Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -1,32% +2,11% +1,81% +5,02% -3,24% -3,18% -13,81% -17,14%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +2,18% +5,77% +7,61% +11,05% +4,66% -1,33% -9,62% -11,82%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek +3,65% +8,80% +12,64% +13,26% +12,08% +2,32% -5,79% -8,84%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -4,84% -4,07% -9,84% -12,10% -2,19% -23,25% -30,19% -23,79%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny -2,63% +2,53% +5,21%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna -2,89% -3,15% -3,43%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek -5,62% -4,33% -6,20%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -2,58% +0,61% -9,01% -12,32% -8,33% -18,33% -25,27% -14,45%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych +2,02% +5,41% +7,90% +13,57% +12,49% +6,55% +7,48% +20,30%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +0,18% +7,16% +10,85% +10,52% +5,61% -6,03% -8,26% -9,72%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny -2,90% +1,57% +1,23% +3,31% -3,90% -5,74% -10,17% -9,98%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii -2,29% -1,61% -1,61% +0,96% -2,02% -4,26% -6,92% -12,00%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining -2,77% -0,93% +3,48% +11,75% -0,55% +7,14% -0,46% +9,25%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity -0,87% +0,86% +2,46% +5,39% +1,61% -10,24% -10,17% +0,84%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących -3,19% -0,11% +3,98% +9,03% +1,58% -2,01% -18,40% +0,42%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced +4,67% +11,34% +12,13% +17,84% +14,89% +17,59% +19,92%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth +1,83% +4,07% +6,13% +8,95% +8,28% +8,04% +8,22% +7,24%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +3,78% +6,71% +8,45% +15,22% +18,16% +12,02% +18,24% +20,74%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select +3,99% +7,50% +11,49% +22,86% +28,96% +16,70% +25,20% +29,58%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +4,30% +6,47% +9,84% +19,54% +20,95% +7,24% +13,72%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych +0,30% +0,63% +0,95% +1,65% +2,85% +2,31% +7,38% +11,44%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,44% -0,44% +3,14% -3,89% -4,76% -23,15% -29,32%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych +1,36% +2,82% +5,81% +4,31% +0,97% -11,17% -20,50%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altus Short +3,50% +0,60% +3,48% +3,21% +7,73% +2,16% +6,87% -8,49%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 -3,62% -1,93% -4,84% -1,50% -11,24% -6,56% -13,37% -5,81%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +1,09% +3,13% +4,86% +15,24% +18,40% +13,24% +14,75% +26,15%
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +1,18% +4,85% +8,07% +15,47% +18,94% +14,99% +19,98% +37,19%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +0,20% +3,02% +5,59% +9,96% +10,71% +7,11% +2,97% -3,71%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +0,61% +2,08% +3,15% +4,89% +8,31% +5,74% +3,54% +5,95%
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +1,55% +3,18% +6,88% +15,74% +9,26% -2,76% -6,19% -11,73%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +1,32% +2,47% +5,22% +11,39% +11,06% +6,32% +7,83% +7,41%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek +1,62% +9,21% +12,62% +15,69% +16,92% +5,19% -6,65% -15,62%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii +3,95% +9,25% +13,42% +18,93% +22,02% +9,43% +6,97% +4,02%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek +3,92% +4,09% +4,28% +3,37% -9,14% -10,11% -14,46% -5,50%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +0,74% +4,84% +4,51% +8,62% +4,18% +2,51% -5,12% -3,63%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek -1,91% +1,19% -0,11% +2,96%        
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny -1,26% +2,24% +1,45% +5,09% -0,36% +2,87% -4,29% +2,49%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych -0,72% +2,71% +3,44% +8,31% +0,59% +0,42% -10,57% -6,23%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji -0,27% +3,11% +3,04% +6,33% +2,46% +2,11% -5,17% -0,89%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,71% +7,16% +11,00% +10,42% +6,67% +0,57% -4,00% +0,80%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +0,49% +4,88% +5,70% +9,64% +7,74% +5,03% -2,00% +6,43%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz AXA Akcji Rynków Wschodzących -5,06% -2,63% +2,73% +8,54% +3,67% +4,02% -5,49% -6,12%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +3,10% +8,64% +11,37% +16,33% +22,94% +17,92% +25,80%  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +3,48% +6,37% +10,01% +19,23% +21,15% +15,10% +18,40%  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji +1,94% +5,41% +8,20% +13,94% +17,23% +13,64% +14,07%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A -1,80% +1,87% +1,63% +3,87% -2,54% -1,56% -9,61% -5,82%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C -1,55% +2,40% +2,46% +5,64%        
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu -0,42% +1,36% +4,66% +11,83% +11,58% +8,05% +6,20% +16,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +1,93% +8,68% +13,88% +18,65% +22,59% +14,62% +3,86% +4,98%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji -1,82% +1,83% +1,54% +3,62% -2,13% -0,85% -8,87% -4,47%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -3,96% -1,24% -3,65% -1,41% -13,31% -10,58% -18,93% -21,30%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji -0,96% +4,75% +6,82% +8,76% -1,27% -2,09% -14,03%  
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +2,87% +5,70% +9,77% +17,88% +21,54% +14,80% +19,43% +50,61%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands +0,55% +3,27% +5,57% +8,15% +11,41% +10,47% -4,81% -16,37%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu +2,98% +7,96% +12,66% +17,16% +21,03% +11,36% -7,62% -18,74%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -0,35% +3,52% +5,21% +10,34% +8,01% +11,92% -4,55% +6,75%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny -1,84% +1,59% +0,79% +4,30% +1,43% +1,26% -6,66% +7,59%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +1,36% +4,27% +4,96% +5,48% -3,05% -10,12% -15,73% -13,72%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +14,04% +14,04% +17,83% +16,96% +28,79% +5,96% -4,49% -6,82%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji -0,92% +2,82% +2,46% +2,74% +0,08% -5,27% -10,46% -4,01%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek +4,99% +11,69% +13,76% +18,37% +23,38% +18,62% +7,95% +12,76%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich -5,67% -3,73% -1,59%          
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych +0,71% +2,92% +7,26%          
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych +1,34% +3,31% +6,83% +14,54% +11,36% +10,71% +14,47%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów -7,59% -7,18% -0,23% -0,22% -18,73% -26,33% -26,14% -24,38%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich -1,42% +1,08% +5,13%          
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych +3,19% +5,85% +10,35% +23,74% +14,22% +4,19% +35,36% +34,03%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek +1,62% +6,36% +10,14% +11,21% +4,90% +2,96% -0,82% -4,21%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny -1,31% +0,72% -0,43% +2,30% -5,80% -5,17% -10,28% -8,43%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy +3,07% +7,35% +11,26% +14,36% +14,76% +9,34% +10,67% +11,09%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek +3,66% +11,17% +15,22% +16,35% +15,91% +2,69% -2,92% -2,29%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu +1,66% +5,22% +6,77% +6,79% +4,54% -1,20% -5,98% -2,62%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa -0,93% +3,05% +5,67% +8,13% +8,38% +7,71% -2,70% +6,68%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja -3,46% +4,20% +3,85% +14,60% +1,62% +24,14% -26,57% -24,68%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje +0,64% +3,51% +3,34% +2,15% -1,76% -5,79% -11,15% -6,04%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Biopharma +1,37% +1,60% +4,44% +12,86% +14,53% +14,46% +31,27% +20,30%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Selektywny Globalny +2,53% +4,75% +6,41% +11,39% +16,77% +14,59% +23,07% +23,17%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Daleki Wschód +3,56% +6,17% +7,81% +15,60% +14,03% +15,18% +9,34% +14,15%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie -2,57% -0,05% -1,64% +0,94% -6,20% -2,36% -0,02%  
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych +0,16% +2,54% +5,60% +12,45% +15,32% +13,07%    
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +1,83% +8,99% +8,54% +17,98% +25,00% +0,12% +8,03% +24,61%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +4,09% +9,20% +10,91% +17,95% +21,81% +10,64% +16,62% +37,60%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +0,58% +5,14% +4,71% +9,47% +13,19% -2,75% +6,12% +13,15%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek -0,18% +6,11% +4,35% +9,00% +17,43% +3,64% +3,80% +7,64%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +2,46% +8,77% +9,00% +18,97% +27,16% +7,73% +16,00% +38,26%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -2,69% +0,18% +4,56% +10,03% +6,57% +9,33% -0,01% +5,28%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +0,98% +4,45% +14,04% +9,44% +18,32% +48,67% +32,70% +29,12%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC -2,61% +0,45% +5,95% +12,60% +11,89% +16,97% +11,28% +22,19%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +0,99% +3,50% +6,44% +10,13% +9,94% +4,69% +9,66% +14,66%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy +1,61% +5,92% +7,71% +18,76% +19,03% +3,23% +3,29% +14,91%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii +6,07% +14,06% +15,67% +26,73% +39,10% +22,32% +42,59% +81,43%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja -1,36% +5,57% +8,95% +16,85% +25,18% +37,62% +31,92% +17,82%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +4,32% +7,54% +5,67% +9,47% +18,27% +20,68% +36,65% +20,01%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja -5,68% +3,30% +0,64% +7,94% -0,92% +26,88% -27,62% -25,92%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,66% +4,85% +7,80% +6,55% -1,13% -5,61% -15,76% -16,03%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,52% +3,41% +3,00% +6,58% +1,14% +3,35% -2,75% -3,81%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +0,71% +1,78% +2,39% +3,41% +3,65% +6,99% +6,12% +11,51%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +1,96% +6,93% +10,25% +16,78% +21,24% +10,82% +8,25% +33,89%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,59% +1,99% +2,54% +3,14% +3,40% +2,62% -1,94% -5,04%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity +3,47% +1,60% +4,33% -0,28% +7,64% -0,05% +4,54% -9,77%
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Akcji Polskich -1,71% +1,40% +1,18%          
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +2,18% +5,90% +10,41% +18,56% +20,20% +17,31% +18,56%  
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji -2,43% +0,88% -1,72% +2,20% -4,92% -1,59% -11,48% -12,42%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek -0,38% +6,83% +10,61% +9,99% +3,44% -4,40% -15,37% -28,39%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej -4,17% -3,23% +4,99% +7,86% -0,90% +14,75% -2,85%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich +2,22% +4,63% +8,62% +15,54% +20,18% +14,55% +18,87%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich +0,28% +2,28% +4,66% +8,21% +7,16% +4,66% +6,21% +14,14%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich -2,72% +1,21% +7,84% +10,71% +7,38% +3,30% -8,95% +9,26%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +5,59% +15,54% +17,64% +17,34% +16,13% +9,28% +0,11% -7,45%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa -3,45% -0,12% +0,37% +5,87% +3,31% +13,90% -11,17% -10,98%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich -1,74% +3,67% +3,86% +4,05% -5,52% -2,08% -12,54% -14,91%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych   +1,70% +3,93% +8,97% +10,31% +7,02% +9,63% +14,96%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących -4,02% -0,81% +7,12% +11,39% +9,03% +11,52% -2,30% +13,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,14% +3,27% +2,22% +4,91% +0,41% -2,89% -10,98% -11,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +3,61% +9,10% +10,86% +12,10% +13,26% +0,50% -8,26% -12,54%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +1,16% +4,24% +6,51% +12,54% +15,96% +10,21% +8,88% +18,38%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania -2,49% +0,39% -1,17% +0,61% -6,62% -4,98% -13,44% -7,17%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,41% +3,12% +3,05% +4,89% -0,46% +0,27% -9,67% -5,53%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania +2,13% +4,66% +4,58% +6,97% -2,24% +12,03% -15,09% -11,05%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +2,45% +6,40% +8,58% +7,59% +4,39% +1,08% -9,92% -9,47%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) +1,48% +2,48% +3,86% +4,89% +7,12% +4,23% +3,78% +4,49%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +1,89% +3,08% +5,52% +15,34% +15,32% +10,95% +14,58% +19,26%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +4,05% +7,89% +12,44% +17,59% +24,88% +37,70% +8,51% +21,29%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +1,27% +2,44% +6,27% +16,05% +17,43% +15,59% +22,84% +17,41%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -5,70% -5,79% -2,80% +12,11% +3,56% -1,21% -6,04% +8,15%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) -4,82% -2,82% +1,77% +8,22% +2,05% +4,67% -1,68% +15,78%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) -1,21% +1,77% +6,35% +13,07% +6,72% +11,38% +7,13% +10,21%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +0,04% +1,08% +4,51% +10,33% +11,64% +6,66% +11,73% +19,50%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,48% +1,56% +1,20% +7,15% +0,74% -6,86% -17,82% -11,64%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +0,63% +4,21% +8,00% +13,16% +7,12% -2,43% -12,66% -10,71%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier -1,22% +1,12% +6,35% +12,16% +10,09% +13,26% -0,46% +9,19%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek -1,02% +1,94% +5,17% +4,22% -0,34% +1,24% -12,81%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -5,42% -2,90% -3,73% -0,32% -14,75% -11,63% -21,29% -10,37%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -1,55% -3,76% -7,14% -17,00% -26,83% -36,65% -41,84% -42,32%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,78% +0,51% -0,70% +3,72% -4,36% -8,16% -15,08% -12,44%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,06% +4,44% +6,93% +10,88% +4,00% -2,56% -11,54% -12,76%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl -5,65% -3,21% -4,66% +0,48% -18,19% -16,47% -26,28% -12,31%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji -2,43% -1,01% -1,34% +3,52% -4,03% -2,43% -9,72% -1,89%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -1,45% -1,07% +0,10% +0,59% -0,29% -2,12% -0,78%  
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +3,16% +8,45% +14,31% +17,01% +12,62% +14,20% +1,15% +9,60%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -1,63% +0,81% +1,24% +3,32% -2,17% -0,89% -10,94% -6,41%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +2,90% +7,53% +13,20% +14,21% +11,74% +6,75% -8,25% -9,03%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +1,87% +6,51% +10,60% +8,04% +4,81% +2,08% -9,92% -10,82%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy +0,81% +4,00% +7,09% +10,05%        
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +1,61% +3,51% +7,19% +15,90% +14,89% +6,93% +7,45% +12,94%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -3,85% -0,60% +3,42% +9,66% +4,61% +1,11% -12,67% +10,75%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących -3,94% -1,08% +3,54% +9,25% +4,87% +5,17% -11,59% +6,40%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny +0,17% +2,83% +5,92% +12,28% +14,10% +11,44% +10,21% +19,09%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +5,83% +9,64% +11,97% +15,97% +20,67% +16,73% +31,61% +20,01%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +2,20% +3,59% +5,79% +13,00% +12,93% +6,46% +9,82% +8,96%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +1,36% +2,60% +5,04% +13,82% +17,16% +14,69% +16,76% +20,31%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -3,43% +0,87% +1,52% +9,03% +8,48% +10,27% -4,33% +0,69%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus -2,27% -0,66% -2,17% +1,60% -7,42% -5,26% -11,53% -5,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -5,08% -1,69% +3,51% +11,15% +5,25% +7,15% -7,33% +9,01%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +1,22% +4,23% +7,85% +15,38% +20,81% +19,03% +24,45% +32,06%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -3,58% -2,42% +0,07% +13,25% +8,37% +4,88% +1,49% +10,33%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego -2,91% +0,19% -1,51% +1,37% -6,57% -4,77% -14,04% +1,19%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +0,38% +3,90% +8,77% +18,93% +10,92% +3,23% +7,68% +23,77%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny +1,22% +1,19% +1,05%          
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +0,14% +0,91% +3,45% +15,53% +16,05% +7,25% +4,16% +6,81%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +1,22% +5,25% +7,61% +8,76% +3,56% -1,56% -4,48% -1,92%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +0,95% +1,81% +4,33% +15,24% +22,16% +19,98% +20,85% +25,36%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny +1,62% +4,57% +8,46% +13,44% +15,08% +9,85% +18,68% +26,50%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny -1,81% +2,69% +5,40% +11,77% +9,99% +22,92% +20,63% +8,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +4,69% +8,94% +11,83% +19,58% +21,25% +13,99% +23,81% +48,74%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy -1,77% -0,74% -0,63% +3,74% +0,43% -0,21% -3,58%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych -0,18% +6,66% +6,66% +10,98% +15,58% +12,93% +19,28% +16,45%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących -4,40% +4,94% +4,94% +10,25% +5,11% +10,93% +7,00% +19,70%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -2,62% -3,51% -3,51% +0,36% -9,70% -11,62% -23,90% -30,48%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -3,21% -1,12% -2,69% +0,43% -9,18% -14,80% -25,68% -29,32%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -0,61% +4,58% +6,57% +6,28% +1,81% -12,89% -26,52% -34,37%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych -1,10% -0,13% +0,24% +3,35% +3,08% +2,63% -5,75% -2,35%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii +2,11% +1,53% +0,40% +1,70% -7,38% -11,16% -17,63%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny -1,22% +0,64% +4,14% +10,10% +11,74% +2,78% -1,47% -11,45%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +1,65% +6,47% +8,64% +9,81% +7,44% -0,19% -17,34% -18,59%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth +1,77% +5,70% +10,75% +13,84% +20,42% +8,50% +10,93%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev -6,84% -3,41% -9,59% -2,63% -21,20% -12,71% -26,16% -12,59%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short +3,58% +1,97% +4,61% +0,07% +9,03% +0,47% +4,83% -9,01%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji -1,77% +2,27% +1,79% +2,44% -5,59% -7,27% -15,81% -15,98%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych +1,94% +4,62% +7,07% +8,66% +10,37% -2,66% -1,67% +3,52%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,43% +6,46% +4,13% +0,39% +7,48% +0,60% -8,10% -9,22%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -2,14% +2,03% +2,22% +7,28% +8,79% +6,08% +2,45% +7,21%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy +5,00% +11,35% +14,00% +16,66% +23,35% +0,90% -14,59% -9,79%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) +0,55% +1,69% -2,12% -3,02% -6,07% -24,11% -22,68% -3,17%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek +1,12% +6,91% +10,02% +9,99% +9,81% +4,12% -6,45%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich -2,54% +0,21% -1,09% +0,83% -6,50% -4,79% -13,47% -9,54%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -0,55% +3,46% +4,84% +11,03% +7,03% +11,03% -3,32% +3,09%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich +3,47% +7,23% +6,52% +16,07% +7,68% +37,22% -13,47% -13,94%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +2,04% +5,92% +8,63% +13,61% +17,50% +10,24% +10,30%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich +1,61% +3,00% +4,35% +11,94% +13,67% +10,02% +10,53% +14,59%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich -1,60% +2,45% +2,59% +3,73% +0,64% -1,42% -9,00% -3,47%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących -3,39% -0,76% +3,04% +8,18% +4,82% +1,18% -6,49%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -1,90% +2,22% +3,46% +12,50% +5,37% +17,00% -3,13% +7,08%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +0,64% +1,90% +3,78% +11,37% +10,84% +10,24% +10,75% +8,95%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji +4,44% +11,42% +16,33% +24,19% +36,07% +25,05%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna -1,00% +2,07% +2,08% +3,59% -1,06% -1,20% -9,98%  
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 -0,69% -0,50% -0,14% -4,03% -11,58% -15,49% -22,99% -18,49%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +2,69% +5,50% +6,62% +5,91% +5,66% -0,05% -2,71% +4,30%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities -1,07% +1,54% +6,88% +12,70% +11,32% +17,21% +13,78% +27,29%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity +0,71% +3,39% +6,40% +12,96% +13,90% +8,65% +8,14% +15,08%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +0,94% +4,54% +4,74% -0,55% -14,68% -15,93% -21,24% -13,46%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +4,20% +9,15% +9,67% -0,95% +10,10% +2,68% +4,31% +40,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +7,06% +15,88% +21,55% +30,49% +32,12% +16,93% +20,50% +33,95%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +0,86% +2,73% +5,65% +12,92% +15,45% +10,94% +13,76% +29,17%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +0,87% +2,90% +7,37% +3,16% -3,77% -2,39% -1,69% +14,61%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +11,18% +21,05% +20,65% +9,58% +38,75% +30,33% +40,09% +93,36%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands +0,84% +4,04% +7,47% +6,75% +19,35% +9,77% +14,61% +54,49%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +0,50% +1,55% +2,72% +5,44% +6,61% +5,31% +3,49% +8,07%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +0,44% +2,20% +3,93% +8,03% +8,86% +5,90% +0,58% +5,93%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny +0,14% +4,03% +4,03% +4,96% -3,96% -3,14% -12,06% -16,99%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +1,02% +5,30% +4,40% +1,18% -6,36% -11,06% -18,40% -19,17%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
Data aktualizacji: 2020-02-21, Źródło danych: Notoria