Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,08% +0,24% +0,44% +2,01%        
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,11% +0,32% +0,52% +1,29% +1,77% +3,46% +3,28% +5,35%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny -0,01% +0,58% +0,54% +1,34% +2,42% +3,65% +4,22% +6,58%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,11% +0,33% +0,51% +1,02% +1,69% +2,36% +3,44% +5,08%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,07% +0,34% +0,47% +1,02% +1,53% +2,33% +3,01% +4,63%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,09% +0,37% +0,52% +1,08% +1,54% +2,19% +2,97% +4,41%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,10% +0,26% +0,42% +1,03% +1,00% +1,47% +1,80% +2,40%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,18% +0,42% +0,65% +1,44% +1,93% +2,63% +3,82% +6,28%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,13% +0,30% +0,57% +1,15% +1,66% +2,81% +3,49% +5,42%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,13% +0,38% +0,58% +1,36% +1,90%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny +0,24% +0,46% +0,68% +1,45% +1,56% +2,78% +3,43% +5,89%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Skarbowy +0,17% +0,31% +0,48% +1,15% +1,00% +1,88% +2,17% +3,52%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,22% +0,41% +0,49% +1,38% +0,75% +0,12% -0,79% +0,36%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,41% +0,51% +0,66% +0,96% +1,01% +0,44% -0,32% +0,82%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3   -0,03% -0,02% +0,05% +0,62% +0,62% +0,62% +0,44%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,05% +0,05% +0,05% +0,29% +0,37% +0,20% +0,76% -0,13%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 -0,02% +0,03% +0,03% +0,12% -0,28% -0,61% +0,03% -0,35%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 -0,02% +0,06% +0,06% +0,15% -0,12% -0,43% -0,28% -1,11%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu +0,04% +0,04% -0,19% -0,34% -3,00% -4,14% -4,53% -7,83%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A +0,25% +0,47% +0,67% +1,41% +2,07% +3,19% +4,23%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,01% +0,11% +0,15% +1,59% +2,24% +4,37% +4,29% +6,92%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy -0,05% +0,05% +0,08% +2,17% +3,01% +4,92% +5,42% +8,66%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,16% +0,36% +0,55% +1,18% +1,68% +2,33% +3,25% +5,63%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,05% +0,21% +0,25% +0,56% +0,82% +1,07% +1,25% +1,95%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny +0,04% +0,24% +0,39% +0,94% +1,56% +2,07% +3,01% +4,66%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,16% +0,38% +0,64% +1,51% +2,46% +4,52% +5,00% +7,00%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,06% +0,31% +0,49% +1,16% +1,49% +2,12% +2,62% +3,80%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,20% +0,35% +0,47% +1,13% +2,24% +3,39% +4,10% +6,26%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,22% +0,38% +0,40% +1,28% +3,24% +4,81% +5,35% +9,37%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,35% +0,62% +0,69% +1,58% +2,93% +4,44% +5,22% +7,71%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,91% +0,92% +0,99% +2,21% +4,05% +5,61% +6,45% +10,92%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny   +0,24% +0,36% +1,53% +1,65% +2,78% +3,49% +6,07%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu -0,24% +0,24% +0,12% +0,48% +0,73% -0,48% -5,89% -11,69%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny   +0,27% +0,41% +1,45% +1,80% +2,94% +3,67% +6,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,23% +0,44% +0,65% +1,36% +2,41% +3,63% +4,24% +5,85%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,24% +0,45% +0,66% +1,51% +2,34% +4,87% +4,70% +7,06%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,12% +0,29% +0,38% +0,74% +1,27% +1,65% +2,34% +3,91%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,12% +0,29% +0,37% +0,73% +1,27% +1,62% +2,30% +3,73%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,13% +0,36% +0,62% +1,61% +2,16% +3,28% +3,61% +5,26%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,55% +0,24% +1,40% +1,68% -0,11% +1,20% +2,44% +4,03%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału +0,14% -0,27% +0,18%          
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,24% +0,16% +0,87% +1,35% +0,08% +1,35% +2,33% +3,91%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy   -0,10%   -0,10% -1,68% -1,87% -2,45% -2,35%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,32% +0,47% +1,06% +1,51% +2,42% +2,77% +4,38%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,08% +0,25% +0,41% +0,99% +1,58% +2,26% +2,77% +4,53%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące -0,10% +0,62% +0,62% +1,24% +1,77% +2,85% +1,77% -1,81%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego   +0,23% +0,62% +1,41% +0,94% +1,89% +2,05% +4,69%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,62% +1,34% +1,34% +0,44%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji   +0,24% +0,72% +1,69% -0,94%   -1,25% -1,48%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,20% +1,20% +2,94% +2,94% +3,49% +3,12% +3,36% +2,85%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,05% +0,18% +0,34% +0,87% +1,39% +2,11% +2,73% +4,13%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy +0,18% +0,42% +0,61% +1,97% +2,10% +3,36% +4,20% +5,77%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,17% +0,43% +0,69% +2,11% +2,29% +3,39% +4,50% +7,11%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,05% +0,18% +0,27% +0,72%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,24% +0,48% +0,93% +1,64% +1,95% +3,17% +3,92% +5,91%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,19% +0,32% +0,83% +1,28% +1,63% +2,92% +3,02% +5,21%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,21% +0,40% +0,58% +1,19% +2,38% +3,64% +4,74% +7,84%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania -0,07% +0,46% +0,35% +1,15% +1,77% +2,72% +3,24% +5,34%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,15% +0,36% +0,53% +1,34% +1,94% +2,78% +3,60% +5,15%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,01% +0,26% +0,46% +1,21% +1,82% +2,10% +2,81% +4,24%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,14% +0,42% +0,23% +0,96% +1,87% +2,41% +2,35% +3,83%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,12% +0,49% +0,79% +2,34% +2,75% +3,75% +4,56% +7,93%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,20% +0,60% +0,87% +2,29% +3,03% +4,22% +5,14% +8,79%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny +0,32% +0,64% +1,10% +2,22% +3,10% +5,39% +5,61% +8,14%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,22% +0,48% +0,75% +1,65% +2,39% +4,10% +4,74% +6,95%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,21% +0,53% +0,89% +1,92% +3,71% +5,37%    
Data aktualizacji: 2017-08-21, Źródło danych: Notoria