Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - prywatny
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,61% +1,76% +2,19% +4,24% +6,37%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji -2,08% -7,72% -8,69% -12,52% -8,30%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -0,55% -4,91% -4,91% -3,85% -2,75% +0,21%    
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% -2,11% -2,20% -2,52% -1,47%      
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności +0,49% -0,82% -1,16% -2,00% -0,03% +2,24% +4,72% +8,22%
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego +0,06% -5,29% -5,26% -5,47% -2,78% -2,12% +1,37% +10,45%
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,08% -0,84% +0,06% +3,79%        
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,15% +1,38% +1,38% +0,84% +6,78% +22,52% +12,26% +12,11%
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -66,85% -66,85% -69,15% -71,31% -94,90% -94,81% -94,78% -95,20%
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu -0,48% +0,97% -0,72% +0,59%        
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +3,17% +3,17% +3,17% +4,34% +11,81% +17,47% +24,48% +32,78%
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% -0,56% -0,71% -1,12% +2,64%      
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,64% +0,89% +2,21% +3,31% +16,51% +25,15% +27,06%  
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,49% +1,49% +2,97% +4,94% +9,68%      
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,59% -1,07% -0,05% -6,38% -7,97% +0,37%    
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +5,07% +5,07% +6,80% -6,50% -10,07% -16,48% -16,06% -24,89%
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,90% -0,84% -0,03% -0,08% +2,30% +5,48% +7,26% +8,53%
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,78% +1,80% +2,45% +0,28% +2,42% +9,41%    
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,23% -0,45% -0,16% +2,37%      
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,21% +0,73% +2,02% +1,48% +3,87%      
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,69% -6,64% -8,25% -10,89% -7,40%      
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,62% +2,78% +1,73% +6,05% +16,57%      
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,65% -0,60% -0,60% -0,71% +1,36%      
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,70% +1,00% +1,61% +3,77% +8,28% +12,55%    
NN Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% +0,71% -0,60% -2,64%        
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -0,20% -1,73% -3,87% -1,30%        
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,42% +7,51% -4,74% -11,91% -18,94% -17,94% -7,68% -12,23%
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,12% -0,79% -3,75% -4,43% -4,62% -5,30%    
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant -0,62% -0,66% -0,50% -1,22% -1,07% +0,83%    
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,13% +2,13% +2,13% -1,91% -4,77% +3,70% +6,28% +15,61%
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,09%   -0,28% -1,98% -90,13% -90,19% -89,95% -89,29%
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,11% +0,11% +0,11% -0,44% +0,15% +3,68% +4,94%  
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,01% +0,30% +0,71% -0,80%        
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,33% -0,54% -0,87%          
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +4,31% +4,12% +5,02% +6,64% +10,39% +11,37%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus -5,54% -9,75% -9,75% -14,03% +14,30% +14,30% +14,30%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord +0,45% +0,77% -0,26% -0,45%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny -1,43% -3,71% -3,71% -10,68%        
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,40% +23,03%            
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +3,07% +3,07% +3,07% +6,89% +6,95% +13,52%    
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% +1,25% +4,34%          
Rockbridge Multi Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,37% -1,31% -1,67%          
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,43% +0,77% +1,12% +0,43% +226,08% +398,52% +374,05%  
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,88% +0,88% +0,88% -0,67% -0,60% -0,31% -22,03%  
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) -11,44% -11,44% -11,45% -11,42%        
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +4,55% +4,55% +4,55% +2,28% +3,23% +8,74%    
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji)                
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych -3,53% -3,93% -3,93% -3,95% -3,95% -3,95%    
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +0,76% +0,76% +1,66% +3,21%      
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,66% +0,92% +0,92% +3,39% +15,18% +8,21%    
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych                
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,96% +0,96% +0,96% +2,02%        
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój +0,31% +1,42% +1,43%          
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,70% +1,57% +10,95% +9,13%        
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -15,58% -18,47% -19,87% -22,56%        
Trigon Profit XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,96% +2,48% +3,82% +5,78%        
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,13% +3,36% +4,59% +8,14%        
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,90% +2,89% +4,89% +6,98%        
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,73% +2,22% +3,02% +5,37%        
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,92% +2,79% +2,86% +6,73%        
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -90,00%              
Data aktualizacji: 2018-08-17, Źródło danych: Notoria