Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus +0,44% +2,02% +1,01% +5,09% -4,93% -13,76% -13,39% +12,17%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +3,30% +5,06% +4,62% +3,74% -3,43% -13,67% -8,90% +10,56%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek +2,05% +5,85% +7,01% +4,97% -8,76% -12,14% -15,15% -4,53%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny +1,58% +5,76% +6,80% +9,17% -12,96% -20,55% -23,80% -10,21%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -1,05% -0,69% -2,45% +3,57% -6,56% -13,66% -14,19% -4,13%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych +2,06% +4,92% +9,56% +3,49% -1,11% +0,73% +8,47% +18,13%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,88% +3,77% +3,75% -0,84% -8,69% -8,80% -10,31% +5,36%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +0,69% +3,47% +2,09% +5,46% -1,28% -6,48% -3,42% +10,35%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii +0,89% +1,61% +3,77% -2,32% -4,43% -3,97% -6,23% +2,81%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select +4,21% +8,53% +14,85% +7,05% +3,51% +0,72% +4,66%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +5,45% +7,32% +13,47% +11,22% +4,93% +6,52% +17,09%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +0,31% +8,76% +6,22% +11,09% -5,49% -1,86% +0,82%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +1,39% +4,06% +6,30% +7,14% -14,59% -14,09% -0,58% +5,70%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced +2,18% +5,08% +14,84% +13,20% +6,97% +14,93%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +2,02% +3,37% +6,84% +1,94% +3,32% +3,64% +5,41%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +5,83% +11,02% +16,74% +6,60% +2,67% +7,26%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych +0,34% +0,64% +1,40% +0,06% +3,15% +1,51% +5,84%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return +0,08% +0,63% +1,21% +1,06% +0,21% -0,26% -0,57%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + +0,74% +0,74% -6,67% -18,94% -24,77% -23,12% -20,97%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych +0,72% +0,72% -1,45% -11,38% -20,29% -20,40% -18,57%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short -0,56% -1,90% -0,19% -7,61% -4,53% -0,12% -9,61% -21,19%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +1,93% +4,46% +6,88% +5,64% -2,79% -6,53% -8,73% +12,39%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +1,81% +3,81% +6,03% +4,13% -1,00% -1,64% +0,47% +3,85%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +2,95% +6,02% +8,24% +1,48% -10,60% -11,24% -13,74% -9,40%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +2,04% +4,33% +7,87% +4,61% +0,16% -0,40% +1,29% +8,56%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +2,31% +5,34% +9,38% +4,93% -11,17% -18,50% -24,62% -12,12%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +3,38% +4,21% +6,82% +3,39% -6,25% -7,91% -11,90% +1,90%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +3,38% +4,60% +6,18% +2,25% -9,54% -11,87% -12,56% -3,78%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +1,35% +3,93% +3,31% +6,79% -1,95% -8,73% -4,22% +13,42%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny +0,70% +2,71% +2,08% +7,48% +1,05% -5,34% +3,50% +27,36%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych +1,44% +5,27% +4,10% +7,68% -3,44% -10,08% -3,46% +15,84%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji +1,04% +3,14% +1,67% +7,15% -1,61% -6,62% -1,44% +17,63%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,57% +3,57% +3,75% +4,16% -5,12% -5,45% -0,54% +24,28%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +2,94% +5,26% +6,80% +11,75% -2,71% -9,50% -3,13% +2,48%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +1,17% +3,50% +2,41% +7,25% -2,90% -4,67% +0,85% +21,68%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +1,98% +4,24% +9,80% +1,18% +5,93%      
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +3,39% +8,32% +12,27% +8,59% +3,18%      
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji +2,32% +4,33% +9,20% +4,70% +1,81%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania -0,04% +1,87% +1,09% +5,70% -3,01% -9,13% -2,64% +18,36%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +2,32% +4,70% +7,75% +5,81% -0,41% +0,25% +8,33% +22,52%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,13% +3,98% +8,00% +7,80% -9,12% -12,35% -9,95% -2,28%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji +0,06% +2,02% +1,35% +6,07% -2,50% -8,23% -1,84% +18,45%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,16% +1,93% +0,27% +6,57% -0,55% -11,11% -8,36% +7,50%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji -2,12% +0,51% +0,15% +2,90% -7,20% -15,33%    
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +3,73% +6,35% +14,25% +9,39% +6,82% +10,34% +28,87% +72,01%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich +0,37% +0,65% +2,24% +3,50% -8,06% -14,73% -22,43% -11,38%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands +2,78% +4,75% +5,63% +8,42% -7,20% -16,55% -21,96% -10,89%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu +4,27% +8,82% +10,66% +7,51% -12,21% -21,35% -27,24% -16,97%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +0,03% +2,19% +7,17% +5,72% -7,73% -9,77% -2,15% +9,35%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +2,82% +5,50% +6,02% +7,50% -1,20% -0,46% +9,10% +36,38%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny -0,07% +2,06% +2,92% +0,98% -7,72% -13,39% -9,22% +6,61%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,37% +5,16% +5,76% -2,77% -13,49% -24,75% -28,20% -10,20%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji +1,38% +2,46% -0,14% +0,39% -4,87% -9,71% -3,56% +8,30%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek +1,99% +3,87% +6,38% +0,25% -6,55% -11,81% -5,13% +4,53%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych -0,35% +2,51% +5,07% +4,50% +3,90% +2,61% +3,96%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów +3,05% +3,02% +5,14% -5,71% -13,46% -5,67% -2,93%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych +0,60% -3,82% +1,67% -7,52% +16,60% +10,16% +19,32%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek -0,28% +1,92% +2,59% +6,15% -2,61% -6,29% -5,13% +13,77%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +0,76% +1,89% +0,97% +4,88% -1,06% -7,38% -0,04% +18,39%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +1,16% +1,19% -0,09% +7,15% +1,91% -6,90% +3,94% +19,67%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +3,09% +7,19% +12,78% +8,04% +1,56% +0,79% +9,85% +25,98%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +2,19% +4,13% +9,41% +3,86% +5,30% +10,40% +20,25% +33,24%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie +0,26% +1,75% +0,10% +6,71% +6,98%      
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +1,97% +4,09% +7,35% +4,55%        
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +2,74% +8,33% +9,78% -5,03% -5,54% -6,04% +4,04% +37,40%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +2,28% +5,36% +6,18% +2,05% +0,95% +5,00% +18,99% +38,32%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +0,49% +3,56% +5,67% -3,51% -0,87% -3,94% +2,09% +12,87%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek +2,42% +7,93% +9,30% +4,60% +1,88% -5,84% -3,98% +23,98%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +2,97% +7,87% +10,83% -1,53% -1,34% +0,54% +11,76% +41,99%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,56% +3,70% +5,70% +9,70% -0,02% -2,47% +1,05% +8,31%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska -3,53% -3,20% +0,46% +8,51% +13,39% +4,67% +9,68% +30,05%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC +2,62% +4,96% +8,27% +13,84% +7,89% +6,55% +13,39% +38,51%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +2,11% +7,04% +9,57% +15,78% +8,44% +4,01% +7,25% +26,99%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy +4,67% +9,42% +13,72% +2,29% -6,02% -8,51% +0,24% +18,59%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii +2,39% +6,45% +12,09% +0,65% +7,89% +16,53% +32,06% +75,35%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja +3,54% +3,61% +5,59% +8,98% +20,85% +7,27% +4,81% +29,70%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -0,78% +0,65% +5,66% +9,05% +14,75% +8,12% +1,10% +8,42%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja -8,02% -12,27% -5,69% -0,60% -25,76% -37,01% -34,33% -43,12%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty -1,85% +2,15% +1,68% +3,82% -9,96% -14,75% -11,04%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,33% +1,79% +0,94% +6,70% -0,21% -6,70% -4,45% +12,25%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +0,40% +1,06% +1,17% +4,65% +2,92% +3,21% +11,11% +46,39%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +3,53% +6,02% +8,34% +2,32% -4,15% -2,28% +12,42% +37,46%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,57% +1,15% +1,24% +1,28% -2,13% -4,17% -7,41% +3,55%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -0,73% -1,88% -0,31% -8,24% -6,03%   -13,74% -31,38%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +1,06% +3,67% +9,19% +6,73% +1,26%      
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji   +2,13% +1,80% +9,63% -1,25% -11,12% -6,39% +10,94%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek -0,51% +2,38% +5,87% +6,16% -10,71% -23,04% -29,48% -2,88%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej -4,05% -4,34% -4,05% +2,93% -6,23%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +2,45% +5,14% +8,41% +6,10% +2,35%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +0,74% +1,27% +4,71% +1,80% +1,80% +3,67% +9,35% +18,02%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +2,75% +6,75% +9,21% +11,89% -9,14% -7,29% +5,57% +13,96%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +2,13% +3,17% +10,00% +10,15% -5,79% -9,45% -19,17% +6,82%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa +0,38% +1,28% +2,33% +6,91% -8,04% -15,80% -10,14%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +0,33% +2,53% +3,41% +8,98% -0,16% -10,47% -8,31% +8,78%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych +1,46% +2,58% +6,78% +3,21% +2,96% +2,96% +7,19% +17,94%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących +2,85% +5,28% +6,84% +11,55% -3,80% -3,00% +7,83% +19,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,55% +3,01% +3,81% +5,07% -3,73% -12,83% -9,40% +5,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +0,47% +5,41% +7,06% +3,24% -9,46% -15,46% -18,75% -0,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +2,90% +4,63% +9,18% +2,59% -0,70% -2,29% +5,52% +16,55%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 +0,23% +1,57% -0,03% +5,29% -1,54% -8,79% -0,23% +21,58%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,34% +1,71% +0,31% +4,95% -2,77% -11,12% -4,06% +14,27%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania -3,65% -3,09% -1,01% +1,79% -11,14% -19,87% -11,47% -8,36%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek -0,51% +2,29% +4,47% +5,84% -6,85% -11,24% -10,22% +12,14%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) +0,49% +1,51% +2,41% +1,42% -1,05% -2,47% -1,61% +5,67%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +2,77% +6,31% +10,06% +6,63% +2,92% +1,48% +7,45% +17,22%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +1,04% +3,65% +9,48% +6,77% -8,14% -6,85% +2,34% +18,68%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +3,07% +5,24% +8,76% +5,92% +10,62% +7,49% +6,65% +24,72%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +2,79% +2,06% +4,61% -3,77% -7,23% -4,42% +11,52% +23,00%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +2,35% +4,49% +7,76% +12,41% -0,69% +0,54% +15,47% +25,22%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) +2,12% +4,14% +6,36% +11,57% +5,66% +2,81% +6,09% +31,88%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +1,07% +3,20% +6,76% +1,72% +2,95% +5,35% +12,55% +26,56%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,53% +2,02% +1,90% +0,60% -13,72% -18,04% -12,35% +4,67%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,61% +1,27% +3,21% +0,36% -16,35% -18,07% -15,79% +3,90%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier +1,75% +3,97% +8,24% +11,68% -8,28% -5,07% +2,04% +14,61%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek +0,27% +2,46% +5,13% +6,67% -6,05% -12,65%    
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,28% -0,67% -1,27% +5,54% -4,32% -12,06% +1,49% +22,98%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -1,59% -2,93% -4,36% -11,55% -20,62% -25,39% -23,09% -20,30%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,09% +2,17% +2,15% +2,38% -6,86% -13,22% -7,38% +8,70%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,82% +1,43% +3,53% +1,12% -12,10% -15,13% -13,75% +6,85%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +0,66% +1,05% -0,78% +7,56% -3,52% -15,04% +2,67% +16,19%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +0,11% +1,10% +2,45% +3,60% -2,02% -9,00% +1,32% +15,72%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny +0,29% +0,49% +0,88% -0,19% -0,39%      
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +1,37% +2,99% +3,81% +7,03% -4,52% -9,61% -1,62% +13,36%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +0,64% +2,28% +2,67% +5,79% -4,36% -10,01% -3,13% +11,88%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -0,23% +2,04% +5,48% +6,37% -12,31% -15,64% -16,48% +0,29%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -1,24% +2,25% +3,80% +7,06% -9,13% -13,34% -11,66% +7,30%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +2,63% +5,04% +9,12% +4,58% -2,74% -3,05% +2,28% +9,41%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +2,35% +5,70% +8,79% +9,75% -9,73% -7,73% +10,47% +20,29%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących +2,68% +5,21% +6,91% +9,49% -8,44% -8,44% +5,82% +17,45%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny +2,25% +4,30% +8,33% +4,70% +1,58% +3,51% +8,98%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +2,94% +2,68% +8,80% +4,95% +12,69% +9,17% +6,06% +20,63%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +1,90% +4,06% +8,88% +4,30% -0,98% -3,70% +0,57% +5,64%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +2,53% +6,24% +9,94% +7,84% +3,92% +1,19% +6,73% +16,38%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -1,71% -1,32% +0,98% +2,10% -7,25% -13,37% -7,51% +0,37%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +0,62% +1,28% +0,83% +4,30% -1,88% -6,32% +2,87% +19,79%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +2,85% +6,17% +7,64% +13,61% -5,91% -5,48% +6,42% +15,71%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +2,42% +4,39% +8,90% +5,26% +7,45% +10,85% +15,96% +23,42%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +2,48% +3,32% +6,26% -1,77% -3,51% -2,58% +8,41% +12,10%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego +0,19% +2,23% +3,88% +9,88% -5,96% -3,99% +7,36% +15,98%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +4,68% +6,09% +12,39% +10,05% -0,80% +6,33% +16,18% +35,10%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +5,89% +8,76% +13,84% +8,72% -2,39% -6,74% -1,76% +10,96%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +0,99% +3,17% +4,69% +3,58% -2,87% -7,31% -2,67% +17,60%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +3,81% +8,63% +12,63% +11,35% +4,97% +1,74% +8,53% +19,42%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny -0,33% +1,85% +4,94% -1,47% +2,22% +4,31% +10,71%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +0,03% -0,53% +8,99% +5,53% +2,95% +4,67% +4,34% +35,38%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +3,35% +7,33% +10,46% +4,03% +6,69% +17,79% +28,65% +63,13%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy +1,06% +2,14% +2,25% +3,59% -2,06%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +2,53% +4,12% +7,36% +5,52% +7,08% +4,68% +4,87% +18,98%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +2,01% +3,93% +5,79% +11,22% +9,48% +9,70% +19,62% +31,59%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -0,57% -0,45% -2,11% +1,12% -11,23% -19,46% -23,10% +0,69%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -0,81% +0,07% -1,83% -1,35% -15,08% -22,29% -22,37% -7,97%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -0,77% +2,79% +2,13% -2,62% -20,79% -26,66% -33,11% -19,92%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych -0,22% +0,11% +0,55% +0,20% -6,57% -8,55% -2,53% +3,57%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii -1,14% -1,81% -1,59% -3,50% -7,63% -14,07% -24,13%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny -5,07% -4,56% -2,66% -8,85% -12,97% -25,02% -24,12% -25,47%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny -2,01% +0,15% +2,81% +2,86% -19,26% -25,05% -25,16% -12,25%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth +2,63% +3,20% +6,94% +2,34% -1,95% -9,50%    
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +1,05% +2,81% -1,51% +15,19% +2,35% -16,14% +6,29% +37,11%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -0,80% -1,94% -0,10% -8,85% -7,14% -0,61% -14,43% -30,58%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +0,96% +3,66% +4,05% +5,12% -2,92% -9,93% -9,05% +2,09%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych +4,28% +7,16% +7,04% +1,92% -3,23% +0,15% +3,29% +16,15%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +3,02% +9,55% +9,90% +8,02% -2,83% -7,75% -9,87% +4,48%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +4,66% +8,61% +11,01% +7,56% +4,38% +3,39% +8,36% +7,81%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy +0,37% +2,19% +4,51% -5,63% -26,86% -25,06% -24,02% -15,70%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji +0,72% +1,14% -0,92% -3,16% -12,07% -20,50% -17,12% -4,10%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek +1,85% +6,38% +7,83% +5,63% -6,79%      
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich +1,65% +3,59% +3,93% +6,27% -1,89% -8,01% -0,56% +18,31%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +0,30% +1,93% +7,49% +5,81% -6,69% -10,35% -2,05%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich -9,01% -11,27% +0,54% +4,30% -20,02% -33,62% -31,28% -34,01%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +2,69% +4,37% +8,94% +0,02% -0,25%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich +2,72% +5,99% +9,04% +5,25% +1,23% -2,57% +1,91%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich +3,18% +5,67% +5,14% +6,86% -2,81% -3,17% +1,71% +22,09%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących +3,65% +5,31% +8,19% +8,16% -3,50%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -1,30% -0,89% +7,49% +5,14% -5,72% -12,19% -2,45% +10,52%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +1,79% +5,34% +8,23% +6,48% +3,78% +0,14% -0,21%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +4,47% +8,43% +14,12% +3,20% +3,96%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna +1,21% +2,91% +4,33% +4,22% -5,00%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 -0,33% +2,17% +2,90% +2,15% -9,80% -14,49% -8,07% +6,83%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,10% +2,16% -3,93% +2,03% -3,37% -5,88% +0,54% +21,44%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities +3,13% +5,50% +9,45% +14,95% +10,59% +6,54% +20,69% +43,87%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +1,70% +4,07% +7,03% +1,39% -1,48% +1,13% +6,33% +16,80%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja -1,06% +3,09% +2,22% +3,74% -4,67% -8,94% +0,54% +26,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek -1,68% +3,07% +8,45% +3,50% -0,16% +5,81% +28,44% +57,66%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +1,03% +6,25% +7,54% +6,65% -1,12% +0,31% +7,16% +38,45%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +2,05% +4,30% +7,38% +3,73% +3,38% +6,66% +17,22% +32,38%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +0,87% +2,90% +7,37% +3,16% -3,77% -2,39% -1,69% +14,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych -1,64% +4,41% +11,61% +6,40% +4,83% +17,22% +41,10% +77,44%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands +2,44% +6,96% +12,89% +6,02% +1,86% +11,20% +33,84% +65,05%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +1,02% +2,38% +3,62% +3,16% -0,23% -0,20% +3,32% +1,63%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +1,46% +3,60% +5,64% +4,39% -2,68% -4,30% +0,78% +1,97%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -0,04% +1,70% -0,29% +4,95% -4,32% -11,11% -12,63% -8,83%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji -0,25% +1,46% -0,19% +2,07% -8,55% -15,95% -12,87% -12,05%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek +1,07% +5,35% +7,54% +4,78% -9,60% -10,90% -10,98% +5,39%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy +2,82% +5,36% +9,69% +6,14% +0,94% -2,73% +1,98% +11,10%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa -0,06% +2,19% +3,48% +2,89% -3,23% -7,82% +2,14% +12,26%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -10,20% -12,43% -6,32% -6,48% -28,88% -37,04% -33,82% -41,65%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu +0,73% +2,93% +3,02% +3,37% -5,21% -9,95% -4,39% +14,79%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje +0,36% +2,83% +2,38% +3,80% -3,47% -10,45% -2,13% +14,82%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma -3,33% -3,07% +0,54% -2,71% +12,71% +1,54% -0,94% +14,29%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny +2,21% +4,26% +9,17% +4,91% +9,91% +8,19% +8,21% +17,71%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +3,04% +2,78% +7,05% +13,03% +2,07% +0,88% +0,90% +20,56%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria