Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota +4,47% +6,04% -0,69% -4,20% -0,26% +11,62% +15,82% +15,07%
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold +4,57% +5,57% -0,68% -4,11% +3,20% +16,41% +30,03% +21,24%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców +10,60% +8,05% +11,59% +28,31% +60,14% +45,09% +51,02% +41,01%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji -0,25% -0,55% -0,65% -1,57% -3,66% -9,19% -15,84% -14,77%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii +9,81% +8,50% +10,57% +23,40% +44,02% +15,37% +18,37% +6,51%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota +4,86% +8,69% +1,79% -3,18% +7,73% +40,00% +87,77% +76,63%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold +4,81% +5,92% -0,14% -4,10% +1,81% +16,83% +31,39% +21,83%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych +5,33% +3,76% +11,76% +31,37% +50,34% +15,39% +10,66% -9,62%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia +0,11% -0,09% -0,23% -0,19% +0,43% +0,79% +0,36% +0,04%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) +0,61% +0,70% -7,01% -4,35% -15,90% -21,83% -15,65% -12,04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych +7,84% +6,57% +11,72% +29,70% +46,94% +5,44% +4,28% -18,24%
Data aktualizacji: 2021-05-12, Źródło danych: Notoria