Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - prywatny
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,61% +1,76% +2,19% +4,24% +6,37%      
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój +3,66% +3,47% +3,23% -0,50% -1,90% +0,63%    
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -7,50% -7,50% -7,50%          
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities -5,15% -5,15% -5,61% -12,88%        
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 -3,56% -3,56% -4,32% -5,83%        
Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Private Equity                
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji -5,33% -5,33% -7,78% -7,50% -28,37% -36,66% -34,31%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -0,51% -0,50% -4,73% -9,32% -24,35% -27,80% -26,43%  
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,32% +1,42% -2,81% -3,36% -14,91% -17,15% -16,26%  
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,21% -0,21% +0,44% -0,39%        
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,15% -2,49% -2,49% -1,15%        
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności -1,75% -1,75% -16,92% -17,12% -20,71% -21,45% -19,46% -15,99%
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 -5,00% -5,00% -21,45%          
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -4,56% -4,56% -5,28% -4,19% -24,39% -28,30% -26,49% -23,35%
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,69% -1,55% -0,16% +1,17% +7,68% +4,16%    
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,15% +1,38% +1,38% +0,84% +6,78% +22,52% +12,26% +12,11%
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -66,85% -66,85% -69,15% -71,31% -94,90% -94,81% -94,78% -95,20%
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu -0,48% +0,97% -0,72% +0,59%        
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,69% +0,69% +0,69% +1,42% +2,50% +7,85% +10,58% +22,80%
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% -0,56% -0,71% -1,12% +2,64%      
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,64% +0,89% +2,21% +3,31% +16,51% +25,15% +27,06%  
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,49% +1,49% +2,97% +4,94% +9,68%      
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,42% -0,62% +1,90% +3,19% +6,72% +3,01% -7,88%  
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -10,30% -10,30% -10,30% -12,24% -6,27% -21,08% -18,44% -33,89%
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,90% -0,84% -0,03% -0,08% +2,30% +5,48% +7,26% +8,53%
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,78% +1,80% +2,45% +0,28% +2,42% +9,41%    
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,48% -2,50% -2,50% -2,57% -5,18% -4,93% -2,06%  
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% +1,94% +1,94% +1,74% -0,44% +1,67% +2,69%  
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,11% +10,71% +10,71% +8,57% +17,13% +2,90% +3,45%  
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,62% +2,78% +1,73% +6,05% +16,57%      
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,65% -0,60% -0,60% -0,71% +1,36%      
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,20% +2,20% -8,23% -10,82% -1,65%      
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,28% +5,28% -0,55% -15,91% -34,66%      
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,69% +2,11% +2,11% +3,75% +8,44% +12,17% +17,13% +27,13%
NN Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% +0,71% -0,60% -2,64%        
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,20% -1,73% -3,87% -1,30%        
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% -2,26% -2,26% -6,36% -2,21% -18,54% -22,66% -23,73%
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,79% -3,75% -4,43% -4,62% -5,30%    
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,09% -2,09% -2,09% +0,82% +3,62% +2,99% -3,73% +4,57%
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,03% +0,37% +0,37% -0,83% -1,29% -1,38% -90,34% -90,07%
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,89% +5,89% +5,89% +5,89% +1,09% +0,88% +1,13% +5,97%
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,88% +3,88% +0,41% -0,60% -0,80% -1,00%    
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,54% -0,87%          
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,06% -2,06% -2,06% -5,14% -3,16% +3,29% +6,92%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus -5,54% -9,75% -9,75% -14,03% +14,30% +14,30% +14,30%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord +0,28% +1,69% +1,69% +5,39% +7,32% +7,32% +6,49%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny -1,43% -3,71% -3,71% -10,68%        
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,40% +23,03%            
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,07% +3,07% +3,07% +6,89% +6,95% +13,52%    
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,93% -0,93% -1,43% -3,62% -0,72% +0,52%    
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,20% -1,20% +1,32% +1,32% +1,60% +0,26%    
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,77% +1,12% +0,43% +226,08% +398,52% +374,05%  
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,88% +0,88% +0,88% -0,67% -0,60% -0,31% -22,03%  
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) -11,44% -11,44% -11,45% -11,42%        
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +4,55% +4,55% +4,55% +2,28% +3,23% +8,74%    
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji)                
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -3,53% -3,93% -3,93% -3,95% -3,95% -3,95%    
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +0,76% +0,76% +1,66% +3,21%      
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,66% +0,92% +0,92% +3,39% +15,18% +8,21%    
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,96% +0,96% +0,96% +2,02%        
Trigon Profit XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,96% +2,48% +3,82% +5,78%        
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,13% +3,36% +4,59% +8,14%        
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,90% +2,89% +4,89% +6,98%        
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,73% +2,22% +3,02% +5,37%        
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,92% +2,79% +2,86% +6,73%        
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -90,00%              
Data aktualizacji: 2019-10-18, Źródło danych: Notoria