Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold +4,94% +9,91% +10,22% +6,63% +17,90% +29,24% +13,86% +8,64%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likiwdacji -0,25% -0,55% -0,65% -1,57% -3,66% -9,19% -15,84% -14,77%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii -3,80% -4,67% -2,39% -0,93% -5,18% -5,35% -8,29% -16,25%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota +5,51% +14,91% +18,51% +15,04% +41,86% +75,37% +65,19% +28,05%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold +3,84% +9,00% +8,88% +5,37% +17,02% +29,15% +12,66% +15,57%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych -3,75% -4,29% -1,85% -1,70% -12,09% -15,55% -22,39% -20,77%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia +0,12% -0,07% -0,21% -0,18% +0,35% +0,80% +0,28% -0,04%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) +0,61% +0,70% -7,01% -4,35% -15,90% -21,83% -15,65% -12,04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -4,08% -5,29% -3,06% -0,74% -8,90% -18,78% -23,47% -25,54%
Data aktualizacji: 2020-02-24, Źródło danych: Notoria