Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -2,60% -3,67% -1,25% -9,53% -17,93% -17,58% -2,12%  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych -3,99% -4,53% -0,44% -6,91% -16,78% -12,18% +3,74% +3,18%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek -5,11% -7,94% -7,79% -13,08% -16,29% -19,17% -10,03% -11,32%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -2,99% -9,00% -7,40% -20,27% -27,22% -30,20% -21,07% -22,21%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -0,30% -2,13% -0,22% -9,78% -16,64% -17,15% -4,66% -12,31%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych -4,30% -4,64% -5,97% -4,44% -2,66% +4,81% +10,82% +12,22%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,15% -7,94% -5,95% -7,91% -8,03% -9,55% -1,26% +1,68%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny -2,24% -4,53% -1,74% -6,39% -11,32% -8,42% +6,13% -1,51%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii +1,94% +1,21% +0,56% -2,16% -1,69% -4,00% -3,57% +1,86%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select -6,08% -8,08% -9,17% -3,31% -5,91% -2,23% +7,11%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +3,34% +2,90% -5,24% -5,65% -4,22% +5,28% +12,53%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity -9,68% -12,64% -12,13% -14,93% -11,65% -9,25%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących -4,42% -6,26% -11,52% -20,28% -19,81% -7,20% -7,61% -2,53%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced -6,06% -7,14% -11,06% -5,50% +1,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia -3,33% -4,06% -2,55% +1,36% +1,67% +3,41% +12,68%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich -7,53% -7,65% -7,88% -3,69% +0,62%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych -0,07% +0,05% +1,29% +3,09% +1,45% +5,77% +13,44%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return -0,53% -0,66% -0,68% -0,85% -1,31% -1,62%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short +1,45% +1,09% -1,15% +3,33% +8,11% -2,17% -20,48% -9,16%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -14,66% -14,80% -19,58% -20,79% -19,91% -16,79%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -9,86% -12,57% -18,14% -18,93% -19,64% -17,17%    
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny -4,21% -4,31% -6,79% -7,97% -11,52% -13,60% -3,68% +4,26%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany -2,76% -2,72% -4,38% -4,92% -5,54% -3,51% -2,50%  
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji -5,55% -6,83% -9,32% -11,91% -12,53% -15,00% -8,62% -9,60%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji -4,12% -4,16% -5,28% -4,25% -4,79% -3,17% -0,76% +4,60%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek -5,23% -9,52% -8,69% -15,34% -22,33% -28,16% -20,21% -17,61%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii -4,45% -10,05% -8,60% -9,32% -10,93% -14,80% -6,52% -0,18%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek -4,18% -9,25% -8,23% -11,53% -13,81% -14,48% -9,73% -6,40%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji -3,11% -4,78% -2,69% -8,19% -14,53% -10,31% +2,16% +2,70%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny -1,57% -2,26% +0,20% -5,98% -11,93% -3,71% +17,49% +13,22%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych -2,16% -3,42% -2,11% -10,33% -16,50% -10,34% +4,36% +5,78%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji -2,64% -4,73% -2,06% -8,17% -12,85% -8,02% +10,32% -0,28%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,32% -6,96% -4,87% -8,91% -9,23% -4,52% +5,84% +13,57%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -4,91% -5,60% -8,65% -12,94% -19,02% -13,31% -7,30% -9,18%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich -3,16% -6,67% -4,57% -9,46% -11,11% -5,97% +13,45% +3,71%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich -2,69% -1,06% -0,19% +4,70%        
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek -5,79% -5,42% -6,86% -4,98%        
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji -4,05% -3,21% -4,08% -2,76%        
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania -1,36% -3,50% -1,57% -8,24% -14,03% -7,88% +9,36%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu -4,98% -4,11% -5,51% -5,87% -5,25% +2,39% +9,82%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -0,98% -10,21% -10,71% -15,69% -18,69% -16,47% -11,89% -10,71%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji -1,31% -3,41% -1,37% -8,08% -13,48% -7,46% +10,28% +3,00%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -2,34% -2,15% +0,51% -6,38% -15,28% -14,60% +3,47% -5,91%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -2,06% -3,97% -2,38% -9,94% -17,18%      
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich -7,20% -7,60% -10,20% -2,35% +0,87% +17,81% +39,58% +53,78%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich +0,62% -2,92% -2,70% -11,17% -17,61% -25,06% -16,27% -14,46%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -4,46% -3,70% -1,15% -13,94% -22,35% -27,89% -22,63% -18,14%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych -5,98% -6,98% -6,97% -18,43% -26,38% -32,39% -27,73% -23,34%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +0,06% -1,74% -3,61% -14,19% -14,95% -8,24% +3,69% +4,31%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny -1,00% -3,33% -2,68% -9,01% -7,58% +0,70% +21,11% +21,08%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny -3,56% -6,42% -5,96% -8,61% -14,23% -10,10% +2,31% +2,16%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -11,03% -11,03% -9,83% -11,03% -25,88% -26,16% -21,61% -12,73%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji -2,83% -3,62% -1,52% -5,24% -10,06% -3,93% +9,59% +1,63%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select +0,90% -0,29% -5,56% -6,78% -12,03% -5,38% +2,16% +9,70%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych -2,38% -2,92% -3,01% -0,58% -1,82% -0,52%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów -2,88% -1,63% -7,90% -8,21% +0,05% +2,95% +6,34%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -4,41% -6,40% -0,96% +26,08% +19,11% +29,02% +37,75%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek -2,09% -6,07% -5,15% -8,25% -11,71% -10,63% -4,09% -1,42%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny -2,27% -3,01% -1,15% -5,66% -11,69% -4,69% +8,46% +2,79%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek -1,15% -6,25% -6,29% -11,71% -14,85% -13,64% -4,44% +2,25%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny -3,17% -3,39% -1,53% -7,45% -14,30% -6,66% +8,55% -8,11%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 -1,25% -3,02% +2,31% -4,90% -13,12% -3,00% +24,57%  
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU -5,16% -5,30% -7,84% -6,00% -6,72% +1,67% +13,61%  
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 -4,77% -2,81% -1,99% +1,39% +6,30% +15,79% +26,53%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie -1,46% -1,59% +1,29%          
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych -4,19% -2,43% -2,61%          
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji -8,57% -10,66% -11,31% -2,76% -2,09% +8,04% +27,78% +36,61%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych -6,46% -7,71% -8,63% -3,05% +1,94% +14,48% +34,09% +24,54%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek -7,36% -8,65% -9,98% +1,08% -1,01% +4,40% +13,16% +17,13%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek -6,30% -9,53% -9,65% -3,57% -9,72% -8,52% +5,16% +10,94%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych -8,70% -9,34% -10,59% -2,08% +0,77% +11,53% +26,93% +35,52%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1,16% -3,49% -6,14% -9,86% -11,16% -7,62% -4,36% -5,28%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +19,60% +11,97% +9,00% +3,10% -1,89% +1,20% -0,78% +35,68%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC +0,52% -3,38% -5,55% -5,91% -5,78% +0,03% +7,49% +18,89%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -6,46% -11,58% -12,77% -6,70% -9,41% -5,78% -0,19% +2,36%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy -6,37% -7,72% -10,77% -9,16% -11,10% -1,11% +9,28% +10,06%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii -9,01% -9,14% -11,27% +4,12% +13,69% +28,40% +48,43% +69,00%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja +3,52% +4,36% -1,87% +8,76% -0,79% -4,49% +4,95% +24,96%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -2,91% -4,19% -1,51% +5,61% -0,07% -6,70% -2,82% +4,87%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja +17,18% +15,25% -8,82% -26,92% -35,55% -33,04% -33,52% -35,19%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,55% -6,71% -5,70% -13,27% -17,89% -14,31% -2,67%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,65% -3,18% -0,21% -6,48% -12,56% -10,45% +5,80% +1,13%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus -0,12% -0,54% +0,44% -1,65% -1,37% +6,18% +21,45% +34,16%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów -5,27% -4,56% -8,77% -6,33% -4,49% +9,87% +27,99% +32,90%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,12% -0,77% -0,87% -3,37% -5,38% -8,58% -1,51% +1,20%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity +2,08% +0,30% -3,58% +2,42% +8,99% -5,99% -29,77% -20,48%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji -6,04% -5,41% -7,72% -5,13%        
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji -2,37% -4,31% -1,84% -9,93% -18,93% -14,62% +3,59% -7,44%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek -2,67% -11,30% -8,52% -15,90% -27,51% -33,58% -20,39% -13,51%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej +9,77% +6,97% +2,56% -8,90%        
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich -5,11% -5,11% -6,37% -3,53%        
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich -3,69% -2,70% -2,06%   +1,83% +7,42% +14,24% +20,76%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich -6,37% -8,09% -13,02% -18,79% -17,14% -5,65% -3,76% +4,06%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek -3,02% -12,02% -6,69% -14,47% -17,80% -26,61% -14,27% -4,77%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa +5,43% +2,93% -1,34% -13,99% -21,24% -15,95% -5,14% -7,05%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich -0,89% -3,30% -1,07% -8,39% -17,85% -15,86% +1,27% -7,78%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych -3,35% -3,35% -2,88% -0,25% -0,25% +3,85% +10,82% +21,65%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących -2,10% -3,56% -8,00% -13,76% -13,04% -3,34% +0,48% +10,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -3,04% -5,45% -3,67% -9,29% -17,14% -14,39% +0,54% -6,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -3,06% -9,84% -8,02% -13,21% -18,17% -21,85% -13,95% -5,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji -4,56% -4,10% -5,80% -4,01% -5,21% +2,68% +10,12% +10,66%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 -1,62% -2,45% +1,18% -6,49% -13,38% -5,25% +14,32% +9,06%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,76% -2,99% -0,02% -7,36% -15,31% -8,59% +9,33% +3,23%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich +6,90% +8,03% +0,89% -12,70% -21,28% -13,03% -5,08% -7,00%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek -0,73% -6,28% -4,34% -11,99% -16,14% -15,18% -5,55% +3,32%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) +8,69% +7,77% +2,62% -13,96% -12,76% -4,15% -3,84% +17,99%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) -1,61% -2,50% -3,58% -2,43% -3,83% -2,98% +1,65% +1,73%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) -4,36% -4,25% -4,45% -3,47% -4,83% +0,77% +11,72% +3,00%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) -1,60% -2,40% -0,12% +4,44% +1,48% +0,70% +12,27% +15,36%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -2,82% +0,33% -2,59% -3,61% -0,68% +15,88% +25,17% +7,66%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) -4,63% -4,94% -5,60% -11,65% -10,56% +2,73% +6,70% +9,05%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) -0,70% -2,37% -1,88% -5,30% -7,85% -4,91% +3,99% +14,60%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) -3,65% -3,50% -0,90% +1,21% +3,57% +10,65% +19,40% +29,73%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -7,03% -6,55% -4,47% -7,46% -12,48% -10,64% -7,92%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -4,61% -6,78% -5,20% -14,23% -18,53% -12,87% +4,48% -3,82%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -3,77% -8,42% -8,34% -16,65% -18,36% -16,09% -5,65% -0,31%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier -3,14% -5,36% -10,58% -17,87% -15,00% -8,63% -3,22% -0,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek +1,81% -3,69% -1,12% -12,42% -17,96%      
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,96% -4,06% -0,29% -11,37% -16,20% -5,62% +30,24% -2,23%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -2,82% -5,26% -6,32% -10,44% -15,76% -12,73% -9,99% -12,73%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -3,62% -5,29% -3,34% -9,83% -15,13% -10,03% +3,98% -3,87%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,79% -6,78% -6,26% -13,66% -15,54% -15,00% -6,92% +0,07%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl -4,08% -7,24% -3,16% -13,39% -20,88% -6,62% +21,97% -9,38%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji -1,33% -1,55% +0,68% -5,43% -12,17% -2,20% +24,54% +1,95%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -1,15% -1,15% -1,81% -0,19%        
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja -1,23% -3,01% -1,63% -10,79% -15,55% -8,08% +8,65% +0,62%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -1,29% -2,54% -1,57% -9,59% -14,93% -8,43% +7,85% -0,43%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -2,20% -8,34% -8,14% -17,56% -20,69% -21,49% -14,12% -11,82%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -1,55% -7,37% -6,99% -15,13% -19,06% -17,48% -9,90% -6,50%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych -6,17% -6,47% -7,89% -7,00% -7,30% -2,20% +7,53% +0,43%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -5,68% -6,65% -12,04% -17,75% -15,93% +0,66% +3,16% +2,47%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących -3,77% -3,77% -10,27% -16,37% -16,37% -3,35% +2,95% +0,30%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny -3,25% -2,71% -3,34% -2,98% -1,14% +4,09%    
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -4,36% -5,42% -3,20% +7,38% +4,02% +1,06% +11,55% +16,40%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -5,56% -6,07% -8,39% -5,07% -7,68% -3,58% +2,40% -2,65%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny -3,53% -3,63% -5,46% -3,64% -6,17% -1,03% +7,61% +6,99%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -1,67% -2,40% -5,18% -9,15% -15,15% -9,41% +0,68% +1,96%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus -1,71% -1,47% -0,12% -5,92% -10,18% -1,37% +15,73% +10,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -5,28% -5,46% -9,91% -17,18% -16,80% -6,32% -3,49% -1,90%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego -3,59% -2,33% -1,00% +2,08% +5,31% +10,17% +15,83% +18,25%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku -5,08% -5,81% -9,07% -14,42% -12,63% -2,30% -0,34% +2,68%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -2,93% +1,04% -1,60% -1,78% -0,83% +10,36% +14,53% +0,13%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny -10,14% -10,03% -13,09% -9,86% -3,38% +5,57% +15,59% +24,18%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny -7,70% -7,81% -10,35% -10,22% -14,22% -9,64% -1,97% +3,18%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek -2,69% -5,44% -4,87% -6,23% -10,51% -6,03% +6,76% +10,61%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego -3,62% -4,12% -6,92% -5,73% -8,64% -2,53% +7,27% +2,17%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny -2,36% -1,10% -0,72% +3,74% +5,86% +12,36%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +4,12% +4,65% -3,18% -2,45% -0,82% -1,13% +6,92% +55,63%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny -4,47% -3,16% -3,08% +2,55% +13,23% +23,66% +42,00% +57,89%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy -2,54% -2,34% -2,02% -5,45%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -1,05% -5,92% -6,02% -13,91% -21,22% -21,31% -7,00% -12,63%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -2,34% -9,65% -11,04% -18,66% -24,69% -31,32% -21,97% -18,50%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych -0,59% -0,66% +0,22% -6,75% -8,73% -2,72% +1,32% -0,74%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii -4,89% -6,27% -4,96% -4,28% -10,96% -21,38% -27,83%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny -2,25% -3,62% -5,12% -4,51% -17,74% -16,75% -15,21% -26,88%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych -2,64% -3,45% -3,57% +1,48% -0,79% -0,62% +7,83% +13,09%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących -0,66% -1,80% -3,54% -1,57% -1,37% +7,55% +11,69% +11,43%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -1,24% -4,54% -5,11% -12,21% -20,35% -23,95% -10,19% +7,73%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +0,36% -10,56% -10,03% -21,50% -27,13% -27,24% -15,38% -16,60%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Europa -8,37% -10,50% -12,63% -16,86% -23,25% -17,02% -12,33% -3,42%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth -6,06% -8,70% -9,96% -4,19% -11,56%      
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev -5,19% -3,00% +3,60% -11,14% -27,20% -7,73% +48,44% -4,83%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja +0,31% +0,33% -6,84% -2,61% -6,16% -1,33% +13,77% +34,00%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short +2,13% +0,17% -3,98% +1,87% +9,03% -6,13% -29,48% -19,40%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji -2,08% -3,47% -0,64% -7,65% -14,31% -13,48% -2,19% -7,06%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych -5,77% -6,98% -7,11% -5,06% -1,74% +1,34% +11,18% +14,66%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,66% -5,98% -4,83% -10,05% -14,60% -16,56% -8,39% -5,22%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +0,22% -1,77% -1,81% -2,95% -3,87% +0,74% +4,33% +4,29%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy -5,43% -10,62% -11,32% -22,50% -20,59% -19,50% -14,34%  
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji -1,43% -2,24% -0,03% -9,20% -17,91% -14,42% -1,01% -2,65%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek -0,19% -5,67% -5,48% -12,37%        
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich -1,01% -2,02% -0,68% -8,45% -13,47% -7,03% +11,12% +3,11%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -0,47% -2,00% -3,78% -13,51% -15,69% -7,92% +1,38%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich +10,35% +8,04% -6,67% -25,46% -35,59% -34,34% -30,60% -26,22%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich -4,30% -3,07% -3,41% -1,46%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich -3,11% -4,17% -6,44% -4,89% -7,59% -3,02% +9,53%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich -1,25% -4,38% -2,21% -9,61% -9,39% -5,42% +10,88% +6,41%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących -5,55% -7,04% -9,30% -12,20%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +3,27% +3,26% -1,27% -12,00% -16,45% -7,37% +1,99% +13,98%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -2,85% -3,31% -3,88% -3,36% -6,09% -6,41% +0,97%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji -4,81% -5,27% -7,95% -1,09%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna -0,65% -2,58% -2,56% -9,58%        
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,49% -5,17% -3,88% -5,29% -7,75% -1,45% +12,69% +10,19%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities -0,33% -3,73% -7,01% -3,79% -7,32% +5,00% +11,56% +22,04%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity -3,69% -2,33% -2,67% -2,83% -0,26% +4,87% +12,20% +15,34%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja -4,91% -3,63% -3,60% -8,11% -12,22% -3,08% +16,69% +10,79%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek -9,77% -5,77% -9,12% -3,53% +2,23% +24,10% +40,17% +42,71%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek -5,52% -11,46% -10,03% -7,28% -5,94% +0,48% +13,55% +23,66%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych -4,53% -3,27% -3,86% -0,34% +2,83% +13,00% +24,81% +20,97%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących -3,82% -5,97% -7,92% -8,59% -10,95% -7,24% -3,94% +1,48%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych -8,97% -6,17% -10,34% -1,48% +10,17% +32,61% +50,78% +56,57%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands -7,81% -6,17% -9,71% -3,93% +4,88% +26,24% +43,67% +47,22%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych -1,50% -2,14% -2,30% -3,29% -3,26% +0,16% -1,49% -1,49%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych -2,35% -3,71% -3,85% -6,78% -8,33% -3,46% -2,32% -2,32%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 -0,93% -5,65% -5,62% -11,69% -16,29% -10,00% +3,40% -0,15%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -1,40% -2,99% -1,18% -8,83% -15,31% -16,75% -9,88% -17,58%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji -2,73% -5,88% -5,41% -10,40% -17,65% -14,64% -10,65% -18,17%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,20% -11,63% -12,31% -14,09% -14,97% -15,74% -7,13% -2,75%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy -5,39% -6,64% -5,84% -6,75% -9,27% -5,69% +3,15% +9,72%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa -1,85% -2,20% -5,40% -8,57% -11,40% -2,72% +6,64% +14,40%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja +11,41% +13,04% -12,20% -28,82% -34,75% -31,56% -31,77% -31,87%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu -5,30% -7,17% -5,68% -10,12% -13,12% -8,95% +6,51% +9,59%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje -4,29% -6,30% -3,98% -9,09% -13,91% -7,48% +8,19% +5,09%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma +0,45% -0,73% +3,68% +14,66% +3,65% +1,77% +15,29% +15,85%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny -1,72% -2,75% -0,87% +4,04% +3,24% +4,00% +11,04% +14,11%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód -3,14% -7,07% -4,10% -8,43% -10,16% -9,95% -1,20% +9,38%
Data aktualizacji: 2018-10-19, Źródło danych: Notoria