Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -0,86% +0,80% -0,70% +1,56% +20,55% +32,23%    
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych +1,73% +2,83% +3,04% +2,38% +23,00% +31,09% +23,67% +28,13%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -1,21% -1,52% -3,96% -3,59% +9,71% +14,14% +7,81% +2,49%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -0,17% +0,35% -1,48% +0,27% +15,83% +12,35% +6,21% -4,52%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji -0,05% +2,57% +1,72% +5,20% +22,06% +17,18% +8,12% +0,80%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych +2,62% +5,80% +3,86% +7,47% +14,70% +17,52% +16,54% +25,63%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,63% -1,38% -3,77% +0,74% +11,59% +18,46% +13,54% +16,74%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny -0,07% +2,53% +1,69% +4,91% +22,45% +20,20% +12,73% +11,08%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii +0,90% +3,01% +4,10% -3,07% -1,64% +6,53% +5,39% -3,18%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select +2,52% +5,81% +1,91% +3,48% +14,65%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +0,85% +7,24% +8,69% +8,38% +14,70%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity -1,04% +3,02% +0,21% +2,26%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +1,29% +6,97% +5,88% +15,24% +17,17% +25,95% +22,86%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia +2,70% +3,80% +1,25% +0,91% +9,93%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich +2,58% +3,46% +2,49% +4,18% +13,49%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,21% +2,09% +2,42% +2,84% +3,63%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +3,57% +7,56% +4,18%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return -0,09% -0,07% +0,28% -0,31%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji +1,29% +3,39% +2,55% +7,68% +27,15% +30,70% +28,72% +29,83%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short -0,80% -5,28% -6,45% -10,36% -26,95% -21,97% -16,78% -13,27%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + +1,53% +2,08% +2,13% +4,37%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych +0,18% +0,84% +2,50% +2,87%        
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,90% -0,45% -3,23% -0,68% +12,50% +23,23% +19,77%  
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny +0,54% +3,70% +2,44% +6,44% +29,97% +28,68% +18,86% +16,95%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw +0,61% +1,29% +1,47% +2,20% +3,19% +5,86%    
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,76% +0,49% +0,15% +10,52% +26,82% +22,93% +25,92% +20,62%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +0,96% +4,25% +3,64% +8,63% +30,66% +29,10% +20,61% +17,77%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -1,47% +0,49% +0,22% +9,81% +23,72%      
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich -5,92% -2,45% -3,33% +3,08% +10,75% -0,26% +17,24% +5,85%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny +0,82% +1,69% +1,04% +1,10% +3,50% +4,69% +3,36% +6,64%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich +2,09% +2,73% +0,93% +4,69% +18,39%      
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich +0,14% +2,79% +1,57% +6,01% +24,41% +26,96% +19,64% +34,75%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -1,14% +1,01% +2,00% +11,20% +25,94% +27,03% +39,29% +40,77%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +1,24% +1,26% -0,77% -0,39% +7,28%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +0,45% -0,35% -1,54% -2,12% +7,16% +3,71% +5,44% -7,93%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji +1,62% +2,56% +0,70% +1,41% +5,41% +9,69% +11,16% +9,04%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek -1,21% -2,42% -4,76% -5,83% +4,79% +10,10% +8,35% +15,76%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii -0,92% -0,55% -3,06% -2,64% +8,33% +12,75% +14,33% +18,12%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek -0,49% +0,62% -0,90% +0,49% +7,27% +11,13% +10,87% +12,26%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +0,27% +2,30% +1,80% +6,39% +22,59% +26,05% +22,12% +19,82%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny +0,96% +4,03% +4,61% +10,75% +35,90% +35,96% +30,20% +28,49%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych +0,06% +3,62% +4,09% +9,20% +27,71% +30,98% +28,59% +27,61%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji +0,06% +3,08% +2,53% +7,11% +29,33% +27,93% +16,17% +9,34%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +5,11% +7,03% +6,04% +12,44% +27,01% +40,80% +34,55% +39,57%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych +5,55% +8,22% +7,59% +11,61% +21,53% +18,31% +16,84% +13,04%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +5,50% +8,27% +7,13% +12,52% +36,88% +35,70% +24,39% +18,78%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania +0,63% +4,00% +3,68% +8,54% +29,54% +33,06%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu +2,37% +5,36% +3,74% +7,45% +17,31% +22,25%    
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji +0,60% +3,75% +3,38% +8,43% +29,90% +30,60% +20,84% +21,06%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,11% +3,16% +2,51% +4,83% +25,11% +22,58% +15,53% +15,47%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -1,18%              
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +5,22% +9,70% +7,58% +17,17% +41,53% +56,32% +56,67% +60,83%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich -1,53% -2,96% -3,66% -8,69% +2,40% +6,40% +5,08% +0,57%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -5,92% -7,21% -7,74% -1,92% +0,37% -7,54% +11,89% +14,63%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +1,56% +0,51% -1,73% -5,31% +2,70% +9,27% +7,24% +12,20%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych -1,07% -0,05% -2,33% -6,14% +1,70% +8,30% +7,03% +13,70%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -1,44% +1,28% +1,37% +9,00% +25,79% +23,42% +24,99% +18,35%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +0,57% +3,83% +3,35% +10,71% +34,72% +38,53% +33,98% +41,95%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny +0,91% +2,70% +2,30% +5,63% +20,22% +25,24% +20,59% +25,65%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,40% +3,04% +2,92% +6,67% +25,89% +23,11% +23,46% +25,89%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,76% -6,76% -5,73% -4,59% +1,28% +19,33% +12,76% +7,08%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Akcji +1,17% +1,91% +2,10% +8,07% +23,58% +21,29% +14,48% +5,63%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select -0,45% +0,17% +1,67% +8,01% +17,78% +18,92% +25,24% +25,65%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych +3,28% +5,89% -2,51% +9,60% +17,00%      
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych +1,30% +1,69% -0,78% +0,88%        
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów +3,32% +6,54% +8,99% +2,88% +7,81%      
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +0,91% +6,08% +8,06% +13,94% +44,36% +29,50%    
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +2,30% +3,93% +2,20% +6,96% +24,15% +24,62%    
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 +2,21% +3,49% +4,08% +8,44% +19,01% +20,95%    
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji +3,18% +8,43% +5,90% +11,67% +34,66% +47,00% +41,31% +62,12%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +1,22% +6,41% +5,29% +13,76% +34,40% +31,92% +23,07% +19,31%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +2,70% +5,59% +3,72% +6,65% +16,53% +18,19% +21,07% +19,83%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek +2,83% +4,77% +2,26% +2,91% +19,79% +33,48% +25,93% +28,96%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych +3,01% +7,79% +6,44% +11,97% +29,13% +42,40% +36,77%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +2,12% +6,31% +4,34% +3,18% +9,22% +11,15% +7,31%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +4,64% +15,19% +16,29% +5,77% +6,43% +28,64% +37,92% +4,93%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC +3,09% +8,33% +6,40% +5,73% +15,96% +29,83% +27,21% +23,04%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +1,01% +4,95% +2,62% +2,78% +12,66% +22,05% +15,17% +25,12%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy +3,97% +9,94% +4,07% +9,67% +23,72% +29,44% +22,98% +24,74%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii +5,01% +10,91% +7,88% +13,97% +32,94% +51,57% +51,59% +83,25%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja +1,82% +7,53% +6,35% -3,06% +6,89% +18,82% +29,14% +10,14%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa +0,93% +1,76% -0,46% -7,25% -2,12% -0,98% +5,06% +20,26%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja -7,74% -6,12% -4,72% +3,83% +5,55% -9,42% +2,73% -5,60%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,16% +2,49% +1,31% +6,57% +23,54%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,70% +1,25% +0,74% +3,85% +22,72% +22,12% +17,76% +16,26%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus -0,10% +1,36% +2,23% +8,12% +26,21% +42,44% +37,26% -0,87%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów +2,00% +7,08% +5,58% +15,37% +35,27% +40,99% +40,89%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek -0,47% -0,19% -2,79% -2,04% +6,22% +9,96% +9,66% +17,72%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -1,36% -7,32% -8,53% -14,87% -36,16% -32,42% -27,98% -22,66%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Akcyjny +0,84% +5,66% +4,42% +9,65% +25,92% +29,81% +18,56% +17,81%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny +0,82% +1,27% +0,77% -1,52% +6,36% +11,71% +8,85% +18,23%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek -0,50% +1,51% -0,47% +3,12% +12,62% +23,71% +14,26% +22,91%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek -0,76% +2,00% -0,36% +3,50% +16,50% +32,48% +23,05% +32,48%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny +1,36% +5,68% +5,02% +9,79% +28,04% +22,12% +8,73% +5,23%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji +0,11% +2,38% +2,09% +6,68% +30,04% +27,29% +15,71% +9,20%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji Średnich Spółek -3,94% -4,56% -7,24% -6,90% +13,26% +29,26% +21,73% +24,24%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich +1,64% +3,66% +1,87% +4,99% +12,22% +14,39% +19,74% +45,54%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich +1,61% +5,73% +5,56% +12,72% +17,30% +22,71% +27,30% +41,08%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa +0,21% +3,86% +4,32% +6,69% +21,89% +19,72% +19,57% +13,92%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich -1,01% +0,29% +0,29% +3,62% +25,36% +23,56% +13,74% +11,17%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych +2,02% +3,71% +1,50% +3,58% +11,72% +14,89% +22,73% +37,52%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +2,33% +7,33% +6,15% +10,65% +17,66% +23,21% +28,63% +26,77%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek -2,34% -4,17% -7,07% -8,91% +6,60% +20,89% +19,64% +30,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,22% +2,97% +1,86% +4,70% +23,54% +21,68% +14,81% +11,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -0,76% -0,23% -2,70% -2,93% +8,08% +18,90% +18,33% +31,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji +2,82% +5,17% +3,92% +7,92% +17,07% +20,61% +17,69% +29,10%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,63% +3,52% +4,33% +5,88% +23,88% +33,24% +36,64% +31,82%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,84% +3,56% +3,96% +9,36% +31,89% +29,99% +23,90% +25,72%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich -1,87% +0,16% +1,03% +11,19% +23,87% +16,09% +19,97% +18,89%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek -0,54% -0,07% -0,65% +2,43% +15,45% +28,12% +26,18% +37,31%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 +0,93% +4,30% +4,81% +10,84% +34,69% +34,83% +27,90% +28,60%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) -1,08% +6,76% +8,21% +12,39% +15,37% +27,72% +36,83% -11,32%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) +0,94% +1,99% +0,31% +0,02% +5,83% +8,05% +7,35% +18,18%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +2,48% +4,22% +0,91% +4,65% +19,92% +15,81% +9,56% +17,74%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) +2,22% +3,68% +0,16% -2,09% +11,78% +15,28% +14,99% +28,01%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +5,35% +6,74% +5,48% +15,96% +26,46% +25,95% +7,48% +29,90%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +2,75% +6,12% +6,12% +14,15% +20,54% +24,64% +23,89% +19,21%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) +2,52% +5,93% +2,64% +1,68% +15,70% +26,99% +26,16% +16,44%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) +3,10% +5,63% +5,12% +6,97% +15,34% +20,17% +26,91% +25,54%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,41% -2,23% -2,78% +1,01%        
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +1,95% +4,11% +4,35% +8,10% +30,45% +28,50% +19,53% +18,17%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,11% +1,06% +0,34% +4,34% +19,74% +28,54% +24,59% +31,59%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier +0,20% +4,24% +6,61% +7,20% +14,57% +22,37% +16,72% -13,72%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek -0,73% -0,40%            
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,40% +3,81% +6,64% +16,79% +59,66% +40,31% +19,19% +5,86%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu +0,81% +1,26% +0,17% +2,76% +7,73% +6,35% +4,62% +12,94%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,56% +3,09% +3,36% +8,23% +23,60% +27,11% +14,99% +8,99%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -0,57% +0,28% -0,57% +2,75% +14,02% +28,26% +21,41% +33,74%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +0,33% +3,76% +6,18% +21,98% +61,35% +38,30% +16,52% -2,88%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +1,50% +5,73% +5,29% +11,91% +41,56% +27,67% +17,48% +4,86%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +0,61% +4,13% +4,79% +10,27% +30,19% +27,19% +21,34% +10,48%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +0,86% +4,09% +4,09% +8,87% +28,30% +26,01% +18,67% +4,36%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek -1,17% -1,08% -2,58% +0,43% +10,81% +20,55% +14,04% +26,01%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -0,36% +0,90% -0,36% +3,60% +14,96% +25,93% +18,23% +22,62%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +2,97% +5,85% +2,21% +5,14% +17,51% +12,84% +9,76% +30,41%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +2,36% +7,75% +9,05% +18,99% +23,74% +29,67% +23,46% +25,90%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących +0,25% +5,57% +5,85% +15,70% +25,35% +28,18% +22,09% +8,01%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -4,36% -0,84% +1,84% +4,13% +9,89% +13,37% +13,02% +16,28%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny +2,33% +4,46% +2,83% +4,57%        
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich +3,32% +3,23% +0,22% -2,73% +7,27% +11,57% +13,16% +32,70%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +1,95% +3,75% +2,07% +4,35% +14,23% +11,16% +7,67% +25,28%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny +2,12% +4,48% +1,88% +4,67% +16,45% +15,54% +15,33%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -0,09% +2,29% +3,55% +6,52% +20,13% +16,63% +21,09% +29,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +1,19% +3,70% +3,88% +10,20% +30,35% +28,53% +23,88% +31,18%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego +1,90% +3,69% +2,48% +4,04% +10,54% +11,79% +12,69% +17,88%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku +2,07% +5,09% +5,02% +11,12% +15,33% +21,89% +19,62% +17,53%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego +1,97% +4,73% +2,34% +5,68% +19,24% +17,56% +12,83%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +4,69% +5,26% +4,53% +10,81% +16,11% +13,47% +0,73% +15,82%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +0,98% +2,63% +3,38% +8,39% +20,65% +27,58% +29,91% +56,07%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +1,57% +4,54% +0,73% +4,51% +15,80% +19,87% +21,02% +33,29%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek +1,50% +2,95% +1,74% +5,53% +21,38% +27,91% +25,98% +41,71%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących +2,11% +5,88% +6,13% +12,56% +17,73% +22,79% +20,18% +7,14%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny -0,19% +1,87% +1,02% +6,18%        
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +1,04% +4,69% +6,57% -1,55% +11,57% +29,64% +59,32% +44,69%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +1,00% +3,16% +2,65% +9,72% +26,38% +38,10% +43,29% +80,15%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -0,18% -0,97% -1,32% +1,17% +20,12% +20,41% +13,21% +5,18%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -0,86% -1,76% -4,64% -7,33% +5,10% +11,21% +11,79% +16,73%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa +1,01% +1,93% +3,24% +6,28% +12,19% +13,88% +9,66% +6,67%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia -0,97% +2,32% -0,28% +2,75% +4,59% +2,37% -6,82% -9,73%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia -2,48% -7,95% -6,04% -11,32% -18,32%      
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych +1,57% +2,76% +0,16% -1,12% +9,58% +14,08% +15,18% +28,08%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących +1,01% +5,90% +5,96% +8,56% +16,01% +19,33% +15,03% -2,77%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -0,33% -1,36% -1,31% -2,27% +15,17% +28,37% +39,69% +57,22%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny -0,02% +0,73% -0,91% +0,93% +18,09% +18,64% +16,38% +20,34%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth                
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +2,12% +12,90% +15,31% +29,54% +106,95% +67,72% +33,84% +2,18%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja +2,63% +11,08% +10,23% +5,61% +23,10% +39,78% +46,95% +29,62%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -1,38% -6,99% -8,39% -14,95% -35,83% -31,10% -26,98% -22,12%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja -5,56% -1,37% -0,89% +9,66% +16,64% +3,12% +28,80% +10,09%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +3,88% +3,88% +3,88% -3,37% +0,64%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek -1,43% -0,31% -2,16% -0,60% +10,39% +15,56% +13,33% +20,91%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny +2,52% +3,76% +2,22% +2,37% +14,67% +16,38% +18,26% +30,35%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +2,81% +5,74% +4,59% +4,24% +11,43% +6,13% +10,64% +13,20%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy +1,33% +0,79% +0,19% +1,65% +9,67% +14,22%    
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji -0,42% +0,66% +1,21% +5,55% +22,75% +21,95% +20,37%  
Rockbrodge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbrodge Subfundusz Akcji -0,69% -0,39% -0,46% +2,04% +16,23% +14,40% +10,12% +7,48%
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging markets opportunities fund polska +1,59% +6,66% +5,93% +12,02% +23,56% +35,50% +34,33% +28,47%
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska +2,06% +3,83% +1,79% +7,09% +17,33%      
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska -0,51% +5,36% +3,63% +8,98% +19,15%      
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska +1,99% +5,54% +2,55% +5,01% +13,73% +15,99% +16,10% +15,45%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,52% +3,11% +3,30% +7,55% +23,56% +31,24% +20,48% +19,58%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +1,45% +5,37% +5,82% +11,52% +35,96% +40,56% +28,26% +26,28%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +3,29% +9,84% +10,96% +20,08% +36,56% +48,85% +43,38% +41,91%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek +0,11% +2,90% +3,67% +8,27% +24,31% +39,56% +36,05% +46,19%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych +2,98% +5,13% +3,98% +9,08% +22,72% +24,20% +18,46% +27,00%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących +2,90% +5,96% +4,28% +3,14% +10,49% +18,14% +16,69% +2,65%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +2,28% +9,38% +9,35% +20,72% +38,09% +51,20% +45,07% +56,38%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands +1,69% +7,82% +8,95% +21,09% +38,21% +49,32% +43,00% +61,11%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych +0,50% +1,77% +1,38% +3,42%        
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych +0,77% +2,80% +2,20% +5,27%        
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +1,66% +4,12% +3,55% +8,16% +24,84% +26,07% +19,92% +21,41%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -0,53% +0,79% -0,53% -0,17% +8,54% +4,22% -0,98% +2,80%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +0,07% +4,11% +3,66% +5,10% +10,34% +6,08% +0,80% +9,74%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek +0,40% +0,28% -2,05% +1,11% +11,86% +19,85% +17,26% +30,60%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy +0,79% +1,90% +1,74% +4,92% +16,24% +14,89% +22,11% +21,73%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa +0,13% +3,19% +5,95% +11,65% +24,09% +23,22% +31,24% +44,77%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -6,39% -3,39% -3,69% +4,50% +7,70% -6,39% +5,05% -4,22%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu +1,05% +3,74% +3,63% +7,22% +25,51% +28,02% +28,34% +31,37%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje +1,18% +3,66% +5,17% +10,22% +29,06% +28,81% +24,02% +20,19%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma -1,22% +3,22% -1,40% -2,72% +9,22% +12,91% +13,20%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy +1,56% +3,00% +1,54% -0,65% +6,66% +8,35% +11,14%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +1,32% +3,00% -0,05% -0,56% +8,26% +18,49% +22,53%  
Data aktualizacji: 2017-10-16, Źródło danych: Notoria