Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,02% -2,78% -3,01% -3,43% -3,86% -1,93% -1,02% +1,33%
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,81% -0,72% -0,21% +0,65% +2,16% +5,14% +7,99% +12,45%
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +1,51% +2,25% +2,93% +4,96% +9,03%      
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,55% +1,11% +1,74% +3,57% +7,69% +11,89% +15,08% +24,77%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,61% +1,31% +1,99% +3,87% +7,57% +11,92% +15,76% +24,69%
Eques Michael / Str?m Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny                
Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,68% +0,19% +0,74%          
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,13% -0,48%            
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,40% +4,91% +4,69%          
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +5,58% +4,92% +4,70%          
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,91% +1,80% +2,12%          
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +11,45% +10,59% +9,23%          
Data aktualizacji: 2018-03-16, Źródło danych: Notoria