Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane
Data aktualizacji: 2017-12-14, Źródło danych: Notoria