Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus +4,14% +6,12% +8,24% +21,04% +52,01% +48,39% +58,96% +44,90%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +3,53% +4,97% +8,96% +21,82% +55,42% +51,44% +63,28% +46,33%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek +4,40% +4,99% +10,96% +27,32% +61,48% +57,22% +75,61% +60,09%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -4,84% -4,07% -9,84% -12,10% -2,19% -23,25% -30,19% -23,79%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny +0,59% +11,99% +15,05% -8,91%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna +1,52% +0,30% +4,20% +11,50% +43,52% +29,50%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek -0,01% +12,60% +10,19% -19,69% -23,04% -23,04% -23,04% -23,04%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -2,58% +0,61% -9,01% -12,32% -8,33% -18,33% -25,27% -14,45%
Allianz Akcji Rynku Złota -4,58% -8,44% -17,44% -4,59% -21,50% -22,48% -22,26% -26,36%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych +1,74% +4,17% +7,12% +3,79% +30,56% +29,43% +48,60% +37,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,71% +4,09% +8,44% +13,11% +34,31% +67,75% +87,16% +57,64%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +1,25% +7,32% +9,97% +15,10% +35,52% +52,70% +60,26% +45,37%
Allianz SFIO China A-Shares -6,32% -4,33% -3,42% -16,01% +17,43% +16,21% +28,71% +15,56%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining -0,21% +1,35% -3,84% +5,71% +29,31% +24,19% +39,41% +34,55%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +6,22% +8,17% +11,66% +10,89% +44,33% +32,95% +39,03% +21,41%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced +1,07% +1,76% +8,80% -7,78% +47,25% +81,62% +116,69% +109,83%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth -0,41% +0,43% +3,16% -1,79% +12,32% +9,33% +19,24% +17,46%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +1,90% +4,12% +7,81% +12,08% +29,72% +15,37% +34,83% +28,85%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select +5,39% +9,85% +15,16% +19,68% +38,81% +33,23% +65,30% +55,10%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich -1,49% +2,24% +5,14% +14,65% +30,54% +15,06% +22,84% +13,64%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych +0,52% +1,37% +1,14% +2,46% +4,13% +0,51% +2,17% +2,80%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,44% -0,44% +3,14% -3,89% -4,76% -23,15% -29,32%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -1,45% -0,03% +2,87% +1,41% -2,54% -13,64% -22,32% -20,64%
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short +12,63% +12,63% +12,63% +19,20% +13,32% +13,82% +15,97% +13,62%
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short +13,27% +13,27% +13,27% +13,27% +10,84% +2,86% -27,97% -29,72%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +3,50% +11,09% +18,46% -17,92% -24,39% -22,33% -16,30% -25,92%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +2,78% +9,43% +13,56% -13,70% -5,58% +11,53% -3,26% -2,81%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +1,63% +7,36% +16,37% -5,68% +3,17% +19,88% +9,11% +19,63%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +0,31% +0,56% +3,57% +2,86% +18,09% +10,92% +23,70% +20,04%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +0,01% +0,16% +2,11% +1,43% +10,60% +8,47% +14,56% +15,19%
Amundi Stars Global Ecology ESG +4,29% +5,52% +5,48% +8,52% +28,63%      
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age +4,53% +2,84% +6,43% +9,92% +18,47%      
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +2,43% +2,56% +5,98% +8,39% +24,50% +14,60% +33,60% +12,03%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +0,45% +0,84% +3,97% +4,58% +18,57% +2,69% +15,17% +9,60%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +3,04% +5,13% +7,95% +5,54% +18,52% +41,72% +65,70% +49,57%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +0,28% +3,33% +4,70% +5,90% +17,67% +29,24% +53,57% +40,85%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +3,92% +4,09% +4,28% +3,37% -9,14% -10,11% -14,46% -5,50%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +4,35% +6,14% +9,04% +16,45% +30,21% +25,15% +37,66% +29,15%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek +4,29% +6,50% +11,15% +18,68% +36,67% +24,05% +28,35%  
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny +3,71% +5,38% +9,67% +17,31% +35,48% +24,24% +33,19% +29,30%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych +2,51% +5,04% +7,96% +13,55% +36,80% +32,39% +45,27% +33,01%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A +1,67% +3,84% +7,36% +14,88% +30,89% +19,24% +26,38% +18,43%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C -0,31% +11,51% +15,90% -9,76% -10,07%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +0,27%   +3,30% +2,96% +20,55% +8,14% +22,87% +18,52%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +1,39% +3,67% +5,72% +17,64% +51,98% +79,59% +114,16% +104,84%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji +2,18% +4,43% +7,97% +16,97% +36,66% +29,75% +37,07% +29,80%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,10% +3,03% +5,38% +18,45% +38,66% +27,84% +30,02% +16,27%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji +2,70% +4,40% +7,29% +11,69% +27,92% +25,28% +39,48% +23,70%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +4,11% +7,20% +15,66% +7,96% +33,57% +41,45% +68,48% +62,33%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands +0,01% +3,81% +16,82% -8,86% -5,27% +5,72% +3,00% -23,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu +3,66% +10,47% +31,67% +10,47% +19,10% +36,93% +18,67% -13,95%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +5,70% +6,15% +8,92% +12,12% +39,32% +14,03% +26,53% +28,01%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +2,58% +4,62% +8,62% +19,57% +45,77% +37,09% +45,42% +39,70%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +1,26% +3,81% +3,14% +13,05% +25,56% +5,51% +1,50% -12,37%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +7,50% +7,50% +5,88% +21,50% +33,62% +43,97% +47,31% +33,45%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji +1,03% +5,31% +5,98% +3,05% +25,79% +17,60% +22,12% +11,77%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek -0,20% +0,45% +1,37% -2,50% +31,34% +46,82% +73,81% +73,95%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich -2,47% -4,56% -2,43% -2,68% +9,43% +0,79%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych -0,01% -1,65% +0,95% -1,81% +26,09% +17,46%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych +1,87% +1,49% +3,63% +10,62% +17,05% -1,32% +12,54% +9,17%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold -4,13% -6,24% -14,05% -4,14% -14,49% -10,73% -10,63% -34,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich +0,42% -4,52% -3,96% +0,08% +47,71% +41,82%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -4,32% -8,45% -2,13% -8,81% +40,37% +35,94% +73,14% +38,93%
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji +1,89% +2,69% +7,04%          
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek +2,16% +1,23% +5,18% +28,36% +40,32% +31,29% +20,09% +17,99%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +3,05% +2,01% +4,51% +26,08% +31,32% +5,59% -4,13% -4,46%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek +2,64% +6,07% +7,97% +15,64% +33,55% +38,25% +61,05% +40,77%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu +2,83% +5,36% +8,56% +13,80% +30,61% +25,41% +36,13% +24,60%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa +5,50% +4,94% +7,47% +9,48% +27,93% +11,47% +23,30% +21,51%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja +7,74% +8,23% +5,32% -10,62% +23,03% -6,89% +6,78% +20,25%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy +0,99% +1,96% +11,73% +3,88% +36,07% +48,39% +72,41% +63,17%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje +3,54% +4,73% +10,89% +16,18% +31,07% +18,64% +23,83% +12,53%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich +0,14% +3,46% +8,11% +5,69% +27,04% +36,48% +55,28% +56,33%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich +3,76% +2,90% +8,29% +11,24% +30,31% +21,93% +41,71% +40,77%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie +2,39% +4,42% +8,66% +14,94% +24,53% +11,62% +15,45% +10,37%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +2,32% +3,31% +5,23% +9,16% +25,65% +24,05% +40,64% +41,35%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących -5,26% -6,36% -3,05% -10,52% +12,82%      
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +0,15% -0,37% +8,55% +0,12% +11,63% +25,36% +49,33% +25,69%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +3,01% +5,56% +10,27% +8,15% +27,85% +34,96% +58,95% +48,64%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +0,83% +2,26% +6,93% +6,50% +14,13% +23,64% +36,38% +21,08%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek +1,41% +1,92% +6,51% +14,26% +25,39% +29,02% +41,94% +33,94%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +0,88% +1,73% +14,12% -5,04% +4,90% +18,58% +42,47% +28,12%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -2,87% -3,52% +1,82% -7,14% +15,25% +3,02% +14,46% +14,11%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC -4,63% -5,67% -0,53% -11,85% +14,31% +1,84% +15,65% +20,49%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -3,61% -1,50% +2,69% -8,19% +22,89% +19,03% +31,40% +24,99%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy +3,13% +1,91% +5,33% +10,13% +25,29% +13,70% +37,47% +18,90%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii +1,01% +1,77% +14,56% -4,75% +13,32% +31,35% +66,21% +60,70%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality +3,18% +7,32% +11,60% +12,46% +44,50% +5,89% +11,81% +54,67%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja +2,93% +3,99% +12,89% +16,29% +29,99% +18,49% +36,72% +60,70%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +0,58% +3,76% +10,38% +16,65% +28,00% -5,27% +5,44% +15,83%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja +8,78% +9,51% +6,97% -13,39% +17,25% -21,69% -14,81% +1,96%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty +4,02% +5,25% +11,52% +15,15% +37,33% +23,68% +33,01% +16,51%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,31% +5,46% +9,89% +16,93% +33,16% +23,57% +33,70% +28,98%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +1,38% +1,72% +3,97% +4,99% +12,55% +13,31% +17,43% +21,49%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +0,02% +1,60% +14,61% -3,09% +17,31% +23,27% +44,94% +37,21%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,04% -0,28% +1,40% +1,27% +2,30% -3,07% -0,20% -0,90%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -2,24% -4,52% -8,99% -15,94% -26,23% -24,66% -26,72% -25,82%
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Innowacji PL -1,41% +5,63% +7,17% +11,57% +26,60% +18,09%    
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +0,79% +1,53% +6,91% +0,92% +21,80% +25,49% +50,25% +47,78%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji +3,74% +4,26% +9,36% +22,22% +39,81% +38,88% +45,08% +37,86%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek +2,80% +5,27% +11,23% +16,82% +33,69% +43,45% +60,65% +38,40%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej -6,43% -7,55% -2,41% -1,78% +12,39% -22,82% -16,92% -10,45%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +3,81% +3,81% +7,37% +12,26% +22,56% +7,28% +24,83% +23,63%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +2,01% +2,76% +3,20% +9,97% +24,59% +16,62% +26,76% +22,50%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich -6,41% -7,06% -3,78% -16,24% +11,49% +17,34% +31,58% +23,02%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +2,73% +1,68% +3,81% +15,15% +36,64% +53,53% +79,48% +65,60%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa +5,07% +5,56% +10,95% +12,59% +40,31% +11,22% +19,22% +27,20%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +3,86% +5,83% +10,74% +22,08% +38,47% +45,72% +55,20% +44,97%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych +2,11% +2,42% +3,89% +10,34% +23,66% +12,54% +23,66% +21,15%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących -4,55% -5,35% -1,34% -10,23% +15,78% +3,84% +17,64% +17,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,12% +5,06% +8,83% +14,74% +27,42% +18,80% +25,87% +15,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +1,00% +5,66% +8,40% +16,10% +35,96% +40,95% +58,78% +41,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +0,52% +2,25% +5,78% +1,98% +21,07% +15,17% +31,01% +26,90%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania +2,56% +5,67% +11,24% +18,05% +29,80% +11,67% +15,06% +7,26%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,21% +5,13% +9,38% +15,80% +33,86% +25,46% +33,35% +26,25%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania +2,69% +5,32% +11,01% +15,93% +31,09% +31,06% +41,44% +45,47%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +2,99% +3,96% +8,28% +16,23% +37,89% +44,70% +55,73% +45,08%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +3,76% +1,70% +5,00% +14,45% +24,03% +5,93% +22,82% +18,38%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +6,12% +8,85% +15,46% +10,79% +29,93% +23,17% +43,54% +68,69%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +3,66% +3,76% +6,12% +11,59% +27,36% +6,05% +24,17% +22,97%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -1,20% -3,64% -0,14% +0,30% +27,20% +10,57% +26,09% +9,41%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) -0,13% -1,96% -2,60% +4,60% +3,97% -2,73% +1,93% +1,56%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) -5,39% -6,42% -1,01% -10,59% +12,27% +5,80% +21,36% +19,81%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +2,99% +4,67% +3,09% +12,65% +26,00% +12,44% +25,10% +20,81%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych +0,95% +0,99% +3,18% +1,04% +17,17% -8,95% +2,64% +3,37%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich +5,36% +3,70% +7,35% +4,81% +31,57% +12,96% +23,97% +7,02%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich +3,22% +6,33% +11,31% +16,96% +33,10% +28,95% +40,27% +20,86%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +0,72% -0,72% +3,97% -2,00% +35,37% +22,27% +39,31% +18,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek +3,83% +4,16% +7,17% +21,68% +36,26% +37,13% +43,50% +39,68%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,48% +3,74% +7,95% +15,74% +29,39% -13,33% -11,46% -21,78%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -6,11% -11,42% -18,65% -30,33% -44,51% -56,31% -64,37% -72,35%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -9,69% -10,81% -11,52% -7,62% -14,46% -20,62% -24,75% -22,29%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +7,16% +8,81% +15,35% +19,51% +6,88% +7,87% +8,83% -8,65%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +2,17% -0,65% -0,97% +0,82% +10,67% -4,67% -0,49% -19,47%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +2,19% +3,44% +8,38% +16,64% +33,07% -5,51% -0,59% -6,76%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny +0,32% +0,11%   -2,37% -8,69% -6,89% -6,43% -9,04%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +2,54% +6,89% +10,71% +15,54% +42,11% +40,63% +65,95% +61,79%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +3,46% +4,02% +8,43% +15,68% +32,96% +17,63% +23,96% +17,90%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +4,04% +5,66% +9,84% +16,56% +46,71% +47,71% +70,23% +57,73%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +3,14% +5,24% +9,08% +14,47% +40,54% +36,83% +49,44% +39,67%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy +3,49% +2,65% +6,58% +6,17% +27,33% +24,49% +37,24%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +1,37% +1,84% +3,89% +5,51% +29,38% +16,89% +36,56% +25,40%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -9,89% -10,98% -8,84% -21,72% +4,25% +8,88% +23,10% +12,78%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących -4,66% -5,43% -2,73% -11,07% +15,51% +10,98% +23,72% +18,70%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny +1,42% +2,07% +4,68% +6,16% +24,22% +19,25% +35,51% +33,49%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +2,18% +6,86% +11,09% +13,21% +36,28% +30,73% +50,80% +50,75%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +3,88% +4,64% +8,81% +15,83% +31,90% +18,64% +33,71% +25,63%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +2,46% -1,21% +2,55% +9,87% +24,68% +6,64% +22,63% +23,15%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa +6,66% +6,77% +10,20% +10,82% +36,37% +10,61% +21,91% +23,60%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +2,71% +4,59% +8,48% +16,84% +28,66% +14,98% +19,05% +10,35%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -5,66% -7,06% -3,33% -11,30% +14,58% +8,32% +23,14% +18,67%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +2,65% +5,20% +6,73% +12,83% +29,47% +23,88% +44,21% +48,40%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -0,91% -2,85% +2,11% -3,34% +19,82% +13,74% +30,76% +19,71%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego +2,57% +4,83% +9,42% +16,20% +28,19% +12,73% +17,27% +9,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +1,46% -0,90% +3,90% +10,42% +45,43% +35,18% +62,68% +40,27%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny +4,92% +5,76% +7,22% +13,24% +29,52% +21,76%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +3,87% +2,80% +5,31% +13,96% +32,40% +16,66% +36,33% +26,64%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny +2,68% +2,95% +3,75% +7,70% +19,88% +15,01% +29,96% +25,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +1,67% +4,04% +6,26% +12,52% +32,38% +24,80% +36,15% +23,27%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +3,92% +0,88% +4,80% +14,00% +26,37% +10,43% +28,70% +33,92%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny -0,22% -4,24% -8,34% +1,77% +19,83% +38,31% +55,71% +70,29%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +1,17% +1,70% +4,96% +4,38% +23,83% +26,82% +51,78% +43,86%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy +0,69% +1,19% +3,03% +5,48% +16,42% +7,36% +13,19% +8,39%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +2,82% +7,63% -19,09% -12,46% -6,88% -4,22% -6,43% -5,61%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących -4,58% -4,75% -1,77% -10,49% +11,50% -53,25% -46,92% -46,65%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych                
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak +1,52% +3,19% +5,32% +10,78% +19,16% +8,90% +11,43% -6,73%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek +0,99% +4,39% +7,53% +14,80% +34,74% +37,38% +46,99% +19,45%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych +0,58% +2,50% +4,01% +3,49% +4,88% +11,65% +15,69% +14,60%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii +2,11% +1,53% +0,40% +1,70% -7,38% -11,16% -17,63%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny +4,13% +7,00% +9,69% +12,14% +18,24% +15,11% +28,10% +18,76%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich +2,75% +5,80% +9,96% +15,17% +28,55% -28,25% -27,14% -36,71%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +1,86% +4,50% +11,01% +26,25% +69,92% +80,36% +99,87% +78,77%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth -2,14% -2,93% -0,11% -1,39% +19,91% +24,31% +43,08% +35,40%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +3,14% +7,71% +16,22% +31,14% +43,39% -4,14% -1,64% -13,65%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -2,01% -3,95% -8,40% -15,40% -24,24% -22,11% -23,97% -22,95%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +3,98% +3,76% +8,44% +17,75% +42,21% +23,85% +28,08% +15,78%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych +2,60% +4,27% +6,99% +1,23% +12,65% +12,39% +23,82% +10,63%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,74% -3,35% +1,18% -6,91% -1,53% +15,34% +15,45% +15,63%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -0,98% -2,27% -0,31% -0,13% +24,07% +14,91% +24,52% +23,05%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) +0,55% +1,69% -2,12% -3,02% -6,07% -24,11% -22,68% -3,17%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek +2,23% +4,50% +8,55% +19,79% +47,67% +50,54% +65,83% +56,04%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich +3,19% +4,57% +9,09% +17,95% +39,96% +25,80% +29,33% +21,19%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych +0,53% +1,63% +7,20% +5,29% +27,30% +36,12% +53,19% +83,19%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +5,74% +5,85% +8,63% +11,66% +37,48% +11,76% +24,74% +24,51%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +0,63% +4,04% +11,44% -5,09% +15,62% +21,20% +39,84% +34,18%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich +3,13% +1,04% +3,98% +13,68% +26,56% +8,89% +23,37% +18,83%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich +2,74% +4,72% +8,27% +20,11% +42,34% +30,46% +37,41% +29,73%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących -5,03% -5,48% -2,05% -9,78% +12,38% +7,51% +18,84% +10,44%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +8,41% +7,32% +9,85% +7,31% +36,62% -4,33% +8,40% +12,69%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny +2,11% +4,03% +4,72% +12,77% +23,86% +1,57% +14,76% +11,38%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +1,52% +4,27% +12,38% +5,66% +22,44% +44,62% +80,61% +80,30%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna +1,63% +2,75% +6,41% +10,23% +26,26% +16,70% +21,99% +15,69%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +1,90% +7,58% -17,39% -17,22% -22,45% -23,96% -33,71% -35,00%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 w likwidacji +0,54% +13,35%            
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,22% +4,45% +10,01% +11,86% +22,63% +28,59% +35,33% +25,78%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities -3,20% -2,15% +1,19% -6,64% +23,93% +13,80% +30,36% +34,19%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji +1,56% +4,39% +14,27% -12,72% -6,79% +5,84% -6,34% -2,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +2,73% +3,77% +7,52% +13,81% +28,55% +28,67% +30,79% +7,91%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +1,83% +4,46% +6,96% +13,43% +30,86% +67,37% +116,62% +92,63%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +3,48% +5,70% +6,89% +9,60% +5,44% +12,84% +23,66% +15,85%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +0,87% +2,90% +7,37% +3,16% -3,77% -2,39% -1,69% +14,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +6,22% +9,95% +26,13% -10,67% +37,47% +81,55% +97,31% +136,41%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value +4,46% +4,44% +3,73% +12,74% +27,72%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands +4,26% +6,12% +12,15% -3,41% +30,92% +43,75% +54,80% +58,73%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +0,88% +0,84% +2,92% +2,26% +10,92% +7,43% +13,67% +13,07%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +1,38% +1,14% +4,29% +3,41% +17,38% +12,20% +22,07% +18,62%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji +2,57% +0,89% +10,91% -11,08% +17,10% +26,19% +24,01% +29,59%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -0,34% +1,05% +2,62% +7,98% +19,30% +29,91% +39,43% +28,08%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +2,70% +4,23% +19,54% -5,10% -6,03% -12,85% -17,91% -24,31%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji +3,06% +5,53% +9,47% +19,42% +32,91% +21,76% +31,30% +24,74%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +3,71% +6,19% +12,07% +16,45% +42,75% +33,61% +47,90% +33,20%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -5,72% -7,51% -3,62% -14,08% +10,29% +9,91% +23,09% +18,08%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +3,60% +5,26% +8,68% +20,58% +39,89% +30,32% +44,42% +36,87%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Amerykańskich +2,33% +6,28% +9,62% +11,10% +31,21% +36,79% +61,88% +60,73%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Europejskich ESG +2,83% +2,69% +6,65% -13,00% +23,15% +8,60% +29,58% +24,63%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Globalny Akcji +2,41% +2,23% +5,39% +6,55% +26,08% +22,17% +41,35% +38,96%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria