Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -2,23% -0,38% +1,01% +1,02% +18,11%      
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych -1,67% +0,40% -0,86% -0,47% +18,50% +42,91% +14,52% +28,67%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -2,91% -2,28% -3,64% -2,20% +11,56% +25,81% +5,32% +5,82%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -1,66% -0,05% -1,49% -1,38% +13,51% +20,74% +1,91% -2,61%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji -1,75% +0,23% +0,84% +1,86% +16,26% +19,93% +2,65% -0,17%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych -0,55% +0,02% +0,41% +6,39% +8,55% +20,77% +7,52% +15,62%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,97% -3,15% +0,40% +2,26% +17,00% +28,32% +12,39% +22,07%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny -1,78% +0,35% +0,60% +1,54% +17,15% +22,26% +6,48% +11,22%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii -0,20% +0,99% -2,71% -9,11% -4,49% +14,10% -1,54% -14,63%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select -1,92% -3,39% -3,88% +4,61%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +2,85% +8,35% +1,21% +1,64% +6,17%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity -0,85% +0,32% -0,53% +8,17%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +0,61% +4,03% +5,73% +13,53% +10,15% +29,39% +15,72%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia -1,43% -1,42% -1,84% -1,62%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich +0,04% -0,70% -0,83% +6,27%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich -1,38% -1,82% -2,87%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return +0,25% +0,09% -0,25% -0,21%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -1,78% +1,33% +1,42% +4,77% +23,93% +32,58% +21,10% +28,71%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short +0,54% -2,15% -2,36% -6,07% -19,50% -20,30% -11,07% -8,32%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + +0,44% +0,59% +0,49%          
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych +1,64% +1,08% +0,86%          
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,90% -2,05% -1,08% -0,60% +15,80% +32,12% +16,46%  
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny -2,19% -0,02% -0,02% +2,36% +24,09% +31,49% +10,92% +15,55%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw +0,20% -0,15% +0,25% +1,79% +1,37% +6,94%    
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +3,00% +5,02% +10,60% +26,50% +35,72% +22,58% +20,23%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -1,14% +1,24% +1,46% +3,91% +23,69% +29,28% +11,46% +15,41%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -0,70% +2,78% +4,55% +9,25%        
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich -2,93% -0,16% +3,81% +9,94% +9,61% +19,46% +15,52% +7,78%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny -0,34% -0,65% +0,13% +0,03% +1,50% +4,82% +0,20% +4,66%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich -1,02% -1,03% -2,49% +6,37% +16,31%      
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich -1,67% +0,49% +0,17% +1,87% +19,43% +31,82% +12,33% +37,55%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -0,19% +3,49% +5,69% +13,43% +27,37% +37,95% +33,19% +36,21%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -2,01% -2,23% -3,76% +1,30%        
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji -0,90% -0,41% +0,68% -1,86% +8,97% +12,73% +1,26% -5,76%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji -1,07% -0,33% -0,08% -0,50% +3,75% +10,95% +5,92% +5,59%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek -2,00% -3,14% -3,26% -1,11% +11,57% +21,11% +9,80% +20,38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii -1,11% -1,62% -0,94% +0,04% +11,83% +21,45% +15,61% +22,17%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek -1,70% -1,55% -0,85% -0,02% +8,33% +18,22% +7,34% +14,94%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji -0,82% +0,61% +1,50% +3,71% +20,69% +31,55% +16,31% +20,87%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny -0,44% +2,78% +3,27% +7,09% +29,09% +37,84% +22,21% +26,76%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych -0,11% +2,52% +3,58% +5,98% +22,57% +34,08% +21,40% +27,21%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji -1,59% +0,88% +1,02% +4,14% +24,40% +26,80% +7,21% +5,73%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,24% +1,39% +3,22% +3,92% +24,08% +36,13% +19,06% +35,34%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych -1,25% -0,76% -0,04% -0,20% +12,53% +15,26% +3,11% +2,13%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich -1,78% +0,36% +0,65% +4,66% +25,17% +28,54% +9,81% +11,04%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania -1,21% +1,32% +1,89% +4,20% +23,83%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu -0,54% +0,50% +0,95% +4,71% +11,97%      
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji -1,19% +1,28% +2,02% +4,72% +24,39% +30,50% +11,95% +20,33%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji -0,59% +1,91% +1,71% +3,52% +14,88% +21,41% +9,06% +9,68%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek -1,86% -0,07% -0,51% +2,36% +12,61% +22,24% +10,49% +26,12%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny -0,46% -1,79% +0,45% -2,21% +10,55% +18,99% +10,86% +23,82%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -0,12% +2,70% +1,81% -0,10% +6,73% +11,04% +1,95% +6,31%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Dywidendowy -0,98% -0,96% -0,77% -0,31% +11,01% +23,17%    
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Akcji A +0,37% +2,37% +3,92% +7,35% +20,62% +29,26% +20,84%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,67% +0,29% -0,25% +0,70% +19,23% +25,47% +6,91% +15,59%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich -0,87% +0,30% +3,50% +11,50% +34,46% +51,24% +37,77% +43,54%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich -1,81% +0,14% -2,18% -6,36% +7,22% +18,93% +6,58% +2,20%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -3,64% -2,24% +1,59% +8,41% +3,19% +13,19% +12,70% +21,55%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -2,32% -3,48% -4,00% -5,11% +3,83% +21,53% +5,94% +16,76%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych -2,85% -3,49% -3,90% -5,37% +1,51% +19,35% +5,41% +17,31%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -0,33% +3,47% +4,16% +10,44% +26,28% +33,26% +19,23% +15,69%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny -0,95% +1,05% +2,92% +8,57% +30,06% +41,90% +23,59% +41,84%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny -0,39% +0,66% +0,20% +2,84% +17,97% +30,28% +14,94% +26,71%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,95% +0,91% +1,03% +5,16% +22,96% +24,89% +14,30% +26,02%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,10% +1,82% +1,82% +8,43% +10,18% +26,65% +10,81% +8,96%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji -0,77% +0,53% -0,20% +6,57% +19,30% +23,49% +8,65% +3,54%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select +1,99% +3,69% +5,56% +8,51% +20,24% +29,57% +21,79%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych -1,98% -3,22% -2,06%          
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów -2,00% -2,09% -6,19% -7,67%        
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -6,23% -2,06% -1,46% -1,53%        
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +2,05% +3,92% +2,00% +7,30% +28,11% +33,30%    
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU -0,98% -1,48% -2,45% +8,46% +18,75% +31,46%    
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +0,73% +0,91% +2,57% +4,82% +12,58% +28,12%    
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji -0,77% +0,54% +2,28% +7,80% +25,45% +54,02% +28,03% +51,88%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +0,02% +0,97% +1,74% +7,88% +26,22% +33,13% +11,51% +12,34%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek -1,06% -0,44% +2,10% +3,45% +11,26% +27,07% +10,46% +15,28%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek -1,89% -1,97% -0,89% +1,44% +15,57% +36,30% +17,19% +29,07%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych -0,18% +1,47% +3,17% +9,65% +20,65% +48,77% +24,19%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -0,75% +0,84% -2,13% -1,10% +2,96% +18,79% +0,70%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +1,90% +3,16% -6,63% -9,15% -3,75% +34,24% +17,22% -8,85%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC -0,59% +2,00% -2,64% -1,42% +10,19% +39,48% +14,40% +14,13%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +0,79% +3,03% +2,14% +4,82% +12,77% +30,08% +6,08% +24,32%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy -2,40% -3,46% -3,21% +6,32% +14,89% +35,42% +5,15% +13,94%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii -0,71% +1,67% +4,64% +10,45% +23,78% +58,66% +34,93% +65,18%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja -1,30% +0,65% -7,54% -18,93% +3,25% +29,23% +20,06% -4,05%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -0,65% -4,77% -2,18% -5,47% -6,38% +6,70% +4,01% +20,85%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja +1,15% +3,05% +7,02% +15,00% +9,09% +16,55% +6,08% -0,73%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty -1,09% +1,61% +1,58% +0,90%        
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,31% +1,51% +0,48% +2,46% +19,23% +31,50% +12,25% +18,64%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +0,90% +2,98% +3,21% +3,31% +29,27% +50,67% +31,91% +1,89%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów -0,18% +3,03% +3,28% +14,85% +30,06% +47,55%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek -1,84% -1,30% -1,45% -0,37% +7,98% +22,36% +6,05% +25,24%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -1,63% -4,51% -3,51% -10,23% -27,69% -33,66% -21,21% -16,93%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,90% -0,49% +0,92% +0,39% +14,99% +26,51% +8,46% +29,82%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny -1,94% +0,86% +1,76% +1,71% +20,21% +27,02% +8,52% +16,20%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny -0,70% -0,91% -1,27% -3,36% +5,34% +15,58% +1,57% +16,58%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek -2,20% -0,55% +0,77% -0,30% +20,46% +37,69% +17,28% +41,24%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny -1,81% +0,60% +1,13% +2,50% +17,89% +20,88% -3,35% +3,45%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji +0,45% +2,66% +1,89% +3,44% +23,33% +36,30% +10,17% +9,02%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Średnich Spółek -2,08% -1,36% -2,25% -1,63% +25,17% +47,48% +23,74% +36,87%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa +1,33% +4,56% +2,34% +0,44% +17,11% +32,32% +13,77% +10,88%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich -0,94%   +0,71% +1,11% +6,36% +22,33% +9,19% +41,22%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich +0,87% +4,25% +4,25% +11,65% +10,87% +29,84% +16,65% +36,07%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek -2,52% -3,88% -4,36% -1,63% +17,38% +38,00% +21,05% +46,59%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich +0,58% +2,38% +1,47% +2,53% +22,60% +34,05% +10,77% +13,88%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych -1,12% -1,25% -0,75% +1,41% +7,47% +20,21% +14,31% +33,39%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +0,22% +4,09% +1,33% +6,50% +9,30% +30,63% +17,41% +18,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,73% -0,26% +0,34% +2,33% +17,47% +24,33% +5,96% +10,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -2,14% -2,41% -1,27% -1,54% +9,53% +27,42% +13,52% +37,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji -0,58% -0,10% +0,42% +4,31% +12,01% +21,95% +4,68% +21,12%
MM Prime Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,34% -1,10% -1,45% +3,46% +28,55% +39,73% +17,48%  
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,67% +2,85% +2,91% +5,01% +26,19% +31,84% +16,74% +23,56%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich +0,23% +3,72% +6,47% +10,34% +22,83% +27,13% +16,13% +19,51%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek -0,99% +1,29% +2,08% +2,18% +19,42% +35,05% +21,64% +46,17%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 -0,62% +2,89% +3,17% +6,23% +28,50% +35,66% +19,23% +25,02%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) +1,94% +8,58% +2,93% +5,13% +8,73% +47,29% +23,13% -17,88%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) -1,25% -2,02% -1,16% -0,29% +2,67% +12,54% -2,90% +13,96%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) -2,05% -1,80% -2,69% +4,63% +15,18% +18,48% -3,38% +9,06%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) -3,28% -3,78% -3,37% -5,98% +8,55% +19,11% +3,39% +22,63%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -2,02% +0,80% +1,75% +2,79% +21,72% +21,78% -7,76% +18,69%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +1,21% +3,67% +4,10% +12,36% +14,66% +32,41% +18,65% +5,18%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) -1,84% -0,26% -0,78% +0,30% +11,82% +38,30% +16,67% +8,81%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) -1,79% -0,78% +1,64% -2,20% +7,13% +23,64% +13,48% +10,95%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,07% -0,38% +1,14% +5,81%        
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,11% +1,27% +1,07% +5,06% +23,19% +29,94% +12,17% +12,85%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,40% -0,27% +1,28% +4,02% +21,75% +32,05% +19,41% +38,64%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier +1,73% +7,92% +3,83% +3,79% +9,89% +24,66% +10,58% -20,68%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek                
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,09% +5,01% +8,03% +13,00% +41,95% +43,12% +10,99% -0,81%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -0,88% +0,57% +0,28% +1,63% +4,40% +10,99% -1,27% +6,79%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,07% +2,34% +1,08% +5,34% +18,63% +28,17% +9,67% +7,53%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,13% +1,35% +0,69% +1,99% +17,35% +34,68% +17,85% +39,65%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl -0,80% +8,25% +12,91% +21,80% +41,04% +41,27% +9,21% -9,22%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +0,52% +2,97% +1,78% +7,30% +26,30% +36,04% +6,83% -0,51%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja -0,45% +1,93% +2,50% +6,64% +24,22% +30,35% +7,89% +6,13%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -0,97% +1,33% +1,90% +4,52% +21,48% +27,12% +7,97% +1,55%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -1,98% -1,48% +0,33% +1,67% +16,95% +30,32% +11,56% +31,44%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -1,68% -0,27% +1,74% +1,46% +19,53% +31,99% +13,10% +25,45%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych -2,78% -2,70% -1,89% +1,62% +9,97% +13,43% -2,46% +18,39%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +2,40% +6,65% +7,66% +14,00% +16,86% +35,54% +13,87% +12,38%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących +0,66% +4,66% +4,23% +12,02% +21,08% +40,70% +14,03% -4,86%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,84% +0,66% -0,35% +4,57% +9,18% +25,52% +11,09% +11,97%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny -1,36% -0,59% +0,20%          
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -3,26% -4,36% -2,12% -10,60% +3,06% +9,23% +1,10% +26,71%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -0,59% -1,42% -1,24% +1,44% +8,88% +10,95% -2,24% +16,76%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny -1,11% -1,76% -2,58% +4,03% +11,03% +19,33% +15,34%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa +1,71% +4,82% +1,89% +2,21% +17,91% +29,76% +18,81% +22,78%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +0,91% +2,32% +1,81% +6,39% +23,07% +35,88% +18,54% +26,20%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego -0,26%   +0,13%   +4,95% +18,29% +6,63% +13,27%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku +0,96% +3,72% +4,04% +10,19% +10,97% +29,28% +14,44% +6,34%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego -0,29% -0,50% -2,28% +5,74% +13,81% +20,32% +2,80%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -0,48% -0,40% +0,33% +1,45% +12,61% +12,80% -12,28% +8,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +0,97% +2,19% +3,32% +7,81% +19,58% +37,81% +24,48% +42,54%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny -1,58% -1,65% -2,02% +3,45% +12,72% +30,25% +13,37% +26,29%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek -0,19% +0,12% +0,62% +3,10% +18,42% +36,58% +20,00% +39,48%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących +0,71% +4,32% +3,34% +10,06% +10,11% +31,26% +13,09% -5,00%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny -0,40% +0,40% +1,54% +5,96%        
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +2,58% +8,20% +1,62% -11,09% -2,56% +58,35% +58,35% +26,62%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +0,18% +1,62% +1,78% +9,16% +23,68% +51,80% +37,79% +62,28%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -0,99% +2,91% +2,84% +1,94% +21,30% +30,09% +10,35% +6,25%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -3,43% -3,76% -1,78% -5,56% +10,81% +25,24% +10,60% +21,91%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa +1,67% +4,03% +2,88% +2,73% +11,66% +22,58% +9,36% +1,21%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia -1,58% +3,69% +4,06% +1,27% -1,82% +4,91% -20,86% -11,22%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia +1,84% +2,34% -0,23% -5,61%        
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych -1,36% -2,13% -1,31% -0,95% +8,67% +18,60% +6,59% +22,86%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +0,54% +4,99% +1,83% +3,02% +10,23% +31,82% +6,60% -10,84%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -0,46% +2,60% +3,82% -1,60% +21,15% +46,16% +42,09% +60,93%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny -1,36% -0,25% -0,98% +1,94% +16,74% +28,47% +13,33% +24,00%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +2,60% +7,96% +4,98% +17,38% +63,04% +75,78% +11,30% -8,59%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja -0,45% +3,44% -4,61% -9,03% +16,02% +53,81% +34,81% +13,71%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -1,77% -4,58% -3,50% -10,30% -27,26% -33,13% -20,51% -17,36%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja +0,60% +3,99% +7,50% +18,97% +16,36% +25,14% +24,11% +7,09%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) -3,69% -3,69% -6,98% -3,12%        
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging markets opportunities fund polska +2,02% +7,03% +7,74% +8,01% +19,93% +44,50% +28,87% +22,00%
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska -0,30% +0,21% +0,33% +7,76% +15,82%      
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska -1,15% +2,05% +3,47% +7,53% +7,68%      
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska -2,25% +0,44% +1,69% -0,96% +5,82% +26,83% +4,43% +8,23%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,35% +1,18% +0,94% +4,44% +21,83% +35,65% +13,14% +18,59%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja -0,47% +1,24% +2,43% +7,39% +30,51% +41,86% +16,71% +20,60%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +1,88% +3,55% +5,01% +15,12% +28,32% +44,34% +27,36% +30,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +0,89% +0,40% +4,52% +8,36% +28,55% +47,01% +29,30% +48,24%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych -0,56% +0,66% +2,16% +4,98% +17,09% +26,07% +6,44% +17,75%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących   +1,24% +0,62% -0,85% +6,12% +20,56% +8,09% -8,53%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +1,08% +2,05% +6,02% +15,98% +30,42% +53,83% +22,16% +43,21%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands +1,74% +4,29% +7,72% +17,27% +28,32% +53,36% +22,85% +38,76%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych -0,25% +0,49% +0,73% +2,36%        
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych -0,32% +0,93% +0,90% +2,83%        
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 -1,48% +0,91% +1,32% +5,01% +18,78% +24,21% +13,08% +19,59%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -2,24% -0,21% -3,14% -1,53% +4,11% +1,77% -6,33% +2,75%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji -1,70% +0,06% -0,48% +0,20% +2,19% +0,72% -6,07% +4,76%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,66% -2,47% +1,42% +1,28% +14,29% +27,95% +11,35% +35,34%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy -1,11% -0,49% +0,04% +1,78% +15,69% +24,30% +12,40% +19,76%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa +1,63% +3,96% +7,82% +7,17% +21,55% +30,56% +24,09% +39,04%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -0,26% +2,30% +8,44% +11,46% +7,95% +15,04% +8,43% -2,89%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu -1,53% -0,27% +1,78% +2,70% +22,68% +32,97% +19,60% +27,57%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma -3,88% -3,63% -4,96% -3,16% +4,94% +16,21%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy -0,96% -1,30% -1,70% -1,98% +3,75% +12,09%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód -2,54% -3,11% -3,59% +0,07% +6,48% +26,72% +15,19%  
UniKorona Akcje -0,37% +2,36% +3,71% +5,78% +23,56% +30,67% +15,60% +16,31%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria