Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus +4,96% +6,39% +13,78% +41,04% +56,33% +32,19% +24,31% +19,21%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +3,61% +2,14% +9,42% +39,08% +67,53% +44,69% +32,56% +26,93%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek +5,34% +5,33% +12,58% +43,28% +77,41% +58,23% +45,18% +33,27%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -4,84% -4,07% -9,84% -12,10% -2,19% -23,25% -30,19% -23,79%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny +0,59% +11,99% +15,05% -8,91%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna +3,68% +4,01% +7,73% +45,06% +43,28% +14,39%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek -0,01% +12,60% +10,19% -19,69% -23,04% -23,04% -23,04% -23,04%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -2,58% +0,61% -9,01% -12,32% -8,33% -18,33% -25,27% -14,45%
Allianz Akcji Rynku Złota +6,85% +5,06% +1,49% -10,16% +3,14% -15,24% -16,12% -20,05%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych +3,80% +0,94% +3,22% +19,32% +54,61% +37,75% +33,13% +31,24%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +2,40% +5,15% +8,58% +21,46% +80,15% +71,85% +56,17% +43,59%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +2,31% +2,23% +8,79% +21,92% +61,94% +35,43% +26,38% +24,79%
Allianz SFIO China A-Shares +4,78% -9,54% -11,80% +12,74% +42,94% +22,36% +14,85% -3,68%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +5,25% +5,49% +10,74% +30,15% +60,58% +31,75% +18,00% +20,70%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity -3,80% -2,47% -0,31% +12,73% +49,18% +14,46% +6,09% +0,14%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced +1,39% -6,35% -0,76% +30,11% +111,21% +117,27% +99,70% +113,45%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth +2,05% -1,35% -0,10% +9,05% +30,25% +17,20% +16,78% +17,13%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +3,53% +5,75% +7,72% +19,47% +31,03% +20,03% +22,91% +26,82%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select +7,54% +7,23% +10,75% +21,28% +44,26% +37,30% +39,96% +45,28%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +3,31% +4,53% +8,55% +22,65% +46,63% +22,31% +17,78% +20,55%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych +0,72% +0,93% +0,61% +1,91% +5,64% -0,29% +0,77% +3,78%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,44% -0,44% +3,14% -3,89% -4,76% -23,15% -29,32%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -1,45% -0,03% +2,87% +1,41% -2,54% -13,64% -22,32% -20,64%
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short +13,27% +13,27% +13,27% +13,27% +10,84% +2,86% -27,97% -29,72%
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short +12,63% +12,63% +12,63% +19,20% +13,32% +13,82% +15,97% +13,62%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +3,50% +11,09% +18,46% -17,92% -24,39% -22,33% -16,30% -25,92%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +2,78% +9,43% +13,56% -13,70% -5,58% +11,53% -3,26% -2,81%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +1,63% +7,36% +16,37% -5,68% +3,17% +19,88% +9,11% +19,63%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +1,28% +0,10% +1,65% +13,98% +34,61% +16,44% +15,06% +12,26%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +0,93% -0,33% +0,46% +8,44% +23,83% +10,73% +11,43% +10,69%
Amundi Stars Global Ecology ESG +4,10% +2,26% +2,68% +14,44%        
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age +1,55% +4,75% +6,50% +13,75% +17,26%      
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +4,05% +5,40% +5,86% +19,95% +35,95% +19,29% +13,78% +2,02%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +2,48% +3,39% +3,97% +15,29% +31,11% +6,54% +6,46% +7,01%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek -0,41% +0,03% +4,05% +17,65% +54,11% +50,96% +47,06% +31,33%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +0,27% +2,13% +5,30% +17,03% +42,35% +41,38% +43,03% +34,87%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +3,92% +4,09% +4,28% +3,37% -9,14% -10,11% -14,46% -5,50%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +3,23% +2,37% +5,26% +18,13% +34,29% +14,90% +10,42% +9,23%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek +2,42% +1,88% +3,99% +25,07% +32,65% +5,59%    
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny +3,14% +2,21% +5,21% +25,09% +37,11% +10,04% +5,97% +7,84%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych +3,82% +3,69% +6,25% +27,58% +47,87% +23,24% +14,28% +10,97%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji +4,35% +4,26% +5,67% +23,32% +32,51% +8,23% +5,17% +4,23%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,73% +1,50% +5,35% +21,52% +45,28% +29,14% +16,89% +11,68%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -0,39% -5,10% -4,68% +14,36% +36,83% +24,81% +19,35% +15,86%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +4,96% +5,36% +7,74% +27,92% +41,76% +19,21% +17,91% +15,51%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +7,28% +4,49% +5,04% +17,90% +50,81% +48,91% +49,86% +61,27%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji +2,44% +3,00% +3,04% +17,97% +41,91% +30,25% +31,21% +34,28%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Akcji Europejskich ESG +1,39% -5,41% -8,34% +30,31% +52,20% +28,62% +27,15% +31,24%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A +3,05% +2,97% +5,11% +25,85% +34,58% +8,58% +2,69% +0,17%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C -0,31% +11,51% +15,90% -9,76% -10,07%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +2,70% +2,29% +3,82% +19,03% +38,29% +14,42% +14,63% +14,96%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +5,04% +7,77% +11,63% +41,93% +85,82% +92,12% +91,19% +74,16%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji +3,66% +4,32% +6,84% +28,51% +42,72% +17,44% +11,50% +9,31%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +5,10% +7,04% +9,02% +33,82% +47,78% +10,22% +0,09% +0,44%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji +3,11% +3,00% +5,13% +18,77% +37,13% +23,92% +13,66% +5,89%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +5,31% +3,19% +3,19% +18,98% +43,27% +48,07% +50,31% +63,06%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands +0,01% +3,81% +16,82% -8,86% -5,27% +5,72% +3,00% -23,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu +3,66% +10,47% +31,67% +10,47% +19,10% +36,93% +18,67% -13,95%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -4,55% -2,86% -0,69% +23,17% +31,51% +9,48% +7,02% -3,25%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +4,24% +3,74% +6,48% +33,07% +51,12% +22,66% +16,35% +14,59%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +2,77% +1,94% +3,11% +13,20% +28,41% +5,88% -5,83% -13,45%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,88% +14,48% +14,10% +29,78% +53,47% +39,82% +45,34% +31,19%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji +1,80% -1,59% +1,64% +20,74% +33,92% +14,51% +9,60% +4,46%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek +1,21% -1,20% +4,10% +33,41% +70,16% +72,44% +75,19% +62,67%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich +0,74% +1,26% +2,12% +13,16% +24,57% +3,90%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych -3,76% -1,30% +4,34% +26,95% +46,34% +30,29%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych +2,43% +6,31% +5,82% +14,01% +19,14% +1,23% +1,92% +5,62%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold +6,82% +5,21% +2,94% +1,68% +34,85% -2,17% -21,05% -31,22%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich -1,56% +0,96% +8,17% +46,31% +111,73% +53,96%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -5,74% -3,04% +3,72% +42,79% +103,73% +69,42% +68,79% +97,08%
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji +1,56%              
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek +2,16% +1,23% +5,18% +28,36% +40,32% +31,29% +20,09% +17,99%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +3,05% +2,01% +4,51% +26,08% +31,32% +5,59% -4,13% -4,46%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek +3,88% +5,57% +8,65% +24,04% +46,92% +43,55% +35,21% +22,64%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu +3,29% +3,48% +4,82% +17,81% +37,89% +20,90% +15,47% +8,64%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa +1,89% -0,87% +0,21% +17,14% +34,54% +9,06% +7,04% +2,81%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja -3,49% -18,00% -14,11% +2,78% +5,63% +1,91% +1,32% -31,13%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy +4,37% +0,11% +2,70% +19,31% +52,58% +57,36% +52,27% +53,23%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje +2,83% +2,65% +4,34% +20,12% +29,34% +5,38% -0,79% -4,93%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich +2,76% +2,93% +3,58% +14,56% +41,89% +41,73% +46,23% +58,80%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich +3,95% +4,58% +6,90% +19,85% +34,73% +28,81% +35,46% +51,40%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie +2,46% +1,33% +2,37% +19,25% +24,07% -3,99% -8,63% -2,25%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +3,72% +4,67% +5,57% +18,09% +41,48% +28,11% +31,35%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących +0,70% -2,86% -2,80% +15,64%        
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji -1,52% -1,25% +0,92% +11,71% +45,57% +41,37% +42,24% +34,75%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +1,76% -1,30% +0,64% +13,37% +38,91% +39,70% +38,83% +41,26%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek -0,53% +2,83% +4,36% +10,01% +32,40% +30,25% +29,82% +29,14%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek -0,92% +6,82% +11,17% +22,36% +41,57% +33,30% +31,99% +34,50%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych -1,96% -7,12% -6,47% +2,82% +30,50% +32,39% +35,31% +34,33%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1,18% -4,12% -2,86% +12,41% +29,54% +10,48% +7,29% +5,96%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC -1,26% -5,37% -4,12% +12,23% +31,44% +14,10% +13,23% +20,01%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -4,46% -5,49% -4,13% +9,13% +30,60% +27,05% +20,23% +28,87%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy +3,56% +6,74% +7,48% +21,59% +41,83% +19,80% +19,59% +11,71%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii -0,53% -6,96% -6,21% +4,93% +38,05% +58,16% +63,10% +77,62%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality +7,34% +6,58% +5,10% +20,86% +46,56% +6,61% +16,63% +27,77%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja -1,11% +5,06% +6,11% +19,89% +31,73% +15,51% +24,20% +45,80%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +3,89% +7,25% +11,37% +17,09% +19,79% -8,36% +2,11% +17,15%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja -6,67% -22,48% -20,38% -0,49% -7,91% -18,89% -18,35% -43,27%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,14% +0,90% +4,53% +22,21% +36,85% +16,98% +2,79% -7,34%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,81% +2,24% +3,65% +20,29% +30,96% +9,65% +7,06% +6,61%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +0,95% +0,47% +0,96% +8,34% +14,33% +9,93% +10,92% +13,99%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +3,10% -4,34% -3,19% +5,16% +32,83% +37,44% +34,01% +29,03%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,47% -0,17% -0,34% +1,30% +5,94% -2,67% -3,13% -5,12%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -2,80% -2,26% -2,64% -21,27% -25,88% -7,16% -4,56% -9,91%
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Akcji Polskich +3,42% +3,33% +6,04% +25,86% +35,37% +10,22%    
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +3,55% -1,52% -0,07% +13,76% +42,67% +40,78% +42,26% +45,17%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji +5,04% +4,61% +7,73% +31,89% +42,97% +18,00% +11,88% +11,46%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek +4,43% +3,34% +8,54% +21,30% +39,77% +42,18% +27,87% +15,23%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej +1,84% -0,77% -2,15% +15,87% +31,86% -18,53% -18,35% -22,99%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +3,31% +4,58% +5,79% +14,46% +26,14% +10,83% +13,70% +16,14%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +4,61% +5,64% +7,62% +18,73% +40,86% +19,61% +18,73% +21,51%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich -1,64% -9,61% -6,41% +15,46% +47,54% +34,57% +26,60% +14,61%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +3,93% +6,02% +9,12% +35,04% +57,91% +66,84% +55,77% +47,61%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa -6,15% -5,45% -4,63% +25,49% +32,01% -1,42% -3,30% -10,55%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +6,23% +5,14% +9,98% +27,40% +44,94% +32,59% +17,96% +18,94%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych +3,21% +5,57% +6,86% +18,38% +33,06% +14,45% +15,69% +19,41%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących -1,12% -6,27% -3,89% +15,69% +43,71% +16,32% +13,34% +9,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,12% +1,26% +4,84% +19,78% +32,44% +8,38% +1,27% -2,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +3,85% +3,92% +11,07% +23,72% +48,59% +40,32% +33,30% +20,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +2,95% -1,54% +0,35% +11,97% +37,03% +21,58% +23,10% +22,07%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania +2,17% -0,12% +2,31% +22,29% +26,48% -5,91% -12,36% -13,20%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +1,23% +0,45% +1,92% +18,19% +36,36% +13,51% +6,93% +4,59%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania +1,23% +1,27% +1,71% +13,27% +38,52% +20,35% +13,99% +1,15%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +1,73% +2,68% +5,66% +18,76% +47,01% +39,42% +27,20% +18,90%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +2,01% +6,44% +6,52% +19,45% +32,40% +5,47% +7,71% +10,48%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +3,63% +0,70% +0,96% +10,63% +34,95% +27,76% +30,88% +22,56%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +2,11% +5,74% +6,77% +20,27% +29,82% +9,45% +11,72% +23,62%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -6,33% +1,65% +6,02% +22,82% +42,09% +11,81% +12,55% +4,27%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) +1,57% +4,14% +7,75% +11,17% +9,33% +3,20% +3,61% +3,12%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) -1,12% -5,65% -4,16% +12,38% +36,30% +20,01% +14,11% +20,03%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +5,74% +7,99% +8,94% +19,38% +35,82% +15,06% +17,56% +22,38%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych +2,03% -0,44% -0,12% +14,52% +29,82% -3,18% -4,14% -11,44%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich +3,45% +2,26% +1,51% +25,30% +42,16% +16,99% +16,56% -2,15%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich +3,80% +2,10% +1,52% +17,77% +39,34% +13,13% +10,53% -3,90%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +3,44% +0,95% +1,56% +32,71% +69,03% +36,07% +30,25% +9,68%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek +4,11% +9,74% +13,41% +30,36% +46,62% +29,20% +20,61% +12,67%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +5,16% +5,49% +7,25% +33,53% +43,49% -25,26% -32,26% -35,08%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -6,76% -9,78% -15,35% -24,50% -39,17% -50,20% -58,40% -67,06%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -9,69% -10,81% -11,52% -7,62% -14,46% -20,62% -24,75% -22,29%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +7,16% +8,81% +15,35% +19,51% +6,88% +7,87% +8,83% -8,65%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +2,66% +2,49% +5,11% +25,66% +44,16% -6,52% -19,35% -22,68%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +3,61% +3,47% +6,12% +30,88% +38,40% -15,80% -18,91% -20,21%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -2,37% -2,37% -2,27% -8,78% -10,84% -6,61% -7,80% -8,07%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +1,17% +0,36% +4,95% +23,26% +49,95% +42,06% +33,14% +26,89%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +2,56% +1,99% +5,51% +24,76% +36,43% +6,17% +0,36% -4,22%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +2,94% +3,63% +8,18% +32,52% +60,28% +50,21% +41,81% +24,55%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +3,08% +1,47% +6,75% +25,37% +46,38% +33,83% +22,62% +11,63%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy +6,01% +2,29% +4,52% +18,78% +52,04% +32,51%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +1,76% +2,39% +4,16% +21,93% +51,16% +25,19% +24,15% +20,47%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -1,12% -10,53% -7,74% +8,77% +41,23% +32,06% +23,75% +10,71%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących -0,47% -6,47% -5,12% +15,74% +46,56% +23,09% +17,33% +6,89%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny +3,16% +2,39% +3,94% +17,45% +41,40% +25,05% +25,73% +27,84%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +2,27% +5,51% +6,64% +16,65% +38,69% +40,06% +40,02% +58,69%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +1,95% +6,98% +6,96% +17,40% +31,18% +16,50% +17,54% +16,15%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +2,41% +5,45% +8,11% +22,73% +39,06% +10,64% +13,99% +18,75%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -1,34% -4,38% -2,33% +26,39% +24,58% +1,74% +6,94% -0,22%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +2,76% +3,11% +3,80% +22,47% +29,42% -2,10% -7,06% -8,31%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +0,14% -4,00% -3,21% +18,21% +50,89% +22,09% +16,73% +11,42%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +4,83% +6,28% +7,26% +19,26% +45,80% +30,07% +34,71% +47,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -2,39% -1,20% +2,79% +19,14% +41,21% +19,18% +21,71% +18,18%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego +2,52% +1,53% +2,81% +21,94% +27,43% -3,79% -9,47% -13,70%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +3,96% +7,98% +10,54% +32,03% +75,59% +49,14% +38,03% +38,42%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny +4,62% +6,28% +4,72% +20,37% +39,62%      
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +3,97% +7,52% +10,28% +25,32% +52,48% +19,45% +19,50% +15,83%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny +3,16% +4,92% +3,14% +18,49% +27,03% +21,32% +23,71% +28,36%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +2,20% +2,58% +6,05% +26,45% +35,44% +20,78% +12,16% +8,95%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +4,70% +8,23% +11,04% +25,51% +42,00% +12,64% +19,05% +24,98%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +1,81% +1,68% +7,59% +28,89% +56,31% +52,42% +56,57% +59,98%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +3,21% +3,28% +2,74% +18,66% +44,39% +40,33% +37,80% +49,16%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy +1,87% +1,98% +2,73% +15,86% +26,49% +3,60% +2,73% +1,45%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +2,82% +7,63% -19,09% -12,46% -6,88% -4,22% -6,43% -5,61%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +1,41% -4,02% -4,55% +14,08% -38,27% -48,38% -49,73% -45,05%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych +3,29% +2,31% +4,72% +21,94% -22,33% -39,51% -42,73% -48,78%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych                
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak +3,59% +1,90% +1,53% +15,12% +24,75% -3,66% -9,09% -22,10%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek +3,17% +3,28% +5,72% +22,11% +45,14% +31,30% +19,41% -4,92%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych +1,44% -0,64% +0,77% +1,57% +4,54% +7,74% +9,68% +3,05%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii +2,11% +1,53% +0,40% +1,70% -7,38% -11,16% -17,63%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny +3,95% +4,81% +2,38% +10,17% +15,64% +15,19% +23,73% +9,74%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +6,37% +8,91% +15,41% +52,32% +95,57% +72,81% +65,81% +34,94%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth +0,85% +2,55% +2,32% +20,53% +42,46% +45,24% +49,90% +48,24%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +5,01% +0,02% +3,87% +40,92% +50,03% -32,52% -41,30% -39,50%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -2,92% -0,67% -2,64% -20,59% -26,06% -5,55% -0,73% -8,16%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +2,71% +4,49% +6,44% +27,93% +37,16% +10,18% +0,14% -2,30%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych +2,29% -2,36% -4,16% +5,80% +25,95% +16,16% +10,68% +7,84%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,75% -2,74% -2,99% +13,41% +50,10% +25,19% +15,63% +12,65%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,98% +1,35% +1,35% +21,98% +47,82% +21,05% +15,93% +21,68%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) +0,55% +1,69% -2,12% -3,02% -6,07% -24,11% -22,68% -3,17%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek +4,05% +6,82% +9,28% +33,63% +59,26% +49,73% +37,48% +27,89%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich +3,57% +3,99% +5,24% +28,76% +41,59% +9,10% +1,04% -0,96%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych +3,12% +1,57% +2,05% +18,24% +50,37% +52,49% +58,06% +18,37%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +0,19% -1,93% -0,68% +22,19% +26,48% +6,57% +4,51% -4,33%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +4,39% -7,39% -0,27% +9,11% +36,05% +31,89% +33,19% +33,47%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich +3,65% +7,22% +8,51% +22,10% +37,05% +7,90% +9,92% +10,47%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich +4,43% +5,56% +7,49% +31,62% +47,68% +18,21% +9,98% +7,45%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących -0,02% -3,56% -2,18% +15,05% +38,06% +19,32% +13,98% +9,35%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -3,70% -6,95% -5,29% +18,34% +17,56% -8,04% -9,99% -17,59%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny +2,89% +5,48% +6,37% +20,29% +21,68% -0,22% +0,60% +3,47%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +3,70% +1,47% +2,49% +10,73% +48,63% +66,87% +68,67% +79,99%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna +2,59% +2,71% +3,60% +20,21% +31,77% +11,06% +4,87% -0,81%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +1,90% +7,58% -17,39% -17,22% -22,45% -23,96% -33,71% -35,00%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 w likwidacji +0,54% +13,35%            
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +2,90% +1,37% +2,48% +11,14% +27,74% +23,63% +17,89% +13,95%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities -1,43% -3,77% -3,27% +14,93% +36,89% +27,38% +23,66% +35,87%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji +1,56% +4,39% +14,27% -12,72% -6,79% +5,84% -6,34% -2,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +3,87% +1,99% +4,02% +16,94% +35,48% +17,53% -3,45% -7,36%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +3,43% +3,62% +6,89% +16,59% +58,10% +83,63% +82,01% +81,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +3,48% +5,70% +6,89% +9,60% +5,44% +12,84% +23,66% +15,85%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +0,87% +2,90% +7,37% +3,16% -3,77% -2,39% -1,69% +14,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +2,42% -18,58% -12,81% +7,13% +90,51% +119,15% +116,34% +130,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value +2,55% +5,54% +7,75% +16,65%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands +2,29% -7,84% -4,87% +8,84% +68,88% +50,10% +50,80% +56,08%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +1,21% +0,17% +1,18% +7,40% +20,19% +9,61% +9,66% +9,46%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +1,87% +0,28% +1,98% +11,73% +33,05% +16,28% +14,51% +11,58%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji +2,85% -11,45% -7,78% +8,46% +43,99% +46,73% +31,59% +33,74%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny +4,06% +3,47% +5,28% +26,35% +56,42% +28,59% +18,23% +13,84%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +2,70% +4,23% +19,54% -5,10% -6,03% -12,85% -17,91% -24,31%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
Data aktualizacji: 2021-04-23, Źródło danych: Notoria