Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold -2,61% -4,42% -1,31% +1,90% -9,17% -7,92% -13,44% -8,41%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,14% +1,22% -0,81% -3,97% -12,35% -9,26% -11,63% -16,06%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii   +0,90% +2,95% -2,10% -5,57% -4,12% -9,84% -0,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota -4,49% -4,82% +8,31% +5,98% -0,43% +0,04% -13,63% -0,49%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold -2,73% -4,90% -1,83% +1,65% -10,08% -7,56% -10,10% -9,52%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych -0,08% +0,56% +1,18% -4,85% -13,50% -9,86% -7,24% +2,32%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia -0,10% -0,10% +0,33% +0,35% -0,07% -0,31% -0,39% -1,07%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców +2,73% +3,17% +2,86% +0,77% -12,94% -10,02% -7,39%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -0,18% +0,42% +2,67% -13,83% -18,57% -13,98% -15,62% -11,82%
Data aktualizacji: 2019-04-23, Źródło danych: Notoria