Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold +1,55% +4,51% +7,28% +5,41% -4,71% -4,83% -9,22% -3,40%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,74% +0,33% -0,99% -4,53% -12,45% -10,10% -11,64% -15,73%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii +1,68%   -1,27% -4,38% -3,36% -4,04% -13,74% +5,20%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota +5,83% +13,23% +19,88% +7,20% +9,41% +1,72% -16,54% +19,92%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold +1,52% +4,42% +7,38% +5,99% -5,30% -5,26% -2,91% -7,00%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych +0,52% -1,72% -3,22% -8,39% -11,73% -8,56% -11,12% +8,35%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia   +0,33% +0,42% +0,45% -0,07% -0,21% -0,39% -0,98%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców +0,08% +0,05% -1,03% -10,94% -15,18% -10,53% -10,86%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -2,23% -9,58% -11,86% -14,36% -15,97% -13,65% -20,69% -7,59%
Data aktualizacji: 2019-02-13, Źródło danych: Notoria