Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego +0,09% +0,19% +0,34%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny -0,25% +0,09% -0,07% +0,20% +1,57% +3,73%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Lokacyjny +0,14% +0,24% +0,19% -0,06% +0,91% +2,23% +2,72% +4,16%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator                
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,10% +0,31% +0,03% +0,14% +1,17% +2,48% +3,61% +5,44%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,12% +0,21% +0,35% +0,86% +2,02% +3,00% +3,68% +5,48%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,16% +0,33% +0,39% +0,79% +2,38% +3,39% +3,88% +5,35%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,14% +0,33% +0,41% +0,77% +2,38% +3,42% +3,89% +5,29%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,04% +0,16% +0,19% +0,35% +1,39% +2,33% +2,37% +3,11%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,13% +0,27% +0,40% +0,84% +2,15% +3,53% +4,07% +5,99%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,12% +0,31% +0,39% +0,88% +2,34% +3,43% +3,99% +5,81%
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji -0,42% -1,31% -1,21% -3,70%        
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania +0,16% +0,31% +0,39% +0,82% +2,86% +4,19% +4,76%  
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu +0,04% +0,04% -0,19% -0,34% -3,00% -4,14% -4,53% -7,83%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,14% +0,38% +0,37% +0,62% +1,97% +3,76% +4,36% +6,45%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,19% +0,36% +0,47% +0,95%        
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy -0,55% -0,47% -0,34% -0,51% +0,23% +2,73% +3,52% +5,95%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału   +0,12% +0,02% +0,57% +2,40% +3,59% +4,07% +5,63%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,12% +0,19% +0,24% +0,43% +1,69% +2,17% +2,48% +2,84%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny +0,16% +0,31% +0,40% +0,77% +2,37% +3,32% +3,90% +5,41%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,07% +0,27% +0,10% +0,59% +3,42% +4,94% +6,91% +9,02%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny +0,03% +0,21% +0,14% +0,62% +2,84% +4,60% +5,92% +8,23%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny -0,09% -0,55% -0,55% -0,89% +1,07% +3,53% +5,27% +7,62%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Gotówka +0,14% +0,31% +0,47%          
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,19% +0,42% +0,50% +1,12% +2,82% +4,32% +5,35% +7,88%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,11% +0,19% +0,24% +0,59% +2,52% +3,55% +3,93% +5,06%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,11% +0,34% +0,55% +1,17% +3,05% +4,20% +5,32% +7,22%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz MetLife Pieniężny -0,06% +0,12% +0,35% +0,47% +2,65% +4,16% +4,28% +6,17%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Lokacyjny +0,07% +0,27% +0,40% +0,67% +2,79% +4,21% +4,57% +6,57%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu +0,37%   -0,73% -2,29% -2,40% -1,93% -1,69% -8,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy -0,37% -0,22% -0,15% -0,11% +1,05% +2,36% +3,41% +5,21%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus -0,23% +0,14% +0,35% +0,62% +2,32% +3,78% +4,69% +7,03%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,07% +0,15% +0,24% +0,41% +1,31% +2,02% +2,54% +3,63%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,07% +0,15% +0,24% +0,43% +1,32% +2,03% +2,55% +3,60%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,26% +0,39% +0,47% +1,06% +2,97% +4,47% +5,06% +6,52%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -1,37% -1,29% -1,60% -2,04% -1,81% -0,03% -2,20% +0,09%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału -0,60% -0,32% -0,51% -0,98%        
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,16% +0,24% +0,16% -0,23% +0,16% +1,59% +0,08% +2,00%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy -0,41% -0,61% -0,81% -1,31% -1,41% -1,60% -3,25% -3,92%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,20% +0,29% +0,31% +0,83% +2,39% +3,42% +3,85% +5,18%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Gotówkowy +0,08% +0,24% +0,40% +0,81% +2,29% +3,22% +3,91% +5,04%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,08% +0,15% +0,23% +0,38% +1,62% +3,06% +2,57% +3,87%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji     +0,08% +0,31% +1,27% +2,82% +0,08% -0,31%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące +0,31% +1,03% +0,93% +1,87% +2,19% +2,94% +3,26% -2,39%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,83% +0,83% +0,83% +0,83% +3,55% +5,97% +5,76% +5,16%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy +0,05% +0,06% +0,08% +0,56% +1,64% +3,68% +3,70% +5,82%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,20% +0,26% +0,39% +0,98% +1,52% +2,19% +2,87% +4,19%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty   +0,08% +0,08% +0,60% +1,64% +3,88% +3,88% +6,13%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,06% +0,29% +0,47% +1,01% +2,85% +3,55%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,17% +0,27% +0,33% +0,50% +1,97% +3,47% +3,90% +5,85%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,06% +0,23% +0,28% +0,47% +1,92% +3,05% +3,54% +4,92%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,08% +0,23% +0,36% +1,11% +2,32% +3,52% +4,73% +7,16%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania +0,09% +0,16% -0,06% -0,19% +0,30% +1,37% +2,03% +3,52%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus -0,31% +0,09% -0,41% -0,18% +1,76% +3,12% +3,27% +5,19%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy -0,34% -0,06% -0,62% -0,87% +0,82% +1,81% +1,78% +2,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,16% +0,05% -0,28% -0,56% +0,20% +1,58% +0,95% -0,59%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 -0,15% -0,29% -0,55% -0,52% +0,28% +1,24% +1,28% -0,04%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,07% +0,07% -0,25% +0,65% +0,77% +0,82% +1,40% +1,40%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,14% +0,12% +0,12% +0,03% +0,14% +0,43% +0,51% +0,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,21% +0,46% +0,41% +0,21% +0,09% +0,22% -0,19% +0,12%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 -0,06% -0,13% -0,25% -0,49% -0,44% -0,29% -0,56% -0,72%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny +0,06% +0,08% +0,15% +0,63% +2,46% +3,79% +4,54% +6,69%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,06% +0,13% +0,27% +0,81% +2,67% +3,87% +4,52% +6,18%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,11% +0,18% +0,23% +0,44% +1,03% +2,22% +2,86% +3,84%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,07% +0,20% -0,05% -0,28% +0,20% +1,15% +2,09% +2,60%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,23% +0,44% +0,51% +1,33% +3,98% +6,29% +6,77% +8,61%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,13% +0,34% +0,41% +1,23% +3,81% +6,12% +6,92% +9,06%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny -0,30% -0,06% -0,05% +0,34% +2,19% +4,33% +5,31% +7,74%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,17% +0,39% +0,49% +1,03% +3,10% +4,69% +5,54% +7,89%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny -0,15% +0,08% +0,12% +0,66% +3,00% +4,82% +6,78%  
Data aktualizacji: 2018-08-17, Źródło danych: Notoria