Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,22% +0,42% +0,44% +1,24% +3,17%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,25% +0,55% +0,63% +1,34% +2,11% +3,43% +3,70% +5,20%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,32% +0,48% +0,45% +1,49% +2,32% +3,26% +4,59% +6,61%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,14% +0,40% +0,46% +1,01% +1,81% +2,46% +3,56% +4,99%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,23% +0,60% +0,57% +1,22% +1,91% +2,71% +3,45% +4,57%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,27% +0,63% +0,62% +1,29% +1,99% +2,59% +3,45% +4,38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,19% +0,45% +0,43% +1,01% +1,46% +1,73% +2,23% +2,34%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,21% +0,52% +0,62% +1,33% +2,25% +2,89% +4,07% +5,88%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,16% +0,49% +0,51% +1,16% +1,92% +2,73% +3,83% +5,30%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,27% +0,60% +0,62% +1,47% +2,30% +3,10%    
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu +0,04% +0,04% -0,19% -0,34% -3,00% -4,14% -4,53% -7,83%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,30% +0,63% +0,44% +1,22% +2,70% +3,86% +4,73% +6,84%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,20%              
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,31% +0,72% +0,35% +1,29% +3,40% +4,68% +5,62% +8,62%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,22% +0,60% +0,53% +1,27% +2,04% +2,53% +3,56% +4,63%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,22% +0,49% +0,43% +0,75% +1,14% +1,39% +1,64% +1,87%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Pieniężny +0,25% +0,47% +0,43% +1,08% +1,78% +2,28% +3,26% +4,46%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,28% +0,65% +0,73% +1,58% +2,78% +4,44% +5,44% +7,01%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,26% +0,65% +0,53% +1,36% +1,97% +2,44% +3,09% +3,70%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,19% +0,43% +0,57% +1,14% +2,39% +3,51% +4,33% +5,89%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,64% +0,72% +0,84% +1,62% +3,37% +5,03% +5,75% +8,40%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,33% +0,60% +0,84% +1,69% +3,03% +4,53% +5,20% +7,42%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,47% +0,67% +1,44% +2,18% +4,20% +5,80% +6,52% +10,20%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny +0,12% +0,54% +0,42% +1,34% +2,02% +2,96% +3,80% +5,64%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny +0,20% +0,54% +0,48% +1,44% +2,15% +3,14% +4,02% +6,11%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu +0,36% +1,44% +1,32% +1,93% +3,18% +0,60% -2,99% -9,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,17% +0,50% +0,63% +1,32% +2,53% +3,64% +4,51% +5,71%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,11% +0,59% +0,77% +1,36% +2,62% +4,15% +5,60% +6,91%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,13% +0,32% +0,39% +0,82% +1,41% +1,79% +2,65% +3,64%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,13% +0,32% +0,38% +0,80% +1,41% +1,76% +2,62% +3,40%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,31% +0,75% +0,70% +1,58% +2,59% +3,68% +4,19% +4,98%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,78% +0,25% +0,36% +1,29% +0,10% +0,69% +2,03% +3,45%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału -0,63% -0,05% +0,51%          
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl -0,23% +0,24% +0,24% +0,95% +0,63% +1,03% +2,24% +3,40%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy -0,20% +0,10%   -0,30% -0,40% -1,78% -2,45% -2,92%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,30% +0,66% +0,74% +1,30% +1,88% +2,57% +3,22% +4,45%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,24% +0,49% +0,49% +1,07% +1,91% +2,50% +3,02% +4,51%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące +0,31% +1,03% +0,93% +1,87% +2,19% +2,94% +3,26% -2,39%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,15% +0,62% +0,62% +1,40% +1,96% +2,12% +2,76% +7,17%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji -0,08% +0,40% +0,32% +1,20% +0,24% -0,16% -0,86% -2,24%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,28% +1,28% +2,49% +4,26% +4,82% +4,44% +4,69% +4,17%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy +0,21% +0,29% +0,43% +1,61% +2,40% +3,19% +4,45% +5,52%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,20% +0,26% +0,39% +0,98% +1,52% +2,19% +2,87% +4,19%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,09% +0,26% +0,35% +1,75% +2,47% +3,20% +4,68% +6,61%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,18% +0,47% +0,43% +0,93% +2,10%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,10% +0,52% +0,59% +1,72% +2,44% +2,97% +4,23% +5,66%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,11% +0,49% +0,51% +1,42% +2,07% +2,98% +3,28% +4,98%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,21% +0,41% +0,59% +1,18% +2,36% +3,62% +4,79% +7,69%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania +0,27% +0,40% +0,27% +1,26% +1,66% +2,17% +3,73% +4,88%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Pieniężny +0,27% +0,69% +0,76% +1,57% +2,09% +2,91% +3,94% +5,76%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy +0,25% +0,65% +0,60% +1,26% +1,52% +2,10% +2,75% +3,44%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,32% +0,54% +0,74% +1,52% +0,84% +0,49% +0,02% -0,16%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,22% +0,63% +0,73% +1,06% +1,24% +0,66% +0,25% -0,02%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 -0,04% -0,04% -0,07% -0,05% +0,58% +0,58% +0,58% -0,11%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,06% +0,11% +0,11% +0,24% +0,35% +0,04% +1,02% -0,29%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,05% +0,03% +0,08% +0,24% -0,26% -0,76% +0,10% -0,78%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,04% +0,02% +0,10% +0,25% -0,12% -0,57% -0,21% -1,23%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny +0,20% +0,63% +0,72% +1,51% +2,47% +3,42% +4,57%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,28% +0,74% +0,66% +1,38% +2,33% +3,09% +4,05% +5,23%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,13% +0,33% +0,27% +1,19% +1,94% +2,28% +3,05% +4,13%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,53% +0,61% +0,45% +1,44% +2,03% +2,43% +3,12% +3,92%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,35% +0,92% +0,87% +2,32% +3,09% +4,36% +5,08% +8,30%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,44% +0,80% +0,92% +2,30% +3,22% +4,73% +5,58% +9,12%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny +0,29% +0,74% +0,96% +2,20% +3,46% +5,09% +6,19% +8,07%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,31% +0,76% +0,83% +1,82% +2,88% +4,13% +5,24% +7,00%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,33% +0,92% +0,96% +2,14% +4,02% +5,67%    
Data aktualizacji: 2017-10-16, Źródło danych: Notoria