Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - nieruchomości
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,33% +1,03% +1,03% +2,09% +4,77% +6,36% +8,28% +12,32%
Alter Semeko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy +1,32% +1,32% +1,32% +2,91% +0,90%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 (w likwidacji) -3,27% -3,27% -6,21% -12,37% -7,97% -15,25% -16,44% -16,77%
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych         -3,88% -2,94% -1,00%  
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) -0,44% -0,44% -0,57% -3,05%        
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +1,57% +1,57% +0,09% +6,57% +8,35% +11,13% +8,65% +7,75%
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +2,00% +2,00% +2,00% +3,35% +2,46% +3,80% +2,56%  
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -2,86% -2,86% -2,86% -1,51% +2,03% +0,79% +1,08% +2,52%
Skarbiec Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,79% -0,79% -0,79% -2,14% -2,81% -10,66% -19,76% -27,08%
Trigon Profit XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,30% +1,57% +1,88%          
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria