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych +9,00% +6,48% -1,36% -9,87% +19,28% +19,33% +16,08%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek +0,66% +3,56% +7,63% -2,17% -6,22% -9,09% -8,75% +14,54%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny -0,90% +1,06% +4,86% -0,16% -6,13% -5,57% -3,87% +19,63%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 -1,27% +1,99% +4,02% +2,70% -4,11% -2,45% +3,45% +24,08%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +5,21% +6,59% +1,68% -4,54% -2,55% -2,05% +5,68% +24,74%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +5,07% +8,59% +1,28% -3,07% +0,02% +11,59% +15,19% +38,54%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie -1,62% +0,67% +6,62% +3,21% +5,14%      
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +3,13% +7,46% +2,02% -2,00%        
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +0,65% +4,96% +1,62% -19,97% -13,39% -7,37% -0,79% +35,61%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +0,10% +3,83% +5,74% -9,09% -3,90% +5,00% +12,98% +34,56%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +1,18% +5,04% +0,89% -13,53% -5,65% -1,94% +0,12% +19,19%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek +0,97% +3,79% +4,26% -11,27% -10,83% -9,15% -7,63% +20,46%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +1,94% +7,52% +3,48% -15,27% -8,57% -0,39% +8,11% +40,10%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,27% +5,97% +4,76% +2,57% -6,73% -1,13% -1,60% +15,75%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +1,41% +13,54% +11,61% +23,87% +12,73% +17,43% +8,33% +57,42%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC +2,22% +7,82% +5,82% +4,58% -1,05% +8,81% +8,77% +48,39%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +1,36% +3,28% +3,05% -4,63% -1,36% -0,15% +3,84% +26,80%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy +2,36% +6,41% -1,62% -12,99% -14,11% -8,94% -3,98% +19,79%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii +4,06% +12,71% +7,38% -11,62% +3,03% +19,08% +30,45% +78,81%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja +1,41% +7,74% +4,16% +9,72% +5,42% +11,97% -7,42% +41,96%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +4,40% +6,29% +5,13% +3,00% +16,74% +9,46% +1,88% +13,73%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja +4,95% +13,29% +10,35% +27,95% -27,71% -33,46% -24,69% -24,60%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,46% +1,76% +6,73% -5,18% -15,53% -16,73% -15,21%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,84% +1,35% +7,53% +1,49% -5,01% -8,19% -5,95% +16,06%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +0,11% +1,28% +4,52% +2,99% +1,93% +2,92% +7,27% +49,63%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +2,19% +9,10% +3,93% -7,89% -10,49% -2,31% +10,96% +38,61%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,09% +0,15% +0,80% -0,64% -5,04% -7,73% -7,90% +8,94%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity +1,60% -1,07% -7,34% -6,21% -1,17% -5,45% -14,90% -34,11%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +5,32% +10,39% +5,43% -2,61% -1,85%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji -0,32% +3,61% +9,55% +2,72% -7,96% -11,94% -8,72% +15,51%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek +3,42% +7,38% +8,92% -8,02% -18,51% -29,78% -30,68% +0,93%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej +0,30% +13,13% +9,14% +15,10% -2,36%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +3,12% +8,17% +3,01% -4,24% -1,49%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +3,40% +7,29% +0,37% -2,19% -1,47% +6,86% +6,52% +27,04%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +2,30% +4,62% +3,22% -3,67% -15,63% -9,20% +1,05% +15,85%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +6,62% +12,55% +13,69% -6,07% -12,82% -17,55% -19,16% +11,91%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa +1,04% +5,41% +4,99% +8,65% -14,77% -14,58% -14,30% +9,10%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +0,85% +3,14% +7,25% +2,78% -8,64% -13,32% -10,84% +11,70%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych +4,09% +7,39% +1,50% -2,75% -1,09% +4,09% +4,23% +21,49%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących +1,48% +7,62% +4,95% +2,18% -11,44% -2,41% +4,09% +23,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,21% +3,08% +6,43% -3,09% -11,19% -13,70% -11,67% +6,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +1,21% +3,96% +6,09% -10,83% -18,66% -21,01% -22,40% -0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +3,97% +7,73% +1,38% -4,94% -5,86% -1,34% +2,10% +18,09%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 -1,57% +0,80% +5,12% +1,13% -8,23% -7,35% -1,40% +25,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,38% +0,59% +4,51% +0,10% -10,26% -10,59% -5,95% +17,99%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich +2,14% +6,48% +3,81% +13,48% -14,60% -18,08% -9,44% +4,53%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +2,14% +4,33% +7,28% -3,02% -13,51% -14,68% -12,80% +14,87%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) +0,88% +1,78% -0,05% -2,59% -2,75% -1,76% -2,37% +10,16%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +3,53% +7,71% +1,92% -3,96% -1,43% -1,01% +2,94% +16,65%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +5,62% +10,00% +2,55% +11,01% -12,80% -6,67% -1,34% +38,05%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +3,34% +7,64% +1,51% -1,76% +4,56% +6,57% -0,15% +26,16%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +2,50% +3,13% -2,42% -5,40% -8,48% +2,20% +4,08% +21,46%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +3,13% +7,91% +7,22% +2,25% -4,85% +0,69% +13,04% +31,51%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) +2,14% +7,26% +4,75% +4,60% +0,21% +3,24% +3,29% +40,10%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +3,45% +8,00% +0,13% -4,88% -1,21% +9,08% +6,45% +34,68%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,12% +2,66% +3,99% -8,08% -19,04% -17,06% -12,77% +7,04%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,91% +5,36% +5,85% -9,25% -18,65% -19,75% -16,52% +5,15%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier +4,11% +8,43% +4,80% +1,65% -10,65% -6,06% -2,08% +17,51%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek +2,29% +4,97% +6,71% +0,29% -13,86% -15,31%    
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,76% +0,77% +9,13% +2,83% -9,29% -7,30% +4,76% +34,54%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -1,48% -3,00% -6,25% -13,59% -20,43% -22,24% -20,97% -13,80%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,75% +1,37% +7,56% -4,67% -11,45% -13,21% -8,96% +7,95%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,56% +3,85% +8,03% -6,76% -14,52% -17,60% -15,80% +8,35%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl -2,33% -1,69% +8,31% -0,53% -11,68% -12,70% +6,33% +25,58%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +1,34% +4,48% +4,12% +0,89% -6,76% -4,61% +1,22% +21,50%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny +0,39% +0,69% +0,39% -1,83% -0,49%      
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +0,80% +3,18% +6,80% +0,80% -11,14% -9,30% -3,27% +17,68%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +0,37% +2,53% +5,77% +0,80% -9,87% -9,11% -4,92% +15,01%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +3,37% +7,24% +9,64% -4,45% -17,88% -19,30% -18,07% +4,63%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +1,52% +5,06% +9,37% -3,01% -14,70% -16,08% -14,94% +9,75%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +3,88% +9,62% +2,13% -6,88% -6,80% -2,87% -1,79% +9,20%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +2,93% +7,12% +3,61% -3,07% -17,28% -7,42% +5,33% +22,80%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących +1,62% +6,14% +3,44% +0,14% -16,75% -8,96% +1,32% +25,18%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny +3,87% +7,49% +2,05% -2,33% -3,77% +4,18%    
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +5,96% +11,79% +2,22% -3,34% +9,83% +10,74% -0,73% +21,83%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +4,63% +8,97% +2,61% -5,85% -3,57% -5,34% -3,94% +4,76%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +3,48% +6,90% +2,03% -2,17% -0,65% -1,22% +2,38% +14,63%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa +2,33% +7,39% +5,02% +0,99% -13,23% -9,98% -8,21% +12,00%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus -0,45% +1,48% +4,70% +1,47% -5,87% -4,41% +1,20% +25,22%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,39% +7,45% +4,52% +1,17% -13,60% -7,02% +2,57% +20,01%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +4,32% +9,47% +2,01% -1,52% +2,80% +10,45% +9,31% +26,70%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku +1,62% +7,34% +5,19% +1,24% -9,90% -2,78% +7,12% +23,76%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +2,85% +2,10% -1,12% -3,94% -5,79% +0,24% +1,46% +10,45%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +5,94% +11,19% +4,40% -6,68% -4,15% +3,86% +10,90% +36,56%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +4,67% +9,06% +4,01% -7,84% -10,84% -11,09% -8,50% +11,82%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +1,47% +5,16% +5,14% -5,07% -8,65% -8,39% -5,69% +21,37%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +3,68% +7,15% +2,94% -1,72% -1,32% -2,65% +2,34% +13,47%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny +3,03% +6,27% +0,08% -4,32% +2,88% +4,64% +9,64%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +9,58% +11,46% +12,83% +11,03% +7,04% +8,07% -2,68% +61,21%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +2,91% +6,74% +1,39% -6,14% +2,19% +13,44% +22,27% +65,37%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy +0,11% +1,74% +2,08% -0,96% -4,80%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +3,11% +7,38% +2,57% -2,15% +3,69% +2,44% +1,15% +21,12%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +1,79% +7,36% +5,38% +5,09% -0,57% +9,95% +13,28% +45,49%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -1,67% +0,57% +2,08% -3,03% -16,39% -22,12% -23,30% +13,79%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -1,90% +0,41% +1,94% -7,26% -19,21% -24,08% -22,60% -1,41%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -0,64% +0,65% -0,36% -14,40% -27,96% -31,21% -35,05% -14,27%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych +0,44% +1,59% +0,40% -0,57% -8,87% -7,43% -5,21% +12,38%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii +0,23% +2,37% +0,77% -7,89% -7,43% -19,43% -24,53%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny +1,99% +3,38% -2,26% -7,95% -12,51% -21,27% -20,66% -17,56%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +2,65% +6,21% +6,42% -8,15% -23,34% -25,54% -24,11% -6,53%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth +3,62% +11,85% +3,07% -9,47% -7,39%      
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev -4,20% +0,11% +15,09% +8,68% -9,59% -8,12% +7,47% +46,69%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short +1,88% -0,85% -7,52% -6,88% -2,12% -5,80% -15,19% -33,48%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +0,38% +2,97% +5,38% -2,11% -11,38% -14,51% -11,61% +3,47%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych -0,12% +5,97% +1,10% -11,53% -11,37% -3,99% -5,72% +14,85%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +0,31% +3,43% +3,61% -7,29% -15,12% -17,90% -16,09% -0,17%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +2,20% +3,82% +2,01% -2,72% -6,53% -1,68% -1,22% +10,08%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy +2,27% -0,39% -2,87% -17,46% -30,64% -26,23% -26,66% -9,56%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji -2,03% -1,87% -1,34% -6,39% -18,64% -22,32% -16,51% +0,40%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek +0,90% +3,42% +5,85% -5,98% -15,72%      
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich -0,58% +2,05% +6,23% +0,76% -8,80% -7,94% -4,47% +18,24%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +4,18% +8,73% +7,26% +2,44% -11,22% -12,06% -4,18%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich +10,23% +17,42% +15,04% +25,21% -21,42% -27,21% -19,99% -13,33%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +3,41% +6,28% -0,01% -6,14% -6,30%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich +4,34% +4,84% +1,59% -3,25% -2,38% -4,85% +0,70%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich -0,65% +1,78% +7,11% -2,88% -10,53% -6,37% -4,87% +22,28%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących +1,87% +5,70% +4,31% -3,70% -11,84%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +6,73% +12,36% +7,43% +9,62% -9,62% -10,24% +1,43% +23,65%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +3,86% +5,56% +2,40% -0,72% +0,24% -2,52% -1,61%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +3,87% +8,77% +3,71% -7,97%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna +0,62% +2,91% +4,76% -1,08% -10,19%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +0,72% +1,81% +2,74% -5,67% -13,93% -13,17% -8,78% +7,23%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -5,96% +3,32% +3,62% -5,29% -7,90% -5,35% -1,51% +25,62%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities +3,74% +9,75% +6,59% +4,90% +0,33% +5,34% +13,24% +48,45%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +2,84% +5,70% +0,32% -4,84% -5,98% +3,17% +0,23% +26,98%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja -0,85% +1,64% +6,57% -3,02% -10,27% -7,60% -0,97% +29,88%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +5,22% +14,28% +7,66% -5,38% -4,19% +11,92% +28,47% +59,82%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +1,22% +6,25% +5,75% -11,12% -8,65% -5,10% +2,59% +38,30%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +2,96% +7,31% +1,62% -3,80% -1,86% +7,47% +12,17% +34,87%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +2,02% +7,01% +4,66% +0,62% -4,03% -1,46% -1,58% +20,03%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +6,89% +17,43% +12,52% -4,38% +2,11% +21,30% +40,47% +86,32%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands +5,54% +11,11% +5,12% -6,99% -3,78% +10,82% +29,75% +69,41%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +1,21% +3,00% +1,83% -1,39% -3,17% -1,11% +1,15% -0,74%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +1,97% +5,03% +2,74% -2,97% -8,02% -5,57% -3,06% -1,57%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -1,96% -0,05% +5,81% +0,11% -9,74% -12,76% -14,39% -11,72%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji -1,63% -0,31% +3,48% -5,31% -13,81% -14,26% -14,33% -14,09%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek +2,19% +4,86% +8,19% -11,23% -15,73% -16,16% -15,09% +7,69%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy +4,20% +5,60% +4,60% -4,31% -4,60% -5,10% -3,41% +18,02%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa +0,67% +2,42% +2,26% -0,62% -10,71% -7,93% -1,32% +20,23%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja +5,26% +10,97% +5,76% +21,73% -28,71% -32,38% -24,63% -22,65%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu +0,21% +0,92% +5,84% -5,51% -10,81% -9,16% -6,70% +21,24%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje -0,68% +0,34% +5,85% -4,28% -10,74% -9,93% -4,73% +18,67%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma +5,12% +6,13% +2,72% +1,00% +16,91% +9,12% +5,68% +24,88%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny +5,80% +6,47% +1,31% -1,36% +6,51% +7,38% +5,26% +18,89%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +3,18% +5,97% +5,36% +0,26% -2,62% +0,07% +0,14% +26,94%
Data aktualizacji: 2019-02-19, Źródło danych: Notoria