Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus +2,31% +2,61% -0,45% -4,22% -13,43% -16,65% -4,89%  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych -1,34% -2,11% -6,65% -8,19% -11,69% -17,15% -4,52% +14,02%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek -0,11% -2,99% -8,04% -14,50% -17,29% -23,35% -15,19% -10,35%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny +5,55% +0,79% -1,46% -14,63% -22,66% -30,26% -22,79% -11,94%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek +3,61% +4,94% +3,73% -2,24% -10,53% -13,79% -4,28% +4,75%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji +2,21% +10,15% +3,06% +1,30% -5,13% -0,06% +15,99% +3,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych -3,12% -4,25% -10,16% -13,21% -9,12% -5,11% +2,57% +5,64%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,37% -4,57% -5,55% -14,81% -11,84% -19,67% -7,44% +5,84%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny +1,93% +0,95% -0,66% -4,79% -6,91% -9,10% +1,36% +11,78%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii -1,60% -5,83% -4,25% -10,64% -5,93% -4,67% -13,24% +2,76%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select -4,92% -6,36% -13,15% -15,75% -12,73% -11,91% +0,17%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining -0,09% -3,68% +0,37% -15,28% -4,28% +2,43% +2,88%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +1,47% +4,29% -6,57% -9,61% -11,64% -7,10% +8,00%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących -0,37% -0,40% -4,77% -18,27% -18,49% -14,24% -1,36% +0,02%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced +2,22% +2,15% -9,37% -14,52% -0,81%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia -3,10% -2,02% -7,61% -7,55% -5,88% -1,28% +1,27%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced +1,09% +1,78% +2,33% +2,68% +3,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich -7,89% -10,26% -18,49% -21,18% -11,57% -9,55%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych -1,24% -1,36% -1,42% -0,20% -0,78% +0,79% +8,99%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return -0,31% -0,77% -1,09% -0,96% -1,87% -2,03% -1,63%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -8,44% -10,07% -17,52% -19,39% -22,10% -17,22% -2,20% +2,63%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short -3,22% -5,03% -2,89% -4,03% -0,54% -4,90% -17,07% -24,13%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + -0,58% -0,58% -15,15% -20,04% -18,64% -19,13%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych -0,53% -0,53% -10,34% -18,57% -18,83% -19,12%    
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny -0,65% -1,55% -5,04% -11,10% -10,59% -17,15% -5,66% +8,72%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 -1,69% +0,02% -0,82% -1,74% -3,32% +13,17% +24,41% +7,21%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany -1,08% -2,05% -4,55% -7,43% -7,98% -6,72% -3,46%  
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji -4,64% -7,20% -12,23% -18,87% -17,72% -21,24% -19,09% -12,70%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji -3,22% -3,53% -7,97% -9,96% -8,98% -7,07% -7,29% +2,51%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek -1,22% -5,57% -9,06% -18,74% -22,14% -32,16% -24,72% -17,75%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii -3,39% -5,63% -10,20% -16,11% -14,84% -20,67% -12,86% -5,59%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek -1,92% -4,66% -8,61% -15,71% -15,26% -20,35% -13,78% -7,05%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji +1,94% +0,85% -1,43% -5,45% -10,50% -12,76% -0,80% +14,12%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny +2,35% +3,12% +1,65% -0,68% -6,43% -4,15% +12,61% +31,74%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych +4,00% +2,22% +0,39% -5,05% -11,40% -10,70% +2,01% +19,26%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji +3,88% +2,64% +0,45% -3,98% -7,95% -8,18% +6,62% +14,11%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +2,73% -0,11% -0,58% -9,54% -8,57% -8,70% +4,13% +20,71%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,14% +1,29% -2,41% -10,47% -13,06% -13,64% -6,66% -1,33%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich +3,98% +1,96% -0,74% -7,31% -8,15% -7,52% +8,64% +19,74%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich -5,13% -5,31% -11,17% -6,52% -4,64%      
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek -5,55% -4,63% -11,33% -14,07% -11,16%      
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji -3,42% -3,38% -8,80% -9,10% -9,79%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania +3,56% +3,06% +1,60% -2,59% -9,16% -7,83% +5,58%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu -2,52% -2,63% -7,23% -9,49% -8,60% -3,97% +2,46%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +1,81% -0,88% -2,12% -16,39% -18,33% -19,87% -15,86% -10,07%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji +3,63% +3,39% +1,92% -2,05% -8,59% -7,35% +6,81% +21,88%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) +1,63% +1,52% +9,05% +6,83% +4,28% +2,30% +10,79% +4,50%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) +1,74% +1,73% +1,07% -3,95% +0,04% -3,86% +3,19% -7,10%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +4,22% +4,93% +3,13% +1,65% -8,65% -10,90% +0,88% +11,39%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +3,84% +1,81% +0,57% -4,95% -13,53%      
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich -4,47% -5,33% -14,29% -17,09% -6,56% +2,02% +20,67% +44,16%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich +0,10% +1,41% +0,48% -8,34% -15,03% -19,78% -17,53% -5,98%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +1,35% +0,45% -3,17% -3,05% -16,15% -25,71% -22,63% -10,55%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych -0,02% -5,35% -9,30% -13,83% -26,52% -33,63% -30,95% -18,22%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -1,14% -1,76% -2,64% -10,96% -16,73% -14,98% -0,79% +7,23%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny +1,09% +0,26% -0,43% -7,51% -9,01% -4,89% +15,37% +33,36%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny -1,45% -1,53% -5,85% -11,12% -14,54% -14,77% -4,74% +5,58%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,20% +1,57% -3,26% -9,07% -11,93% -8,28% +9,68% +3,70%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,49% -6,49% -16,80% -16,31% -26,84% -31,30% -25,41% -14,93%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji -0,44% -2,06% -4,60% -6,59% -12,21% -10,64% +3,03% +13,19%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select -1,43% -0,80% -2,44% -7,50% -10,26% -11,78% -4,19% +6,71%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych -3,81% -2,40% -5,07% -6,03% -5,01% -7,09%    
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów -5,25% -15,24% -15,18% -21,39% -14,62% -10,47% -13,72%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych -6,60% -4,41% -13,15% -6,37% +7,60% +10,40% +16,24%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek +3,50% +1,49% -0,15% -5,82% -7,10% -11,60% -2,32% +8,50%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,81% +1,95% -0,10% -1,83% -6,18% -5,56% +6,06% +17,93%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny -2,68% +0,07% -3,27% +1,30% +0,18% -4,52% +2,81% +8,57%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek +1,05% -2,06% -1,57% -11,65% -12,87% -17,64% -6,86% +7,41%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny +1,18% -1,18% -2,54% -4,25% -8,95% -7,96% +6,09% +3,43%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 +3,91% +6,45% +2,75% +3,65% -4,65% -0,51% +17,99% +28,91%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU -3,93% -3,36% -7,97% -11,39% -10,14% -8,36% +4,13% +8,46%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 -2,68% -3,11% -9,05% -5,23% -2,29% +6,23% +13,95% +26,90%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie +3,90% +4,50% +2,91% +2,22%        
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych -2,18% -3,63% -7,13% -6,21%        
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji -2,24% -12,04% -19,64% -20,97% -12,19% -9,58% +7,83% +28,66%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych +0,89% -4,58% -10,31% -12,60% -1,94% +2,19% +21,75% +31,70%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek -2,24% -7,61% -14,19% -14,25% -5,23% -6,05% +7,36% +17,13%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek +0,05% -4,19% -10,16% -11,99% -11,11% -13,58% +2,55% +17,42%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych -1,30% -9,56% -17,26% -17,50% -8,00% -3,32% +11,41% +27,11%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,33% +2,23% +1,16% -7,63% -8,66% -4,57% -0,64% +9,49%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska +0,99% +2,13% +21,19% +12,12% +3,76% +9,47% +8,00% +33,47%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC +0,97% +2,76% +3,27% -6,09% -3,40% +4,76% +11,17% +27,53%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +1,44% +4,93% -2,69% -10,92% -5,33%   +5,82% +12,67%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy -6,97% -8,09% -15,67% -20,88% -18,92% -16,34% -3,03% +2,11%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii -0,70% -10,15% -18,15% -16,25% +2,89% +11,25% +33,83% +59,77%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja -0,86% +1,91% +3,90% +0,88% +0,38% +4,44% -14,32% +27,79%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -0,76% +5,52% +0,23% +1,30% +1,78% -0,74% -0,59% +5,89%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja -0,63% +5,39% +14,81% -13,73% -35,02% -38,56% -30,10% -32,74%
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty +4,48% +1,99% +1,57% -9,18% -14,56% -15,68% -4,07%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +3,57% +3,63% +1,77% -0,80% -6,00% -9,16% +2,01% +16,81%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus +1,97% +2,37% +2,07% +1,66% +1,04% +4,00% +19,65% +49,72%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów -2,11% -8,82% -13,74% -17,19% -11,57% -6,02% +12,12% +20,81%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy +0,32% +0,22% +0,14% -1,48% -3,06% -9,62% -1,89% +5,65%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity -3,61% -5,24% -2,76% -5,36% -0,77% -7,32% -25,00% -35,72%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji -0,53% -2,07% -9,46% -11,33%        
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji +3,86% +4,44% +2,10% -1,38% -11,62% -13,00% +1,01% +14,61%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek +1,41% -1,24% -3,11% -14,85% -23,56% -34,82% -23,89% -6,15%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej +0,34% -1,55% +8,41% +2,66%        
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich -4,29% -3,60% -9,37% -11,26%        
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich -3,30% -2,42% -6,73% -4,94% -3,81% +1,18% +4,54% +12,67%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +1,99% +1,62% -4,41% -17,33% -16,22% -8,46% +4,26% +6,13%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek +1,42% -3,39% -5,57% -14,83% -18,81% -29,08% -16,24% -1,25%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa -0,67% +3,93% +6,93% -5,84% -18,66% -15,89% -12,72% +4,37%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich +2,67% +4,16% +3,04% -1,87% -12,59% -14,29% -1,71% +10,56%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych -2,99% -2,38% -6,70% -6,47% -5,80% -2,86% +2,36% +14,37%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących +0,36% -0,36% -1,41% -11,21% -11,86% -5,41% +3,83% +13,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +1,88% -0,09% -2,31% -6,84% -13,36% -15,97% -3,97% +3,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +1,22% -4,15% -5,30% -13,86% -19,22% -24,85% -16,70% -4,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji -3,16% -3,81% -8,88% -11,27% -10,46% -6,27% +1,46% +3,19%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +10,73% +9,87% +3,59% +2,58% +1,20% +17,44% +30,36% +21,47%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 +2,55% +3,66% +1,53% -0,17% -8,28% -4,97% +10,29% +27,35%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,40% +3,60% +1,27% -1,00% -10,38% -8,00% +5,83% +20,23%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich -1,15% +3,42% +6,08% -4,09% -18,49% -19,68% -7,86% -1,45%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek +2,95% +0,98% -0,01% -9,36% -14,98% -16,16% -6,69% +11,31%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) -0,81% -1,04% -2,85% -4,35% -6,15% -5,03% -2,59% +0,79%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) -4,26% -3,82% -7,80% -9,04% -9,10% -8,62% -0,28% +1,71%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) +0,37% -2,05% +8,60% +2,23% -8,76% -4,15% +2,54% +24,39%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) -3,48% -2,88% -4,25% -2,85% -4,45% -2,45% -1,58% +13,48%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -2,80% -5,71% -5,32% -11,01% -11,72% +1,92% +5,07% -0,75%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +3,36% +1,16% -2,67% -9,68% -8,45% -1,36% +12,58% +18,83%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) +0,32% +2,37% +1,53% -4,35% -3,78% -2,59% +4,05% +26,92%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) -3,70% -5,59% -8,81% -6,35% -4,80% +2,83% +3,93% +24,22%
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -4,01% -5,75% -3,69% -11,16% -12,56% -2,76%  
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +1,18% -2,99% -6,59% -13,09% -19,38% -17,29% -4,04% +4,72%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +1,53% -3,63% -6,41% -17,08% -20,65% -22,40% -11,62% -0,96%
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier -0,23% +1,02% -1,55% -11,05% -12,70% -5,60% -1,18% +12,19%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek -0,09% -1,13% +2,05% -8,00% -18,18%      
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,66% +4,17% +3,04% -0,30% -11,29% -4,84% +23,09% +33,51%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu -3,05% -5,34% -8,08% -13,00% -19,03% -19,04% -15,67% -15,22%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,88% -1,41% -3,00% -9,41% -13,29% -13,24% -2,40% +6,06%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek +0,32% -3,71% -3,72% -15,46% -16,90% -20,05% -11,50% +3,35%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl +4,71% +5,59% +3,14% -0,13% -12,50% -5,62% +23,93% +24,75%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji -0,67% -0,34% -1,78% -2,75% -11,26% -6,26% +10,24% +20,79%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny -0,29% -1,17% -2,31% -2,68% +0,59%      
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja +2,71% +2,18% +0,72% -5,01% -12,91% -9,30% +5,35% +12,57%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich +1,69% +1,84% +0,48% -4,14% -11,51% -9,45% +3,23% +12,07%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek +2,83% -0,91% -2,73% -14,39% -20,85% -24,50% -15,63% -4,88%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego +4,37% +1,68% +0,55% -10,64% -16,71% -19,02% -9,57% +2,83%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych -5,43% -5,93% -11,99% -15,31% -13,33% -12,21% -3,66% -6,09%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +0,55% -1,30% -5,49% -19,01% -16,25% -6,08% +6,05% +8,06%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących +0,76% -0,15% -2,92% -14,85% -14,63% -10,26% +1,99% +13,10%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny -2,05% -2,43% -6,51% -7,71% -6,77% -1,76%    
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich -5,42% -4,30% -9,52% -6,68% -3,68% -0,91% -7,18% +6,08%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -4,82% -4,76% -10,12% -13,91% -11,94% -11,41% -9,70% -8,77%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,01% +3,97% +1,67% +4,45% +11,06% +19,99% +18,89% +14,05%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny -3,18% -2,12% -5,89% -8,56% -8,74% -7,68% -0,86% +5,46%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -1,49% -2,49% -4,30% -9,54% -15,27% -12,32% -10,08% +5,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus +1,10% +2,11% +0,08% -1,99% -7,19% -4,55% +8,86% +23,32%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +1,16% -0,29% -3,76% -13,24% -14,40% -8,61% +2,33% +9,37%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego -2,96% -4,05% -7,64% -4,71% -1,73% +3,29% +5,54% +14,35%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku +1,25% +0,69% -3,41% -11,52% -11,66% -5,32% +5,38% +11,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -0,72% -3,93% -4,33% -7,29% -9,00% +0,01% +2,29% -5,11%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny -4,01% -5,34% -13,34% -19,16% -12,48% -3,95% +3,01% +18,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny -4,31% -6,68% -12,45% -18,68% -18,28% -19,21% -9,66% -2,31%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek -1,19% -3,29% -5,44% -9,56% -11,61% -12,29% -2,02% +10,79%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego -3,36% -2,12% -5,61% -9,55% -9,91% -9,05% -0,12% +0,69%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny -3,15% -3,53% -7,22% -4,48% -0,94% +2,16% +12,07%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +4,78% -4,45% +0,62% -9,79% -7,52% +1,63% -3,11% +70,61%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny -2,57% -6,12% -10,68% -8,50% +1,30% +9,18% +25,86% +45,99%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy +0,43% +0,54% -2,01% -3,55%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych -2,91% -1,89% -4,81% -6,58% -5,04% -4,28% -0,97% +8,88%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących -0,21% +0,84% +1,84% -2,99% +0,80% +8,27% +12,65% +27,21%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych +2,03% +3,12% +1,02% -5,90% -14,81% -19,70% -15,67% +18,28%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak +1,20% +0,07% -1,24% -10,97% -20,53% -21,27% -12,55% +0,76%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek -0,79% -4,23% -6,61% -17,72% -26,57% -33,08% -27,13% -13,37%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych -0,96% -0,79% -0,96% -2,96% -8,67% -5,34% -3,07% +10,82%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii -2,74% -4,24% -7,21% -9,59% -12,57% -20,09% -29,16%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny -0,65% -2,25% -5,30% -8,02% -15,68% -16,16% -14,39% -28,16%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny +0,52% -0,66% -1,47% -16,69% -26,35% -29,56% -19,54% -9,64%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Europa -8,80% -11,61% -19,01% -25,06% -29,70% -31,06% -17,30% -17,63%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth -4,12% -6,34% -12,90% -12,67% -17,79%      
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev +8,35% +11,67% +4,73% +5,77% -11,53% -3,80% +35,71% +58,41%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja -3,64% -5,83% -2,25% -10,01% -12,44% -1,83% -9,67% +36,50%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short -4,16% -6,19% -3,64% -6,60% -1,35% -7,75% -25,39% -36,47%
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) +2,44% +2,44% +2,44% +2,57% +2,62% +3,23%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji +0,61%   -2,73% -5,00% -12,44% -14,72% -4,27% +5,39%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych -3,67% -8,03% -14,00% -14,64% -11,48% -7,90% -7,30% +6,86%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek -1,05% -2,09% -4,72% -10,86% -15,33% -19,29% -9,41% -0,98%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących -1,55% -1,47% -2,68% -7,08% -5,48% -1,18% -0,17% +7,82%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy -3,42% -6,39% -11,79% -19,43% -25,62% -26,43% -21,21%  
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji -2,77% -2,82% -4,12% -7,19% -17,61% -19,14% -6,35% +5,55%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek +2,35% -1,65% -1,83% -13,80% -14,09%      
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich +1,92% +1,83% +0,74% -4,02% -9,16% -8,65% +5,15% +19,14%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -1,23% -1,83% -3,22% -10,98% -16,20% -16,86% -4,35%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich +0,49% +5,24% +10,28% -9,27% -32,62% -37,15% -27,08% -23,60%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich -2,51% -5,12% -10,03% -8,99%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich -1,86% -1,19% -5,33% -8,74% -8,74% -9,71% +0,73%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich +2,40% +0,34% -0,84% -7,91% -9,83% -8,65% +5,36% +20,08%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących +0,38% -0,59% -6,57% -12,94%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -3,18% -1,79% -1,10% -8,73% -18,73% -17,70% -3,77% +9,15%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -2,41% -1,02% -3,87% -5,42% -7,96% -8,72% -2,83%  
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji -2,75% -8,84% -12,63% -12,94%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna +0,79% -0,14% -1,00% -7,31%        
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,54% -0,40% -4,44% -8,58% -7,75% -6,68% +6,63% +18,71%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities +0,46% +1,82% +1,11% -7,11% -6,56% +4,44% +10,03% +29,54%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) +1,09% +1,10% +1,45% +4,70% +11,15% +23,56%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) +1,15% +2,70% -1,45% +3,53% +13,35% +13,88%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity -2,86% -5,18% -8,69% -8,64% -8,80% -1,93% -0,12% +13,03%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja +2,28% -0,09% -5,00% -6,13% -11,61% -7,83% +10,15% +25,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek -3,16% -9,35% -18,34% -18,64% -7,00% +4,16% +24,02% +29,73%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek -1,60% -3,62% -7,16% -15,14% -8,54% -8,85% +7,85% +28,00%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych -3,76% -4,26% -8,71% -8,43% -5,16% +2,41% +10,61% +16,05%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących -0,26% +0,92% -2,29% -9,53% -8,89% -4,35% -4,83% +8,31%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) +2,90% +1,77% +1,11% +8,69% +5,48% -9,86% -4,64% -9,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +0,01% -10,22% -17,63% -18,61% -0,19% +9,74% +37,86% +45,74%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands -3,17% -8,27% -14,84% -16,94% -2,19% +7,36% +30,13% +35,94%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych -0,81% -0,89% -2,71% -4,58% -4,69% -2,82% -2,84% -2,84%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych -1,47% -1,66% -4,54% -8,47% -10,08% -8,05% -4,79% -4,79%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 +0,86% +0,45% -1,40% -11,50% -14,34% -13,51% -2,66% +8,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny +3,84% +3,96% +1,75% -2,57% -8,47% -13,48% -6,20% -11,76%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji +1,72% +1,30% -1,35% -8,64% -12,64% -14,00% -8,85% -13,57%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek +1,21% -4,32% -7,62% -19,31% -17,97% -21,90% -10,33% +3,27%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy -2,28% -2,92% -7,37% -10,39% -8,47% -10,38% -2,57% +13,07%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa +0,40% +0,29% +0,03% -4,82% -9,98% -6,30% +5,32% +21,94%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -3,58% +2,53% +3,61% -14,10% -34,76% -38,19% -29,31% -30,03%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu +1,30% +0,16% -3,63% -8,82% -10,84% -10,96% +2,74% +21,66%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje +1,12% +0,55% -2,15% -4,99% -10,95% -8,70% +5,25% +22,03%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma -1,38% -0,51% -0,51% +6,82% +7,89% +2,94% +12,60% +11,11%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny -3,07% -2,65% -4,15% -3,04% -0,85% +2,32% +2,78% +9,13%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +0,49% +1,81% -1,02% -8,31% -9,23% -8,25% -0,33% +13,19%
Data aktualizacji: 2018-12-14, Źródło danych: Notoria