Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,24% +0,45% +0,62% +1,13% +3,40%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,22% +0,41% +0,66% +1,24% +2,78% +3,58% +4,92% +5,37%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,02% -0,04% +0,34% +1,04% +2,74% +3,12% +4,84% +6,01%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,16% +0,40% +0,54% +1,07% +2,15% +2,70% +3,55% +5,11%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,17% +0,50% +0,74% +1,35% +2,52% +2,91% +3,79% +4,95%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,17% +0,52% +0,79% +1,41% +2,68% +3,08% +3,83% +4,80%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,04% +0,36% +0,54% +1,01% +2,08% +2,15% +2,72% +3,24%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,07% +0,41% +0,60% +1,30% +2,64% +3,24% +4,25% +6,09%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,21% +0,60% +0,73% +1,28% +2,55% +3,11% +4,24% +5,69%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji                
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,33% +0,80% +1,05% +1,66% +3,45% +3,68%    
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu +0,04% +0,04% -0,19% -0,34% -3,00% -4,14% -4,53% -7,83%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny   +0,38% +0,68% +1,10% +3,62% +3,96% +5,12% +7,01%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,16% +0,49% +0,69%          
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,02% +0,38% +0,69% +1,15% +4,21% +4,63% +5,78% +8,40%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,19% +0,64% +0,87% +1,41% +2,86% +3,00% +4,05% +5,65%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,14% +0,38% +0,60% +0,97% +1,68% +1,83% +2,09% +2,19%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Pieniężny +0,23% +0,50% +0,76% +1,14% +2,26% +2,69% +3,56% +4,84%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,22% +0,51% +0,76% +1,46% +3,22% +4,45% +5,94% +7,23%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,26% +0,72% +0,93% +1,49% +2,93% +3,09% +3,82% +4,35%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,28% +0,87% +1,07% +1,56% +3,61% +4,23% +5,07% +6,54%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,74% +1,38% +2,04% +2,52% +4,44% +6,14% +7,30% +9,36%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,37% +0,85% +1,18% +2,05% +3,77% +5,11% +6,15% +8,03%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,47% +1,12% +1,55% +2,67% +4,89% +6,66% +7,94% +10,71%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny +0,42% +1,02% +1,08% +1,69% +3,12% +3,69% +4,53% +6,25%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny +0,34% +0,88% +1,09% +1,64% +3,19% +3,76% +4,71% +6,59%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu -0,72% -1,30% -0,95% +0,48% +2,21% +0,97% -0,48% -9,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,25% +0,45% +0,60% +1,28% +2,82% +3,90% +4,87% +5,97%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,44% +0,84% +0,93% +1,69% +4,19% +4,61% +6,60% +7,36%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,04% +0,28% +0,40% +0,83% +1,62% +2,03% +2,82% +3,74%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,04% +0,27% +0,40% +0,82% +1,63% +2,03% +2,78% +3,53%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,18% +0,66% +0,92% +1,59% +3,38% +4,20% +5,03% +5,68%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,31% -0,39% -1,25% -0,06% +1,01% -0,14% +1,22% +2,70%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału   -1,05% -1,16% -0,28%        
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,16% -0,08% -0,39% +0,31% +1,43% +0,47% +1,67% +2,82%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy +0,10% -0,20% -0,40% -0,20% -0,20% -1,68% -2,45% -3,02%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,19% +0,50% +0,77% +1,36% +2,57% +2,93% +3,54% +4,65%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,24% +0,49% +0,73% +1,23% +2,41% +2,83% +3,44% +4,75%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące +0,31% +1,03% +0,93% +1,87% +2,19% +2,94% +3,26% -2,39%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,15% +0,38% +0,46% +1,16% +2,51% +2,76% +3,82% +4,15%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji -0,08% +0,32% +0,16% +0,79% +2,09% +0,95% +1,20% -1,70%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,28% +1,28% +2,49% +4,26% +4,82% +4,44% +4,69% +4,17%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy +0,29% +0,65% +0,78% +1,28% +3,48% +3,75% +5,10% +5,88%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,20% +0,26% +0,39% +0,98% +1,52% +2,19% +2,87% +4,19%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,26% +0,60% +0,78% +1,30% +3,63% +3,82% +5,32% +6,86%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,29% +0,82% +1,00% +1,38% +2,86%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,14% +0,52% +0,62% +1,39% +3,12% +3,77% +4,72% +5,96%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,11% +0,49% +0,60% +1,14% +2,61% +3,97% +3,80% +5,14%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,23% +0,45% +0,65% +1,23% +2,39% +3,68% +4,92% +7,60%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania -0,15% -0,38% -0,04% +0,46% +2,12% +2,04% +3,61% +4,04%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Pieniężny +0,24% +0,74% +0,97% +1,74% +3,12% +3,41% +4,45% +6,11%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy +0,17% +0,68% +0,88% +1,45% +2,59% +2,71% +3,33% +3,97%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,18% +0,18% +0,50% +0,99% +1,97% +0,81% +0,48% -0,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,15% +0,15% +0,37% +1,04% +1,57% +0,95% +0,65% -0,88%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,18% +0,18% +0,14% +0,11% +0,22% +0,76% +0,76% -0,49%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 -0,02% -0,02% +0,03% +0,08% +0,50% +0,17% +0,35% -0,53%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 -0,06% -0,06% -0,01% +0,02% +0,09% -0,67% -0,57% -1,17%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 -0,02% -0,02% +0,02% +0,08% +0,19% -0,44% -0,34% -1,44%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny +0,26% +0,62% +0,78% +1,59% +3,06% +3,81% +4,98%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,26% +0,64% +0,88% +1,52% +3,09% +3,54% +4,36% +5,70%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,06% +0,12% +0,24% +0,66% +2,42% +2,38% +3,32% +3,87%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,16% -0,43% +0,18% +0,64% +1,89% +2,43% +3,33% +3,27%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,38% +0,89% +1,21% +2,15% +4,10% +4,78% +5,59% +8,87%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,45% +0,92% +1,33% +2,24% +4,10% +5,16% +6,14% +9,65%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny +0,39% +0,64% +0,90% +1,87% +4,48% +5,36% +6,53% +8,32%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,33% +0,75% +1,03% +1,83% +3,81% +4,54% +5,85% +7,52%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,42% +0,84% +1,12% +2,06% +4,49% +6,25%    
Data aktualizacji: 2017-12-14, Źródło danych: Notoria