Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold +2,96% +1,19% +2,31% -6,42% -5,20% -10,84% -7,84% +3,51%
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,58% -2,64% -3,84% -6,25% -12,14% -10,71% -12,19% -17,87%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii -0,36% -4,04% -1,44% -8,83% -4,54% -5,85% -12,06% +0,55%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota +12,37% -1,13% +8,22% -6,91% -7,57% -11,63% -9,62% +34,60%
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy -0,50% -2,16% -2,16% -7,79% -11,90% -11,90% -11,90%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold +3,11% +1,40% +2,60% -6,86% -5,76% -8,48% -1,57% +1,66%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych -0,32% -5,12% -2,52% -13,80% -8,13% -5,28% -8,24% +5,48%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia +0,19% +0,19% +0,12% -0,05% -0,56% -0,54% -0,81% -1,38%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców -0,57% -3,70% -4,30% -17,17% -13,67% -11,01% -11,01%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych -1,75% -6,91% -3,49% -10,87% -5,32% -2,97% -11,94% -4,14%
Data aktualizacji: 2018-12-14, Źródło danych: Notoria