Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego +0,05% +0,15% -0,83% -0,66% +0,06% +0,47% +1,07% +1,88%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy -0,05% -0,31% -0,33% -0,31% +0,37% +0,86%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy +0,13% +0,19% +0,40% +1,15% +2,23% +2,02% +3,56% +6,80%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny +0,16% +0,25% +0,47% -0,31% +1,44% +1,87% +2,82% +4,41%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator +0,03% +0,05% +0,17%          
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor +0,09% +0,24% +0,37% -0,34% +0,15% +0,60% +1,40% +2,84%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka -0,03% -0,47% -0,44% -1,09% -0,66% +0,18% +0,75% +2,05%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji +0,07% +0,18% +0,24% -0,01% +0,86% +2,89% +3,98% +6,11%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania +0,04% +0,30% +0,52% +0,12% +1,09% +3,22% +4,31% +6,46%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych +0,12% -0,05% -0,07% -0,97% -0,01% +0,16% +0,72% +0,32%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu +0,04% +0,04% -0,19% -0,34% -3,00% -4,14% -4,53% -7,83%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,11% +0,28% +0,46% +0,16% +0,86% +1,77% +1,45% +4,14%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,12% +0,39% +0,61% +0,27% -0,29% +0,73% -2,77% +2,43%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja +0,13% -0,12% +0,07% -0,44% +0,60% +1,83% +2,86% +5,39%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału -0,47% +0,05% +0,50% +1,09% +1,53% +1,34% +3,40% +5,24%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy +0,09% +0,01% +0,06% -0,40% +0,27% +0,63% +1,61% +2,60%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny +0,03% +0,18% +0,16% -0,14% +0,35% +0,87% +1,80% +3,15%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,11% +0,22% +0,29% +0,42% +1,89% +1,93% +3,38% +4,82%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus +0,36% +0,54% +0,85% +1,62% +3,59% +2,76% +3,35% +4,29%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny +1,24% +1,34% +2,47% +1,49% +1,58% +4,22% +6,68% +9,51%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy +0,06% +0,18% +0,46% +0,27% +2,49% +3,22% +4,87% +8,96%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy +0,10% +0,21% +0,49% +0,29% +2,25% +2,62% +4,31% +7,82%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy   +0,09% +0,26% +0,05% +1,43% +1,30% +2,53% +4,76%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych +0,05% +0,09% +0,14% +0,14% +0,54% +1,30% +1,96% +3,26%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy +0,04% +0,08% +0,34% -0,03% +1,84% +2,20% +3,52% +5,79%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy +0,09% +0,17% +0,34% -1,34% +0,36% +0,65% +1,46% +2,23%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,07% -0,15% -0,13% -0,28% +0,42% +1,17% +2,16% +3,77%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,53% -0,06% +0,09% -0,28% +0,80% +0,92% +2,34% +4,40%
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,09% +0,69% +1,07% +1,28% +2,46% +3,92% +5,16% +5,00%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny   +0,06% +0,11% +0,39% +2,22% +2,68% +3,75% +5,70%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus   +0,06% +0,19% +0,38% +2,18% +2,84% +3,84% +5,77%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu   +0,25% +0,25% +0,13% +0,25% -1,25% -1,12% -2,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny +0,02% +0,02% +0,08% -0,28% +0,19% +0,10% +0,85% +2,66%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,10% -0,17% -0,40% -0,57% +0,33% +0,94% +1,54% +2,51%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji -0,30% -0,11% -0,08% +0,11% +1,75% +3,71% +6,50% +9,53%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) -0,06% -0,14% -0,35% -0,58% +0,39% +0,96% +1,64% +2,63%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,10% +0,34% +0,78% -0,34% +1,41% +3,60% +4,82% +6,75%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału -0,60% -0,32% -0,51% -0,98%        
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,40% +0,40% +0,40% -1,79% -0,94% -0,79% -0,86% -1,02%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny +0,21% +0,10% +0,21% -1,14% -0,83% -1,14% -1,55% -2,75%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,21% +0,26% +0,50% +0,05% +1,84% +1,80% +3,25% +4,75%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja +0,08% +0,15% +0,23% -0,15% +0,93% +1,33% +2,53% +3,92%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,21% +0,43% +0,50% +0,29% +0,72% +3,69% +4,31% +6,77%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji   -0,08% -0,23% -1,05% -1,49% +2,73% +2,81% +3,13%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące +0,31% +1,03% +0,93% +1,87% +2,19% +2,94% +3,26% -2,39%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,10% +0,10% +0,10% +1,09% +1020,10% +3,82% +6,24% +6,00%
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,25% +0,17% +0,17% -0,42% +0,51% -1,17%   +0,51%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych +0,15% +0,12% +0,21% -0,37% +0,66% -0,61% +0,58% +1,11%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,20% +0,26% +0,39% +0,98% +1,52% +2,19% +2,87% +4,19%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy +0,12% +0,26% +0,37% +0,14% +0,83% +0,43% +1,80% +4,06%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,16% +0,18% +0,24% -0,01% +0,85% +1,37% +2,48% +4,27%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,11% +0,40% +0,58% +0,80% +1,58% +2,32% +3,50% +5,75%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny +0,53% +0,26% +0,29% -0,18% +0,58% +2,65% +3,57% +7,04%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus +0,15% +0,05% +0,39% -0,30% +0,66% +2,42% +3,64% +7,81%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 -0,03% +0,13% +0,02% -0,35% -0,29% +1,37% +0,69% -0,13%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,13% -0,03% -0,16% -0,31% +0,32% +0,36% -0,28% +1,49%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,08% +0,15% +0,15% +0,35% +0,82% +0,85% +1,48% +1,48%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,26% +0,18% +0,09% +0,38% +1,15% +2,04% +2,10% +2,37%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,20% +0,07% -0,05% +0,16% +0,73% +1,44% +1,70% +1,72%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,20% +0,20% +0,39% +0,26% -0,06% +0,02% +0,12% -0,40%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy +0,19% +0,25% +0,25% -0,44% +0,54% +1,12% +2,04% +3,41%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy +0,17% +0,24% +0,26% -0,54% +0,40% +0,98% +1,94% +3,36%
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji -3,27% -6,09% -8,18% -10,57% -11,74% -11,61% -11,23% -9,64%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny +0,45% +0,16% -0,29% -0,80% -0,26% +1,12% +1,63% +3,42%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,19% -0,49% -1,18% -6,46% -10,35% -10,65% -12,67% -11,89%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,48% -0,98% -1,50% -3,66% -6,27%      
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja +0,07% +0,36% +0,38% +0,52% +1,82% +2,86% +4,92% +6,91%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania +0,03% -0,01% +0,02% -0,42% +0,02% +1,04% +1,61% +3,27%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnej Makroalokacji -0,44% +0,55% +1,77% -10,08% +2,89% +11,96% +17,34% +16,65%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria