Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - pozostałe
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy Świat +3,78% +5,95% +5,33% +7,60% +10,02% +4,47% +4,02% +6,92%
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska +3,51% +5,32% +4,66% +6,55% +8,78% +3,47% +2,04% +6,00%
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska +3,96% +6,69% +5,38% +7,10% +10,93% +6,69% +5,13% +11,48%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria