Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - prywatny
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,61% +1,76% +2,19% +4,24% +6,37%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji -1,04% -1,04% -4,18% +1,59% -0,94%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -0,28% +0,31% +0,08% +2,33% +2,64% +7,00%    
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,09% -0,09% -0,26% +0,22% +1,59%      
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności -0,35% -2,36% -2,03% -99,90% -99,90%      
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,03% +0,36% +0,13% +2,29% +2,27% +4,43% +6,96% +16,84%
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,91% +5,87% +5,87%          
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,15% +1,38% +1,38% +0,84% +6,78% +22,52% +12,26% +12,11%
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -66,85% -66,85% -69,15% -71,31% -94,90% -94,81% -94,78% -95,20%
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu -0,48% +0,97% -0,72% +0,59%        
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +1,13% +1,13% +1,13% +2,53% +10,94% +16,74% +47,30% +29,86%
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% -0,56% -0,71% -1,12% +2,64%      
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,64% +0,89% +2,21% +3,31% +16,51% +25,15% +27,06%  
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,49% +1,49% +2,97% +4,94% +9,68%      
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,12% +2,75% -0,63% -5,10% -6,13% +1,15%    
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,90% -0,84% -0,03% -0,08% +2,30% +5,48% +7,26% +8,53%
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,64% +5,13% +1,07% +1,48% +1,51%      
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,68% -0,12% -0,63% +1,82% +3,72%      
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,28% +1,47% +1,03% +1,38% +2,74%      
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,72% -2,51% -2,45% -0,62% -2,04%      
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,62% +2,78% +1,73% +6,05% +16,57%      
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,65% -0,60% -0,60% -0,71% +1,36%      
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,61% +1,15% +1,72% +4,25% +9,41% +12,90%    
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,58% +0,48% +0,68% +1,26%        
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,30% -1,30% -2,57% -2,47%        
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,20% -1,73% -3,87% -1,30%        
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -11,39% -14,08% -17,27% -14,23% -26,48% -18,34% -15,75% -18,10%
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,79% -3,75% -4,43% -4,62% -5,30%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -0,64% -0,11% -2,51% -3,20% -2,72%      
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,96% -3,96% -3,96% -6,53% -1,60% +2,07% +10,22% +14,94%
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,28% -0,18% -0,18% -0,55% -90,20% -90,05% -89,95% -89,05%
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,55% -0,21% -0,42% +0,25% +2,63% +3,21%    
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% -0,50% -0,50% -0,80%        
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,54% -0,87%          
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,18% +0,68% +0,68% +0,79% +6,36% +8,16%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus -5,54% -9,75% -9,75% -14,03% +14,30% +14,30% +14,30%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord -1,03% -0,91% -0,27% -0,92%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny -1,43% -3,71% -3,71% -10,68%        
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,40% +23,03%            
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,07% +3,07% +3,07% +6,89% +6,95% +13,52%    
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +1,25% +4,34%          
Rockbridge Multi Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,37% -1,31% -1,67%          
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,77% +1,12% +0,43% +226,08% +398,52% +374,05%  
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,88% +0,88% +0,88% -0,67% -0,60% -0,31% -22,03%  
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) -11,44% -11,44% -11,45% -11,42%        
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +4,55% +4,55% +4,55% +2,28% +3,23% +8,74%    
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji)                
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -3,53% -3,93% -3,93% -3,95% -3,95% -3,95%    
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +0,76% +0,76% +1,66% +3,21%      
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,66% +0,92% +0,92% +3,39% +15,18% +8,21%    
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,96% +0,96% +0,96% +2,02%        
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój -0,01% -0,23% +2,60%          
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +9,23% +10,37% +8,57%          
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,72% -4,11% -4,70% -2,52%        
Trigon Profit XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,96% +2,48% +3,82% +5,78%        
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,13% +3,36% +4,59% +8,14%        
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,90% +2,89% +4,89% +6,98%        
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,73% +2,22% +3,02% +5,37%        
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,92% +2,79% +2,86% +6,73%        
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -90,00%              
Data aktualizacji: 2018-06-22, Źródło danych: Notoria