Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold -1,01% -1,79% +3,89% +14,61% +16,75% +4,71% +5,40% +1,93%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,62% -0,53% -0,25% -2,16% -4,67% -13,20% -14,04% -17,71%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii -1,98% +1,68% -1,80% -2,68% -5,05% -7,31% -7,00% -9,77%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota -2,23% -3,13% +3,28% +26,43% +36,74% +30,63% +27,22% +16,64%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold -0,94% -1,88% +4,12% +16,17% +18,26% +4,51% +6,88% +4,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych -2,03% +0,09% -5,86% -10,85% -15,74% -21,53% -20,12% -13,57%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -0,07% +0,05% +0,05% +0,33% +0,75% +0,32% -0,05% -0,31%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) +0,61% +0,70% -7,01% -4,35% -15,90% -21,83% -15,65% -12,04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -2,26% +1,58% -3,22% -6,86% -20,13% -22,97% -20,14% -22,59%
Data aktualizacji: 2019-10-18, Źródło danych: Notoria