Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - prywatny
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,61% +1,76% +2,19% +4,24% +6,37%      
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój -4,82% -5,12% -4,96% -19,06% -25,21% -25,38% -26,80%  
Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -7,50% -7,50% -7,50%          
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities -0,53% +1,71% +3,64% -1,42% -11,28%      
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 +1,55% +4,99% +8,43% +2,28% -2,28%      
Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Private Equity                
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji -0,29% +0,27% +3,80% -6,75% -8,34% -29,89% -38,67%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -1,61% -1,45% -1,12% -5,99% -14,74% -26,04% -32,12% -29,32%
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji -0,11% +7,06% +7,06% +1,08% -1,81% -14,09% -16,12% -13,28%
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji +0,63% +1,32% +1,71% +2,29%        
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,89% +2,75% +4,02% +1,70% +0,68%      
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności -2,32% -2,32% -2,32% -7,23% -22,93% -25,47% -27,02% -24,31%
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 +0,19% +0,19% +0,19% -12,33% -31,13%      
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,50% +1,61% +6,31% -1,41% -1,84% -22,74% -26,96% -24,38%
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji -21,98% -21,14% -20,05% -14,12% -12,06% -17,17% -14,22%  
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,15% +1,38% +1,38% +0,84% +6,78% +22,52% +12,26% +12,11%
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -8,44% -11,32% -10,42% +0,95% -11,06%      
Beta ETF WIG20 Total Return short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,16% +2,06%            
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -20,54% -30,86% -30,59% -16,82%        
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -66,85% -66,85% -69,15% -71,31% -94,90% -94,81% -94,78% -95,20%
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu -0,48% +0,97% -0,72% +0,59%        
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -0,05% -0,05% -0,05% -2,48% -3,26% -1,88% -0,84% +6,98%
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% -0,56% -0,71% -1,12% +2,64%      
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,64% +0,89% +2,21% +3,31% +16,51% +25,15% +27,06%  
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,08% +1,17% +1,17% +23,75% +10,82% +14,20% +18,10% +2,95%
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +9,39% +9,39% +9,39% +9,60% +9,60% +9,60% -1,68% -10,06%
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,90% -0,84% -0,03% -0,08% +2,30% +5,48% +7,26% +8,53%
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,78% +1,80% +2,45% +0,28% +2,42% +9,41%    
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,10% -0,14% -0,14% -0,01% +1,32% -1,28% -3,92% -0,77%
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +8,62% +8,62% +4,91%          
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,70% +1,84% +1,84%          
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,88% +0,91% +0,91% +0,74% -0,33% +1,41% -0,76% +2,36%
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,33% +2,30% +2,30% +14,54% +19,65% +29,90% +40,14% +23,78%
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +1,45% +2,12% +2,12% +4,50% +8,13%      
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,62% +2,78% +1,73% +6,05% +16,57%      
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,65% -0,60% -0,60% -0,71% +1,36%      
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +16,82% +16,82% +16,82% +16,82% +16,82% +4,18% +14,89%  
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -53,58% -53,58% -53,58% -53,58% -53,58% -60,97% -69,67%  
Lumen Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,79% +3,05% +3,05%          
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -4,14% +2,17% +2,17%          
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,81% +6,10% +6,10% -0,95% +2,98% +6,84% +11,67% +20,63%
NN Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% +0,71% -0,60% -2,64%        
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,20% -1,73% -3,87% -1,30%        
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,34% +7,04% +7,04% +2,13% -1,59% -7,86% -3,77% -23,89%
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,79% -3,75% -4,43% -4,62% -5,30%    
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,91% +3,91% +3,91% +1,75% +4,77% +4,81% +2,79% +5,31%
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,83% +3,45% +3,45% +3,83% +2,97% +2,11% +1,18% -89,94%
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,76% +1,76% +1,76% -5,27% -2,54% +3,20% -1,48% -1,55%
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,88% +3,88% +0,41% -0,60% -0,80% -1,00%    
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,54% -0,87%          
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,36% +5,36% +5,36% -12,47% -7,26%      
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,22% -0,22% -0,22% -2,27% -2,60% +0,66% +3,59%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus -5,54% -9,75% -9,75% -14,03% +14,30% +14,30% +14,30%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord -0,76% -0,06% -0,10% +0,99% +5,44% +7,52% +8,05%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny -1,43% -3,71% -3,71% -10,68%        
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,40% +23,03%            
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,07% +3,07% +3,07% +6,89% +6,95% +13,52%    
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,83% +1,04% +0,15% -2,50% -5,88% -3,05% -1,84%  
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,39% +3,04% +3,04% +2,85% +6,06% +6,35% +4,58%  
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,77% +1,12% +0,43% +226,08% +398,52% +374,05%  
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,88% +0,88% +0,88% -0,67% -0,60% -0,31% -22,03%  
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) -11,44% -11,44% -11,45% -11,42%        
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +4,55% +4,55% +4,55% +2,28% +3,23% +8,74%    
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji)                
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -3,53% -3,93% -3,93% -3,95% -3,95% -3,95%    
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +0,76% +0,76% +1,66% +3,21%      
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,66% +0,92% +0,92% +3,39% +15,18% +8,21%    
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,96% +0,96% +0,96% +2,02%        
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,13% +3,36% +4,59% +8,14%        
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,90% +2,89% +4,89% +6,98%        
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,73% +2,22% +3,02% +5,37%        
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,92% +2,79% +2,86% +6,73%        
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -90,00%              
Data aktualizacji: 2020-10-29, Źródło danych: Notoria