Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców +0,93% +4,48% +0,28% -3,01% +4,45% +18,37% +3,25% -26,10%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców -0,02% +0,02% -0,01% -0,18% -0,45% -0,77% -0,06% -1,02%
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,86% -1,22% -1,37% +1,94%        
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold +2,21% -0,51% -0,94% -4,72% -10,26% +1,18% +10,73% +0,22%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,35% -1,02% -0,66% -1,26% -6,08% -7,73% -9,69% +10,75%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Surowców i Energii -1,22% -1,74% -5,04% -11,02% -7,38% +6,00% -5,99% -26,34%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota +2,84% +1,17% -2,85% -16,25% -27,91% +16,01% +45,87% -6,50%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold +3,34% +1,88% +2,09% +2,03% -8,89% -1,68% +7,12% -10,04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych +0,51% +2,31% -2,17% -7,50% -6,62% +5,21% -11,52% -40,63%
Data aktualizacji: 2017-08-21, Źródło danych: Notoria