Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota -1,09% -5,00% -6,52% +6,71% +19,69% +17,94% +34,69% +19,91%
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold -0,16% -4,88% -4,87% +7,33% +19,20% +35,14% +37,70% +27,47%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji -0,25% -0,55% -0,65% -1,57% -3,66% -9,19% -15,84% -14,77%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii +1,60% -1,36% +4,11% +17,09% -7,99% -8,65% -9,79% -13,48%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota -4,83% -13,75% -16,55% +11,00% +39,41% +79,07% +102,94% +82,82%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold -0,55% -4,56% -5,14% +4,85% +19,31% +37,08% +39,49% +28,61%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych +1,17% -1,72% +3,44% +15,72% -13,72% -20,80% -23,85% -29,76%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia +0,11% -0,09% -0,23% -0,19% +0,43% +0,79% +0,36% +0,04%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców (w likwidacji) +0,61% +0,70% -7,01% -4,35% -15,90% -21,83% -15,65% -12,04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -3,50% -7,32% -4,63% +9,23% -23,86% -26,93% -36,95% -38,67%
Data aktualizacji: 2020-10-29, Źródło danych: Notoria