Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,38% +0,54% +0,86% +1,52% +3,18% +4,72%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,13% -0,05% +0,12% +0,78% +2,17% +2,79% +4,19% +4,70%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny -0,10% +0,24% +0,46% +0,75% +1,96% +3,02% +4,09% +5,74%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,29% +0,47% +0,63% +1,19% +2,25% +2,97% +3,61% +5,34%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,23% +0,56% +0,70% +1,44% +2,61% +3,20% +3,91% +5,13%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,20% +0,52% +0,62% +1,44% +2,65% +3,21% +3,76% +4,91%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,12% +0,33% +0,36% +0,91% +1,95% +2,18% +2,43% +3,06%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,29% +0,52% +0,66% +1,26% +2,70% +3,46% +4,03% +6,00%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,26% +0,52% +0,64% +1,40% +2,64% +3,28% +4,14% +5,61%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji +0,03% -1,18% +1,74%          
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,18% +0,60% +0,81% +1,87% +3,33% +4,00%    
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu +0,04% +0,04% -0,19% -0,34% -3,00% -4,14% -4,53% -7,83%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,27% +0,64% +0,87% +1,54% +3,03% +3,94% +5,49% +6,92%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,39% +0,62% +0,85% +1,54%        
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,28% +0,20% +0,40% +1,09% +3,21% +4,36% +5,82% +7,91%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,01% +0,51% +0,56% +1,61% +2,77% +3,47% +3,96% +5,42%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,15% +0,41% +0,53% +1,13% +1,83% +2,12% +2,29% +2,48%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny +0,08% +0,46% +0,63% +1,44% +2,42% +3,05% +3,54% +4,88%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,02% +0,65% +0,75% +2,74% +3,97% +5,85% +7,45% +8,68%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny +0,09% +0,64% +0,85% +2,03% +3,58% +4,99% +6,49% +7,81%
Gamma Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny -0,05% +0,50% +0,60% +1,74% +3,81% +5,78% +7,34% +9,10%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,22% +0,58% +0,75% +1,56% +3,14% +4,25% +6,13% +7,32%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,10% +0,54% +0,62% +1,63% +2,91% +3,34% +3,82% +4,40%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,13% +0,45% +0,66% +1,77% +2,96% +4,07% +5,24% +6,74%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz MetLife Pieniężny +0,12% +0,65% +0,77% +2,10% +3,47% +3,79% +4,94% +6,52%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Lokacyjny +0,13% +0,67% +0,74% +1,97% +3,45% +3,88% +5,04% +6,68%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu -0,96% -2,02% -1,20% -1,90% -0,48% +0,61% -1,67% -8,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,14% +0,30% +0,37% +0,98% +2,43% +3,45% +4,64% +5,63%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,25% +0,28% +0,49% +1,52% +3,14% +4,02% +6,03% +6,78%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,10% +0,32% +0,41% +0,81% +1,61% +2,14% +2,48% +3,45%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,10% +0,32% +0,41% +0,81% +1,61% +2,14% +2,45% +3,30%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,25% +0,60% +0,75% +1,72% +3,35% +4,12% +5,23% +5,65%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,19% +0,92% +0,95% -0,54% +2,10% -0,14% +1,16% +2,41%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału +0,29% -0,02% +0,15% -1,01%        
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl -0,08% +0,31% +0,31% -0,16% +1,67% +0,08% +1,27% +2,00%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy   +0,10% +0,10% -0,40% -0,20% -1,88% -2,17% -3,02%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,46% +0,57% +1,37% +2,57% +3,05% +3,79% +4,77%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Gotówkowy +0,16% +0,40% +0,57% +1,31% +2,31% +2,99% +3,68% +4,81%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,31% +0,31% +0,54% +1,08% +2,58% +2,82% +3,06% +4,04%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji +0,47% +0,55% +0,63% +0,87% +2,65% +0,95% +0,95% -1,01%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące +0,31% +1,03% +0,93% +1,87% +2,19% +2,94% +3,26% -2,39%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,20% +0,20% +2,70% +5,09% +4,88% +4,85% +3,91%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy +0,43% +0,49% +0,48% +1,29% +3,06% +3,55% +4,31% +6,00%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,20% +0,26% +0,39% +0,98% +1,52% +2,19% +2,87% +4,19%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,43% +0,51% +0,51% +1,29% +3,34% +3,70% +4,35% +6,81%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,15% +0,45% +0,64% +1,70% +2,58%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,14% +0,49% +0,58% +1,17% +2,88% +3,57% +4,32% +5,65%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,16% +0,59% +0,67% +1,21% +2,58% +3,37% +4,17% +5,01%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,25% +0,49% +0,58% +1,25% +2,44% +3,63% +4,93% +7,40%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania -0,21% +0,06% +0,22% +0,16% +1,14% +1,70% +2,47% +3,92%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Pieniężny +0,31% +0,36% +0,79% +1,77% +3,31% +3,68% +4,62% +6,06%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy +0,20% +0,11% +0,53% +1,41% +2,58% +2,69% +3,34% +3,97%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 -0,03% +0,02% -0,24% +0,52% +1,73% +1,28% +0,64% -0,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,29% +0,55% +0,42% +0,92% +1,77% +1,94% +1,37% -0,30%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,24% +0,37% +0,38% +0,50% +0,50% +1,13% +1,13% -0,23%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 -0,06% +0,05% -0,05% +0,08% +0,27% +0,45% +0,28% -0,12%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 -0,16% -0,16% -0,26% -0,17% +0,02% -0,45% -0,77% -0,93%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 -0,15% +0,01% -0,11% +0,03% +0,24% -0,10% -0,41% -1,15%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny +0,42% +0,74% +0,98% +1,80% +3,32% +4,22% +5,15%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,13% +0,46% +0,59% +1,54% +2,93% +3,64% +4,45% +5,79%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,06% +0,14% +0,22% +0,46% +1,71% +2,36% +2,60% +3,54%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,27% -0,11% +0,02% +0,14% +1,06% +1,78% +2,31% +2,30%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,20% +0,76% +0,99% +2,28% +4,50% +5,21% +6,49% +8,57%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,33% +0,89% +1,12% +2,49% +4,57% +5,53% +7,03% +9,40%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny +0,28% +0,59% +0,82% +1,73% +4,02% +5,07% +7,00% +8,02%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,18% +0,59% +0,80% +1,84% +3,61% +4,53% +5,96% +7,58%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,27% +0,68% +0,94% +2,09% +4,21% +6,33% +7,62%  
Data aktualizacji: 2018-03-16, Źródło danych: Notoria