Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold -4,42% -5,63% -9,64% -10,00% -6,85% -9,97% -18,62% -1,52%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,29% -2,42% -5,70% -10,69% -6,17% -7,79% -11,87% -15,54%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii -3,90% -6,14% -4,39% -5,19% -1,05% -10,30% -8,86% -12,79%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota -0,54% +0,63% -0,98% -2,01% +0,99% -10,69% -29,93% +38,74%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold -4,64% -6,00% -10,30% -9,76% -5,69% -4,51% -15,92% -4,09%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych -4,88% -8,18% -6,79% -6,96% +1,37% -2,40% +4,08% -5,08%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców -0,21% -0,28% -0,28% -0,54% -0,56% -0,85% -1,26% -1,20%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców -1,56% -3,56% -2,08% -5,20% +2,54% +4,17% +6,09%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -4,93% -8,61% -8,09% -6,80% +0,14% -8,58% -7,00% -20,49%
Data aktualizacji: 2018-07-19, Źródło danych: Notoria