Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,02% -2,78% -3,01% -3,43% -3,86% -1,93% -1,02% +1,33%
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,12% -0,69% -0,69% +0,42% +2,28% +2,79% +7,53% +12,58%
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +1,56% +1,56% +3,09% +5,24% +8,81% +14,47%    
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,58% +1,33% +1,88% +3,69% +7,46% +11,73% +15,62% +24,94%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +1,62% +1,62% +2,95% +4,94% +8,15% +13,10% +16,36% +25,41%
Eques Michael Str?m Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +1,41%              
Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty                
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,35% -0,56% -0,43%          
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -28,16% -28,81% -24,97% -25,42%        
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -19,81% -20,87% -16,45% -17,10%        
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -26,00% -27,67% -26,29% -26,11%        
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -28,62% -28,36% -20,15% -21,69%        
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria